19 καινοτόμες κοινωνικές δράσεις!

19 καινοτόμες κοινωνικές δράσεις!

Ένα πρόγραμμα – με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη- αρχίζει να αποδίδει καρπούς

Για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» για έργα μικρής κλίμακας φορέων κοινωνικής πρόνοιας. Είναι μια πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. 

Βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο όμως κοινωνικό αντίκτυπο σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους. 

Συνολικά από το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν 19 οργανισμοί που στηρίζουν ευάλωτα άτομα σε καταστάσεις ασθένειας, αναπηρίας, περιθωριοποίησης και κακοποίησης. 

Συγκεκριμένα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση χρηματοδότησε 8 φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ΑμεΑ, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 8 φορείς που εστιάζουν στην υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας και η Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope 3 οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία παιδιών. Τέλος, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέσω του Social Dynamo, υλοποίησε το πρόγραμμα ενδυνάμωσης ικανοτήτων, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι χρηματοδοτούμενοι φορείς και είχε ως στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων φορέων, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. 

Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση, για παράδειγμα, κατευθύνθηκε στις ακόλουθες δράσεις:

Ethelon
Η Ethelon οργάνωσε την Career Fair.4all, την δεύτερη Ημέρα Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η κάλυψη του κενού μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια προετοιμασίας βιογραφικών και συνεντεύξεων καθώς και να ενημερωθούν για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) υλοποίησε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης ατόμων με ρευματικά νοσήματα. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, σε θέματα δικαιωμάτων και επιχειρηματικότητας, των ατόμων με ρευματικά νοσήματα που είτε είναι άνεργα είτε εργάζονται σε μη κατάλληλες συνθήκες καθώς και η ενδυνάμωσή τους με βιωματικά εργαστήρια και επαγγελματική συμβουλευτική. 

Λόγου Παίγνιον 
Η ομάδα του «Λόγου Παίγνιον» μελέτησε τη λειτουργία της μουσικής ως εργαλείο ψυχικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στη δομή «Το Λιθαράκι – κέντρο ημέρας για το παιδί – Γεν. Νοσ. Παίδων Π.Α.Κυριακού», η οποία δέχεται παιδιά με ψυχώσεις και αυτισμό. Οι συνεδρίες περιλαμβάναν ατομικά μαθήματα ενός μουσικού οργάνου, ομαδικά μαθήματα μουσικοκινητικής, καθώς και ατομικές συνεδρίες με παιδιά με μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η συμβολή στην ψυχική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Παράλληλα, έγινε καταγραφή των συνεδριών από έναν μουσικοπαιδαγωγό και μια ψυχολόγο και συντάχθηκε έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης του προγράμματος. Τέλος, έγινε παρουσίαση, ανοιχτή στο κοινό και σε εκπαιδευτικούς (και) ψυχολόγους, των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος. 

ΠΕΡΠΑΤΩ 
Το Ίδρυμα υποστήριξε την πρωτοβουλία του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Νομού Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» για την χαρτογράφηση των ΑμεΑ του Ν. Ροδόπης και των αναγκών τους. Μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, κοινωνικοί λειτουργοί του Συλλόγου κατέγραψαν, πέρα από τα τυπικά προσωπικά στοιχεία των ατόμων, την ενημερότητά τους σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Η χαρτογράφηση αυτή, πέρα από το ότι δίνει μια στατιστική εικόνα για τα ΑμεΑ στον Νομό Ροδόπης, θα συντελέσει κατατοπιστικά στη δημιουργία δράσεων που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου. 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Η δράση «Νοσηλεία με Ανοιχτή Αγκαλιά», που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο «ΝΟΣΗΛΕΙΑ», αφορούσε στην παροχή ιατρο-νοσηλευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα μέλη του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ «Ανοιχτής Αγκαλιάς». Σκοπός της δράσης ήταν η συμβολή στη βελτίωση ποιότητας ζωής των Α.μεΑ. μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασής τους και των οικογενειών τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Οι ανάγκες (εξετάσεις, διαγνώσεις, ενέσεις, εμβόλια, συνταγογράφηση κ.λπ.) καλύφθηκαν από παθολόγο, νευρολόγο και μία νοσηλεύτρια. 

Σώμα Φίλων ΑμεΑ (ΣΦΑ) – Δράση για το Κάτι Άλλο 
Ο οργανισμός δημιούργησε και λειτούργησε ένα βιωματικό εργαστήριο παραγωγής βελτιωμένου εκπαιδευτικού υλικού (Quiet Books), στο οποίο, με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών, συμμετείχαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του σωματείου. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι ανέπτυξαν δεξιότητες χρήσιμες στην καθημερινή τους διαβίωση ενώ ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν το παραχθέν υλικό (Quiet Books) για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

Tipping Point 
Η δράση «Μπορείς και εσύ! » υλοποιήθηκε από την ΜΚΟ «Τhe Tipping Point» σε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ» και είχε ως στόχο την ανάδειξη και προβολή role-models για ΑμεΑ Μέσω ενός ηλεκτρονικού Community Page που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, άτομα με αναπηρία απ’ όλη την Ελλάδα είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με επιτυχημένες προσωπικότητες με αναπηρία από τον αθλητισμό, τις καλές τέχνες κ.ά. Σκοπός της δράσης ήταν και παραμένει η ενεργοποίηση/κινητοποίηση των ωφελούμενων και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη των ΑμεΑ role-models. 

Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπκός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας – Τα Παιδιά της Άνοιξης 
Ο σύλλογος υλοποίησε τη δράση «Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις», η οποία αποσκοπούσε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν εσωτερικές και εξωτερικές περιβαλλοντικές δράσεις, με τη βοήθεια των εθελοντών της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea. Μέσα από την παρατήρηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε στη συνέχεια ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται σε κέντρα απασχόλησης και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να προσεγγίσουν τους στόχους της ειδικής εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος καθώς και του οδηγού που δημιουργήθηκε αποτελούν η βιωματική προσέγγιση, η ενεργητική μάθηση, η προσωπική συμμετοχή, η χρησιμοποίηση των καθημερινών εμπειριών από το περιβάλλον, η οικοδόμηση της νέας δραστηριότητας πάνω σε ήδη κεκτημένη γνώση, η μελέτη πεδίου και το άνοιγμα στην κοινωνία.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

corphes

Ο Αστέριος Γκανάς και ο Χρυσοβαλάντης Κόγιος δημιούργησαν μια σειρά βοτάνων και αρωματικών φυτών αποσπώντας τα πολυπόθητα αστεράκια στον διαγωνισμό Great Taste Awards

seferis-meres-h

Αύριο Δευτέρα κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Ικαρος ο προτελευταίος τόμος του προσωπικού ημερολογίου του Γιώργου Σεφέρη που καλύπτει χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 1961 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1963

poli-paidi-mnimeia

Οδηγός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

dertilis

Ο καθηγητής Γ. Β. Δερτιλής με την νέα, αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση του κορυφαίου έργου του «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1750-2015» καταφέρνει να εξηγήσει «την Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας με τους Έλληνες να φαντάζονται μιαν από τις πρωιμότερες δημοκρατίες στον κόσμο και να την διαμορφώνουν βυθισμένοι σε εξάρσεις ενθουσιασμού και σε εμφύλια μίση, να παλεύουν με την αστάθεια που τους επέβαλλε η μοίρα της χώρας, η θέση της στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, και να σκορπούν το αίμα τους αντιμετωπίζοντας αυτοκρατορίες και αψηφώντας υπερδυνάμεις»

1