PROTOTHEMA

Ελλάδα

Δεν θα τελείται νεκρώσιμη ακολουθία και μνημόσυνο

Ιερά Σύνοδος: Εκτός εκκλησίας όσοι επιλέγουν την αποτέφρωση

Ιερά Σύνοδος: Εκτός εκκλησίας όσοι επιλέγουν την αποτέφρωση

Εστάλη εγκύκλιος σε όλες τις Μητροπόλεις για να ενημερωθούν οι πιστοί - «Η Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη της την αποτέφρωση του σώματος» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση 

Η Εκκλησία δε θα τελεί νεκρώσιμη ακολουθία και μνημόσυνο σε όσους αποδεδειγμένως και οικειοθελώς έχουν δηλώσει την επιθυμία για καύση του σώματός τους ενημερώνει τους πιστούς η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος με εγκύκλιο που έστειλε στις ιερές μητροπόλεις. 


Στην εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Σύνοδος τονίζει πως «η Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη της την αποτέφρωση του σώματος». Προσθέτει ότι «η αποτέφρωση του σώματος δεν είναι είναι σύμφωνη προς την πράξη και παράδοση της Εκκλησίας για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους». 

Ακόμη, η Σύνοδος αναφέρει πως για να αποφευχθεί οποιαδήποτε, θεολογική, κανονική, ανθρωπολογική εκτροπή, «απαραίτητος είναι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων και η διακρίβωση της οικείας βουλήσεως του κεκοιμημένου και όχι η βούληση ή η δήλωση των οικείων του». 

Πάντως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προσθέτει στην εγκύκλιο ότι μπορεί ο κάθε Μητροπολίτης με δική του ευθύνη να τελεί ένα... τρισάγιο.

Όλη η εγκύκλιος

Πρωτ. 5055
Ἀριθμ. Διεκπ. 2415 Ἀθήνῃσι 29ῃ Ὀκτωβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 9 5 9

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τό νέο νομοθετικό καθεστώς γιά τήν ἀποτέφρωση νεκρῶν, σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ. Α΄), κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπελήφθη καί τοῦ ζητήματος τούτου καί ἀπεφάσισε νά σᾶς ἐνημερώσει περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος.

Μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 ὁ νομοθέτης δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ νεκροῦ. Ἐάν ὁ θανών δέν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐν ζωῇ περί τῆς μετά θάνατον ἐπιθυμίας ταφῆς ἤ ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματός του, ἡ ἀποτέφρωση δύναται νά λάβει χώρα μέ μόνη τή δήλωση τοῦ/τῆς συζύγου ἤ «συντρόφου», μετά τοῦ/τῆς ὁποίου/ας ἔχει συνάψει «σύμφωνο συμβίωσης», ἤ τή δήλωση τῶν συγγενῶν πρώτου ἤ δευτέρου βαθμοῦ. 

Τοῦτο, κύημα τοῦ συγχρόνου μηδενιστικοῦ τρόπου ζωῆς καί τῆς τάσεως πρός ἀποθρησκευτικοποίηση κάθε πτυχῆς καί ἐκφάνσεως τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ ἐκ προοιμίου καταστρατήγηση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ κεκοιμημένου μέλους τῆς Ἐκκλησίας, ἔλλειψη σεβασμοῦ καί φροντίδος πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα. 

Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου (Γεν. 1, 24), καί περιβάλλει αὐτό μέ σεβασμό καί τιμή ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος Της καί ὡς ἐκδήλωση πίστεως στήν κοινή πάντων ἀνάσταση. 

Κατόπιν τούτου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ἐνημερώσει, στό πλαίσιο τῆς ἀγρύπνου ποιμαντικῆς φροντίδος Της, τό εὐσεβές Αὐτῆς πλήρωμα, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τίς ἀκόλουθες κανονικές συνέπειες τῆς ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματος: 

-Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί ἀνθρωπολογικούς λόγους.

-Πρός ἀποφυγήν οἱασδήποτε θεολογικῆς, κανονικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς ἐκτροπῆς, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ σεβασμός τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί ἡ διακρίβωση τῆς οἰκείας βουλήσεως τοῦ κεκοιμημένου καί ὄχι ἡ βούληση ἤ ἡ δήλωση τῶν οἰκείων του. 

-Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμένως οἰκειοθελῶς ἐδήλωσε τήν ἐπιθυμία περί καύσεως τοῦ σώματός του, δηλώνει τήν αὐτονόμησή του καί ὡς ἐκ τούτου δέν τελεῖται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καί Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ αὐτοῦ. 

Παρά ταῦτα, ἐπαφίεται στήν ποιμαντική σύνεση καί τήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἡ τέλεση ἁπλῶς Τρισαγίου.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.


† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ
† Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† Ὁ Κεφαλληνίας Σπυρίδων
† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
† Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος
† Ὁ Καρπενησίου Νικόλαος
† Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!
Ακολουθήστε μας στα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ10/06/201522:18

ΚΑΙ Ο "ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ" Ο ΑΡΧΗΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ,ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΗΤΑΝ?? ΞΕΣΡΑΒΩΘΗΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕ !! ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΤΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ 30ΧΡΟΝΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ?? ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΑΔΕΙΟ.

Απάντηση
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ25/12/201417:47

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΕΙΜΑΙ 36 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΩ ΘΑΨΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ, 2 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΜΟΣΥΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΧΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΟΣΟ ΕΓΩ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΓΝΩΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΦΡΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ,ΟΠΩΣ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΔΕΝ ΛΟΙΩΝΟΥΝ. ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ ΧΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ "ΕΝΟΙΚΙΟ" ΤΟΥ "ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ" ΟΠΟΥ "ΚΟΙΜΑΤΑΙ" Ο ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΥΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΩΝ - ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΟΣΟ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ, ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ -ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟ. ΜΠΡΑΒΟ Ο ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΑΙΒΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ. ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ, ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΑΡΑΓΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΧΕΤΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ Ή ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΣΑΣ?

Απάντηση
για όλα υπάρχουν λύσεις02/11/201413:03

Υπάρχει η Ευαγγελική εκκλησία στην Ελλάδα. Όποιος διαφωνεί με την στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στο θέμα της αποτέφρωσης μπορεί φαντάζομαι να αποταθεί εκεί και να δεί αν καλύπτεται πνευματικά και αν μπορεί να προσχωρήσει εκεί. Σύμφωνα με την wikipedia, η προτεσταντική εκκλησία έχει ήδη 30.000 πιστούς στην Ελλάδα.

Απάντηση
@ για όλα υπάρχουν λύσεις 02/11/2014 13:0302/11/201418:03

Άλλος από εδώ.....ναι λοιπόν, καλή λύση να πάρουμε μεταγραφή στο άλλο μαγαζί....να δούμε αν έχει καλύτερες τιμές ή αν κάνει ευκολίες πληρωμής. Όλοι να ελέγχουν τις ψυχές των ανθρώπων, να εκμεταλλεύονται το αόριστο του μεταθανάτιου και μάλιστα με πληρωμή επι γής. Άντε να χαθείτε όλα τα κοράκια επιτέλους!

Απάντηση
ililos02/11/201412:07

Τσάμπα κόπος τα λόγια, όταν η ίδια η εκκλησία έχει φύγει από τον δρόμο της Θρησκείας μας και τον λόγο του Ιησού Χριστού!! Γιατί μη παραμυθιάζεστε...άλλο η Θρησκεία και η πίστη στον Θεό και άλλο η εκκλησία έτσι όπως την καταντήσανε τα όρνεα και τα θηρία που δηλώνουν ιερείς και θέλουν να πέζουν τον ρόλο του Θεού!! Για αυτούς η εκκλησία είναι το μαγαζάκι τους που θα χάσει κέρδος τρελό με τον ανταγωνισμό!! Και τώρα παρακαλώ...βρίστε με ελεύθερα!!!

Απάντηση
να αγιασει....02/11/201417:29

...το στόμα σου!!!!!

Απάντηση

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

2500  χαρακτήρες απομένουν

* Υποχρεωτικά πεδία