Μπόνους έως 15% στο Δημόσιο: Ποιοι θα το παίρνουν και πώς θα επιλέγονται - Όσα πρέπει να ξέρουμε σε 9 ερωταπαντήσεις

Μπόνους έως 15% στο Δημόσιο: Ποιοι θα το παίρνουν και πώς θα επιλέγονται - Όσα πρέπει να ξέρουμε σε 9 ερωταπαντήσεις

Δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης - Δείτε τους πίνακες

nomosxedio-dimosioi-ypallhloi-xr
Λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει το μπόνους παραγωγικότητας έως 15% που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο δίνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής έχει στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση:

• Δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

• Προβλέπεται πεδίο εφαρμογής για το μπόνους παραγωγικότητας που περιλαμβάνει όλους τους φορείς που υπάγονται στην στοχοθεσία - αξιολόγηση.

Κλείσιμο
• Ορίζεται σαφής μεθοδολογία προσδιορισμού των επιλέξιμων στόχων και ενιαία μεθοδολογία απονομής της ανταμοιβής.

• Συστήνεται Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, Τμήμα Κινήτρων και Ανταμοιβής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας.

• Εισάγονται και μη χρηματικές ανταμοιβές.

Δείτε τους πίνακες του υπουργείου Εσωτερικών:
nomosxedio-dimosioi-ypallhloi__1_
nomosxedio-dimosioi-ypallhloi__2_
nomosxedio-dimosioi-ypallhloi__3_
nomosxedio-dimosioi-ypallhloi__4_
Εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις για το μπόνους

1. Τι είναι το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων (μπόνους παραγωγικότητας);

• Πρόκειται για ένα νέο σύστημα επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη προσδιορισμένων και μετρήσιμων στόχων, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας – αξιολόγησης και με τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.
• Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

2. Ποια είναι τα οφέλη του μπόνους παραγωγικότητας;

• Τα οφέλη του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τα ακόλουθα:
◦ Επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημοσίων υπαλλήλων – εισαγωγή υγιών κινήτρων στο Δημόσιο.
◦ Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα – ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινούς στόχους.
◦ Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες – καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
◦ Ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτεραιοτήτων Υπουργείων.
◦ Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας του Δημόσιου Τομέα ως εργοδότη.

3. Ποιους αφορά το μπόνους παραγωγικότητας;

• Όλοι οι υπάλληλοι φορέων που υπάγονται στην στοχοθεσία – αξιολόγηση, όπως π.χ. Υπουργεία, δήμοι και περιφέρειες, νοσοκομεία, είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του μπόνους παραγωγικότητας.
• Προκειμένου να λάβει ένας υπάλληλος το μπόνους παραγωγικότητας, πρέπει να έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη στόχου που έχει επιλεγεί προς ανταμοιβή.

4. Πώς επιλέγονται οι προς επιβράβευση στόχοι;

• Οι στόχοι που τίθενται για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου, στην όποια ενσωματώνονται και εξειδικεύονται ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα τα έργα των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων.
• Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι, προς ανταμοιβή, στόχοι των φορέων, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο.

5. Πώς υπολογίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων;

• Οι στόχοι των υπηρεσιών που προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου διαμορφώνονται στο σύνολό τους σύμφωνα με τη μέθοδο S.M.A.R.T..

• Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν στόχοι που είναι:

◦ Συγκεκριμένοι,
◦ Μετρήσιμοι,
◦ Επιτεύξιμοι,
◦ Σχετικοί,
◦ Χρονικά προσδιορισμένοι.

• Ο βαθμός επίτευξης των επιλεγμένων προς επιβράβευση στόχων υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης απόδοσης.
• Οι δείκτες αυτοί, καθώς και το τεκμηριωτικό υλικό που αποδεικνύει την πρόοδο της επίτευξης των επιλεγμένων στόχων, καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής, που υλοποιείται για τον σκοπό αυτό, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

6. Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι και πως διασφαλίζεται ότι δεν θα καταλήξει επιδοματικού χαρακτήρα σε όλους;

• Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία, με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.
• Προκειμένου το μπόνους παραγωγικότητας να μην αποκτήσει «επιδοματικό» χαρακτήρα καθορίζεται ελάχιστο ποσό ανταμοιβής ανά υπάλληλο και ανώτατος αριθμός δικαιούχων υπαλλήλων ανά φορέα.
• Το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με την προσφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου.

7. Ποιο είναι το ύψος της χρηματικής ανταμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι;

• Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους.
• Ο προϋπολογισμός για τις χρηματικές ανταμοιβές, σύμφωνα με το νέο σύστημα, ανέρχεται συνολικά σε 40 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

8. Τι είναι οι μη χρηματικές ανταμοιβές;

• Οι μη χρηματικές ανταμοιβές χορηγούνται εφάπαξ, ετησίως, σε υπαλλήλους που έχουν συμβάλει στην πλήρη επίτευξη στόχων και δεν έχουν λάβει χρηματική ανταμοιβή.
• Χορηγούνται κατόπιν εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των άμεσων προϊσταμένων των υπαλλήλων.
• Μπορούν να έχουν για παράδειγμα τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.

9. Πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας;

• Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας για την αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας:
• Προβλέπεται μεθοδικός τρόπος κατανομής της ανταμοιβής, με συγκεκριμένους μαθηματικούς τύπους που αναγράφονται ρητά στο σχέδιο νόμου,
• Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μπόνους παραγωγικότητας επιλέγονται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων,
• Το Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής διασφαλίζει τη δίκαιη εφαρμογή του μπόνους παραγωγικότητας, μέσω της παρακολούθησης των δεικτών μέτρησης απόδοσης και του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού,
• Δίνεται η δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο δίκαιης κατανομής και ορθής καταβολής του μπόνους.

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Εισάγουμε υγιή κίνητρα στο Δημόσιο. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, επιβραβεύουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι ιδιαιτέρως αποδοτικοί. Αλλάζουμε την αντίληψη για το Δημόσιο μέσα από ένα πλούσιο μεταρρυθμιστικό πλέγμα που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, πιο φιλικού, πιο αποτελεσματικού κράτους που θα εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη».

Η Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη δήλωσε: «Εκπληρώνουμε σήμερα, ακόμα μια προεκλογική μας δέσμευση, με το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική μας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο. Συνδέουμε άρρηκτα το νέο νομοθέτημα με τη στοχοθεσία και δημιουργούμε ένα περιβάλλον παρακίνησης, αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, προς όφελος των πολιτών».

Η εισήγηση του πρωθυπουργού

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνερίασης του υπουργικού συμβουλίου. 

«Κεντρικός στόχος μας παραμένει να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή των πολιτών υπερβαίνοντας παθογένειες από το παρελθόν ώστε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ώστε η χώρα μας σταδιακά να προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά δεδομένα» ξεκίνησε στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός κάνοντας ειδική αναφορά «στο σημαντικό νομοσχέδιο για τον δικαστικό χάρτη» που συζητείται αύριο στη Βουλή.

Δείτε βίντεο:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d0wh0n4u1c1d)

«Μια αλλαγή που καθυστέρησε εδώ και 110 χρόνια. Αυτή τη μεγάλη τομή προωθεί η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί έως και κατά 30% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης μέχρι το 2027. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί και το νομοσχέδιο για το Συμβούλιο της Επικρατείας που εισηγείται ο υπουργός Δικαιοσύνης. Εκεί όπου η ταχύτερη απονομή αποφάσεων έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Το νέο πλαίσιο περιορίζει τις αναβολές και αναθέτει συγκεκριμένες υποθέσεις σε συγκεκριμένους δικαστές ώστε να υπάρχει λογοδοσία» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης με το νομοσχέδιο αυτό «γίνεται ένα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο λειτουργικού κράτους και τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί το ειδικό μπόνους παραγωγικότητας που θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι και τμήματα που πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους». «Στόχος να επιβραβεύουμε όσους δημοσίους υπαλλήλους πετυχαίνουν ή και ξεπερνούν τους στόχους που έχουμε θέσει» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία την Πρωτομαγιά σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, ΟΣΕ και προαστιακό - Με στάσεις εργασίας τα λεωφορεία

Σεσημασμένος ο φερόμενος ως δράστης του φονικού στο Μαρούσι - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του


Δείτε βίντεο: Η στιγμή που συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι ξεσπούν στο δικαστήριο με το άκουσμα των ποινών - Πέταξαν καρέκλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης