Νίκος Φίλιππας

Νίκος Φίλιππας

Ο συνταξιοδοτικός αναλφαβητισμός (retirement income illiteracy) ορίζεται ως η αδυναμία προετοιμασίας και κατανόησης των οικονομικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναγκών που θα αντιμετωπίσει ο πολίτης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής του.


3

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εντυπωσιακή μετατόπιση του οικονομικού πλούτου από τη Δύση στην Ανατολή και κυρίως σε δύο χώρες της Ασίας, την Κίνα και την Ινδία, με σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη όσον αφορά την άσκηση οικονομικής και επενδυτικής πολιτικής. 

7