Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος

Η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είδε προσφάτως το φως της δημοσιότητας (ΑΠ 677/2017) είναι συνεπής προς τη μέχρι σήμερα νομολογία του, σύμφωνα με την οποία η αντισυμβατική συμπεριφορά του εργοδότη δια της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών στον εργαζόμενο δεν συνιστά αφ’ εαυτής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

8