Νέες εξετάσεις για δίπλωμα θα δίνουν οι οδηγοί άνω των 74 ετών

Οι οδηγοί άνω των 74 χρόνων, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, θα πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους αποδεικνύοντας πως και ξέρουν να οδηγούν και να παρκάρουν αλλά και έχουν τα αντανακλαστικά για σωστή πορεία

Να «φρεσκάρουν» τους κανόνες της σωστής οδήγησης πρέπει οι ηλικιωμένοι οδηγοί, 74 ετών και άνω, προκειμένου να αποδείξουν αν θα συνεχίσουν να οδηγούν ή όχι.

Οι οδηγοί άνω των 74 χρόνων, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, θα πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους αποδεικνύοντας πως και ξέρουν να οδηγούν και να παρκάρουν αλλά και έχουν τα αντανακλαστικά για σωστή πορεία κοκ.

Το υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του προς τις αρμόδιες διευθύνσεις και υπηρεσίες βάζει «φρένο» στους ηλικιωμένους που κυκλοφορούν στους δρόμους και έχουν... χάσει τα αντανακλαστικά τους αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, οι ηλικιωμένοι οδηγοί θα πρέπει να δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις συμπληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους και μάλιστα να επαναλαμβάνουν την διαδικασία κάθε τρία χρόνια, εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζουν. Όσοι είναι πάνω από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων (σήματα οδήγησης). Ανανέωση διπλώματος υποχρεούνται και οι οδηγοί άλλων χωρών που ζουν και κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Επίσης, όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις πάνω από τέσσερις (4) φορές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης µε την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Όπως δήλωσε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών Θάνος Βούρδας, το υπουργείο εξειδικεύοντας τις αλλαγές που έγιναν στον ΚΟΚ με τον πρόσφατο νόμο 4530/18, προχώρησε στον καθορισμό της διαδικασίας για την επανεξέταση της ικανότητας οδήγησης των πολιτών άνω των 74 ετών. «Στόχος μας είναι να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο που εγγυάται μεγαλύτερη οδική ασφάλεια αλλά και προστασία των οδηγών» τόνισε και πρόσθεσε πως οι διαδικασίες που προβλέπονται εισάγουν και την πρακτική άσκηση, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να είναι έμπρακτη η απόδειξη της ικανότητας. «Η εξασφάλιση της Οδικής Ασφάλειας είναι ευθύνη όλων μας και η λήψη δοκιμασμένων αποτελεσματικών πρακτικών και μέτρων είναι απαραίτητη» επισήμανε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών.

«Είμαστε υπέρ της επιμόρφωσης των ηλικιωμένων οδηγών, είναι αναγκαία η κατάρτιση και γι αυτή την ηλικία αλλά πιστεύουμε ότι ο τρόπος αυτός δεν βοηθάει» σχολίασε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Θανάσης Καλύβας σημειώνοντας πως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποιου είδους εκπαίδευση, σεμινάρια σε βασικά θέματα οδήγησης (πχ βασικά σήματα που έχουν ξεχάσει ή δεν τα γνωρίζουν).

Επίσης, ο κ. Καλύβας εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο εξέτασης θέτοντας θέμα ασφάλειας αφού οι εξετάσεις θα γίνονται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και με όχημα του ηλικιωμένου ή κάποιου άλλου ιδιοκτήτη. «Είναι βασικά ζητήματα που νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τους αρμόδιους» ανέφερε.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Μεταφορών προβλέπεται:

Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυμεί να ανανεώσει και υποβάλλει:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για κάθε ΔΕΕ που εκδίδεται προκειμένου να συμμετάσχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την αντίστοιχη κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει.

Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόμενος θα εξεταστεί εκδίδεται και αντίστοιχο ΔΕΕ.

β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει.

Μετά την έκδοση του ΔΕΕ η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραμματίζει τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου κατ' αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.

Ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012.

Για το όχημα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας).

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόμενο µε υπεύθυνη δήλωση.

Ο ενδιαφερόμενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω από µία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη δοκιμασία στη μεγαλύτερη που επιθυμεί, καλύπτοντας και τις μικρότερες που έχει στην κατοχή του σύμφωνα µε το άρθρο 4 (Κλιμάκωση και ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να εξεταστεί σε μικρότερη κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά μπορεί να οδηγήσει σύμφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης. Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιμασία γίνεται µε ασύρματη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από όχημα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης περισσοτέρων της μίας κατηγοριών, τότε οι δοκιμασίες διενεργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία που επιθυμεί να ανανεώσει.

Η δοκιμασία για όχημα κατηγορίας Β1 πραγματοποιείται κατ' αναλογία της διαδικασίας δοκιμασίας για όχημα κατηγορίας Β. Οι απαιτούμενες εξετάσεις για την ανανέωση διενεργούνται τηρουμένης της σειράς χορήγησης των κατηγοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012 και µε την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης της προηγούμενης κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί, να ανανεώσει μέρος των κατηγοριών που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σύμφωνα µε τον παραπάνω πίνακα για τις κατηγορίες που επιθυμεί να ανανεώσει.

Μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα µε το παρόν άρθρο, στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις οποίες έχει εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που καλύπτονται από τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, µε τη συμπλήρωση της στήλης 11 στις αντίστοιχες κατηγορίες. Σε περίπτωση εξέτασης σε κατηγορία που δεν κατέχει ο ενδιαφερόμενος αλλά μπορούσε να οδηγεί σύμφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναμίας μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, τότε συμπληρώνεται και η στήλη 10 µε την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Η/Οι κατηγορία/ες που δεν επιθυμεί να ανανεώσει παραμένει/ουν ληγμένη/ες.

Εφόσον η ημερομηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) είναι αυτή της συμπλήρωσης των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και μετά, ο ενδιαφερόμενος υπόκειται υποχρεωτικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Δείτε βίντεο: Νέες εξετάσεις για δίπλωμα θα δίνουν οι οδηγοί άνω των 74 ετών
Νέες εξετάσεις για δίπλωμα θα δίνουν οι οδηγοί άνω των 74 ετών
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (143)

anon

Αν οι 74χρονοι και άνω προκαλούν πιο πολλά ατυχήματα, αυτό είναι όχι λόγω έλλειψης γνώσεων οδήγησης αλλά λόγω αντανακλαστικών. Με άλλα λόγια κάντε πιο αυστηρές τις ιατρικές εξετάσεις και αφήστε την εξέταση οδήγησης. Ο γιατρός ας κρίνει τα αντανακλαστικά του 74χρονου οδηγού και όχι εξεταστές του Υπ. Μεταφορών. Και όπως πολύ σωστά ειπώθηκε παραπάνω ας εξεταστούν και όλοι όσοι έχουν δίπλωμα οδήγησης με κωδικό "110" ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. * "κωδικός 110": Η άδεια προέρχεται από μετατροπή άδειας, η οποία χορηγήθηκε από Στρατιωτική Υπηρεσία ή Υπηρεσία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συνταξιούχος αιμοδότης

Αν κυριε αριστεροκομμουνισταρά Σπρίτζη έχεις αχλάδια στο βρακί σου, κάνε τις εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ. Την ώρα που έχεζες σούρθε η ιδέα να αυγατήσει το πλεόνασμα και το αμόλησες. Σιγά να μη ενδιαφέρεσαι για τα αντανακλαστικά των ηλικιωμένων, ΜΟΝΟ για το πλεόνασμα ενδιαφέρεστε. Ξεζουμίσατε τους συνταξιούχους και κοιτάτε πως να τους αποτελειώσετε. ΟΥΣΤ!!!

Απόφοιτος Λυκείου

Στην επιθεση σας δεν βλέπω να υπάρχουν ουτε καν στοιχειώδη επιχειρηματα που να στηριζουν την θέση σας παρά μόνο το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι στην Αμερική. Αντιθέτως ο ισχυρισμός ότι ένας ημιμαθής ενήλικας είναι σε θέση να διδάξει έναν αμαθή ενήλικα δεν στεκει σε καμία περιπτωση, όντας γνωστο με πιο τρόπο ο κρατικός μηχανισμός φρόντιζε να γεμίζει τις τσέπες κρατικών υπαλλήλων για να εμποδιζει εναν ολοκληρο κλάδο να παράξει το έργο που του εχει αναθέσει η κοινωνια. Η Αμερική κύριε δεν αποτελεσε ουτε αποτελει θεσμικό πρότυπο για την Ευρώπη, καθώς στον ευρωπαικό πολιτισμό υπερτερεί το δημόσιο εναντι του ιδιωτικού συμφέροντος και γι' αυτο το λόγο το κρατος και η πολιτεια ρυθμίζει ή (θα επρεπε να ρυθμίζει) ποιος είναι αρμόδιος και καταλληλος να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση ειναι οι εκπαιδευτές οδήγησης, που μέσα σε ενα υγιες κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο θα ήταν αυτοί που θα διαμόρφωναν την εικονα στους ελληνικούς δρόμους. Η παγιωμένη νεοελληνική νοοτροπία να προσπαθεί να ικανοποιήσει τα μικροσυμφέροντά της, μη αξιώνοντας να αποκομίσει ουσιαστικό όφελος από τις επιλογές της, οδηγεί στην πτώση των αξιών είτε σε θέματα παιδείας, υγείας και οτιδήποτε αλλό αφορα το δημόσιο συμφέρον. Οι χωρες της δυτικής Ευρώπης αλλά και χώρες του πρώην ανατολικού μπλογκ, δίνουν τεραστια σημασία στην εκπαιδευση των υποψήφιων οδηγών, όλων των κατηγοριών, όσον αφορά την θεωρητική αλλά και πρακτική καταρτησή τους. Η Ελλάδα βεβαια αποτελεί μία ειδική περιπτωση, όπου ο κρατικός μηχανισμός επιδιώκοντας το κέρδος κάτω από το τραπέζι, και από την άλλη η κοινωνία που λειτουργει με ορους φαστ φουντ - επιλέγει να αγορασει ενα φτηνό κινεζικό προϊον με συντομη ημερομηνια λήξης, καταλήγοντας σε αμετρητα ατυχήματα και δυστυχήματα, διπλώματα στο ντουλάπι όπου κανενας από τους γνωστους που λέτε δεν μπορεσε να διδαξει την ορθη και ασφαλή οδήγηση και ημιμαθείς δημοσιους κινδυνους για την κυκλοφορία. Δεν μιλώ ως δασκαλος, αλλά ως νέος ανθρωπος που επέλεξα να μάθω σωστα να οδηγώ, αφιερώντας χρόνο, κόπο, χρήματα και όσες ώρες χρειαζόμουν για να μπορώ με ασφάλεια να ξεκινήσω και το πιο μακρινό ταξίδι με ασφάλεια και γνώση. Και ναι, αυτή την επιλογή να μαθω κάτι σωστα και ολοκληρωμένα την είχα εδω στην Ελλάδα, όσο και να θέλετε να πολεμήσετε και να μηδενισετε τον κλάδο. Γιατί μέσα στις αοριστίες περί γενικευμένων καταστάσεων υπάρχουν επαγγελματίες που ασκουν το λειτούργημά τους παρα τις αντίξοες συνθήκες.

Απόφοιτος Λυκείου

Στην επιθεση σας δεν βλέπω να υπάρχουν ουτε καν στοιχειώδη επιχειρηματα που να στηριζουν την θέση σας παρά μόνο το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι στην Αμερική. Αντιθέτως ο ισχυρισμός ότι ένας ημιμαθής ενήλικας είναι σε θέση να διδάξει έναν αμαθή ενήλικα δεν στεκει σε καμία περιπτωση, όντας γνωστο με πιο τρόπο ο κρατικός μηχανισμός φρόντιζε να γεμίζει τις τσέπες κρατικών υπαλλήλων για να εμποδιζει εναν ολοκληρο κλάδο να παράξει το έργο που του εχει αναθέσει η κοινωνια. Η Αμερική κύριε δεν αποτελεσε ουτε αποτελει θεσμικό πρότυπο για την Ευρώπη, καθώς στον ευρωπαικό πολιτισμό υπερτερεί το δημόσιο εναντι του ιδιωτικού συμφέροντος και γι' αυτο το λόγο το κρατος και η πολιτεια ρυθμίζει ή (θα επρεπε να ρυθμίζει) ποιος είναι αρμόδιος και καταλληλος να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση ειναι οι εκπαιδευτές οδήγησης, που μέσα σε ενα υγιες κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο θα ήταν αυτοί που θα διαμόρφωναν την εικονα στους ελληνικούς δρόμους. Η παγιωμένη νεοελληνική νοοτροπία να προσπαθεί να ικανοποιήσει τα μικροσυμφέροντά της, μη αξιώνοντας να αποκομίσει ουσιαστικό όφελος από τις επιλογές της, οδηγεί στην πτώση των αξιών είτε σε θέματα παιδείας, υγείας και οτιδήποτε αλλό αφορα το δημόσιο συμφέρον. Οι χωρες της δυτικής Ευρώπης αλλά και χώρες του πρώην ανατολικού μπλογκ, δίνουν τεραστια σημασία στην εκπαιδευση των υποψήφιων οδηγών, όλων των κατηγοριών, όσον αφορά την θεωρητική αλλά και πρακτική καταρτησή τους. Η Ελλάδα βεβαια αποτελεί μία ειδική περιπτωση, όπου ο κρατικός μηχανισμός επιδιώκοντας το κέρδος κάτω από το τραπέζι, και από την άλλη η κοινωνία που λειτουργει με ορους φαστ φουντ - επιλέγει να αγορασει ενα φτηνό κινεζικό προϊον με συντομη ημερομηνια λήξης, καταλήγοντας σε αμετρητα ατυχήματα και δυστυχήματα, διπλώματα στο ντουλάπι όπου κανενας από τους γνωστους που λέτε δεν μπορεσε να διδαξει την ορθη και ασφαλή οδήγηση και ημιμαθείς δημοσιους κινδυνους για την κυκλοφορία. Δεν μιλώ ως δασκαλος, αλλά ως νέος ανθρωπος που επέλεξα να μάθω σωστα να οδηγώ, αφιερώντας χρόνο, κόπο, χρήματα και όσες ώρες χρειαζόμουν για να μπορώ με ασφάλεια να ξεκινήσω και το πιο μακρινό ταξίδι με ασφάλεια και γνώση. Και ναι, αυτή την επιλογή να μαθω κάτι σωστα και ολοκληρωμένα την είχα εδω στην Ελλάδα, όσο και να θέλετε να πολεμήσετε και να μηδενισετε τον κλάδο. Γιατί μέσα στις αοριστίες περί γενικευμένων καταστάσεων υπάρχουν επαγγελματίες που ασκουν το λειτούργημά τους παρα τις αντίξοες συνθήκες.

δεξιος

διαβασα απο κατω αποψεις κατι ημιμαθων εξυπνακηδων οτι ισχυουν και στην ευρωπη αυτα. να τους ενημερωσω τι γινεται στη γερμανια που θεωρειται η χωρα-προτυπο σχετικα με την αυτοκινηση. ΚΑΝΕΝΑΣ ηλικιακος περιορισμος. το θεωρουν μαλιστα προσβλητικο να βαλουν ειδικα μετρα για τους ηλικιωμενους. και φυσικα ΠΟΥΘΕΝΑ διοδια. οποτε ολοι οι αριστεροδεξιοι κομμουνιστες που ηδονιζεστε να δικαιολογειτε τα δεσμα σας, βαλτε τους περιορισμους και τα διοδια στους εαυτους σας (θα ελεγα κατι αλλο αλλα σεβομαι τους κανονες του site...) και να μην ψαχνετε παραδειγματα απ εξω. γιατι τετοιο κομμουνιστικο κρατος σαν την ελλαδα δεν υπαρχει.

κωστας

αν δωσεις 2 κατοσταρικα γεροντακι το διπλωμα θα ανανεωνεται χωρις κανενα προβλημα, πρεπει ομως να ειναι παροντες και οι εκπαιδευτες για την απαραιτητη μεσολαβηση.

Μας πηρε τις συνταξεις η Αριστερα, θα μας παρει και το διπλωμα τωρα

Γυναίκα στο τιμόνι και ο Χάρος σε ζυγώνει. Αφήστε τους παππούδες στην ησυχία τους.

giannas

Παρακολουθωντας σχολαστικα ολα τα νεα της ελληνικης καθημερινοτητας.Διαπιστωσα,οτι σε τεσσερα ατυχηματα πανελλαδικα το τριημερο 7,8 και 9 σεπτεμβριου 2018 ειχαμε 0χτω νεκρους νεαρης ηλικιας με υπαιτιοτητα των ιδιων.Κοζανη 3,Ν.Ηλειας 2,Αθηνα Κατω Πατησια 2 και ο αστυνομικος της ομαδας Ζ στη Θεσσαλονικη που παρεσυρε και σκοτωσε το 10χρονο κοριτσακι.Ουτε ενας υπερηλικας στα θυματα και στους υπαιτιους των ατυχηματων.Ας φροντισει ο υπουργος να δινονται διπλωματα οδηγησης μετα την ηλικια των 20 ετων καθι να υπαρχει μεγαλυτερη και καλλιτερη αστυνομικη επιτηρηση τις νυχτερινες ωρες στους δρομους και ειδικα τα σαββατοκυριακα. Αυτο το μετρο για τους υπερηλικες για επανεξεταση , ειναι μετρο εισπρακτικο.Μαζευτε τους νεους απ'τα ναρκωτικα και τα ποτα.Αυτα τα δυο ειναι η μαστιγα της εποχης και οι βασικες αιτιες θανατηφορων ατυχηματων.

Σταματηστε πλεον

Αυτα ολα εφαρμοζονται στην Ε.Ε., ειναι υποχρεωτικο να εφαρμοστουν και εδω. Ως εκει καλα. Το προβλημα ειναι οτι ο αχρηστος κρατικος μηχανισμος δεν λεει να εφαρμοσει και τα υπολοιπα (πχ λαδωματα για διπλωματα, απουσα αστυνομια παντου). Μπορει να εχουν υπογραφει χιλιαδες πραγματα αλλα τα εφαρμοζουν κατα περιπτωση. Εξηγουμαι: η αστυνομια σου λεει οτι δεν συμμαζευουμε τους μπαχαλαληδες παρα το γεγονος οτι αυτη ειναι η δουλεια της, διοτι περιμενουν αποφαση απο πανω. Ολοι δηλαδη ριχνουν την ευθυνη αλλου. Η ευθυνη ξεπερναει τα εθνικα ορια, φταινε οι τοκογλυφοι, οι Αμερικανοι κλπ. Απλα ο Ελληνας δεν θελει ταξη. Αν ηθελε δεν θα ψηφιζε αεργους και αχρηστους.

Κόπαν

Για τους πιτσιρικάδες που σκοτώνονται μαζικά στην άσφαλτο θα μεριμνήσετε ή θα συνεχίσουν να αγοράζουν τα διπλώματά τους κι όποιον πάρει ο Χάρος; Κάθε καλοκαίρι, και ειδικά μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, δεν περνά ημέρα χωρίς αναφορά σε θανατηφόρα τροχαία.

32χρονος φιλελευθερος

ηλικιακος ρατσισμος απο ενα κομμουνιστικο κρατος που ζηταει λυτρα για καθε βημα που κανεις, για καθε λιτρο οξυγονου που καταναλωνεις. καθημερινη οργη και αηδια μου προκαλει πλεον. ο στοχος ειναι ξεκαθαρα η στερηση των ελευθεριων σε ολους τους πολιτες, μεχρι να γινουμε απλοι ανικανοι ληπτες επιδοματων και κοιμιζοντας μας ταυτοχρονα στρεφοντας τον εναν αντι του αλλου.

32χρονος ελευθερος

Ακομη ο μπαμπας σου σε παει στον καφενε βρε τεμπελη! Βγαλε διπλωμα επιτελους!

ελεος

κομμουνιστικο κρατος,λυτρα,οργη,αηδια, στερηση των ελευθεριων και ο ενας αντι του αλλου!σε ποια χουντα εισαι μεγαλωμενος ρε τσεκεβαρα του ελλαδικου χωρου?πρεπει να περασες δυσκολα πανω στα βουνα!καλη λευτερια συντροφε

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης