LIVE

Κορωνοϊός

ΔΝΤ: Αμετανόητο για συντάξεις, ρυθμίσεις, κατασχέσεις

imf-arthro

Θα χρειαστούν 15 χρόνια για να φθάσει το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στα προ κρίσης επίπεδα αναφέρεται στο κείμενο Συμπερασμάτων του ΔΝΤ ενόψει της έκθεσής του για την Ελλάδα  - Προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2020 - Ζητά περικοπή συντάξεων, τέλος στις ρυθμίσεις δανείων και μείωση του αφορολόγητου - Μεγάλο λάθος η 13η σύνταξη του Μαΐου

Ανάπτυξη μόλις 2% φέτος και το 2020 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χώρα μας Παρά τον άνεμο αλλαγής και την «πολλά υποσχόμενη αρχή» της νέας κυβέρνησης, το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι δύσκολα θα αντιστραφεί η έρπουσα πορεία της Οικονομίας.«Θα χρειαστεί μιάμιση δεκαετία ακόμη μέχρι να φτάσει το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στα προ κρίσης επίπεδα» εκτιμά το ΔΝΤ και ρίχνει ευθύνη στην ακύρωση προψηφισμένων μέτρων, ενώ συστήνει στην Αθήνα να λάβει άμεσα ή και σκληρά μέτρα, όπως:- να κόψει από συντάξεις και να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους και όχι μόνον συνταξιούχους (εννοώντας πχ άπορους, άνεργους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πολύτεκνες οικογένειες κλπ)

- να μπει τέλος σε ρυθμίσεις χρεών και τα μέτρα προστασία της κατοικίας των οφειλετών, επειδή δεν ευνοούν την καλλιέργεια συνείδησης πληρωμών

- να «τρέξει» το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων

- να μειωθεί το αφορολόγητο, κλπ.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο Συμπερασμάτων του ΔΝΤ ενόψει της έκθεσης του άρθρου 4 του Καταστατικού του Ταμείου για τη χώρα μας. ότι «η προστασία των στεγαστικών δανείων και τα έκτακτα καθεστώτα ρύθμισης για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές (…) πρέπει να εκλείψουν μόνιμα».

Επιπλέον λέει πως «σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ, πολύ μεγάλο ποσοστό της δημόσιας δαπάνης κατευθύνεται σε συντάξεις και μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου και πολύ μικρό ποσοστό σε άλλες κοινωνικές δαπάνες» όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κλπ.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη του κλιμακίου το ΔΝΤ για την Ελλάδα αναφέρουν τα εξής- μεταξύ άλλων- στο κείμενο Συμπερασμάτων:«Η νέα κυβέρνηση κληρονόμησε μια χλιαρή ανάκαμψη, επιβαρυμένη από τις παρακαταθήκες της κρίσης και τις ανατροπές πολιτικών σε όλους τους τομείς μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, οι οποίες αύξησαν περαιτέρω τις δημοσιονομικές, χρηματοπιστωτικές και εξωτερικές τρωτότητες.Ενώ η κυβέρνηση έκανε μια πολλά υποσχόμενη αρχή με το να απομακρύνει εμπόδια αναφορικά με τις δομικές μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και με το να προχωρήσει στην εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, χρειάζεται άμεσα μεγαλύτερη προσπάθεια σε όλους τους τομείς πολιτικής προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική εντός της νομισματικής ένωσης, να εξαλείψει το πλεονάζον χρέος και να επιτύχει περισσότερη ανάπτυξη (…).1. Η νέα κυβέρνηση ορθώς δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη αλλά είναι αντιμέτωπη με μια δύσκολη μάχη. Το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά πριν την προσχώρηση στην Ευρωζώνη, αντανακλώντας σημαντικές παρακαταθήκες της κρίσης (υψηλό δημόσιο χρέος, υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπερχρεωμένους δανειολήπτες), χαμηλή παραγωγικότητα, απουσία επενδύσεων, αδύναμη νοοτροπία πληρωμής και δυσμενείς δημογραφικές τάσεις.Οι προοπτικές μετριάστηκαν περαιτέρω από την ευρεία υποχώρηση πολιτικών μετά την έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, με μεταρρυθμίσεις που προβλέπονταν από το πρόγραμμα να καθυστερούν (π.χ. δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), να ακυρώνονται (π.χ. τα προνομοθετημένα μεταρρυθμιστικά πακέτα για τις συντάξεις και τη φορολογία εισοδήματος) ή να ανατρέπονται (π.χ. βασικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας που εισήχθησαν κατά την περίοδο 2011-2013 και προσπάθειες διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και ενίσχυσης της νοοτροπίας πληρωμών).

2. Η ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2 τοις εκατό το 2019 και το 2020. Η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη ευνοείται από την κυκλική ανάκαμψη και το καταναλωτικό κλίμα, γεγονός που θα έπρεπε να μεταφραστεί σε υψηλότερες επενδύσεις.Εντούτοις, με την πρόβλεψη για μακροχρόνια ανάπτυξη στο 0,9%, θα χρειαστεί μιάμιση δεκαετία ακόμη μέχρι να φτάσει το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στα προ κρίσης επίπεδα.Η αναλογία χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να έχει καθοδικές τάσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία με σχετικά χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας μεσοπρόθεσμα, αν και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δεν διασφαλίζεται κάτω από ρεαλιστικές μακροοικονομικές παραδοχές.Οι -ακόμη αδύναμες- τράπεζες μετριάζουν τις προοπτικές ανάκαμψης και θέτουν σημαντικούς κινδύνους τόσο δημοσιονομικά όσο και στο κομμάτι στης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.(…)Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πολιτική της εντολή και το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα ώστε να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής και να ξεπεράσει τα μακροχρόνια οργανωμένα συμφέροντα, με στόχο να προωθήσει την μακροχρόνια ανάπτυξη σημαντικά πιο πάνω από τις τωρινές προβλέψεις.3. Η αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα, ο οποίος τώρα είναι ένας δυσλειτουργικός κινητήρας ανάπτυξης, είναι μια κορυφαία προτεραιότητα. Ο στόχος της κυβέρνησης για την επίτευξη μονοψήφιων ποσοστών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέχρι τα μέσα του 2022 κινείται στη σωστή κατεύθυνση και το προτεινόμενο σχήμα προστασίας ενεργητικού (ΑPS) με την ονομασία «Ηρακλής» θα μπορούσε να παρέχει σημαντική υποστήριξη (αν και σημαντικές λεπτομέρειες του σχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές).

Εντούτοις, για την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας του ενεργητικού, σε συνάρτηση με την ποιότητα και τα επίπεδα τραπεζικού κεφαλαίου, της ρευστότητας και της κερδοφορίας, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει μια πιο συνολική, φιλόδοξη και καλά συντονισμένη στρατηγική. Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει πρωτίστως να είναι αγορακεντρικές, με οποιαδήποτε δημόσια στήριξη να υπόκειται σε μια δυναμική ανάλυση κόστους-οφέλους και να υποστηρίζονται από περαιτέρω βελτιώσεις του νομικού πλαισίου (π.χ. πιο αποδοτικές δικαστικές διαδικασίες και εκσυγχρονισμό του καθεστώτος αφερεγγυότητας).Η προστασία των στεγαστικών δανείων και τα έκτακτα καθεστώτα ρύθμισης για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν παρεμποδίσει την ουσιαστική αναδιάθρωση του χρέους, έχουν υπονομεύσει την νοοτροπία πληρωμών και θα πρέπει να εκλείψουν μόνιμα.4. Η μείωση των δημοσιονομικών στόχων θα υποστήριζε την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2019 αναμένεται να είναι σύμφωνο με την δέσμευση της Ελλάδας προς τους Ευρωπαίους εταίρους για πλεόνασμα 3.5 τοις εκατό ως ποσοστό του ΑΕΠ- αν και για ακόμη μια φορά εξαρτάται από την υπο-εκτέλεση των δημοσίων επενδύσεων, γεγονός που μετριάζει την ανάπτυξη.

Για το 2020, (το κλιμάκιο του ΔΝΤ προτείνει) η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι εταίροι να συναινέσουν σε μια πορεία χαμηλότερων δημοσιονομικών πλεονασμάτων, με δεδομένο το ευρύ οικονομικό περιθώριο και τις σημαντικές μη εξυπηρετούμενες ανάγκες σε κοινωνική και επενδυτική δαπάνη και για τη συμπερίληψη δαπανών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνέργειες με ενισχυμένες δομικές μεταρρυθμίσεις.

5. Το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να επανασταθμιστεί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σχέδια για την μείωση των άμεσων φόρων και για την ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας είναι ευπρόσδεκτα αλλά περισσότερα θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.Η Ελλάδα παραμένει κοντά στον πυθμένα της ΕΕ αναφορικά με το ποσοστό των εργαζόμενων που πληρώνουν φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και έχει ένα από τα υψηλότερα κενά συμμόρφωσης αναφορικά με τον ΦΠΑ.Σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ, πολύ μεγάλο ποσοστό της δημόσιας δαπάνης κατευθύνεται σε συντάξεις και μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου και πολύ μικρό ποσοστό σε άλλες κοινωνικές δαπάνες.Για την αντιμετώπιση καίριων αναγκών, η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την κοινωνική δαπάνη (π.χ. για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που παρέχεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια και τη δημόσια υγεία) και τις επενδύσεις. Για την ελευθέρωση δημοσιονομικού χώρου, οι συνταξιοδοτικές παροχές των τωρινών συνταξιούχων θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού (και η πρόσφατη αποκατάσταση των δώρων που χορηγούνταν πριν από την κρίση θα πρέπει να ανατραπεί).


Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΔΝΤ στα ελληνικά
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΔΝΤ στα αγγλικάΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (43)

Ελπίζω ο Κυριάκος

να μην συμμερίζεται τις ηλιθιότητες του ΔΝΤ. Και μόνο που μας χρησιμοποίησαν σαν πειραματόζωο και μας οδήγησαν σε 10 ετή ύφεση με τα λάθη των πολλαπλασιαστών τους και τις κατευθυνόμενες πολιτικές θα έπρεπε να το βουλώνουν. Κλωτσιές θέλουν. Η ΝΔ δεν πρέπει να δώσει καμία σημασία σε αυτούς τους τσαρλατάνους

asper

Ποιοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα ως μέλος του ΔΝΤ επί δεκαετίες πλήρωνε και πληρώνει συνδρομή στο ΔΝΤ εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως; Αν η Ελλάδα πρέπει να περικόψει κάτι είναι η συνδρομή που καταβάλουμε στο ΔΝΤ καθώς και τα τοκογλυφικά επιτόκια που μας έχουν επιβάλει τα οποία κυρίως κατασπαταλώνται σε μυθικές αμοιβές των μεγαλόσχημων στελεχών όσο και αδαών του προσωπικού του.

0.60

Βγήκατε όλοι του 0.60 και γράφετε ότι σας κατέβει όπως πάντα. Το Δ.Ν.Τ. δεν έχει καμία σημασία πλέον μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά βέβαια οι πληρωμένοι Συριζαίοι ξεχνάτε να το γράψετε αυτό στα σχόλια.

ψυχραιμία

Αν δεν απατώμαι, το ΔΝΤ και τις προβλέψεις του δεν τις λαμβάνει κανείς πλέον σοβαρά υπόψιν, ενώ απέχει και από οποιαδήποτε περαιτέρω δανειοδότηση της Ελλάδας. Οπότε δεν δύναται να επιβάλλει τους όρους του, γιατί δεν του ζητάμε πια να μας δανείσει. Οπότε, ψυχραιμία.

ανοησία

Χωρις το ΔΝΤ δεν θα υπηρχες τραχανα.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ Ε.Ε,ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΩ.ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΡΑ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩ.ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ,Η ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ!

,,,,,

ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ………

Α.

ΟΛΟΙ μα όλοι οι ΝΔκράτες σε όλους τους τόνους διαβεβαίωναν ότι οι συντάξεις δεν θα περικοπούν. Τώρα έβαλαν τάχα δήθεν το Δ.Ν.Τ μπροστά και δεν θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Κρίμα η ψήφος μου, αλλά τελευταία φορά. Θα επανέλθει πανηγυρικά ο Τσίπρας και γαία πυρί μειχθήτω. Ψεύτες οι μεν χειρότεροι ψεύτες οι δε. Τουλάχιστον ο Τσίπρας δεν έκανε περικοπές στα ήδη κουτσουρεμένα.

Μία φτωχή και φαληρισμένη χώρα

δεν μπορεί, ούτε πρέπει να μοιράζει μεγάλες συνταξεις και μισθούς και επιδόματα. Τετοιες συντάξεις (και 13η, παρακαλώ) δεν παίρνουν άλλες πιό πλούσιες χώρες της ευρώπης που έχουν παραγωγή και εξορθολογισμένο οικονομικό σύστημα.

Ετσι

ΑΥΤΟ ΛΕΩ ΚΙ ΕΓΩ ΣΕ ΓΝΩΣΤΑ ΜΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΔ...

κουλαθηκατε

φατε την τωρα και μην μιλατε

X

ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥ.....

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης