Όστρακα

Όλα τα άρθρα του tag Όστρακα

ostraka
Ελλάδα

Πρόκειται για οστρακοειδή άγνωστης προέλευσης, καθώς και τόπου και χρόνου αλίευσης, χωρίς τα απαιτούμενα εμπορικά έγγραφα διακίνησης, τα οποία μεταφέρονταν με ακατάλληλα οχήματα χωρίς ψύξη