4713991

Δεν αλλάζει το καθεστώς μονιμότητας, παραμένουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών  οι κληρικοί και οι λαϊκοί υπάλληλοι της Εκκλησίας, αλλά διαγράφονται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο, ανοίγοντας το δρόμο για 10.000 νέες προσλήψεις - Ιδρύεται Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδας - Διαβάστε όλο το σχέδιο υλοποίησης της συμφωνίας Τσίπρα - Ιερώνυμου

Μία ημέρα νωρίτερα από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Φαναρίου δόθηκε στην επιτροπή διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου το σχέδιο υλοποίησης της Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας.

Στο υπουργείο Παιδείας, πραγματοποιείται σήμερα η δεύτερη συνάντηση της επιτροπής διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου για την κατάρτιση συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας. Στη συνάντηση παραβρίσκονται ο Υπουργός κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων. Στην επιτροπή διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου δόθηκε δεκασέλιδο σχέδιο υλοποίησης της Συμφωνίας Πολιτείας - Εκκλησίας. 

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας:  «Με το σχέδιο αυτό αναιρούνται οριστικά όλες οι ανησυχίες που είχαν εκφραστεί, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είτε λόγω παρανόησης, μετά την κοινή ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο του σχεδίου Συμφωνίας Πολιτείας - Εκκλησίας της 6ης Νοεμβρίου 2018. Στο σχέδιο καταγράφονται οι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους αυτή η ιστορικής σημασίας συμφωνία θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τα δύο μέρη, καθώς και για τον εφημεριακό κλήρο. 

«Διαγράφονται από το μητρώο μισθοδοτούμενων του δημοσίου οι ιερείς» λένε εκκλησιαστικοί κύκλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως το σημείωμα περιλαμβάνει ότι οι ιερείς μένουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών αλλά φεύγουν από το κράτος για να γίνουν προσλήψεις στις θέσεις που αδειάζουν . Οι ίδια πληροφορίες λένε «ότι η κυβέρνηση δεν μετακινήθηκε ούτε εκατοστό από τις προθέσεις της». Επισημαίνεται επίσης από εκκλησιαστικούς κύκλους ότι «10.000 φεύγουν για να προσληφθούν 10.000. Αν ο παπάς δεν πληρωθεί τότε θα στραφεί εναντίον της Εκκλησίας όχι του κράτους, όπως σήμερα».

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο θα αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα κυρώνεται αυτούσιο το κείμενο της Συμφωνίας Πολιτείας - Εκκλησίας όπως τελικά θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου. 

Τα υπόλοιπα δύο μέρη θα περιέχουν εφαρμοστικές διατάξεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας ως προς τα δύο βασικά σκέλη της, τη μισθοδοσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας. 


Τι προβλέπεται για τη μισθοδοσία του κλήρου, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας «ειδικά ως προς τη μισθοδοσία του κλήρου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο δεν θίγει το υφιστάμενο καθεστώς, αλλά αντιθέτως το βελτιώνει ουσιωδώς, καθώς η νομική θέση και τα δικαιώματα (υπηρεσιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.ά.) των κληρικών για πρώτη φορά κατοχυρώνονται με τις θεσμικές εγγυήσεις που παρέχει η κύρωση διμερούς συμφωνίας.»

Το υπουργείο υπογραμμίζει:  «Έτσι, από τη Συμφωνία και την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση:
- Παραμένει αμετάβλητο και δεν θίγεται το υπηρεσιακό καθεστώς και η μονιμότητα, όπως ισχύει σήμερα, των κληρικών ως θρησκευτικών λειτουργών και υπαλλήλων N.Π.Δ.Δ..

- Παραμένει αμετάβλητο και δεν θίγεται το ύψος των αποδοχών των κληρικών, το οποίο εξακολουθεί να καθορίζεται από το ενιαίο μισθολόγιο όπως εκάστοτε ισχύει και ακολουθεί τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

- Παραμένει αμετάβλητος και δεν θίγεται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των αποδοχών των κληρικών, η οποία θα εξακολουθήσει να ενεργείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Επιπροσθέτως, η μισθοδοσία των κληρικών θωρακίζεται ακόμα περισσότερο σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, καθότι:

- Ιδρύεται Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από το κράτος, σε αναγνώριση υποχρέωσης που θα απορρέει από κυρωθείσα με νόμο Συμφωνία, η δαπάνη μισθοδοσίας του αριθμού των σήμερα μισθοδοτούμενων κληρικών. Τα σχετικά ποσά δεσμεύονται, υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ αποκλειστικότητα για τη μισθοδοσία του κλήρου, η οποία θα ενεργείται δια της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

- Όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, συνιστάται Μητρώο Κληρικών και Λαϊκών Υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο εγγράφεται το σύνολο όσων μισθοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Μισθοδοσίας και υπέρ των οποίων κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα που σήμερα απολαμβάνουν οι κληρικοί (υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο, καταβολή μισθού από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής κλπ.).

- Το σημαντικότερο είναι ότι, για πρώτη φορά, όλα τα παραπάνω κατοχυρώνονται με τρόπο που δεν επιτρέπει τη μονομερή ανατροπή τους από την Πολιτεία. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τόσο η μισθοδοσία όσο και το υπηρεσιακό καθεστώς και τα δικαιώματα των κληρικών βρίσκονται σε επισφάλεια, καθόσον έχουν παραχωρηθεί με κοινό νόμο, δηλαδή επαφίενται μονομερώς στη βούληση της Πολιτείας, και ανά πάσα στιγμή μπορούν να μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο με νεότερο νόμο. Η ξεχωριστή σημασία του προτεινόμενου σχεδίου έγκειται στο ότι προβλέπει την κύρωση της Συμφωνίας με νόμο, με συνέπεια τα συμφωνηθέντα και κυρωθέντα με νόμο να μην είναι πλέον δυνατόν να τροποποιηθούν στο μέλλον μονομερώς, με νόμο του κράτους. Οποιαδήποτε μεταβολή μόνο με νεότερη τροποποιητική συμφωνία των δύο μερών θα είναι δυνατή.
Τέλος, με το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας προκύπτουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο για το Δημόσιο όσο και για την Εκκλησία της Ελλάδος, από την αξιοποίηση περιουσίας διαμφισβητούμενης και, άρα, μέχρι σήμερα αδρανούς και λιμνάζουσας.»


Διαβάστε εδώ το σχέδιο υλοποίησης της συμφωνίας Εκκλησίας - Πολιτείας

ΣΧΟΛΙΑ (179)

σειχης

Άντε βρε παιδιά να διώξουμε τους ιερείς να μπορέσουμε να προσλάβουμε 10.000 αργοσχολους χαραμοφάηδες κηφήνες στο δημόσιο, κατά προτίμηση συριζαιαους.

Ούτε ο συριζα τους σταματά

Μπα, μη φοβάσαι θα συνεχίσουν να μας τρωνε τα λεφτά για να παραγουν αφορολόγητο θείο έργο.

Bill

Θα πληρώνονται, αλλά δε θα πληρώνονται οι παπάδες......το λένε και οι προφητείες......

Αλέξη τώρα είναι η ευκαιρία.

Να καταργηθεί η ορθοδοξία ως επίσημη θρησκεία της Ελλάδα,πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους και απέλαση ακροδεξιών στοιχείων στην παγωμένη Σιβηρία...έτσι για να ξεβρωμισει ο τόπος.

ΑΠ

Oι μουφτήδες της Θράκης και οι ραβίνοι του κεντρικού ισραηλιτικού συμβουλίου παραμένουν δημόσιοι υπάλληλοι;

elian

Η Εκκλησία της Ελλάδος με πολύ ικανούς νομικούς πρέπει ιδιαιτέρως να εξετάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα κρύβει αντιδημοκρατικά και ολοκληρωτικά σκεπτικά σε όλες σχεδόν τις ενέργειές της. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξει ο κάθε εκπρόσωπος της Εκκλησίας, αλλά και ο κάθε πολίτης στην κυβερνητική διαβεβαίωση ότι "ειδικά ως προς τη μισθοδοσία του κλήρου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο δεν θίγει το υφιστάμενο καθεστώς, αλλά αντιθέτως το βελτιώνει ουσιωδώς....", καθόσον η αρχική κυβερνητική θέση ήταν στους ιερείς της ορθόδοξης εκκλησίας αντί για τον μισθό να δίνεται επίδομα, όπως δίνεται στους Πακιστανούς, στους διάφορους "ομογενείς" που έρχονται στην Ελλάδα κ.λ.π. Οι οποίοι ιερείς στο κάτω - κάτω ως πνευματικοί πατέρες γλυτώνουν την πολιτεία από πάρα πολλά έξοδα όταν καθοδηγούν τους εξομολογούμενους να αποφύγουν τα διαζύγια, τους νέους να αποφεύγουν τα ναρκωτικά και πλείστα άλλα.... Καμία εμπιστοσύνη, κρύβονται πολλές παγίδες στο νομοσχέδιο, όπως ότι θα "κλειδώσει" ο αριθμός των αμειβόμενων ιερέων, κανένας νέος ιερέας δεν θα μπορεί να προστεθεί, οποιαδήποτε αλλαγή θα χρειάζεται και την συναίνεση και της πολιτείας που ενδεχομένως αν μη τι άλλο θα είναι επιφυλακτική και πολλά άλλα. Εγρήγορση, προσοχή και θετικές ενέργειες.

Anonymous

Χωραφια εδωσαν για ανταλλαγμα την πληρωμη τους τοτε, το ιδιο κανουν και τωρα για να βρει η ελλαδα ρευστο οπως και τοτε . Παλι μας σωνουν και εσεις τους κοροιδευετε.... ασχετοι, παντελως ασχετοι ....

Ελληνας

Παιδια μην τρωγεστε.....με δολο μας παγιδευσαν οικονομικα...ουτε οι δημοσιοι υπάλληλοι...ουτε οι ελευθεροι επαγγελματιες...υπηρχαν προβληματα δε λεω αλλα με προσπαθεια μικρη θα τα καταφέρναμε...καθε φορα μας χωριζουν...και οταν πηγαμε να ενωθουνε το 15 μας πεταξανε το τσιπρα τεχνηεντως και μας αποτελειωσε.....μην τσιμπατε τα τρολ

διπλωματης

Μετα τον β.πολεμο το ελληνικο κρατος τοτε δημευσε το 80 τοις εκατο της εκκλησιαστικης περιουσιας με ανταλλαγμα να πληρωνει τους ιερεις για να ζησουν...το οποιο συνεχιζεται...παρομοια θελουν να αρπαξουν την περιουσια παλι αλλα αυτη τη φορα τα δικαστηρια ειναι πιο δυνατα γιατι η περισσοτερη προερχεται απο κληροδοτηματα...και δεν μεταβιβαζεται ευκολα...

...

Δήμευση με ανταλλάγματα δεν υπάρχει. Αυτό που περιγράφεις είναι συμφωνία ή ανταλλαγή. Μη χρησιμοποιείς συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις για να προκαλέσεις αντιδράσεις.

kpk

ΣΥΡΙΖΑΚΙΑ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΛΗΞΕΙΣ ΑΡΓΟΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΛΗΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ. ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΑΛΛΟΥΣ..ΚΛΕΙΣΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ......

100%

Κρατική τηλεόραση 23.564 υπαλλήλους πληρώνεται ..... Ροίδααααααααα

Όξω και αυτοί

Να πα να βγάλουνε την κοιλιά τους στον ήλιο παρέα με τους ρασοφόρους. Όλο το κηφηναριό στην ανεργία να πεινάσει μέχρι να αναγκαστεί να πιάσει το χέρι τους σφυρί και δρεπάνι, να ιδρώσει και να ματώσει για τον επιούσιο. Με τις προσευχές δε ζυμώνονται φρατζόλες, με το μόχθο ζυμώνονται.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης