Ο δανειολήπτης που «γονάτισε» η κρίση: Μισθωτός, σε παραγωγική ηλικία με στεγαστικό για κύρια κατοικία

pezoi-athina-ena

Ένας στους τρεις είχε λάβει δάνεια ύψους έως 50.000€ και ένας στους τέσσερις έως 100.000€ - Τράπεζα είχε δώσει στον ίδιο άνθρωπο 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά - Τι έδειξε για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια των Ελλήνων μεγάλη έρευνα της ΓΣΕΕ

Μισθωτός, σε παραγωγική ηλικία, με περιουσία μία κύρια κατοικία και στεγαστικό δάνειο είναι κατά μέσο όρο ο Έλληνας δανειολήπτης που στα χρόνια της κρίσης δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και κατέληξε να μην μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο αυτό.

Η αποκαλυπτική μελέτη για τη διαχείριση της υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων που πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, με βάση τις δεκάδες υποθέσεις που υπερασπίστηκε δικαστικά, τα χρόνια της κρίσης, βασίστηκε σε στοιχεία καταναλωτών-οφειλετών που προσέφυγαν στην E.E.K.E. με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών τους κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019.

Για την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία των οφειλετών εκείνων που κινήθηκαν υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στις δικαστικές ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη).

Το σύνολο των οφειλών μη εξυπηρετούμενων δανείων των οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση στο Νόμο με την υποστήριξη της Ε.Ε.Κ.Ε. ανέρχεται στα 62.000.000 €.Ακολουθούν τα βασικά σημεία της μελέτης:


Το Προφίλ των Δανειοληπτών μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Tο μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα αποπληρωμής δανείων βρίσκεται σε παραγωγική – υπό οικονομικούς όρους - ηλικία (το 61, 72% έχει ηλικία 40-59 ετών).

Στην πλειοψηφία τους οι οφειλέτες με προβλήματα υπερχρέωσης είναι μισθωτοί σε ποσοστό 38,36%, άνεργοι σε ποσοστό 35,84% και συνταξιούχοι σε ποσοστό 17,38%, γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Το 71,20% των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μίας κύριας κατοικίας χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην της κύριας κατοικίας με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια.

Το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000€. Μόλις το 2,49% των οφειλετών έχει κύρια κατοικία που ξεπερνά σε αξία τις 250.000 ευρώ.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών το 2008, στις απαρχές της κρίσης και όταν οι συνέπειες δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα αισθητές, ήταν 28.418 €. Κατά το έτος 2017, παρατηρείται το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα, το οποίο αγγίζει μόλις τις 7.956 € παρουσιάζοντας μείωση κατά 20.462€ μέσα σε 10 έτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κανείς να κάνει λόγο για «φτωχοποίηση» του πληθυσμού της χώρας.


Περιγραφή μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Αναφορικά με το ύψος των δανειακών τους υποχρεώσεων, το 35,6% των δανειοληπτών είχαν λάβει δάνεια ύψους έως 50.000€ ενώ το 24,33% έως 100.000€, ποσοστά που καταδεικνύουν ότι οι δανειολήπτες δεν λάμβαναν υπέρογκα δάνεια στοχεύοντας σε πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης.

Μελετώντας τα δανειακά προϊόντα, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν στο 62% των δανειοληπτών και ακολουθούν τα καταναλωτικά με το αισθητά μικρότερο ποσοστό 24,98%. Οι δανειολήπτες, όπως συνάγεται, επιθυμούσαν τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και τη στοιχειώδη εξασφάλιση της οικογένειάς τους.

Εξετάζοντας την τακτική των τραπεζών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις 2 πιστωτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, ένα πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε σε καταναλωτή 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την υπεύθυνη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων από την πλευρά των τραπεζών.


Συσχετισμός Δανείων και Δανειοληπτών

Οι οφειλέτες σε ποσοστό 35,07% είναι δανειολήπτες που κατά την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο ήταν άνεργοι, αδυνατώντας να εξεύρουν εργασία, με συνολικές οφειλές ύψους 21.637.406,95€ και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (27,38%) με οφειλές ύψους 16.890.776,16€.

Επαγγελματικά και Επιχειρηματικά Δάνεια συνολικού ύψους 86.297.29€ έχουν λάβει στην πλειοψηφία τους οι – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης- άνεργοι.

Η μέση αξία των πιστωτικών καρτών που είχαν στην κατοχή τους οι οφειλέτες ανέρχεται σε 3.608€, των καταναλωτικών δανείων που έλαβαν σε 14.704€ και των στεγαστικών δανείων σε 62.404€.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων (65,12%) που υπολογίζεται σε συνολική αξία 40.178.402,60€ διατέθηκε σε έγγαμους δανειολήπτες.


Η Δικαστική Πορεία των Αιτήσεων

Ο χρόνος αναμονής, των οφειλετών που δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο Δικαστήριο κυμαίνεται από 212 έως 2.127 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή θα πρέπει να αναμείνει 49 μήνες, κατά μέσο όρο, έως την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Ο χρόνος αναμονής, όσων οφειλετών οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης κυμαίνεται από 336 έως 1.942 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή θα έπρεπε να αναμείνει 38 μήνες, κατά μέσο όρο, την έκδοση της απόφασης, παραμένοντας σε συνθήκη αβεβαιότητας για όλο αυτό το διάστημα.


Η Αποτύπωση των Αποτελεσμάτων των Οριστικών Δικαστικών Αποφάσεων

Από το σύνολο των οφειλών που διαχειρίστηκε η Ε.Ε.Κ.Ε. κατόρθωσε να διαγράψει το 67,75% και να ρυθμίσει το 32,25%. Το ποσό που ρυθμίστηκε θα αποπληρωθεί σε - κατά μέσο όρο - 169 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 14 χρόνια, δίνοντας μια βαθιά ανάσα στους συμπολίτες μας που υποφέρουν από τις πολιτικές των μνημονίων.

Ο κίνδυνος κατάσχεσης και πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και της περιουσίας πολλών συμπολιτών μας, χωρίς κανένα πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας, είναι ακόμα μια ολέθρια συνέπεια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και παράλληλα το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ζητά άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική λύση που θα προσιδιάζει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κοινωνικού κράτους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (19)

μεσιτης

πελάτης έχει 1η κατοικιά στην Γλυφάδα (την αγόρασε μόνος του παλιοτερα...για να προλαβω καποιους..χωρίς δάνειο) είχε επιχειρηση 40χρονια....επεσε εξω μεσα στην κριση....του τα πηραν ολα....χρωσταει εφορια ικα τραπεζες ....εχει βρει αγοραστη για την κατοικία. με τα χρήματα του τιμηματος εξοφλαει εφορία, ικα μεσω ρυθμισης ...αλλα κολάει στην τράπεζα ή οποία προτιμάει να πουλήσει το ενυπόθηκο επιχειρηματικό δάνειο σε fund στο 8% από το να πάρει από τον δανειολήπτη περίπου 12% που προτείνει.... αυτο συμβαινει ΚΑΤΑΣΥΡΟΗΝ με τις τράπεζες οι οποίες οι ίδιες ευθύνοντάν 100% για την κρίση.....και για τις εκταμιέυσεις δανείων σε ιδιώτες επιχειρήσεις και δημόσιο (ομόλογα).......... εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις...πρέπει να δοθούν λυσεις

Μανος

Τα μνημόνια δεν έφεραν μόνο μειώσεις μισθών.Εφεραν απίστευτους φόρους στα παντα,κατάργηση δωρεάν υγείας,κάθε γιατρό τον πληρώνουμε, πανάκριβα καύσιμα....Για να μην ξεχνιομαστε

εμπρος

εμπρος λοιπον ψηφιστε παλι κουλη και φωφη να γονατισει και η επομενη γενια

Ακης

Το νόμο Κατσέλη ο Πινοκιο τον κατάργησε πάντως όχι ο Κούλης....

Κώστας

Ο συνάδελφος σου που τόλμησε, οι μακάκες έχουν αυτοπεποίθηση, τι δεν καταλαβαίνεις.

οι δημόσιοι κηφήνες της ΓΣΕΕ δε μας είπαν αναλογίες φορολογούμενων υποζυγίων και δ.υ.

είναι λίγο υποκριτική η κατηγορία "μισθωτοί"...υπάρχουν μισθωτοί που δε ξέρουν τι τους περιμένει αύριο, με 30-40% ΑΝΕΡΓΙΑ, και υπάρχουν και "μισθωτοί" που το μόνο που περιμένουν είναι η ηλικία (προ)συνταξιοδότησης με 0% ΑΝΕΡΓΙΑ.

Αποστόλης

Εϊμαστε 2 συνάδερφοι που το 2004 σκεφτόμασταν να πάρουμε δάνειο για αγορά κατοικίας. Εγώ το φοβήθηκα , ο φίλος μου το προχώρησε . Όταν το 2011 άρχισαν οι περικοπές μισθών , εγώ μετακόμισα σε μικρότερο διαμέρισμα . Ο φίλος μου σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις και έκτοτε διαμένει δωρεάν στο νέο του διαμέρισμα . ΠΟΙΟΣ ΒΓΗΚΕ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ?

Κώστας

Καταρχήν κανείς δεν έκανε κάτι λάθος, ούτε εσύ ούτε αυτός. Κατά δεύτερον, εσύ βγήκες κερδισμένος γιατί δεν έχεις ένα δάνειο στο κεφάλι σου να σε στοιχειώνει. Ο φίλος σου δεν μπορεί εσαεί να μην πληρώνει...θα έχει πάντα κάτι να τον βαραίνει και να τον κυνηγάει.

Πολίτης

Και σε αυτό το κράτος και ο Τσίπρας φταίει ή οι επενδυτές του Κούλη μπατίρηδες που επιβίωσαν με τα λεφτά των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων

ΧαχΑλεξης ΧωριςΤσιπας

Βρωμοκαπιταλες και αστοι ολοι τους, καλα κανουμε και τους λιανιζουμε! Ζητω η Αριστερη Επανασταση! Ζητω το προλεταριατο! Κατω το κεφαλαιο! Παρ'τε τους τα σπιτια συντροφοι! Χιεστα λα βικτορια σιεμπρε!

Victor

Όταν κάποιος είναι ενήλικος δεν υπάρχει δικαιολογία για τις λανθασμένες επιλογές του στα οικονομικά του.

Candyman

Κάνε μια τούμπα να σου ρίξω δίφραγκο ρε [...]. Βάλτο να δουλέψει και λίγο, μην το έχεις μόνο για να το θρέφεις.

Eleni

Τι είναι αυτά που λες Victor? Όταν κάποιος έβγαζε προ κρίσης 2500 και τα χρήματα αυτά έπεσαν στα 800, πως μπορούσε να το έχει προβλέψει; Όταν κάποιος είχε έσοδα από ενοίκια και αυτά πέσανε στα μισά συν τον ΕΝΦΙΑ που προστέθηκε, πως μπορούσε να το έχει προβλέψει; Όταν κάποιος επένδυσε χρήματα σε δουλειά και ξαφνικά ανατράπηκαν όλα λόγω κρίσης και αυξησησ Των όρων, πως θα μπορούσε κάποιος να το έχει προβλέψει;Δυστυχώς οι μπαταχτσήδες είναι θετοί που δεν έχουν τίποτα στο όνομα τους και πι τράπεζες, δεν έχουν τίποτα να τους πάρουν. Εκεί είπανε που οι τράπεζες κάνουνε και τις μεγαλύτερες μειώσεις και εκπτώσεις. Αλλά η Ελλάδα τιμωρεί αυτούς που είναι παραγωγικοί.

Μ.Γ

ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 22.000euro ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ 2006 ΝΑ ΠΕΡΝΕΙΣ 65.000 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ? ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΤΩΡΑ???? ΜΑΛΛΟΝ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΛΑΚΙΑ ΣΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ. ΔΟΥΛΕΥΑΜΕ ΣΑΝ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΕΘΗΚΑΜΕ ΑΥΤΗ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ. ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ. ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 4-5 ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ. ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΕΙΣΤΑΙ . ΝΤΟΠΗ ΣΑΣ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης