Οι κρυπτοχριστιανοί

KryptoxristianoiL

Οι πρώτες αναφορές για εξισλαμισμούς και κρυπτοχριστιανούς- Πώς διατήρησαν τις λατρευτικές τους συνήθειες οι κρυπτοχριστιανοί;- Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, της Κρήτης και άλλων περιοχών.

Έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο μας στο protothema.gr (6/5/2017) στους εξισλαμισμούς και το παιδομάζωμα στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Εκεί κάναμε και μια σύντομη αναφορά στους κρυπτοχριστιανούς, με τους οποίους θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας άρθρο.

Τι ήταν οι κρυπτοχριστιανοί;
Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν χριστιανοί που ασπάστηκαν (φαινομενικά) τον ισλαμισμό στη διάρκεια της τουρκοκρατίας για να αποφύγουν τους διωγμούς των Οθωμανών, ενώ στην πραγματικότητα διατηρούσαν τη χριστιανική τους πίστη.
Πόσοι ήταν οι κρυπτοχριστιανοί; Κάποιοι ανεβάζουν τον αριθμό τους ακόμα και σε εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ακριβείς αριθμοί λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος αυτού. Οι βίαιοι εξισλαμισμοί ξεκίνησαν από τον 14ο αιώνα και συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ,με μικρότερη όμως ένταση κατά τον 18ο αιώνα. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν οι λιγοστοί Οθωμανοί Τούρκοι του τέλους του 13ου αιώνα να γίνουν οι μυριάδες του 15ου αιώνα.

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
Sfragida-apotelesma-600x400


Πότε όμως εμφανίστηκαν οι πρώτοι κρυπτοχριστιανοί; Η παλαιότερη μνεία, το παλαιότερο περιστατικό αποκρυφίας σύμφωνα με τους αείμνηστους καθηγητές πανεπιστημίου Κ. Ι. Βογιατζίδη και Ν. Ανδριώτη εμφανίζεται το 1338 μετά την άλωση από τον σουλτάνο Ορχάν της Νίκαιας της Βιθυνίας. Τότε ένα μεγάλο μέρος από τους κατοίκους της κάτω από τις αφόρητες πιέσεις και τους διωγμούς των κατακτητών αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει. Δεν μπορούσαν όμως να ζουν και ως αρνητές του Χριστού και γι' αυτό ζήτησαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να τους υποδείξει τι να κάνουν.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Κ. Ι. Βογιατζίδης:
''Περί του χρόνου της πρώτης εμφανίσεως της αποκρυφίας ρητέον τα εξής: Είναι μεν το ημέτερον πιττάκιον άνευ χρονολογίας, η εν τω κώδικι όμως σειρά της καταχωρήσεως του επιβάλλει να το αναγάγωμεν εις το έτος 1338 μ.Χ. ήτοι οκτώ έτη μετά την υπό των Οθωμανών άλωσιν της Νίκαιας. Εζητήθη η αναγνώρισις καταστάσεως βεβαίως καταγομένης από των πρώτων ημερών της αλώσεως (1330). Άραγε το φαινόμενο τούτο εξεδηλώθη το πρώτον εν Νικαία ή και πρότερον κατά την άλωσιν υπό των Οθωμανών της Προύσης της Νικαίας κλπ ή την αρχήν αυτού δυνάμεθα ακόμη εις αρχαιοτέραν εποχήν χρονολογικώς ν' αναγάγωμεν εις τους Σελτζούκους ή και εις αυτούς τους Άραβας; Ερωτήσεις εις ας δεν δυνάμεθα ν' απαντήσωμεν ελλείψει πηγών''.

Ωστόσο ο Ιωάννης Φιλήμων στο ''Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως'' (1861), σημειώνει ''επίπλαστον αρνησιθρησκίαν'' των κατοίκων της Κρήτης όταν η μεγαλόνησος είχε κυριευθεί από τους Σαρακηνούς. Προσθέτει ακόμα ότι ''επί αυτοκράτορος Ρωμανού επανήλθον πολλοί των τοιούτων εις την πάτριον αληθή θρησκείαν σχίζοντες του μωαμεθανισμού το προσωπείον''.
Ο τότε Πατριάρχης Ιωάννης ΙΔ' ο Απρηνός ή Καλέκας έστειλε στους κατοίκους της Νίκαιας ένα πιττάκιο (πατριαρχικό γράμμα) με τίτλο ''εις τους ευρισκομένους εις Νίκαιαν'' όπου τους συνιστούσε ''φανεράν και πεπαρρησιασμένην ενδείξονται την μετάνοιαν, ως και παθείν ελέσθαι υπέρ της εις Θεόν πίστεως, ούτοι και μαρτυρικόν αναδήσονται στέφανον''.

Ωστόσο καθώς δεν ήταν σίγουρος ότι πολλοί θα προτιμήσουν το μαρτύριο από την αλλαξοπιστία στο τέλος γράφει ότι ''κατά μεγίστην συγκατάβασιν... όσοι τω φόβω των κολάσεων καθ' εαυτούς και εν τω λεληθότι διαζήν θελήσουσι τα των χριστιανών ενστερνιζόμενοι και ποιούντες και αυτοί σωτηρίας επιτεύξονται, μόνον κατά το δυνατόν τηρείν σπουδάζοντες τας του Θεού εντολάς'' δηλαδή « 'όσοι από τον φόβο των διώξεων θελήσουν να πιστεύουν και να ασκούν τον χριστιανισμό κρυφά και αυτοί θα πετύχουν τη σωτηρία εφόσον τηρούν κατά το δυνατόν τις εντολές του Θεού».

Με την ενέργειά της αυτή η Εκκλησία θέλησε από τη μία να ενισχύσει ηθικά όσους είχαν αλλαξοπιστήσει για να γυρίσουν στην παλιά τους θρησκεία και από την άλλη να αναγνωρίσει κατά κάποιο τρόπο τους κρυπτοχριστιανούς. Μάλιστα η πατριαρχική αυτή πράξη επηρεάζει από τότε την εκκλησιαστική πολιτική απέναντι στους κρυπτοχριστιανούς.
Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κρήτη η ζωή των χριστιανών της μεγαλονήσου έγινε αφόρητη και ζήτησαν τη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου αν θα ήταν θεμιτό να δεχτούν μόνο φαινομενικά τον ισλαμισμό. Το Πατριαρχείο έχοντας όμως την εμπειρία τριών και πλέον αιώνων από την ύπαρξη κρυπτοχριστιανών αυτή τη φορά αρνήθηκε ουσιαστικά να συγκατανεύσει στην αποκρυφία και η απάντηση που έδωσε ήταν τα λόγια του Χριστού:

''Όστις αν αρνήσηται με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς''. Μετά την απάντηση αυτή του Πατριαρχείου οι Κρητικοί στράφηκαν προς τον συμπατριώτη τους Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο Πελοπίδα, ο οποίος υπήρξε περισσότερο ''επιεικής'' και τους έδωσε ''κατά συγκατάβασιν'' την άδεια ''διά την κατ' επιφάνειαν μόνον και εν αναποδράστω ανάγκη εξόμωσιν''.

Μια παρόμοια στάση ανοχής έδειξε και η Εκκλησία της Τραπεζούντος προς τους κρυπτοχριστιανούς της περιοχής της. Έτσι όπως γράφει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος (και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών από το 1938 ως το 1940 )υπήρχαν ως τις αρχές του 20ου αιώνα πολυάριθμοι απόκρυφοι χριστιανοί στην περιφέρεια Αρδάσης ή Δορύλης (Ντορούλ) ειδικά στα χωριά Σταυρί και Κρώμνι και στην περιφέρεια Ματσούκας, Γημωράς (Γεμουράς) και Σουρμένων. Μια ακόμη περίπτωση συγκατάβασης προς τους κρυπτοχριστιανούς έφερε στο φως ο Μ. Γεδεών που υπήρξε για χρόνια Μέγας Χαρτοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αφορά επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθεου χρονολογούμενη από το 1702 προς τον βασιλιά Καρταλίου και της Άνω Ιβηρίας, με την οποία τον καλεί να διατηρήσει μυστική πια με επιμονή και συνέχεια τη χριστιανική του πίστη και να προστατεύσει όσο μπορεί τους χριστιανούς υπηκόους του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του Μανουήλ Γεδεών για την αποκρυφία, τη ''λαθρόβια ορθοδοξία'', όπως την αποκαλεί. Γράφει χαρακτηριστικά στο περιοδικό ''Μεσαιωνικά Γράμματα'', τεύχος Α', τόμος Α', 1930:

''Επέτυχε λοιπόν το σύστημα των λαθροβίων ορθοδόξων, όπερ εδίδαξεν ή καθιέρωσεν η της Κωνσταντινουπόλεως αγιοτάτη Εκκλησία, ιδρύσασα την υπό γην, κάτωθεν της επί γης στρατευομένην Εκκλησίαν, ης η ύπαρξις διήρκεσεν ευλογία και προτροπή αυτής ταύτης της Μεγάλης Εκκλησίας, επί σχεδόν εξ εκατονταετηρίδας''.

pontos_panagia_soumela
KryptoxristianoiL


Η ζωή των κρυπτοχριστιανών
Το να είναι κάποιος κρυπτοχριστιανός δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς έπρεπε εξωτερικά να εμφανίζεται ως πιστός μουσουλμάνος και να μετατρέψει το σπίτι του σε κρυφό χώρο λατρείας του Χριστού. Ο βασικός φόβος ήταν ο κίνδυνος αποκάλυψής του. Η τιμωρία για όποιον απαρνιόταν τον μωαμεθανισμό ήταν ρητή: θάνατος.

Υπήρχε επίσης μεγάλη συναισθηματική φόρτιση γι' αυτούς, ειδικά όταν επέστρεφαν από το τζαμί στο σπίτι τους, όπου είχαν κρυμμένες εικόνες του Χριστού.
Τις άγιες εικόνες τους οι κρυπτοχριστιανοί τις φύλαγαν μέσα στ' αμπάρια, μεγάλα κιβώτια για την αποθήκευση τροφίμων και ιδίως δημητριακών και οσπρίων ή μέσα στα προγονικά τους σεντούκια. Υπήρχαν χαραμάδες και τρύπες στα σπίτια για να παίρνουν αέρα όταν άναβαν τα κεριά και τα καντήλια. Άλλοι είχαν στα σπίτια τους κρυφά ντουλάπια για τις άγιες εικόνες και τα καντήλια. Και όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μη φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού.
Οι κρυπτοχριστιανοί πήγαιναν μακριά σε ερημικά μοναστήρια για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Όταν τους δινόταν η ευκαιρία, τα παιδιά τους βαφτίζονταν από ορθόδοξο ιερέα.cebacf81cf85cf80cf84cebfcf87cf81ceb9cf83cf84ceb9ceb1cebdcebfceb9


Επίσης τελούσαν με μυστικότητα και με πολλές δυσκολίες χριστιανικά τον γάμο τους ενώ απέφευγαν να παντρεύουν τα παιδιά τους με Τούρκους.
Σε ορισμένες περιοχές του Πόντου κατέφευγαν και σε ερημικά και εγκαταλελειμμένα παρεκκλήσια κι εκεί, κρυφά πάντα, τελούνταν από ιερείς λειτουργίες και άλλες ιεροπραξίες.
Κρυφοί παπάδες ήταν ακόμα δερβίσηδες-μυστικοί ιεραπόστολοι- που περιόδευαν στα κέντρα των κρυπτοχριστιανών και τελούσαν τα διάφορα μυστήρια. Ήταν απεσταλμένοι κάποιων μοναστηριών.

Ορισμένα μοναστήρια του Πόντου όπως της Παναγίας Σουμελά, Περιστερώνας και Βαζελώνος, βοηθούσαν τους κρυπτοχριστιανούς να εκπληρώνουν όσο καλύτερα γινόταν, τις λατρευτικές υποχρεώσεις τους.

Σε πολλά μοναστήρια του Πόντου, κρατούνταν και κρυπτογραφικοί κώδικες, στους οποίους καταγραφόταν συνθηματικά η κίνηση των κρυπτοχριστιανών της περιοχής τους. Οι κρυπτοχριστιανοί έρχονταν σε επαφή με τους δερβίσηδες-ιεραποστόλους, με συνθηματικά σημεία αναγνώρισης.
Οι κρυπτοχριστιανοί έκαναν περιτομή και έπαιρναν μουσουλμανικά ονόματα, ωστόσο κρατούσαν κρυφά και τα χριστιανικά τους ονόματα τα οποία μεταβίβαζαν στους απογόνους τους.

Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου ήταν γνωστοί και ως Σταυριώτες και Κρωμλήδες ή Κρωμναίοι από τα χωριά Σταυρί και Κρώμνη όπου υπήρχε σε μεγάλη έκταση το φαινόμενο της αποκρυφίας ενώ επίσης λέγονταν και Κλωστοί. Στην Κύπρο και στην Κρήτη ήταν γνωστοί και ως λινοβάμβακοι. Στα νησιά του Αιγαίου που είχαν χορηγηθεί διάφορα προνόμια από τους Οθωμανούς, υπάρχουν ελάχιστες μαρτυρίες για κρυπτοχριστιανούς.
Κρυπτοχριστιανοί εμφανίζονται επίσης στην Αλβανία, κυρίως στην περιοχή του ποταμού Γενούσου (Σκούμπη)

Οι νεομάρτυρες
Η αντίδραση στους εκούσιους εξισλαμισμούς ή η αποκάλυψη των κρυπτοχριστιανών, είχε σαν αποτέλεσμα το μαρτύριο και τον θάνατο. Έτσι προήλθε ο μεγαλύτερος αριθμός νεομαρτύρων.
Το 1794, ο Αγιορείτης σοφός συγγραφέας Άγιος Νικόδημος, εξέδωσε το «Νέον Μαρτυρολόγιον», όπου περιλαμβάνονται 75, ανέκδοτα ως τότε, μαρτύρια.
Γράφει χαρακτηριστικά ο Νικόδημος:
«Οι νέοι ούτε Μάρτυρες είναι θάρρος και παρακίνησις εις το να μιμούνται δια του έργου και όλοι οι άλλοι χριστιανοί, εξαιρέτως δε, οι πρότερον αρνηθέντες τον Χριστόν…».

Για τους νεομάρτυρες αναφέρει ότι πρέπει να αποτελούν πρότυπο «… για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς, όπου τυραννούνται κάτω από τον βαρύν ζυγόν της αιχμαλωσίας, θάρρος και παρακίνησις εις το να μιμηθούν δια του έργου το μαρτυρικόν τους τέλος, και όλοι μεν οι χριστιανοί, οι κατά περίστασιν αναγκαζόμενοι εις το μαρτυρήσαι, εξαιρέτως δε και μάλιστα, όσοι έφθασαν να αρνηθούν πρότερον την ορθόδοξον πίστιν».

Νεομάρτυρες αναφέρονται ως τα χρόνια της Επανάστασης του 1821 αλλά και αργότερα, όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων, ο οποίος μαρτύρησε το 1838.
Οι κρυπτοχριστιανοί αποκαλύπτονται

Το 1856, με την έκδοση του Χάττι Χαμαγιούν (σουλτανικού διατάγματος), επιτράπηκε η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στους οπαδούς όλων των θρησκειών στην οθωμανική αυτοκρατορία.

Έτσι, σταδιακά, οι κρυπτοχριστιανοί αποκάλυψαν την πραγματική τους θρησκεία. Πρώτος που «αποκαλύφθηκε» στην Τραπεζούντα, ήταν ο Πέτρος Σάββα Σιδηρόπουλος, από την Κρώμνη, που υπηρετούσε ως κλητήρας στο ιταλικό προξενείο Τραπεζούντος. Στις 14 Μαΐου 1856, εγκατέλειψε το τουρκικό όνομα Πεχλίλ και εμφανίστηκε με το χριστιανικό Πέτρος. Τον κάλεσε αμέσως ο βαλής – Γενικός Διοικητής – της Τραπεζούντας Χαϊρεντίν πασάς και μπροστά στο Συμβούλιο της Γενικής Διοικήσεως –ινταρί μεντζιλίσι – τον ρώτησε τρεις φορές αν απαρνήθηκε τον μωαμεθανισμό. Εκείνος θαρρετά απάντησε ότι είναι χριστιανός και αφέθηκε ελεύθερος.
Στις 15 Ιουλίου 1857, οι κρυπτοχριστιανοί των επαρχιών Τραπεζούντος και Χαλδαίας, έστειλαν αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη «εις το να ενεργήσωσι καθ’ οίον τρόπου δύνανται την αποκάλυψιν της άχρι τούδε κεκρυμμένης παρά τοις Οθωμανοίς ανατολικής θρησκείας και απευθύνθηκαν στους πρεσβευτές των ευρωπαϊκών κρατών ζητώντας τη συμπαράστασή τους.

Παρά τις αντιδράσεις των οθωμανικών αρχών, 20.000 περίπου από τους κρυπτοχριστιανούς αυτούς, άρχισαν να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Στην Κρήτη, η ονομαστή οικογένεια των Κουρμούληδων, ενώ φανερά είχαν δείξει ότι ασπάστηκαν το Ισλάμ, διατήρησαν κρυφά τη χριστιανική τους πίστη και λατρεία. Προστάτευαν με κάθε τρόπο τους χριστιανούς της Μεσαράς, και αποκαλύφθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821, όταν πολέμησαν μαζί με άλλους Κρητικούς εναντίον των Τούρκων.

Ένας απ’ αυτούς, ο Μιχαήλ (Χουσεΐν σαν ψευδομουσουλμάνος), αναφέρεται μεταξύ των μυημένων στη Φιλική Εταιρεία. Μόλις ξέσπασε η Επανάσταση, συγκρότησε στρατιωτικό σώμα Μεσαριωτών. Ανάμεσά τους υπήρχαν και 80 Κουρμούληδες! Το σώμα αυτό πέτυχε μεγάλες νίκες επί των Σερίφ πασά και Χασάν πασά. Όταν η επανάσταση στην Κρήτη καταπνίγηκε, ο Μιχαήλ Κουρμούλης πήγε στην Ύδρα όπου πέθανε «στερούμενος του επιουσίου άρτου» την 1η Ιουλίου 1824.
Μαζικές αποκαλύψεις κρυπτοχριστιανών στην Κρήτη, έγιναν γύρω στο 1857 όταν ακόμα και χωριά ολόκληρα όπως η Επισκοπή της περιοχής Πεδιάδας, «εξεδήλωσαν την εις το Ευαγγέλιον πίστιν αυτών ενώπιόν του τότε γενικού διοικητού Βελή πασά».

Στην Κύπρο, οι κρυπτοχριστιανοί αποκαλύφθηκαν μετά την παραχώρηση του νησιού στους Άγγλους το 1878, ενώ στην Αλβανία οι κρυπτοχριστιανοί, γνωστοί και ως Σπαθιώτες από την περιοχή Σπαθιά( Σπάθη και Σπάθα), Σπατ στα αλβανικά, μεταξύ των επαρχιών Ελβασάν, Βερατίου, Γκόρας και Μόκρας, εκδήλωσαν τα πραγματικά τους θρησκευτικά αισθήματα μετά την ανακήρυξη του τουρκικού Συντάγματος το 1908.

Ο Β. Σφυρόερας, θεωρεί ότι κρυπτοχριστιανοί υπήρχαν ως το 1930, ενώ ο Νίκος Μηλιώρης γράφει ότι ακόμα και γύρω στο 1960 υπήρχαν περιοχές όπου ζούσαν κρυπτοχριστιανοί.
Κάποιοι μιλούν και γράφουν για χιλιάδες ή και εκατομμύρια κρυπτοχριστιανών στη σημερινή Τουρκία. Είναι όμως εκτιμήσεις ή προσωπικές απόψεις που δεν στηρίζονται σε αποδείξεις. Πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο άλλωστε;
Γι’ αυτό όπως πάντα αρκούμαστε σε ό, τι είναι καταγεγραμμένο σε κάποιες πηγές και αποφεύγοντας να αναφέρουμε αμφισβητούμενα ή ανύπαρκτα στοιχεία...

Πηγές: Νίκος Μηλιώρης, «Οι Κρυπτοχριστιανοί», εκδόσεις Τσουκάτου, Β’ Έκδοση, 2017.
Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ, τόμος 36.

ΣΧΟΛΙΑ (17)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Πρωτα πρωτα ευχαριστω τον αρθογραφο για την εμπεριστατωμενη και λογικη του απαντηση.Οσο για τους υπολοιπους, θελω να πω, μα ρε παιδια για τι φορους μιλατε? Οι χριστιανοι πληρωναν ενα ειδος φορου εξαγορας της στρατιωτικης υπηρεσιας.Απο αυτο περιμενε να ζησει η οθωμανικη αυτοκρατορια?Αν σημερα ο οποιοσδηποτε απο μας δεν παει φανταρος, δεν πληρωνει ενα ποσο εξαγορας αν περασει καποια ηλικιας? Δηλαδη, αυτον τον καταδιωκουν?Ειναι πασιγνωστο οτι οι χριστιανοι κρατουσαν το εμποριο επι οθωμανικης αυτοκρατοριας και οχι οι μουσουλμανοι.Αυτο το περι φορων των λιγων χριστιανων ειναι ενα ακομα μυθευμα του νεοελληνικου κρατους για να δικαιολογησει την καταστροφη των ευπορων χριστιανων με την μικρασιατικη καταστροφη.Α, συγνωμη, ξεχασα.Οι φουκαραδες οι χριστιανοι εκτος των υπολοιπων φορων ειχανε να πληρωνουν και τιους φορους στην εκκλησια.Ισως αυτη ηταν μια επιπλεον αιτια για την αποδοχη του ισλαμ και οχι οι σφαγες..

Απαντηση στον γενιτσαρο

Μοναχα με την Συνθηκη του Κιουτσουκ Καιναρτζη το 1770 υπηρξε μια σχετικη ελευθερεια στο εμποριο για τους Χριστιανους και αυτη την επεβαλε στην Οθωμανικη αυτοκρατορκα η Ρωσια. Μεχρι τοτε οι Χριστιανοι ηταν ουσιαστικα σκλαβοι. Πληρωναν δεκαπλασιους φορους στους ραχατηδες μουσλουλμανους δυναστες. Πραγμα το οποιο αναγκασε πολλους χριστιανους να γινουν μουσουλμανοι για να γλιτωσουν την υψηλη φορολογηση. Μετα οι μουσουλμανοι μπορουσαν να αρπαζουν τις περιουσιες των χριστιανων, να δολοφονουν, να βιαζουν χωρις καμια νομικη επιπτωση. Βαλε τα παιδωμαζωματα, σουβλισματα, γδαρσιματα, σφαγες, τους γενιτσαρους κλπ και εχεις την πληρη εικονα. Και αυτα τα εγκληματα Οθωμανε εχουν καταγραφει απο διαφορες ιστορικες πηγες και δεν παραγραφονται.

Θα τα πληρωσετε ο,α

Αχ καλε, ετσι σας εμαθαν το παραμυθακι σας οι ιμαμηδες σας, δολοφονικα μουσλιμια. Εισαστε "αθωες περιστερες" εσεις. Τα τρομερα εγκληματα σας δεν διαγραφονται οσα χρονια κι αν περασουν. Και θα τα πληρωσετε με τοκο.

Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ...

... ΤΣΙΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!!! ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ "ΤΣΙΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ"!!!!

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

1) Γιατι οι οθωμανοι δεν τους εκαναν δια της βιας ολους μουσουλμανους αλλα μερικους αφησαν και μερικους οχι?2)2) Γιατι οι οθωμανοι αφησαν την ελληνορθοδοξη εκκλησια ελευθερη να αλωνιζει διατηρωντας τα προνομια και την περιουσια της και εισπρατοντας φορους απο τους χριστιανους?3)Μηπως αυτοι οι κρυπτοχριστιανοι ηταν απλα τα....λαμογια του καιρου τους ,που αλλαζαν θρησκεια (δηλ. πολιτικο κομμα) αναλογα με το που φυσουσε ο ανεμος?4)Ποιο ακριβως το νοημα του αρθρου?Να μας δειξει ποσο κακο ειναι το Ισλαμ και οι μουσουλμανοι?Μα στο Ισλαμ πιστευουν εναμισυ δισ.Ολοι αυτοι ειναι ειναι "κτηνη" και "σφαχτες"?Στο Ισλαμ υπαρχουν παρα πολλα ρευματα και αποχρωσεις.(Σουνιτες, σιιτες, αλεβιτες, σουφιτες και επι μερους μεσα σε αυτα τα ρευματα)Αντι να βαζετε ολους στο ιδιο τσουβαλι, γιατι δεν κανετε τον κοπο να μελετησετε λιγο τι ειναι ολοι αυτοι και τι ακριβως πιστευουν?Δηλαδη για εμας οι σουφιστες φιλοσοφοι εσωτεριστες σουνιτες ειναι το ιδιο με τους αδελφους μουσουλμανους και τους ουαχαμπιτες? Οταν αρχισαν τα προβληματα στην Συρια, οι "πατριωταραδες μας ελεγαν το κλασικο "Δεν μας ενδιαφερει, ας σφαχτουν μεταξυ τους". Οταν ειδαν οτι οι αλεβιτες του Ασαντ ηταν οι μονοι που υπερασπιζονταν τους χριστιανους, απλα το ....βουλωσαν και αλλαξαν τροπαρι.5)Τι ακριβως σημαινει "βιαιος εξισλαμισμος"?Βιαιος εκχριστιανισμος δηλ. δεν....εγινε?Οταν ο χριστιανισμος εγινε επισημη θρησκεια της Ρωμαικης αυτοκρατοριας ειναι ψεμματα οτι οι "χριστιανοι" κατεσφαξαν οχι μονο τους εθνικους (ελληνες) αλλα και τους "αιρετικους", δηλ. οποιον φουκαρα τολμουσε να πει οτι ο Χριστουλης δεν ηταν Θεος η δεν ξερουμε τι αλλο? Θα παρακαλουσα για μια σοβαρη απαντηση.

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ! Όλοι οι μουσουλμάνοι είναι εν δυνάμει "σφάκτες" καθώς αυτό ορίζει και διατάζει το κοράνιο για κάθε "άπιστο" δηλαδή μη μουσουλμάνο... Μάλλον οι εθνικοί έσφαζαν σαν τα αρνιά τους χριστιανούς παρά το αντίθετο... Άλλωστε αυτό το φανερώνουν τα ιστορικά συναξάρια και μαρτυρολόγια με τα εκατομμύρια ίσως αγίων μαρτύρων που μαρτύρησαν τόσο από εθνικούς, ειδωλολάτρες όσο αργότερα, από μουσουλμάνους ...αλλά και "σταυροφόρους"...

Μιχάλης Στούκας

Καλησπέρα,σας ευχαριστώ για το εκτενές σχόλιο.Βέβαια δεν κάνετε μία ερώτηση,αλλά πέντε-έξι.Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω,σοβαρά ελπίζω.Για τους εξισλαμισμούς,δείτε το σχετικό άρθρο μου στις 6/5/2017.Και για την Ορθόδοξη Εκκλησία επί τουρκοκρατίας έχω γράψει,στις 24/6/2018.Σκοπός του άρθρου,είναι να καταγράψει μια ιστορική πραγματικότητα.Φυσικά,πολύ λίγοι μουσουλμάνοι είναι 'κακοί',σαφώς και ανάμεσα στις διάφορες ομάδες του Ισλάμ υπάρχουν κάποιες που σέβονται τους χριστιανούς και ίσως έχουν κοινά σημεία με τον χριστιανισμό.Και βέβαια υπήρχαν μαζικές διώξεις εθνικών και αιρετικών,κυρίως στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού,και γι' αυτό έχω γράψει και χαρακτηρίστηκα περίπου άθεος.Σήμερα όμως,δεν νομίζω ότι έχουμε ακραίες,απρόκλητες ενέργειες χριστιανών,σε βάρος πιστών άλλων θρησκειών.Ούτε υπήρξαν μαζικοί εκχριστιανισμοί π.χ. μωαμεθανών.Όλα αυτά,καλό θα ήταν να υπάρχουν στο άρθρο.Δεν γίνεται όμως σε ένα κείμενο,να κάνουμε συνεχείς παραπομπές σε άλλα,ούτε να καλύψουμε όλες τις πτυχές του θέματος που αναλύουμε.Ελπίζω να σας έλυσα κάποιες από τις απορίες σας.Ευχαριστώ ξανά,με εκτίμηση,Μ.Σ.

Και μερικες απαντησεις

Οι σφαγες που εχουν διαπραξει οι μουσουλμανοι υπολογιζονται στο μισο δισεκατομμυριο. Η μεγαλυτερη διαχρονικη σφαγη της Ιστοριας, η οποια συνεχιζεται μεχρι τις μερες μας. Επισης ηταν οι μεγαλυτεροι δουλεμποροι της Ιστοριας. Με τις γυναικες να θεωρουνται κατι περισσοτερο απο ζωα, και ανηλικα παιδια, ερωτικα αντικειμενα των παθων τους. Ο δε ιερος πολεμος και η τζιχαντ προβλεπονται απο το κορανι ανεξαρτητως δογματος. Οσο για το γιατι δεν εσφαξαν ολους τους χριστιανους κατα την τουρκοκρατια, η απαντηση ειναι μια: για τους φορους. Οι Χριστιανοι ηταν πολιτες 2ης κατηγοριας οι οποιοι πληρωναν πολυ περισσοτερους φορους απο τους μουσουλμανους, οποτε συντηρουσαν οικονομικα τους Οθωμανους κατακτητες. Το ειχε πει αλλωστε και ο Οθωμανος στρατηγος ο οποιος κατεπνιξε στο αιμα το κινημα των Ορλωφικων στην Πελοποννησο, οταν ρωτηθηκε γιατι δεν κατεσφαξε ολους τους χριστιανους, απαντησε κυνικα, "και ποιος θα πληρωνει μετα τους φορους;".

Απάντηση στην @ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

"Βιαιος εκχριστιανισμος δηλ. δεν....εγινε?" Ναι, έγινε δυστυχώς. Καμία από τις τρεις μεγάλες θρησκείες δεν είναι αθώα από αίμα. Και οι Εβραίοι κυνήγησαν άλλους λαούς στο παρελθόν. Και Βουδιστές. Και οι Δωδεκαθεϊστές. Και στους Ινδουϊστές άρχισαν να εμφανίζονται τελευταία βίαιες συμπεριφορές. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι περισσότερες παλιές θρησκείες είτε εξέλιπαν λόγω παλαιότητας ή αφομοίωσης ή τελικά είχαν τον χρόνο να μετεξελιχθούν ερμηνευτικά σε ηπιότερες και μη βίαιες ιδεολογίες. Το ισλάμ, απ' όσο γνωρίζω, στο μεγαλύτερο σύνολό του δεν έχει ακόμη μεταστρέψει την ιδεολογία του σε μη βίαιη. Υπάρχουν μεν ισλαμικοί μη εξτρεμιστικοί και μη βίαιοι θύλακες στους πιστούς, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάποια σοβαρή προσπάθεια από τους αντίστοιχους ιμάμηδες και διδασκάλους να προσπαθούν να προωθήσουν τις ανανεωμένες απόψεις τους περί ενός ειρηνικού ισλάμ. Άλλο τα πολλά λόγια από πιστούς (ότι είναι "ειρηνικό"), και άλλο επίσημη ανακοίνωση από διδάσκαλους η οποία καταδικάζει όλες τις βίαιες υπο-ομάδες και τον εξτρεμισμό του ισλάμ γενικώς. Μέχρις ότου λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο και μέχρι να μπει ή νέα ιδεολογία για καλά στο πετσί των πιστών οπαδών, το ισλάμ θα αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς αντιμετωπίζεται και κάτι που πάει να μεγαλώσει ανεξέλεγκτα δια της βίας μέσα σε έναν άλλο οργανισμό, όπως ένας καρκινικός όγκος: Με χειρουργικό νυστέρι.

Τις

Για τον κεφαλικό φόρο, για τα λεφτά. Τόσο απλό είναι.

Γιουνάνης

Καλωστονε κι ας αργησες.

Αιγάλεω

Εύγε μεγάλε Μιχάλη. Ποιοτικά και ωραία τα θέματα που μας προβάλλεις.

itio

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ" ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ? ΑΜ ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Στον itio

Στον itio: Ελπίζω απλώς να παραμείνουν μειοψηφία. Γιατί με την ραγδαία εισροή αλλοθρήσκων, το υψηλότατο ποσοστό γεννήσεων σε αυτούς (συγκριτικά, μάλιστα, με τους Έλληνες) και τέλος, με την τρέχουσα πολιτική αντιμετώπιση (επιδόματα σε άρτι αφιχθέντες μετανάστες - σκηρά οικονομικά μέτρα για τους Έλληνες - θρησκευτική ουδετερότητα για την ορθοδοξία - ανοικοδόμηση τζαμιού, και άλλα μέτρα), πολύ φοβάμαι ότι οι δημογραφικές ισορροπίες αλλάζουν. Ίσως δεν θα προλάβω να το δω εγώ πλήρως, αλλά σκέφτομαι τις επόμενες γενιές Ελλήνων και σε τί συνθήκες θα ζήσουν.

Ο Τσίπρας με τις διώξεις...

Θα μας κάνει κρυπτοχριστιανούς.

Σωστά

Έτσι ακριβώς!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Κοζακοι-πολεμιστες_2

Οι νέοι διωγμοί των Ελλήνων της τέως ΕΣΣΔ στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και μετά τη λήξη του - Οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν στις διώξεις και τα δεινά των Ελλήνων από τις ‘’μετοικεσίες’’ και τους εκτοπισμούς.

16
01s9ligiadesnew1-thumb-large

Ο θάνατος του Αντισυνταγματάρχη Ζάλμινγκερ - Η απόφαση για αντίποινα - Η σφαγή των Λιγκιάδων - Οι απίστευτες γερμανικές φρικαλεότητες - Τιμωρήθηκε κανείς για το έγκλημα των Λιγκιάδων;

4
kokkino_main

Ενα βιβλίο με φόντο τη Γενοκτονία των Ποντίων έγινε η βάση για μία από τις ακριβότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης - Η αθωότητα, η βαρβαρότητα και η Ιστορία περιπλέκονται με εξαιρετικά αποτελέσματα

36
black_sea

Τι προβλέπει η Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας- Τα Διεθνή Δικαστήρια και η οριοθέτηση της ΑΟΖ από αυτά- Οι περιπτώσεις που απασχόλησαν τα Διεθνή Δικαστήρια και η συσχέτισή τους με τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

16
smoke3

Οι πρόγονοί μας ήταν άκρως φυσιογνωμιστές και ¨ειδικοί ¨στη αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος. Έχω βρει άπειρα άρθρα γύρω από τα θέματα αυτά. Διάλεξα σήμερα κάτι σχετικό με το τσιγάρο διότι συν τοις άλλοις ήταν και επικίνδυνα θεριακλήδες.