Δημήτρης Τυχάλας

Δημήτρης Τυχάλας

Είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε το 1991. Ο πληθυσμός της είναι λίγο πάνω από τα 2.2 εκατομμύρια. Από το βράδυ της Κυριακής η Σλοβενία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης.