Σπύρος Παππάς

Σπύρος Παππάς

Ο φόβος ότι ο δήμος δεν θα είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει νέα έντονα καιρικά φαινόμενα, που ίσως πλήξουν και πάλι την Αττική, επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από την αδιαφορία των δημοτικών αρχών που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις με τα συνήθη καταστροφικά αποτελέσματα.

7

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία είναι τα απορρίμματα. Η διαχείρισή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη δημόσια υγεία, όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος. 

1

Ο δημόσιος τομέας, που για δεκαετίες ολόκληρες αποτελούσε τον κομματικό στρατό και την εκλογική πελατεία όλων σχεδόν των πολιτικών κομμάτων είναι, σήμερα, μέρος του προβλήματος της χώρας μας. Ταυτόχρονα όμως είναι αναγκαίος, χρήσιμος και απαραίτητος για την λειτουργία του Ελληνικού κράτους.

4