Χάρης Τσιλιώτης

Ποια πλειοψηφία για την υπερψήφιση μίας ενδεχόμενης συμφωνίας με την ΠΓΔΜ;

Χάρης Τσιλιώτης

Για άλλη μία φορά έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απαιτούμενη εκ του Συντάγματος κοινοβουλευτική πλειοψηφία κύρωσης μίας ενδεχόμενης συμφωνίας με την ΠΓΔΜ σχετικά με το όνομα αυτής της Δημοκρατίας και τα συμπαρομαρτούντα. Για την διάλυση της εν λόγω σύγχυσης θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

Μία ενδεχόμενη (αν και μέχρι στιγμής όχι βέβαιη) συμφωνία με την ΠΓΔΜ με το ανωτέρω περιεχόμενο θα είναι μία διεθνής – διμερής συμφωνία η οποία για να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής έννομης τάξης θα πρέπει κατά το άρθρο 28 παρ. 1 Σ να κυρωθεί με τυπικό νόμο, ο οποίος θα πρέπει να ψηφισθεί από την Βουλή και να εκδοθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουν υποστηριχθεί οι απόψεις ότι το σχέδιο νόμου με το οποίο θα εισάγεται η συμφωνία στην Βουλή θα πρέπει να ψηφισθεί από τα 3/5 του όλου αριθμού των Βουλευτών, δηλ. τουλάχιστον 180, κατά την παρ. 2 του άρθρου 28 ή από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, δηλ. τουλάχιστον 151, κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, η οποία και συμπίπτει με την κυβερνητική πλειοψηφία. Επίσης, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ¬¬η υπερψήφιση μίας τέτοιας συμφωνίας συνδέεται με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. Όλες οι παραπάνω απόψεις είναι από συνταγματικής άποψης αβάσιμες. Συγκεκριμένα:

Η ψήφιση νόμου που κυρώνει διεθνή συνθήκη ή συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και τρίτων κρατών χρειάζεται κατά το άρθρο 28 παρ. 2 Σ την πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των Βουλευτών μόνο όταν με αυτήν αναγνωρίζονται σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται καθότι καμία αρμοδιότητα που προβλέπεται από το Σύνταγμα θα αναγνωρισθεί ή μεταβιβασθεί σε όργανα διεθνών οργανισμών, οι οποίοι νομικά μένουν αμέτοχοι κατά την σύναψη αυτής της διμερούς συμφωνίας. Ενδεχόμενη εμπλοκή του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ με την ένταξη της ΠΓΔΜ επέρχεται αργότερα και δεν σχετίζεται άμεσα με την υπογραφή της συμφωνίας, εφόσον καθένας από τους παραπάνω οργανισμούς έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για την ένταξη τρίτων χωρών σε αυτούς, οι οποίοι δεν συνδέονται με αυτά που θα συμφωνήσουν διμερώς Ελλάδα και ΠΓΔΜ.

Αλλά ούτε και η παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον 151 Βουλευτών, εφαρμόζεται εν προκειμένω, διότι η διάταξη αυτή απαιτεί περιορισμούς στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας εκ μέρους της χώρας μας, η οποία κατά την κρατούσα ερμηνεία που έχει δοθεί σε αυτή την έννοια υπό την έποψη του άρθρου 28 παρ. 3 Σ δεν συντρέχει εν προκειμένω. Βέβαια, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας τέτοιος περιορισμός στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας ενδεχόμενη παραίτηση εκ μέρους της χώρας μας του δικαιώματος αρνησικυρίας για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Μόνο που η έννοια της εθνικής κυριαρχίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 28 Σ έχει ερμηνευθεί κυρίως από την πολιτική πρακτική αλλά και μέρος της θεωρίας συσταλτικά και αφορά μόνο την εδαφική κυριαρχία και όχι το σύνολο αυτής, οι δε περιορισμοί της πρέπει να συνιστούν ανάλογα εδαφικούς περιορισμούς.

Νομικά αβάσιμη είναι και η τρίτη άποψη που συνδέει την υπερψήφιση ενδεχόμενης συμφωνίας με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Οι διαδικασίες της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης κατά το άρθρο 84 Σ και της άσκησης της νομοθετικής λειτουργίας κατά τα άρθρα 26 παρ. 1, 42 παρ. 1 και 70 επ. Σ είναι διακριτές και η μία δεν έχει σχέση με την άλλη. Πέραν τούτου, όπως προελέχθη, για να ισχύσει μία διεθνής συμφωνία στην εσωτερική έννομη τάξη απαιτείται κατά το άρθρο 28 παρ. 1 Σ τυπικός νόμος, ο οποίος ψηφίζεται, εκδίδεται και δημοσιεύεται κατά την προαναφερθείσα προβλεπόμενη από το Σύνταγμα δικαιοπαραγωγική διαδικασία.

Κατά συνέπεια ενδεχόμενη συμφωνία θα πρέπει να ψηφισθεί με την απαιτούμενη για τους κοινούς νόμους πλειοψηφία του άρθρου 67 Σ, δηλ. την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στην ψηφοφορία Βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ¼ του όλου αριθμού των Βουλευτών. Βέβαια σε περίπτωση υποβολής ονομαστικής ψηφοφορίας πρακτικά απαιτείται η κυβερνητική πλειοψηφία, εκτός κι αν κάποιοι βουλευτές αποφασίσουν να απέχουν από την ψηφοφορία, οπότε η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αυτομάτως μειώνεται.

Αυτά όσον αφορά την εσωτερική έννομη τάξη. Μία διεθνής συνθήκη ή συμφωνία όμως μπορεί να ισχύσει διεθνώς χωρίς απαραίτητα να κυρωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη, αρκεί να υπογραφεί και επικυρωθεί κατά τα κρατούντα στο Διεθνές Δίκαιο. Μία συμφωνία με την ΠΓΔΜ για το όνομα δεν εμπίπτει στις κατηγορίες των διεθνών συμβάσεων που κατά το άρθρο 36 παρ. 2 Σ είναι υποχρεωτική η κύρωσή τους από την Βουλή για να επικυρωθούν διεθνώς. Κατά συνέπεια, όπως και η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 με την ΠΓΔΜ δεν κυρώθηκε ποτέ από την Βουλή, αλλά απέκτησε ισχύ στην διεθνή έννομη τάξη, έτσι κάτι ανάλογο μπορεί θεωρητικά να συμβεί και τώρα. Το πολιτικό κόστος, όμως, από μία τέτοια αντιμετώπιση ενός μείζονος εθνικού θέματος από την κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να είναι ανυπολόγιστο.

ΣΧΟΛΙΑ (10)

o

Δες τι έκατσε κι έγραψε το τυπάκι....Αυτό κατάλαβες απ την όλη ιστορία αγόρι μου το διαδικαστικό;Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει κι ο παραπάνω στο σχόλιο;Οτι δεν θα είναι πια πολιτικό ''α δε σε ψηφίζω''. Οτι πια το θέμα θα είναι προσωπικό και με τον υπεξ και με τον πρωθυπουργό και με τον κάθε συριζαίο.Οτι θα είναι βεντέτα.Πάει να πεί απο τώρα και για πάντα και οπου σε πετύχω εσένα και την οικογένεια σου.

Νίκος Χ.Ν

Ο πολιτικός ή οι πολιτικοί που θα προσυπογράψουν μία οποιαδήποτε συμφωνία που επιτρέπει την χρήση του όρου Μακεδονία θα υποστούν προσωπικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν είναι προειδοποίηση πλέον. Όσους και να τοποθετήσετε να σας προστατέψουν κάποια στιγμή, κάποια μέρα θα υπάρξει ένα άνοιγμα και τότε οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες. Η Ελληνική ιστορία δεν είναι εικονογραφημένο. Στο χέρι σας είναι και ότι υποστείτε μόνο τους εαυτούς σας θα έχετε για να κατηγορήσετε.

Ωραια

Οσο λιγοτεροι χρειαστουν για την προδοσια, τοσο λιγοτερες κρεμαλες θα χρειαστει να στησουμε!!!!

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑ

Αγαπητέ. και πεντακοσίους βουλευτές να είχε το κυβερνών κόμμα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑ. Αυτό είναι ζήτημα του εργοδότη-ελληνικού λαού- και όχι του υπαλλήλου, βλ αντιπροσωπευτικός κοινοβουλευτισμός. Άντε γιατί τα μπερδέψαμε ΟΛΑ! Μην τυχόν και κάνουν το λάθος, όλοι ΖΕΡΒΑΣ θα γίνουμε! Ά, και μια υποσημείωση ο Κοτζιάς με το τεξανό καπέλο αποδείχθηκε ένα ελεεινό ΚΝΙΤΑΚΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΖΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Καλές οι νομικές αναλύσεις...

αλλά ο πολιτικός κόσμος δεν αποτελείται από νομικούς μόνον. Ο δημοκρατικός κόσμος ελέγχεται κατ'ουσίαν από λαούς. Ως εκ τούτου, καμία συμφωνία που θα περάσει απ΄την βουλή για λίγους μήνες (αφού ο σύριζα καταρρέει σε όλα τα μέτωπα και θα αναγκαστεί να οδηγηθεί σε εκλογές αργά ή γρήγορα) δε θα έχει ουσιαστική ισχύ. Ακόμα κι αν ο καταρρέων Τσίπρας φέρει το θέμα στη Βουλή, όμως, αυτό θα του στοιχίσει την πολιτική του καριέρα σε ένα ήδη βεβαρυμένο περιβάλλον οικονομικά και εθνικά για αυτόν. Ο ελληνικός λαός δε θα του συγχωρήσει οποιαδήποτε υπαναχώρηση στα Σκόπια, αν δεν ερωτηθή σχετικώς.

Οι...

...νομικές προσεγγίσεις άπτονται της ισχύος μια διεθνούς συμφωνίας, ανεξάρτητα αν κυρωθούν ή όχι από τη Βουλή. Κάθε συμφωνία έχει πολιτικά οφέλη και κόστος. Οι εκλογές φανερώνουν το ζύγι των πολιτών για το σύνολο της κυβερνητικής θητείας. Αν ο Τσίπρας πετύχαινε συμφωνία στο πλαίσιο του Βουκουρεστίου, που δεν πρόκειται, τότε άλλοι θα ήταν καταρρέοντες! Με κρότο μάλιστα...

"Αν ο Τσίπρας πετύχαινε συμφωνία στο πλαίσιο του Βουκουρεστίου..."

"Αν"...Αχχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχχα μπα σε καλό σου, μας έκανες και γελάσαμε! Αυτός δε ξέρει τί ψέμα θα μας πρωτοαραδιάσει τις τελευταίες μέρες της πολιτικής του Πομπηίας, αφού σε λίγους μήνες θα είναι παρελθόν, και συ ονειρεύεσαι Βουκουρέστια και κοκορέτσια; Ο Τσίπρας έπεσε και έχασε. Next!

Μιχαλης

το πολιτικο κοστος μεγαλωνη καθε μερα αν ΔΕΝ λυθη το θεμα. Ο Κωνσταντινος Μητσοτακης ειχε πει παλαιωτερα οτι αν δεν τον εριχνε ο Σαμαρας, θα ειχε λυση το προβλημα και εικοση χρονια μετα ολοι θα ειχαν ξεχαση οτι υπηρχε. Οσοι νομιζουν οτι με το να πουνε οχι το θεμα λυθηκε τοτε ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ. Και η Αμερικη αλλα και η Τουρκια γυροφερνουν στην περιοχη και δεν ηθελα να δω βαση τουρκικη στα βορεια μας. Απο εκει και περα ο καθενας μπορει να τραγουδα οπως νομιζει !!!

Τουναντίον.

Μόνον αν ικανοποιηθεί η ελληνική πλευρά τα Σκόπια θα μπουν ΝΑΤΟ και ΕΕ. Διαφορετικά μη σώσουν.

Γιώργος

Επιτέλους ένα σοβαρό άρθρο στο Πρώτο Θέμα. Δεν είναι ούτε γραμμένο στο πόδι ούτε στρατευμένο. Συγχαρητήρια στον αρθρογράφο για την καλή δουλειά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία