Εκλογές ΔΣΑ: Το πρόγραμμα του υποψήφιου πρόεδρου Θ. Σοφού για την επόμενη τριετία

ΣΟΦΟΣ_ΘΕΜΗΣ

Οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα γίνουν στις 28  & 29 Νοεμβρίου - Δείτε αναλυτικά τις 35 προτάσεις του υποψήφιου προέδρου

Ο Θέμης Σοφός επικεφαλής (υποψήφιος πρόεδρος) του συνδυασμού «Εργατικοί» στις επικείμενες εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (28 και 29 Νοεμβρίου 2021) ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα του συνδυασμού του για την επόμενη τριετία (2022 – 2025).

Ειδικότερα, τα 35 σημεία του προγράμματος του κ. Σοφού έχουν ως εξής:

Προτάσεις για όλους μας. Προτάσεις για τη δουλειά μας. Για τη ζωή μας.

1. Σύσταση 10 διαρκών ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΈΡΓΟΥ και άμεσης συμμετοχής σε αυτό 50 δικηγόρων ανά Επιτροπή ειδικά επιλεγμένων με κριτήρια εξειδίκευσης ανά δικαιϊκό κλάδο.

2. Σύσταση ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΕΜΙΝΑΡΊΩΝ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ.

3. Έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΝΟΜΙΚΟΎ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ για όλες τις τροποποιήσεις για τη διαρκή ενημέρωση των δικηγόρων (e-Diary).

4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

5. Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης λειτουργίας της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των δικηγόρων. Αποσύνδεση της ρύθμισης των 120 δόσεων με την καταβολή τρεχουσών εισφορών. Σύσταση θέσεων Δικηγόρων ως συμβούλων στο ΕΘΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ (Ε.ΣΥ.ΚΑ.).

6. ΝΈΟΙ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΊ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ του Ν. 4022/2011 (βοηθοί Εισαγγελέων και Ανακριτών Διαφθοράς), αφενός μεν για τη διασφάλιση της Δίκαιης Δίκης αφετέρου δε για νέες ευκαιρίες εργασίας για ασκουμένους και νέους δικηγόρους.

7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ, διακοπτομένων και αναβαλλομένων δικών.

8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ σε εφαρμογές της καθημερινότητας.

9. ΧΩΡΙΣΜΌΣ ΕΚΘΈΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

10. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

11. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ και ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.

12. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

13. ΔΙΑΡΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (καθαριότητα, ασανσέρ, κλιματισμός κλπ).

14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΟΜΆΔΩΝ, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης νέων δικηγόρων σε κλάδους δικαίου, καθώς και για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις. Δημιουργία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

15. ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΏΟΥ.

16. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ και ασφάλισης αστικής ευθύνης δικηγόρων και πολλές άλλες πρωτοπόρες ιδέες, που εφαρμόζονται ήδη σε κοινωνίες προηγμένων κρατών.

17. ΘΕΣΜΟΘΈΤΗΣΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΉ ΔΊΚΑΙΗΣ ΔΊΚΗΣ» με την αξιοποίηση Δικηγόρων που παρίστανται σε Δικαστήρια με άμεσης παρέμβαση σε περίπτωση παραβίασης θεσμικών αρχών. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων και αύξηση αριθμού προσώπων στην υπηρεσία του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών των δικηγόρων.

18. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΔΙΕΡΜΗΝΈΩΣ για δίκες με αλλοδαπούς κατηγορουμένους.

19. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

20. Καθιέρωση αναπληρωτή «ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ» για τη Διοίκηση του Δ.Σ.Α.

21. Σύσταση «ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΘΕΣΜΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ» του Δ.Σ.Α.

22. Σύσταση διαρκούς ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.

23. Λειτουργία σε κτίρια του ΔΣΑ πλήρως εξοπλισμένων χώρων γραφείων και συναντήσεων, με δυνατότητα κεντρικής γραμματειακής υποστήριξης, οι οποίοι θα διατίθενται στους Δικηγόρους, είτε για έδρα, είτε για meeting room, έναντι μισθώματος, ευνοϊκότερου και σαφώς χαμηλότερου σε σχέση με την αγορά.

24. ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΊΣ: Επεξεργασία σχεδίου συνεργασίας και συμμετοχής στη λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

25. ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΆΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ αναφορικά με την πορεία ποινικών υποθέσεων σε περισσότερα πεδία και αστικών υποθέσεων σε καρτέλα πελάτη (προθεσμίες, επιδόσεις κλπ).

26. ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΑΙΘΟΥΣΏΝ ΜΕ Η/Υ (και αύξηση των Η/Υ στις ήδη υπάρχουσες αίθουσες) που είναι διαθέσιμες για τα Μέλη του ΔΣΑ. Προσθήκη σε αυτές φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών (scanner). Είσοδος με κάρτα δικηγόρου.

27. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ (Lawyer City Shuttle) που θα εκτελεί κυκλική διαδρομή Ευελπίδων – Εφετείο – Κέντρο, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση Δικηγόρων

28. ΣΎΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ (Accredited Law Qualification). Με την ειδικότητα αυτή αναβαθμίζεται η εργασία του ασκουμένου δικηγόρου. Από τα δίδακτρα του ανωτέρω τμήματος θα είναι δυνατή η σύσταση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αντίστοιχου τμήματος υποστήριξης και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης ασκουμένων δικηγόρων του Δ.Σ.Α, η οποία θα παρέχεται δωρεάν.

29. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΏΣΕΙΣ αμίσθων και εμμίσθων δικηγόρων.

30. ΣΎΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΘΕΣΜΏΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗΣ και ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

31. Πλαίσιο στον ΚΏΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ για την εργασία του ασκουμένου Δικηγόρου.

32. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ. Πραγματική άσκηση εποπτείας επί των όρων λειτουργίας και σύνταξης των συμβάσεων, έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης δεοντολογίας (ωραρίου, συνθήκες και σχέσεις εργασίας, επαγγελματική εξέλιξη κλπ.) για εμμίσθους δικηγόρους.

33. Διαρκής επιτροπή συνεργασίας με τη Διοίκηση των Δικαστηρίων. Πρόταση Μεταρρύθμισης της Εκλογής 3 Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Α.Π., ΣτΕ, Ε.Σ.) από τα αντίστοιχα μέλη της Δικαιοσύνης με συμμετοχή 20% των Δικηγόρων και τελική εκλογή ενός από την Κυβέρνηση.

34. ΔΙΑΡΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

35. Κοινωνικές συνέργειες, συμμετοχή Δικηγόρων στους κοινωνικούς αγώνες με διαρκή διάλογο και διαφώτιση Πολιτών και Πολιτειακών παραγόντων. Ανάπτυξη των εργασιών των Δικηγόρων και διεύρυνση της δικηγορικής ύλης με γνώμονα την αναβάθμιση του κύρους του Δικηγορικού Λειτουργήματος.


Ειδήσεις σήμερα: 

Κυβερνητικό «όχι» σε πανελλαδικό lockdown εν μέσω σχεδίων αντιμετώπισης του 5ου κύματος της πανδημίας

Εφιαλτική εφημερία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», επτά διασωληνωμένοι με κορωνοϊό εκτός ΜΕΘ

Δύο νεκροί σε λίγες μέρες στο Άγιο Όρος, πέθανε 59χρονος διασωληνωμένος μοναχός

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης