Τετραπλασιάστηκαν οι εργαζόμενοι των 250 ευρώ τα χρόνια της κρίσης – Κατά 28% έπεσαν οι μέσοι μισθοί

xrimata-xeri

Μόνο κατά το ήμισυ αποκαταστάθηκε η κατάρρευση του κατώτατου μισθού κυρίως για τους νεόυς, σύμφωνα με την Εκθεση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία 2019

Μόνο κατά το ήμισι αποκαταστάθηκε η κατάρρευση του κατώτατου μισθού κυρίως για τους νεόυς, σύμφωνα με την Εκθεση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία 2019. Η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ μικτά ή κατά 10,9 και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού- όπως σημειώνεται- αντιστοιχεί σε αύξηση 27% για τους νέους κάτω των 25 και αντισταθμίζει κατά το ήμισυ την αρχική μισθολογική μείωση των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Πάντως οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς ένα υψηλότερο επίπεδο του κατώτατου μισθού συμβάλλει στη σταθεροποίηση της. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα όπως φαίνεται από το διάγραμμα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Πορτογαλία και κάτω από την Ισπανία ενώ στην κορυφή της λίστα παραμένει το Λουξεμβούργο.


katotatos
Συγκρίνοντας τα στοιχεία των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανάμεσα στα έτη 2018 και 2010, γίνεται εμφανές το μέγεθος της προσαρμογής των αμοιβών. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2010 οι μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές ανέρχονταν σε 1.247 ευρώ, ενώ το 2018 είχαν πέσει στα 898 ευρώ, υποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ότι οι μειώσεις στους μισθούς την εν λόγω 8ετία ξεπέρασαν το 28% σύμφωνα πάντα με την έκθεση της ΓΣΕΕ. Από το 2010 έως το τέλος του 2018 σχεδόν τετραπλασιάστηκε ο αριθμός όσων αμείβονται με έως 250 ευρώ (64.000 το 2010, 190.927 το 2015 και 251.020 το 2018), ενώ 3πλασιάστηκε ο αριθμός όσων λαμβάνουν 500-600 ευρώ. Το 2018 στον ιδιωτικό τομέα 571.000 άτομα – δηλαδή ένας στους τέσσερις – αμείβονταν με μισθό έως 500 ευρώ, ενώ 251.000 άτομα αμείβονταν με μισθό έως 250 ευρώ. Το 2010 οι μέσες τακτικές αποδοχές στην πλήρη απασχόληση ήταν 1.394 ευρώ και το 2018 είχαν φτάσει στα 1.111 ευρώ, ενώ στην μερική απασχόληση τα 562 ευρώ το 2010 έγιναν 375 ευρώ το 2018. Ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης αμείβονταν το 2018 με λιγότερο από το μισό ανά ώρα εργασίας σε σχέση με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανάμεσα στα έτη 2018 και 2010, γίνεται εμφανές το μέγεθος της προσαρμογής των αμοιβών.


apodoxes
klimakesΕνας από τους λόγους της κατάρρευσης των μισθών είναι η απουσία των κλαδικών συμβάσεων. Αν υπολογιστεί ότι το σύνολο των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΡΓΑΝΗ του 2018 είναι 1.996.723, τότε η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνόλου των εργαζομένων .

symvaseis


Η έκθεση περιγράφει ως "ιδιαίτερα εύθραυστη” την χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών κυρίως λόγω αρνητικών νέων αποταμιεύσεων και χαμηλού επιπέδου εισοδημάτων σε σχέση με τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ενδιαφέρον, μάλιστα, εμφανίζει το γεγονός πως ενώ το 2017 παρατηρήθηκε σχετική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής σε σχέση με το 2016 για διάφορες κοινωνικές ομάδες, σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι μισθωτοί εργαζόμενοι.

Τα στοιχεία δείχνουν σταθερά υψηλό κόστος απόλυσης για τους μισθωτούς και όξυνση των εισοδηματικών διαφορών στην αγορά εργασίας εις βάρος των γυναικών.

Την στιγμή που ο ΣΕΒ ζητά “εξορθολογισμό” του καθεστώς των αποζημιώσεων, τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δείχνουν τη σημαντική οικονομική υποβάθμιση του ανέργου στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ καθώς το επίδομα ανεργίας αναπληρώνει μόλις το 27% του μέσου μισθού,

Ειδικότερα, το χρηματικό κόστος από την απώλεια μίας θέσης εργασίας για ένα έτος ανήλθε κατά το 2018 σε 8.126 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του μέσου καθαρού εισοδήματος από εργασία .

Αντίθετα οι δείκτες φτώχειας εμφανίζουν βελτίωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζει σταθερή υποχώρηση επί τρία συναπτά από 36% το 2014 σε 34,8% το 2017. Ενώ όμως οι δείκτες φτώχειας βελτιώνονται στον γενικό πληθυσμό δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Ειδικά για τους μισθωτούς ο δείκτης υλικής υστέρησης από 14,2% το 2016 αυξήθηκε στο 15,6% το 2017.

Η ανεργία τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει κάμψη. Ωστόσο η πλειονότητα των νέων προσλήψεων αφορά θέσεις ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης αν υπολογίσουμε την αποθάρρυνση αναζήτησης εργασίας και την αναγκαστική υποαπασχόληση ( 234 χιλιάδες άτομα) η πραγματική ανεργία φθάνει το 25% . Το ποσοστό εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από 10% στα μέσα της δεκαετίας 2020-2030.


Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, οι πολιτικές λιτότητας και υπερπλεονασμάτων έχουν επιβαρύνει σημαντικά το προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο την περίοδο 2009-2017 σημείωσε πτώση 33,7%, διαταράσσοντας τη μακροοικονομική και τη χρηματοπιστωτική συνοχή της οικονομίας. Η οικονομική μεγέθυνση εξακολουθεί να βασίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία το β΄ εξάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 700 εκατ. ευρώ περίπου σε πραγματικούς όρους.

Τι λέει η ΓΣΕΕ για το 7ήμερο


Αναφερόμενος στην συζήτηση για το 7μερο που άνοιξε εσχάτως, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για πολιτικό πλιάτσικο σε βάρος του κόσμου της εργασίας από τα κόμματα, τα οποία βυσοδομούν στις πλάτες των εργαζομένων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις δυσμενείς αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας και αναφέρθηκε στην αύξηση των εργάσιμων ωρών ανά ημέρα σε 13 από 11, τη μείωση της ημερήσιας ανάπαυσης από 12 σε 11, στη θεσμοθέτηση φθηνότερων υπερωριών, στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και της εξαήμερης εργασίας στο εμπόριο, στις «ψευτοσυμβάσεις» μερικής απασχόλησης που υποκρύπτουν πλήρη απασχόληση, τις «μαύρες» υπερωρίες και τη λειτουργία βιομηχανιών σε 7ημερη βάση με την επίκληση χρόνου συντήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ (12)

ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΤΩΣ ΔΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δ Κ.Λ.Π ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΣΕ ΔΩΣΕΙ 30 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΔΕ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΠΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ο ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕ ΣΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΩΡΑ ΥΠΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΩΝ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ Η ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 8 ΩΡΕΣ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗΣ 9!!! ΜΕ ΨΥΧΟΥΛΑ ,ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Αντικειμενικός

Υπάρχουν δυο επιλογές: Με Ν.Δ. θα δουλεύετε 7 μέρες την εβδομάδα με 12ωρα και 14ωρα για 300 και 400 ευρώ, θα σας μειωθούν μισθοί και συντάξεις, θα κοπούν δώρα Χριστουγέννων, και Πάσχα και θα πληρώνετε ένα σκασμό λεφτά για υγειονομική περίθαλψη, ενώ με ΣΥΡΙΖΑ θα δουλεύετε κανονικά, ο βασικός μισθός θα πάει στα 751 ευρώ όπως είχε υποσχεθεί ο Τσίπρας -αφού βγήκαμε επιτέλους από τα μνημόνια χάρη στην πολιτική του-, θα γίνουν αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, θα μειωθεί ο ΦΠΑ, θα έχετε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα παίρνουν έξτρα επιδόματα, και πάει λέγοντας. Από τη μια έχουμε τη συντηρητική Δεξιά των ελίτ και της πλουτοκρατίας, από την άλλη την Αριστερά της αλληλεγγύης και της προόδου. Η επιλογή είναι εύκολη!

Άγγελος1

Να γιατί το διαθέσιμο εισόδημα συνταξιούχου ήταν καλύτερο το 2014. Έστω συνταξιούχος που το 2014 έπαιρνε 800 κύρια και 300 επικουρική, με το αφορολόγητο να είναι στα 12000 ευρώ και τις κρατήσεις υπέρ υγείας στο 4%, μόνο για την κύρια σύνταξη. Με αυτά τα δεδομένα είχε καθαρό ετήσιο εισόδημα 12636.48 ευρώ. Σήμερα ο ίδιος με 800 κύρια και 201 επικουρική, με το αφορολόγητο στα 8650 ευρώ και τις κρατήσεις υπέρ υγείας στο 6% για κύρια και επικουρική. Με αυτά τα δεδομένα έχει σήμερα καθαρό ετήσιο εισόδημα 10710.20 ευρώ. Εν συγκρίσει με το 2014 παίρνει 1926.28 ευρώ λιγότερα. Το διαθέσιμο εισόδημά του μειώθηκε κατά 15.2%. Δηλαδή οι ψεύτες του έχουν πάρει και την 11η και την 12η σύνταξη. Αν υπολογίσουμε και την χασούρα που είχε, από την αύξηση του ΦΠΑ, την αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα από 0 και 10% στο 25%, την μείωση της επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης, την αύξηση του ρεύματος και την αύξηση του καλαθιού της νοικοκυράς, οι απώλειες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Τώρα προκειμένου να τον δελεάσουν, του δίνουν ένα 300ρι, που καθαρό θα είναι 220 ευρώ, αλλά και με αυτό οι απώλειες του συνταξιούχου είναι 1626.28 ευρώ τον χρόνο σε σχέση με το 2014. Στα 4 χρόνια λοιπόν, του έχουν πάρει οι απατεώνες, 1926.28Χ4=7705.12 ευρώ και του επιστρέφουν 300 (καθαρά 220). Του πήραν 25 και του επιστρέφουν 1. Όταν αυτός που σου πήρε 25, σου επιστρέφει το ένα, απλώς θέλει να του δώσεις μια ακόμη ευκαιρία για να σου πάρει άλλα 25. Πάντως να ξέρουν πως, για μας τους ετεροδημότες, το προεκλογικό επίδομα είναι τα εισιτήρια μας, για να πάμε να τους μαυρίσουμε.

andreas

Ανόητο τρολ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ιδιωτικός τομέας έχει πεθάνει από τις επιλογές και την ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης. Η ανεργία είναι στο 19% και η πραγματική πάνω από 25. Αν είχαμε βγει από την κρίση η ανεργία έπρεπε να είναι κάτω από 10%. Ο τραπεζικός τομέας έχει διαλυθεί, παραγωγική δραστηριότητα δεν υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει επιδόματα πείνας από την αισχρή φορολογία που έχει επιβάλλει για να πάρει ψήφους. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα και έχουμε φτάσει στον πάτο της Ευρώπης. Τι να κάνεις τον μισθό των 751 ευρώ ρε ανίκανο τρολ αν δεν υπάρχει επιχείρηση να σε προσλάβει; Η μαύρη οικονομία έχει θεριέψει και κανείς δεν κόβει αποδείξεις κι έχουμε και τα τρολ του ΣΥΡΙΖα να μας κάνουν πλάκα. Άθλιε

GS

Επειδή ολα τα συριζοτρόλια χάρηκαν... το άρθρο απλά περιγράφει το όργιο ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ και ΦΟΡΟΑΠΑΦΥΓΗΣ... λίγοι εξ αυτών των μισθών είναι πραγματικοί, οι περισσότεροι είναι μιλημένοι με τον εργοδότη, ο εργοδότης γλυτώνει εισφορές ο εργαζόμενος γλυτώνει φόρους και κερδίζει παροχές και επιδόματα... και αυτό είναι Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ για ένα κράτος, στην πράξη κάποιος που τυπικά παίρνει 1.500 ευρώ μικτά στην πράξη είναι σε χειρότερη μοίρα από εκείνον των 500 ευρω και η μαθηματικά βέβαιη κατάληξη (εκεί μας πάνε οι 'αριστεροί' που ΟΛΟΙ καλοπερνάνε στα κότερα) είναι να πάμε όλοι στα 500 (αλλά τότε ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ , ΗΛΙΘΙΟΙ...)... οσοι πραγματικα εργάζονται σε τέτοιους μισθούς γνωρίζουν πολύ καλά ότι ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΜΑΛΑΚΑΣ

ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

kyriakos

Αυτά δεν έχουν σημασία όπως δεν έχει σημασία το ότι οι καλοί νέοι φεύγουν. Σημασία έχει ότι οι καθαριστριες μονιμοποιηθηκαν!!! Δικαιοσύνη που μόνο ο αλβανοτσαμης μπορεί να φέρει. ΔΕΝ είναι και μεγάλο πράγμα το ότι φεύγουν οι νέοι και οι έξυπνοι. Το θέμα είναι να έχουν δουλειά οι άχρηστοι και να παίρνουν συντάξεις οι βρωμογεροι προδότες.

Ανάπτυξη δεν θες;

Ή Αλέξη με πενθήμερο και 250 ευρώ ή Κυριάκο με επταήμερο και με 250 ευρώ. Εσύ αποφασίζεις!

Χαχαχα

Ο Κούλης δεν μπορεί να ανεβάσει το μισθό από την μια μέρα στην άλλη. Στο κάτω κάτω εσύ το ζήτησες, αντιμνημονιακό γατάκι, οπότε γιατί παραπονιέσαι; Αν ήθελες λεφτά θα κράταγες τον Χαρδούβελη. Εξάλλου υπάρχουν και η ναζιστική Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ με δραχμή και 100 ευρώ μισθό, οπότε εσύ επιλέγεις.

Σχολιαστής 1ου Θέματος

Το χθεσινό άρθρο έλεγε για μισθούς Βουλγαρίας των 500 ευρώ. Σήμερα πέσαμε στα 250 . Αν δεν ξεκουμπιστουν οι βρωμοΣυριζαιοι θα φτάσει ο μισθός στα 100 ευρώ. Μόνο ο κ Μητσοτάκης μπορεί να ξαναφέρει τίς καλές εποχές. Ανιδιοτελως εργάζεται νυχθημερόν και επτά μέρες την εβδομάδα για να μας σώσει και χαραμιζει πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Αμέσως εκλογές και κυβέρνηση Ν.Δ για να ξαναδούμε λεφτά στις τσέπες μας.

Νατος νατος ο πρωθυπουργός

Τι ωραίος που είναι ο καπιταλισμός του Κυριάκου. Και προπάντων χρήσιμος. Και παραγωγικός.

Είσαι συριζοτρόλ

Είδαμε τα σπουδαία κατορθώματα του ΣΥΡΙΖΑ που όλοι οι σύντροφοι, οι φιλενάδες και οι αμόρφωτοι μπήκαν στο Δημόσιο ως μετακλητοί και οι νέοι με πτυχία φεύγουν στο εξωτερικό για να επιβιώσουν. Είδαμε τα χαίρια του ΣΥΡΙΖΑ και την ανικανότητά του να κάνει τα βασικά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης