ΑΕΠ

ΑΕΠ

Το εθνικό προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (έτος), από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής.

Όλα τα άρθρα του tag ΑΕΠ

Fitch: Πτώση και φέτος στις τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα
Οικονομία

Οι συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων παραμένουν υποτονικές, με συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, χαμηλές αποταμιεύσεις και περιορισμένη διάθεση από πλευράς του τραπεζικού συστήματος για εγκρίσεις νέων δανείων