LIVE

Κορωνοϊός

kalabrouziwtis

Οι νέες προκλήσεις για το ΕΑΠ

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Η πρόσφατη επιστημονική ανακοίνωση του έγκυρου Webometrics (http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/open%20university) όπου κατατάσσει το ΕΑΠ τρίτο σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των Ιδρυμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Υφηλίου, προσδίδει μια ιδιαίτερη σημασία για ένα Ανώτατο Ίδρυμα που για 21 συναπτά έτη προσφέρει ανωτάτη εκπαίδευση στην Χώρα μας.

Η επιτυχία αυτή αναμφίβολα στηρίζεται πρωτίστως στην μεθοδική δουλειά που κάνει το λιγοστό Ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΑΠ (καθηλωμένο τα τελευταία δέκα χρόνια στα 40 Μέλη ΔΕΠ) που πλαισιώνεται από περί τους 2000 Συνεργαζόμενους διδάσκοντες κατ’ έτος, για την λειτουργία των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών.

Ένα Πανεπιστήμιο που φιλοξενεί περί τους 43 χιλιάδες φοιτητές , το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Χώρας, που δέχεται στα πλαίσια της ανοικτότητας φοιτητές όλων των ηλικιών, που σπουδάζουν εξ αποστάσεως και που αξίζει να σημειωθεί ότι αποτέλεσε το μοναδικό ΑΕΙ που οι φοιτητές του δεν έχασαν την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά ένεκα του Covid 19, ούτε μια ημέρα από τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές τους λειτουργίες.
Η αναγκαιότητα ένεκα της πανδημίας, ολοκλήρωσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ αλλά κυρίως οι εξετάσεις των φοιτητών δημιούργησαν στο ΕΑΠ ένα νέο πρωτόγνωρο πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προσφέρει το ΕΑΠ, είναι μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης με εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων εκπαίδευσης με διαμορφωμένο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό ψηφιακό η και έντυπο με ενσωματωμένους οδηγούς μελέτης για τους φοιτητές, με μια άρτια διοικητική και τεχνική υποστήριξη τόσο στους διδάσκοντες όσο και στους φοιτητές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι οι συμβουλευτικές συναντήσεις των διδασκόντων και των φοιτητών μας αφορά κυρίως την επικοινωνία και την υποστήριξη και σε καμία περίπτωση την διδασκαλία, με τον τρόπο που αυτή πραγματοποιείται στα λοιπά ΑΕΙ.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που έρχεται να τονίσει και να διακρίνει το ΕΑΠ με τα λοιπά ΑΕΙ της Χώρας. Ενώ η όλη εκπαιδευτική διαδικασία στο ΕΑΠ διαξάγεται εξ αποστάσεως, όπως πιο πάνω αναλύθηκε, η πανδημία του Κορωνοιού ‘έδωσε’ την ευκαιρία αλλά παρείχε και την μεγάλη πρόκληση για την διοίκηση και τους καθηγητές του, να επιχειρηθούν εξ αποστάσεως εξετάσεις για πρώτη φορά στην εικοσάχρονη λειτουργία του, από 6 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2020.

Οι φοιτητές του ΕΑΠ και ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που σπουδάζουν, παρακολουθούν εργαστήρια κατά την θερινή περίοδο, ώστε να αποκτήσουν τις εργαστηριακές δεξιότητες που απαιτούνται στα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Τα τελευταία δε χρόνια θεσμοθετήθηκαν νέα εκπαιδευτικά-ερευνητικά εργαστήρια που συνεισφέρουν στην ερευνητική προσπάθεια των Μελών ΔΕΠ.

Το ΕΑΠ στην σύγχρονη εποχή όπου ο ανταγωνισμός καθημερινά εντείνεται σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να ανοίξει έτι περαιτέρω τα φτερά του. Και αυτό θα το πετύχει με :

Aκαδημαϊκές συνεργασίες με Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για ένταξη νέων κοινών εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, όπου η συμβολή του ΕΑΠ θα αναφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και μάλιστα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς όπως του πρωτογενή τομέα , της φαρμακευτικής κ.α.

Άνοιγμα του ΕΑΠ στην Ελληνική Ομογένεια του εξωτερικού με την δημιουργία ΠΣ που θα αγκαλιάσουν τους ομογενείς μας σε αντικείμενα όπως του πολιτισμού και της ιστορίας. Αυτό θα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και με βραχύβια σύντομα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρουν τους ομογενείς τρίτης και τέταρτης πλέον γενιάς. Σήμερα περί τους 500 και πλέον φοιτητές μας είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού που σπουδάζουν και δίνουν κανονικά τις προβλεπόμενες εξετάσεις τους στην Ελλάδα.

Θεσμοθέτηση του θεσμού του επί θητεία τριετίας συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού, που αναμένεται να δώσει την δυνατότητα σε νέους διδάκτορες να εργασθούν κατ’ αποκλειστικότητα στα διάφορα ΠΣ του ΕΑΠ και να παράσχουν όχι μόνον διδασκαλία αλλά και να επιμεληθούν διδακτικού και εργαστηριακού εξ αποστάσεως μαθησιακού υλικού.

Συνεργασίες του ΕΑΠ με τις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ. για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω σύντομων ΠΣ σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως αυτά του περιβάλλοντος, των διεθνών σχέσεων, της τεχνολογίας, της διαχείρισης κρίσεων.

Συνεργασίες του ΕΑΠ με τις Περιφέρειες σε όλες τις δραστηριότητες , πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές και αξιοποίηση μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων των δυνατοτήτων και προοπτικών που δίδονται σε χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, κυρίως μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία του ΕΑΠ με την ΠΔΕ στο τομέα της έρευνας και καινοτομίας με δεδομένο, ότι η έδρα του Ιδρύματος ανήκει γεωγραφικά στην Πάτρα.

Συνέργειες με τις βιομηχανίες (ελληνικές και ξένες) για την διασύνδεση όχι μόνον στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης φοιτητών, που στην πραγματικότητα στο ΕΑΠ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι επαγγελματίες αλλά και δημιουργία κοινών ερευνητικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνται και από τα δύο μέρη και θα προάγουν την έρευνα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που θα συμβάλλουν στην πολυπόθητη περιφερειακή ανάπτυξη.

Άνοιγμα του ΕΑΠ στην κοινωνία όχι μόνον με την διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων αλλά συμμετοχή στα δρώμενα της πόλης της Πάτρας σε όλους του τομείς των δραστηριοτήτων σε συνεργασία με δήμους, επιμελητήρια, αναπτυξιακούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Όλα αυτά και ενδεχόμενα και πολλά άλλα θα στοχεύουν πάντα στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του ΕΑΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία κάτι που αναμφισβήτητα το εγγυώνται τα Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και οι συνεργάτες μας. Η συνειδητή επιλογή των συναδέλφων μας δύο χρόνια πρίν να αγωνισθούμε σθεναρά εναντίον του Αρμαγεδώνα των συγχωνεύσεων στην Ανώτατη παιδεία και να παραμείνουμε ένα πραγματικό Ανοικτό και εξ αποστάσεως Πανεπιστήμιο εκ των πραγμάτων μας δικαίωσε και ανοίγει ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον του ΕΑΠ .

Σήμερα 21 χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τον τότε Υπουργό Παιδείας Γιώργο Παπανδρέου, κάτι που θεωρήθηκε την εποχή εκείνη σαν μια πραγματική καινοτομία και διαρθρωτική αλλαγή στην ανωτάτη εκπαίδευση, προσδοκούμε σε ένα Πανεπιστήμιο ισχυρό, όπου τα ποιοτικά στοιχεία της εκπαίδευσης συνεχώς θα ανεβαίνουν, ικανό να ανταγωνίζεται τα ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και να διακρίνεται.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (12)

Αλλού αυτά

ΕΑΠ με επίπεδο ΙΕΚ.

Κακομοίρη,

ούτε το ένα ούτε το άλλο έβγαλες.

Ανώνυμος

Δεν μας εξηγεί όμως ο κύριος Καλαβρουζιώτης πώς γίνεται να ανθεί το φαινόμενο των εργασιών που ετοιμάζονται και παραδίδονται κατόπιν πληρωμής από γνωστά κέντρα και λοιπούς αποφοίτους Πανεπιστημίων και χάρη στις οποίες περνούν τα μαθήματα και εν τέλει αποκτούν και πτυχίο Πανεπιστημίου άνθρωποι που δυσκολεύτηκαν να βγάλουν και το Λύκειο. Έχω τέτοια παραδείγματα υπόψη μου από το κατά τ' άλλα σεβαστό ΕΑΠ!

μπούρδες

εργασίες πωλούνται για όλα τα ΑΕΙ και για όλα τα επίπεδα αυτό που διασφαλίζει την ποιότητα είναι οι εξετάσεις στο τέλος της περιόδου, που γίνονται δια ζώσης όσο για τους απόφοιτους που λες, έχω δει απόφοιτους συμβατικών αξιόπιστων πανεπιστημίων που δεν ξέρουν να γράψουν ούτε το όνομά τους και ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα στην Ελλάδα περνάς σε σχολή ΑΕΙ με 600 μόρια, οπότε αφήστε τα παραμύθια περί αναξιοπιστίας του ΕΑΠ ας μιλήσει η ακαδημαϊκή κοινότητα για τους αποφοίτους του ΕΑΠ που διαπρέπουν στα μεταπτυχιακά των συμβατικών ΑΕΙ.

Δημήτρης

Να συμπληρώσω επισης ως ενεργος φοιτητής της Σχολης Κοινωνικών Επιστημων - Διοικητική Επιχειρησεων και Οργανισμών οτι πραγματικα στο ΕΑΠ γινεται πολυ σοβαρη δουλεια και απο τους καθηγητες και απο τους φοιτητές μεσα σε πλαίσια υψηλού και απαιτητικού επιπεδου γνώσεων . Ενας βασικος λογος που συμβαίνει αυτο , κατα την γνώμη μου , ειναι η μη δραστηριοποίηση διαφόρων κομματικών οργανώσεων και παρατρεχάμενων συλλογικοτήτων , οχι επειδη το έχει απογορευσει το κρατος ή το ΕΑΠ , εμεις οι ιδιοι οι φοιτητες τους εχουμε απορρίψει..Φανταστείτε να συνέβαινε το ιδιο στα συμβατικά πανεπιστήμια της χωρας μας , θα ηταν σε πολυ καλύτερο επιπεδο απο αυτο που ειναι σημερα . Βεβαια , τα παραπάνω δεν σημαίνουν οτι οι επιστημες δεν πρεπει να εχουν σχεση με την πολιτικη , σαφως και πρέπει να εχουν αλλα σε αλλη βαση και οχι σε αυτη την εκφυλισμενη που υπαρχει σημερα γενικοτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Αυτο ομως ειναι ενα αλλο ζητημα..

Απόφοιτη

Χωρίς αμφιβολία το ΕΑΠ ξεχωρίζει για τις σπουδές που προσφέρει και για τη δυνατότητα που δίνει σε πολλούς ανθρώπους να σπουδάσουν. Είναι 3ο ανάμεσα σε 80 ανοικτά πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αν δείτε με προσοχή τα κριτήρια θα δείτε ότι έχουν μεγάλο εύρος σε αυτά που αξιολογούν και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που έχουν τεθεί είναι αρκετά αυστηρά. Μακάρι η ποιότητα του ΕΑΠ να εμπνεύσει και τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας.

Today

Πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως δεν διάβασα τι θα γίνει για το ότι η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα μετά από 22 χρόνια λειτουργίας του ΕΑΠ, με αποτέλεσμα το πτυχίο να είναι ουσιαστικά μπακαλόχσρτο (sic). Με αυτό το ζήτημα τι θα γίνει; Καταλαβαίνουμε όλοι οι ότι υπάρχουν ισχυρά συντεχνιακά συμφέροντα που εμποδίζουν την επίλυση του ζητήματος. Αλλά ίσως και η Διοίκηση έχει αποφασίσει ότι θέλει να κλείσει τη Σχολή, στην οποία οι θέσεις σπουδών πλέον δεν καλύπτονται εξαιτίας της εκκρεμότητας αυτής.

Εαπίτης

Από πότε ένα search result, που μπορεί να κάνει ο καθένας, είναι επίσημη ανακοίνωση; Με αυτή τη λογική εάν κάποιος αντί του "open university" ψάξει τον όρο "hellenic open university" τότε θα δει το ΕΑΠ πρώτο.

Δεν γίνονται αυτά..

Κάποιο λάθος κάνει ο κύριος, το rank του ΕΑΠ, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η θέση 1401. Εδώ στην Ελλάδα και βρίσκεται στη θέση 13. Απλά δεν γίνονται αυτά... Τρίτο έρχεται στην αναζήτηση όταν γράψει κανείς open university διότι αυτό είναι το όνομα του στα Αγγλικά. Έλεος. Δε μπορεί να αποτελεί αυτό είδηση, δε μπορεί να έχει γίνει τέτοια παρανόηση και να έφτασε να δημοσιευθεί χωρίς κανείς να το έχει πάρει είδηση. Απλά τραγικό. Είπαμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, καλό κάνει και αυτό, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο.

Κι όμως, αυτά γίνονται

Προφανώς αγαπητέ/ή δεν μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά μεταξύ "Ανοικτών" (Open) και των υπολοίπων "Συμβατικών" Πανεπιστημίων. Ανοικτά ορίζονται τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου μπορεί να φοιτήσει (χωρίς εξετάσεις) ο οποιοσδήποτε, αρκεί να έχει απολυτήριο Λυκείου ενώ στα Συμβατικά, φοιτούν οι φοιτητές που πρώτα έχουν δώσει και έχουν πετύχει σε σύστημα εξετάσεων. Συνεπώς, δεν έχει να κάνει με το όνομά του (όπως λανθασμένα και από άγνοια ή εμπάθεια αναφέρεις) αλλά με τον σκοπό και τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.

Δεν ξέρεις...

τη διαφορά μεταξύ Ανοικτού (Open) και Συμβατικού Πανεπιστημίου. Προφανώς, το Open University έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, δέχεται φοιτητές χωρίς εξετάσεις - μόνο με απολυτήριο Λυκείου, δεν έχει να κάνει με το όνομα. Και ναι, το ΕΑΠ βγήκε παγκοσμίως 3ο μεταξύ χιλιάδων Ανοικτών Πανεπιστημίων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία