Ρομποτική Χειρουργική DaVinci

Ρομποτική Χειρουργική DaVinci

Το χειρουργικό σύστημα DaVinci είναι το πρώτο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής που εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Υλικών (FDA), το 2000, για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων. Η τεχνική υιοθετήθηκε γρήγορα από πολλά νοσοκομεία, αρχικά στις ΗΠΑ και έπειτα σε ολόκληρο τον κόσμο.

robotiki_xeirourgiki_xr
Μέχρι το 2014 είχαν παρουσιαστεί τρία διαφορετικά μοντέλα (DaVinci S, Si, X) με συνεχείς βελτιώσεις και όλο και πιο προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Το 2014 παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ το πλέον κορυφαίο μοντέλο DaVinci Xi. Η βασική διαφορά του από το αμέσως προηγούμενο μοντέλο, είναι ότι οι ρομποτικοί βραχίονες γίνονται περισσότερο ευέλικτοι, πιο ακριβείς και πιο ανεξάρτητοι στη λειτουργία τους, μιμούμενοι ακόμα καλύτερα τις κινήσεις του ανθρώπινου χεριού, ακόμη και στις πλέον δύσκολες και απαιτητικές περιστάσεις (όπως π.χ. σε εξαιρετικά παχύσαρκους ή σε πολύ μικροκαμωμένους ασθενείς). Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η χειρουργική τεχνική και γίνεται ακόμα λιγότερο τραυματική και επεμβατική.

Ρομποτική Χειρουργική DaVinci Xi

Το DaVinci Xi διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία συγχρονισμού διπλής εικόνας για εξασφάλιση άριστης διακριτικής ικανότητας (focus-free technology) και εξάλειψης του θολώματος των εικόνων, καθώς και την υψηλότερη διαθέσιμη απεικόνιση χειρουργικού πεδίου (Crystal Clear) με τρισδιάστατο σύστημα φακών 3D που παρέχει δυνατότητα μεγέθυνσης έως και 15 φορές για πολύ ακριβείς, σταθερές και λεπτομερείς κινήσεις.

Απαιτεί χειρισμό από έναν εξειδικευμένο χειρουργό, ο οποίος βρίσκεται καθιστός, μπροστά σε μια ειδική κονσόλα χειρισμού του ρομπότ, και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς που έχουν προσαρμοστεί στα δάχτυλά του, σαν να χρησιμοποιεί τα ίδια του τα χέρια. Η κάθε κίνηση του χειρουργού αναπαράγεται με απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα στο χειρουργικό πεδίο από τους χειρουργικούς αρθρωτούς βραχίονες του ρομπότ.

Και όλα αυτά γίνονται με εξαιρετική ακρίβεια επειδή ο Χειρουργός βλέπει όλη την επέμβαση μέσα από μια ειδική οθόνη, που του προσφέρει μεγέθυνση της εικόνας του χειρουργικού πεδίου μέχρι και 15 φορές μεγαλύτερη, εξαιρετική ευκρίνεια με περισσότερα από 16 εκ. χρώματα (full high definition), και μάλιστα σε τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση, όπως όταν βλέπουμε 3D ταινία στον κινηματογράφο με τα ειδικά γυαλιά!

Όλες αυτές οι προηγμένες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σαν αποτέλεσμα οι επεμβάσεις με το DaVinci Xi να πραγματοποιούνται με ακρίβεια χιλιοστού, με εξαιρετικά λεπτομερή αναγνώριση των ανατομικών δομών, με πλήρη εξάλειψη του φυσιολογικού μυϊκού τρόμου των ανθρώπινων χεριών, και με εξαιρετική προσέγγιση και χειρισμό των ανθρώπινων ανατομικών δομών, που με την ανοικτή και με τη λαπαροσκόπηση χειρουργική ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για την χρήση του ρομποτ είναι ο χειρουργός να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος, αφού η χρήση του δεν προσομοιάζει με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, ούτε φυσικά και με την κλασική - ανοικτή χειρουργική. Μετά την ανάλογη εκπαίδευση ο χειρουργός λαμβάνει διεθνή πιστοποίηση ως Ρομποτικός Χειρουργός (Robotic - Console Surgeon).

Το Metropolitan General είναι ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία της Ελλάδος που διαθέτουν το ρομποτικό σύστημα DaVinci Xi.

Στο Metropolitan General διασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου ότι o χειρισμός του DaVinci Xi στα χειρουργεία γίνεται μόνο από πιστοποιημένους ρομποτικούς χειρουργούς που υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα (νοσηλευτές, τεχνικοί).

Ρομποτική Χειρουργική - Πλεονεκτήματα

Η ρομποτική επέμβαση, είναι η απόλυτη τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της χειρουργικής αφού συνδυάζει αρμονικά την ανθρώπινη ικανότητα του χειρουργού με την τεχνολογική τελειότητα του μηχανήματος, παρέχοντας ατελείωτα πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανοικτή αλλά και την κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική.

-Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος. Όλες οι επεμβάσεις γίνονται από ακόμη πιο μικρές τομές (οπές) από την κλασική λαπαροσκόπηση, μόλις 3-4 στον αριθμό, 5-8 χιλιοστά έκαστη.
-Εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια αίματος και σαφώς λιγότερο πόνο μετεγχειρητικά, αφού οι τομές είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
-Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή μετά το πέρας αυτής, αφού οι επεμβάσεις γίνονται με την τέλεια τρισδιάστατη ευκρίνεια και την εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων του DaVinci.
-Μειώνει το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και εξασφαλίζει γενικά ταχύτερη ανάρρωση με πολύ καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
-Διευρύνει τις δυνατότητες της ενδοσκοπικής Χειρουργικής επιτρέποντας πλέον να γίνονται επεμβάσεις που ήταν εξαιρετικά δύσκολες με (συμβατική) λαπαροσκόπηση.
Κλείσιμο
-Μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.
-Επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, εξαλείφοντας το φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών και παρέχοντας πρωτοφανή χειρουργική δεξιότητα.
-Παρέχει στον χειρουργό μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφού βρίσκεται καθισμένος σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και άνετο περιβάλλον κι έτσι κουράζεται λιγότερο και εκτελεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και επιτυχία δύσκολες και πολύωρες επεμβάσεις.
-Οι αρθρωτοί χειρουργικοί βραχίονες του ρομπότ είναι σε θέση να εκτελούν και στα τρία επίπεδα όλες τις κινήσεις που κάνει το ανθρώπινο χέρι, με απόλυτη ακρίβεια.
-Δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να προετοιμάσει την επέμβαση στον Η/Υ, χρησιμοποιώντας τις εικόνες των εσωτερικών οργάνων των ασθενών που προκύπτουν από τις εξετάσεις τους. Ο χειρουργός μπορεί επίσης και κατά τη διάρκεια της επέμβασης να ανακαλέσει στην οθόνη του και να συμβουλευτεί χρήσιμες εικόνες.
Ρομποτική Χειρουργική - Εφαρμογές στη Γενική Χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική βρίσκει εφαρμογή σε πολλές ειδικότητες της χειρουργικής: Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιοχειρουργική και Γενική Χειρουργική.

Ειδικότερα για τη Γενική Χειρουργική οι εφαρμογές του DaVinci Xi γίνονται καθημερινά όλο και περισσότερες σε όλο και υψηλότερου συντελεστή δυσκολίας επεμβάσεις ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης ευχέρειας χειρισμών που παρέχει στο χειρουργό η ρομποτική πλατφόρμα. Μερικές από τις επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής που γίνονται ρομποτικά στο Metropolitan General, είναι (κατά αλφαβητική σειρά):

-Αποκατάσταση αχαλασίας οισοφάγου
-Αποκατάσταση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) ή/και διαφραγματοκήλης
-Αποκατάσταση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες).
-Γαστρεκτομές για νεοπλάσματα (καρκίνο, GIST - στρωματικοί όγκοι) στομάχου
-Επινεφριδεκτομές για νεοπλάσματα και άλλες παθήσεις επινεφριδίου/-ων
-Ηπατεκτομές για νεοπλάσματα και άλλες παθήσεις ήπατος και χοληφόρων (ηπατοκυτταρικός καρκίνος - ΗΚΚ, ηπατικές μεταστάσεις συνήθως από καρκίνο παχέος εντέρου, χολαγγειοκαρκίνωμα, εχινόκοκκος, κύστεις, κυστικά νεοπλάσματα, πολυκυστική νόσος)
-Κολεκτομές για νεοπλάσματα και άλλες παθήσεις παχέος εντέρου και ορθού (καρκίνο, πολύποδες, αδενώματα, εκκολπωμάτωση, ελκώδη κολίτιδα, πρόπτωση)
-Οισοφαγεκτομές για νεοπλάσματα οισοφάγου (καρκίνο, λειομύωμα)
-Παγκρεατεκτομές για νεοπλάσματα και άλλες παθήσεις παγκρέατος (καρκίνο, νευροενδοκρινείς όγκους, κυστικούς όγκους, IPMN)
-Σπληνεκτομή για υπερσπληνισμό και άλλες αιματολογικές παθήσεις σπληνός (πχ ITP)
-Χειρουργική αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας (επιμήκης γαστρεκτομή - sleeve gastrectomy, γαστρική παράκαμψη - gastric bypass)
-Χολοκυστεκτομή (ιδίως σε δύσκολες περιπτώσεις χρονίων φλεγμονών ή μετά από ανοικτές τομές με συμφύσεις).

Γενικά η ρομποτική χειρουργική επιτρέπει την εκτέλεση των επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής με απόλυτη ακρίβεια, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας και μειώνοντας τα ποσοστά νοσηρότητας σε δύσκολες και επικίνδυνες επεμβάσεις.
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης