Εκπαιδεύοντας στελέχη για τα Μουσεία

Εκπαιδεύοντας στελέχη για τα Μουσεία

Το Transforming Future Museums είναι ένα διετές πρόγραμμα επιμόρφωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς  που οργανώνει το British Council στην Ελλάδα

Μια πολύ ουσιαστική ως προς το περιεχόμενο και τους στόχους της πρωτοβουλία ανέλαβε το το British Council στην Ελλάδα, με την δωρεά του Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος. Η πρωτοβουλία αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς . Στα πλαίσια του προγράμματος Transforming Future Museums, ένας μεγάλος αριθμός μουσείων και επαγγελματιών του χώρου από την Ελλάδα θα συνεργαστούν σε ένα διάστημα δύο ετών, με σκοπό να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των οργανισμών τους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μία έρευνα που ολοκληρώθηκε από το British Council το 2016. Τα μουσεία στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, υφίστανται αλλαγές και αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών με ηγετικό ρόλο στον χώρο των μουσείων.

Για αυτό το πρόγραμμα μιλήσαμε με δύο στελέχη του British Council , τις κυρίες Ντίνα Ντζιώρα (Cultural Skills Coordinator) και Μαρία Παπαιωάννου (Arts Manager). Αποτέλεσμα της συνομιλίας μας είναι το κείμενο που ακολουθεί και λύνει πολλές απορίες αλλά και απαντά σε προβληματισμούς  για τις νέες ανάγκες στο χώρο των μουσείων και των πολιτιστικών φορέων και οργανισμών.«Ανταποκρινόμενοι στις νέες αυτές συνθήκες, σχεδιάσαμε το Transforming Future Museums. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα επιμόρφωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια σειρά δράσεων με επίκεντρο τα εντατικά, πενθήμερα μαθήματα της Διεθνούς Ακαδημίας Μουσείων (International Museum Academy) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 και 2017.

Στα πλαίσια του προγράμματος Transforming Future Museums, ένας μεγάλος αριθμός μουσείων και επαγγελματιών του χώρου από την Ελλάδα θα συνεργαστούν σε ένα διάστημα δύο ετών, με σκοπό να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των οργανισμών τους.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Διεθνή Ακαδημία Μουσείων

Η δεύτερη International Museum Academy θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017. Θα περιλαμβάνει μία σειρά εντατικών σεμιναρίων/εργαστηρίων σε τέσσερις καίριους για τον κλάδο των μουσείων θεματικούς τομείς: Τα Μουσεία ως Μέσο Δημιουργίας της Κοινότητας (Museums and Community Engagement), Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Commercial Enterprise), Η Βιωσιμότητα και η Ανθεκτικότητα των Μουσείων (Museum Sustainability and Resilience) και Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία τους, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες τάσεις και να λάβουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μουσειακός και πολιτιστικός τομέας στην Ελλάδα.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες και καθηγητές από την Βρετανία, σε συνεργασία με έμπειρους προσκεκλημένους τόσο από τον διεθνή χώρο όσο και από την Ελλάδα, θα δουλέψουν σε εντατικά τμήματα με τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων που θα περιλαμβάνει εργαστήρια, case studies, συζητήσεις, one-to-one tutorials και διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός χώρου ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Τα εργαστήρια θα προσαρμόζονται κάθε φορά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων, στο επίπεδο και στις προσδοκίες τους, καθώς και στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

Τα μαθήματα ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα 11 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη και στο Βυζαντινό Μουσείο και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων

Η πρώτη International Museum Academy του British Council εκκίνησε τη δημιουργία του Δικτύου Επαγγελματιών Μουσείων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Transforming Future Museums, το British Council υποστηρίζει τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου ομότιμων επαγγελματιών των μουσείων, ένα δίκτυο γνώσης για την καλλιέργεια μιας νέας εργασιακής και γνωσιακής κουλτούρας στο περιβάλλον εργασίας του χώρου των Μουσείων.

Το Δίκτυο Επαγγελματιών Μουσείων φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες του χώρου των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών και να τους ενθαρύνει σε μια πορεία ατομικής και συλλογικής επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο τη μελλοντική ευημερία των μουσείων και των ανθρώπων τους. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα επαγγελματιών του πολιτισμού που να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια, ένας τόπος ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανταλλαγής γνώσεων, καλών πρακτικών, δικτύωσης και υποστήριξης.

Περιφερειακοί Κόμβοι

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του προγράμματος Transforming Future Museums είναι η μεταλαμπάδευση δεξιοτήτων σε μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του International Museum Academy 2016, οι καθηγητές της Ακαδημίας εκπαίδευσαν επιλεγμένους επαγγελματίες που θα διδάξουν τα μαθήματα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα το 2017–18.

Πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με εδραιωμένο χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς, θα παίξουν τον ρόλο περιφερειακών κόμβων για την ανάπτυξη της γνώσης και τον δεξιοτήτων του τοπικού χώρου.

Το πρόγραμμα αισιοδοξεί να συνεργαστεί στενά με τους εκπαιδευτές για να αναπτύξουμε το υλικό του μαθήματος και να διοργανώσουμε τις εκπαιδευτικές συναντήσεις και να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινότητα επαγγελματιών.Επισκέψεις στη Βρετανία

Ένα σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του προγράμματος Transforming Future Museums είναι η δικτύωση και η ανταλλαγή διεθνών πρακτικών με συνεργάτες μας στο εξωτερικό. Οι Έλληνες επαγγελματίες των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Βρετανία και να παρακολουθήσουν συνέδρια και να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τους Βρετανούς συναδέλφους τους στο χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με έμφαση στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα περιφερειακό/τοπικό μουσείο ή μια οργάνωση πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική κοινότητα και στην τοπική οικονομία, το πρόγραμμα ευελπιστεί να συνδέσει μουσεία που βρίσκονται έξω από τις πρωτεύουσες και στις δύο χώρες, για να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές σχετικά με την εμπλοκή της κοινότητας και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να καλλιεργήσει μακροχρόνιες σχέσεις και ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία».

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

anemistes

Η Κατερίνα Πολέμη, τραγουδοποιός και συνθέτις της νεότερης γενιάς καλλιτεχνών, συμμετέχει στην πρώτη βραδιά του Anemi Festival, μιας μουσικής συνάντησης στην Χώρα της Φολέγανδρου

the-greek-sandal

Ο Νικόλας Μίνογλου μπορεί να είναι περήφανος για τις επιδόσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας του καθώς κατάφερε να κάνει ηγέτη της online αγοράς παπουτσιών το myshoe.gr αλλά και διεθνή φίρμα τα χειροποίητα Ancient Greek Sandals

eptalofos

Μια ετικέτα πάνω σε ένα λευκό κρασί (από την κοσμοπολίτικη ποικιλία Chardonnay) –Επτάλοφος- μπορεί να είναι αφορμή για να ξετυλιχθεί μπροστά στον επισκέπτη όλη η διαδρομή ενός ιστορικού κτήματος της Αττικής

artists-book

Σημαντικά εικαστικά έργα υπό μορφή βιβλίου, τίτλοι και τόποι όπου σημαντικοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το βιβλίο ως αυτούσιο και αυτόνομο έργο τέχνης, παρουσιάζονται στην έκθεση «Το βιβλίο ως έργο τέχνης - Αrtist’ s books από τα χρόνια του ΄60» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων υπό το πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου»