Τι δείχνει το DNA των Ελλήνων και των άλλων Βαλκανικών λαών (Β' μέρος)

Τι δείχνει το DNA των Ελλήνων και των άλλων Βαλκανικών λαών (Β' μέρος)

Το DNA των μουσουλμάνων της Ροδόπης – Το DNA των Σαρακατσάνων, των Βλάχων και των Ρομά – Κατάγονται από τα βάθη της Ασίας οι Τούρκοι; - Υπάρχει σχέση ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς;

Συνεχίζοντας το προηγούμενο άρθρο μας, θα ασχοληθούμε με το DNA ορισμένων πληθυσμιακών υποομάδων της χώρας μας και με το DNA των γειτονικών μας λαών.

Μελετώντας τα βιβλία "Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟ DNA ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" και "Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ", του Ομότιμου Καθηγητή Γενετικής και Γενετικής του Ανθρώπου του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, βρίσκουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. Παραθέτουμε ορισμένα από αυτά, ξεκινώντας με το (και επίκαιρο λόγω επίσκεψης Ερντογάν -προκλήσεις Τούρκων) θέμα των Ελλήνων Μουσουλμάνων του νομού Ροδόπης. Με τις ιστορικές πτυχές του θέματος αυτού, θα ασχοληθούμε πολύ σύντομα. Ας δούμε τι δείχνει το DNA.


(Κ. Τριανταφυλλίδης)

Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι του νομού Ροδόπης, παρουσιάζουν κοινά γενετικά χαρακτηριστικά. "Τα συνολικά αποτελέσματα, στο επίπεδο του DNA, δεν καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές στη γενετική σύσταση των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων (Χριστιανοί και πεδινοί Μουσουλμάνοι) του Νομού Ροδόπης". Και βέβαια, υπάρχουν και οι Πομάκοι, που ζουν στον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από πολλούς και διακεκριμένους επιστήμονες.

Πιθανότερη είναι η εκδοχή οι Πομάκοι να "αντιπροσωπεύουν" απογόνους των αρχαίων Θρακών. Όπως γράφει ο Κ. Τριανταφυλλίδης, ένα πολύ χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι η παραλλαγή της αιμοσφαιρίνης που ονομάζεται αιμοσφαιρίνη HbO – Arab, που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα παγκοσμίως στους Έλληνες Πομάκους και δημιουργήθηκε πριν 2.000 χρόνια περίπου.

Πρόσφατες έρευνες, απέδειξαν ότι οι Πομάκοι βρίσκονται γενετικά πλησιέστερα στους Ευρωπαίους και τους Έλληνες, παρά σε Αφρικανούς ή Ασιάτες.


(Alberto Piazza - Γενετιστής)

Υπήρξαν κάποιοι επιστήμονες (;), οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι Πομάκοι κατάγονται από αρχαίες αφρικανικές φυλές και άλλοι, που υποστήριξαν ότι κατάγονται από μογγολικές φυλές που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία. Η ανάλυση της γενετικής σύστασης των Πομάκων με τον DNA προσδιορισμό των αλληλόμορφων γονιδίων που καθορίζουν λευκοκυτταρικά αντιγόνα (HLA), έδειξε ότι οι πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται γενετικά πλησιέστερα προς τους Πομάκους είναι οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, παρά οι Τούρκοι. (Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές χιλιάδες Πομάκοι ζουν και στη Βουλγαρία).

Τα αποτελέσματα των ερευνών των γενετιστών, επιβεβαιώνουν τον Πέτρο Θεοχαρίδη, ο οποίος στο βιβλίο του "Πομάκοι: Οι Μουσουλμάνοι της Ροδόπης, Ιστορία, Προέλευση, Γλώσσα, Θρησκεία",( Ξάνθη, 1995) διατύπωσε την άποψη ότι οι Πομάκοι αποτελούν γηγενή πληθυσμό της Θράκης, ο οποίος εξισλαμίστηκε (πιθανότατα τον 17ο αιώνα), όπως βέβαια και οι υπόλοιποι Έλληνες Μουσουλμάνοι της Ροδόπης.


(Αρχαίοι Σλάβοι)


Η γενετική σύσταση Σαρακατσάνων, Βλάχων, Ελλήνων από τη Γεωργία και των Ρομά

Ας δούμε τώρα τι έδειξε η έρευνα του DNA ορισμένων άλλων πληθυσμιακών υποομάδων της Ελλάδας. 

Ξεκινάμε από τους Σαρακατσάνους, με τους οποίους ασχοληθήκαμε πρόσφατα και θα ασχοληθούμε και στο μέλλον.

Ο Δανός Carsten Hoeg, όπως είχαμε αναφέρει  ήταν εκείνος που το 1925 – 1926, διατύπωσε την άποψη ότι οι Σαρακατσάνοι είναι αρχαίο νομαδικό ελληνικό φύλο.


(Γκέγκηδες)


 Το DNA, τον επιβεβαιώνει! Οι Σαρακατσάνοι δείχνουν μεγάλη γενετική ομοιότητα με τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό. Και από την ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA των Σαρακατσάνων δείχνει, κατά τον Κ. Τριανταφυλλίδη ότι "το 80% περίπου του σημερινού μιτοχονδριακού DNA αποθέματος των Σαρακατσαναίων προέρχεται από προγόνους που ζούσαν την Ύστερη Παλαιολιθική εποχή στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, όπως και των υπόλοιπων Ελλήνων".

Η γενετική σύσταση των Βλάχων (με τους οποίους επίσης θα ασχοληθούμε εκτενώς), είναι περίπλοκη. Είναι γνωστές η προσπάθεια και η προπαγάνδα των Ρουμάνων (και λιγότερο των Ιταλών), να προσεταιριστούν τους βλαχόφωνους Έλληνες (κυρίως μεταξύ 1870 και 1943), χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η γενετική εξέταση, δύο πληθυσμιακών δειγμάτων Βλάχων από το Dukasi της Αλβανίας και το Krusovo της FYROM, έδειξε ότι οι πληθυσμοί των Βλάχων αυτών, δεν έχουν στενή γενετική συγγένεια μεταξύ τους, αλλά ούτε και με τους Αλβανούς ή τους Σλάβους των Σκοπίων, τους Ρουμάνους ή τους Έλληνες της Θράκης.

Επίσης από τις πολυμορφικές αλληλουχίες Alu, αποδείχτηκε ότι οι Βλάχοι ανήκουν στους βαλκανικούς πληθυσμούς, ενώ οι γενετικοί δείκτες του μιτοχονδρίου και του χρωμασώματος Υ, πληθυσμών Βλάχων από Αλβανία, FYROM και Ρουμανία, έδειξαν ότι οι Βλάχοι δεν αποτελούν μια γενετικά ομοιογενή ομάδα που να διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες βαλκανικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι περισσότεροι πληθυσμοί των Βλάχων είναι γενετικά πιο κοντά στους Έλληνες, παρά στους Ιταλούς, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι Βλάχοι προέκυψαν από εκλατινισμένο ελληνικό πληθυσμό (με πιθανές επιγαμίες με Ρωμαίους)


(Oθωμανικός στρατός)


 Για τη γενετική σύσταση των Ελλήνων της Γεωργίας, μελετήθηκε ο πληθυσμός των Ελλήνων της Τσάλκα, πόλης της Γεωργίας όπου ως το 1990, όποτε άρχισε ο επαναπατρισμός τους, ζούσαν 30.000 Έλληνες.

Οι Έλληνες της Τσάλκα διαφέρουν από τους Γεωργιανούς ως προς το μιτοχονδριακό DNA. Επίσης, οι παλιννοστούντες από την Τσάλκα έχουν παρόμοια γενετική σύσταση με τους Έλληνες που κατοικούν στη μητροπολιτική Ελλάδα. Αυτά τα αποτελέσματα, οφείλονται, σύμφωνα με τον Κ. Τριανταφυλλίδη, στην έλλειψη μεικτών γάμων και την απουσία σημαντικής γονιδιακής ροής μεταξύ Ελλήνων και Γεωργιανών.

Με τους Ρομά (Αθίγγανους), έχουμε ασχοληθεί εκτενώς σε τουλάχιστον τρία άρθρα. Μέσα από αυτά, έβγαινε το συμπέρασμα ότι αρχική τους κοιτίδα είναι η Ινδία.

Η εξέταση των δεικτών DNA των Ελλήνων Ρομά αλλά και Ρομά που ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνει το συμπέρασμά μας αυτό. "Η πιο συχνή γενετική σύσταση στο χρωμόσωμα Υ των Ελλήνων Roma ανήκει στη γενεαλογική (υποαπλοομάδα) VJ – 68. Η γενετική σύσταση αυτή εντοπίστηκε κυρίως στην Ινδία και το Πακιστάν. Επιπλέον, οι παραλλαγές DNA του πληθυσμού των Roma έδειξαν μεγαλύτερη συγγένεια (85,2%) με τους Ινδούς, παρά με τους υπόλοιπους Έλληνες" (Κ. Τριανταφυλλίδης).


(Τόσκηδες)


Τελικό συμπέρασμα των γενετικών ερευνών;

Φαίνεται ότι οι Roma της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης, είναι απόγονοι ενός προγονικού πληθυσμού της Ινδίας που είναι γνωστοί ως Doma ή Domna. Οι πρόγονοι των Ευρωπαίων Roma ξεκίνησαν το "ταξίδι" τους από το Παντζάμπ, επαρχία της ΒΔ Ινδίας, πριν 1.500 χρόνια.

Το DNA των γειτονικών μας λαών- Ιταλοί

Ας ξεκινήσουμε με μία σύγκριση της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με εκείνη των Ιταλών.

Είναι γνωστό ότι από τον 12ο π.Χ. αιώνα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ιδρύσει σπουδαίες αποικίες στη Σικελία. Ο όρος "Μεγάλη Ελλάδα" αναφέρεται στις ελληνικές αποικίες στη νότια Ιταλία και τη Σικελία κατά την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο και αποτελεί σαφές δείγμα της σημαντικής ελληνικής παρουσίας στη γειτονική χώρα.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγαλύτερη γενετική συγγένεια ανάμεσα στους σημερινούς Έλληνες και τους σημερινούς κατοίκους της Ιταλίας απ' ότι ανάμεσα στους Έλληνες και τους άλλους μεσογειακούς λαούς.

Με βάση τους απλούς νουκλεοτιδικούς δείκτες αποδείχτηκε ότι οι Έλληνες παρουσιάζουν μεγαλύτερη γενετική συγγένεια με τους Ιταλούς και ακολούθως με τους Ισπανούς.

Κάνουμε εδώ μία παρένθεση.

Επειδή μερικοί αναγνώστες πιστεύουν ότι μόνο εμείς ,οι Έλληνες,  ασχολούμαστε με το DNA και ότι όλα όσα αναφέραμε στα δυο άρθρα για το DNA είναι αποτελέσματα ερευνών αποκλειστικά του κυρίου Τριανταφυλλίδη, να τονίσουμε ότι π.χ. με τη γενετική ιστορία της Ιταλίας είχε ασχοληθεί ήδη από το 1988 ο καθηγητής Alberto Piazza και η ομάδα του.

Ο δε Κ. Τριανταφυλλίδης στα δύο βιβλία του που έχουμε στη διάθεση μας, χρησιμοποιεί εκτός από δικές του απόψεις και έρευνες, μία ογκωδέστατη βιβλιογραφία αποτελούμενη από 366 ξενόγλωσσα και 64 γραμμένα στην ελληνική γλώσσα βιβλία.

Το τελευταίο συμπέρασμα για παράδειγμα ότι οι Έλληνες μοιάζουν περισσότερο με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς από ότι με τους άλλους μεσογειακούς λαούς τεκμηριώνεται σε δημοσιεύσεις των M.F. Seldin, R. Shigeta κ.ά. (PLoS Genet . 2 : e 143), C. Tian, R. Plenge κ.ά (PLoS Genet . 4 : e 4) και C. Tian, R. Cosoy κ.ά (Molecular Medicine 15 : 371-383).

Κλείνουμε την παρένθεση και επιστρέφουμε στη γενετική ομοιότητα Ελλήνων και Ιταλών.

Η γενετική (DNA) υπογραφή των Ελλήνων είναι εμφανής στη γενετική δεξαμενή των σημερινών κατοίκων της νότιας Ιταλίας και Ιταλίας τονίζει ο Κ. Τριανταφυλλίδης, που συνεχίζει, γράφοντας ότι η γενετική ομοιότητα μεταξύ των κατοίκων των δύο περιοχών επιμένει χρονικά.

Έλληνες και Αλβανοί

Από τη σύγκριση της γενετικής σύστασης των Αλβανών (συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία στη χώρα μας καθώς και Αλβανών του Κοσόβου) όταν λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συχνότητας των γενετικών δεικτών, προκύπτει ότι  η γενετική σύσταση των Αλβανών διαφέρει από εκείνη των Ελλήνων.

Από τη σύγκριση της γενετικής σύστασης του βόρειου και νότιου αλβανικού πληθυσμού με την αντίστοιχη των Ελλήνων προκύπτει ότι η πληθυσμιακή ομάδα των Τόσκηδων (κάτοικοι της νότιας Αλβανίας) ομαδοποιείται πιο κοντά με τους Έλληνες παρά με τους Γκέγκηδες (κατοίκους της βόρειας Αλβανίας).

Οι Σλάβοι της FYROM

Η FYROM, Vardarska Banovica (Επαρχία του Βαρδάρη) του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας από το 1929 ως το 1941 (για να μην ξεχνάμε...) κατοικείται σε ποσοστό 64% από Σλάβους, 25% Αλβανούς και από Έλληνες, Βόσνιους, Σέρβους, Ρομά και Τούρκους σε ποσοστό 11% περίπου.

Οι γενετικές έρευνες στους Σλάβους της FYROM έδειξαν ότι παρά τη γεωγραφική γειτνίαση ,η προγονική πατρική πλευρική γενετική σύσταση των Ελλήνων διαφέρει σημαντικά από αυτή των Σλάβων της FYROM.

Αλλοδαποί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι πληθυσμιακό δείγμα από τη FYROM έδειχνε μεγαλύτερη γενετική συγγένεια με τους Βούλγαρους, έπειτα με τους Σέρβους και μικρότερη γενετική συγγένεια με τους Κροάτες.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι οι Σλάβοι της Π.Γ.Δ.Μ. εντάσσονται μεταξύ των σλαβικών λαών, ενώ τα όσα ισχυρίζονται περί της καταγωγής τους, ότι δηλαδή είναι απόγονοι αρχαίων Μακεδόνων, απορρίπτονται ακόμη και από Σλάβους γενετιστές, καταλήγει ο Κ. Τριανταφυλλίδης.

Έλληνες και Βούλγαροι

Με βάση τις συχνότητες δύο γονιδίων (HLA-A και Β) που καθορίζουν λευκοκυτταρικά αντιγόνα, συγκροτήθηκε φυλογενετικό δέντρο. Σε αυτό οι Βούλγαροι είναι πιο στενά γενετικά συγγενείς με τους Τούρκους, τους Αρμένιους και τους Ιταλούς ενώ οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι συγκροτούν ενιαίο φυλογενετικό κλάδο.

Τα γενετικά αποτελέσματα παρέχουν ισχυρή γενετική υποστήριξη σε ιστορικά δεδομένα ότι η γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδας διαφέρει από αυτή των κατοίκων της Βουλγαρίας. Η σημερινή σύνθεση των κατοίκων της γειτονικής χώρας προέρχεται από κατοίκους που ζούσαν στην περιοχή ως τον 5ο μ.Χ. αιώνα και την επιμειξία τους κυρίως με Σλάβους και πρωτο-Βουλγάρους.

Έλληνες και Τούρκοι: Η... ανατρεπτική έκπληξη της γενετικής

Τα αποτελέσματα των γενετικών ερευνών στους Τούρκους μάλλον θα εκπλήξουν πολλούς και θα αποδείξουν ότι η επιστήμη οφείλει και πρέπει να αποκαλύπτει πάντα την αλήθεια όποια και αν είναι αυτή.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι, κατά τον Κ. Τριανταφυλλίδη, το εξής: «... σε όλες τις γενετικές έρευνες των Ελλήνων αποκαλύφθηκε ελάχιστη μογγολική διείσδυση στο DNA τους. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες, εξαιτίας θρησκευτικών, πολιτισμικών, γλωσσικών, ηθολογικών και άλλων λόγων, δεν ήρθαν σε μεγάλο βαθμό σε επιμιξίες με Τούρκους με μογγολική καταγωγή».

Συνοπτικά τα γενετικά αποτελέσματα δείχνουν ότι: 

α) ο πληθυσμός της Τουρκίας δημιουργήθηκε από την επιμειξία των απογόνων ντόπιου πληθυσμού που ζούσε στην Ανατολία από τους προϊστορικούς χρόνους ,με άντρες και γυναίκες μογγολικής καταγωγής που διείσδυσαν στην περιοχή μετά τον 11ο αιώνα μ.Χ. Η Τουρκία όπως και η Ουγγαρία αποτελούν παραδείγματα πληθυσμών όπου μία πληθυσμιακή μειοψηφία επιβάλλει τη γλώσσα της όχι όμως και το DNA της στους γηγενείς κατοίκους.

β) Τουλάχιστον 25%-30% των σημερινών κατοίκων της Τουρκίας προέρχεται από ασιατικούς πληθυσμούς (μογγολική καταγωγή).

γ) Ο σημερινός πληθυσμός της Τουρκίας είναι πιο κοντά με βαλκανικούς πληθυσμούς (όπως απέδειξαν οι D. Comas, H. Schmidt κ.ά το 2004), γεγονός που δείχνει γονιδιακή ροή από τους Έλληνες και τους άλλους λαούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας προς τους σημερινούς Τούρκους.

Κάπου εδώ κλείνει η πρώτη προσέγγιση στο θέμα το DNA των Ελλήνων και των άλλων βαλκανικών λαών. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε σε μελλοντικό μας άρθρο.

Υ.Γ. Τα τελευταία τρία άρθρα μας (για το λουλούδι, το Σούλι και το Α' μέρος από το DNA) είχαν εκατοντάδες σχόλια. Θα έπρεπε να γράψουμε ένα άρθρο... απάντηση σε σχόλια για να είμαστε ειλικρινείς, κάτι βέβαια ανέφικτο. Ευχαριστούμε θερμά, ωστόσο αισθανόμαστε  την ανάγκη να αναφερθούμε σε κάποιους αναγνώστες που σχολίασαν τα αλβανικά τοπωνύμια στον ελλαδικό χώρο. Βέβαια υπάρχουν αλβανικά, σλαβικά, τουρκικά και λοιπά τοπωνύμια στην Ελλάδα. Όπως υπάρχουν αντίστοιχα ελληνικά στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Όχι όμως και τα Μέγαρα, που αναφέρει ο Ησίοδος (8ος π.Χ. αιώνας) ή τα Γιάννενα (αναφέρονται ως Ιωαννίνη τον 9ο αιώνα και Ιωαννινά τον 10ο αιώνα, από κτήματα της μονής ή εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη) αλβανικά τοπωνύμια…

Πηγές:

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, "Η Γενετική Καταγωγή των Ελλήνων", εκδόσεις Κυριακίδη, 2016.

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, "Η Γενετική Ιστορία της Ελλάδας", Β' Έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2014.

Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος, "Πόθεν και Πότε οι Έλληνες", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014.

ΣΧΟΛΙΑ (45)

ΈΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ

Σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να μας υποτιμήσουν και να μας διαιρεσουν σε τάχα Έλληνες με γονίδια αρχαίων και οι υπόλοιποι οι ανακατεμενοι μη γνησιοι κτλ εγώ ένα θα πω....Οι Εβραίοι σε όλα τα μηκοι και πλάτοι της ανακατευτηκαν μπασταρδευτικαν όσο κανένας λαός.. ..και όμως δεν δέχονται κανένα να αμφισβητήσει την εθνική ενότητα τους....εμεις ακούμε τον κάθε γελοίο να μας λέει τα δικά του.Ισχυ εν τη ΈΝΩΣΗ αδέλφια Έλληνες, Κρητικοί,Αρβανίτες,Πόντιοι,Βλάχοι,Καραγκουνηδες και ότι άλλο....οποιανου η καρδιά χτυπά για την Ελλάδα ΕΊΝΑΙ ΕΛΗΝΑΣ...επονται τα γονίδια.. ..Ενας πατριώτης να βγει μπροστά μόνο.. .

ΓΙΩΡΓΗΣ

Ολες οι Επιστημες καθως εξελισσονται, συνηγορουν και επιβεβαιωνουν οτι οι σημερινοι Ελληνες, οχι μονο ειναι απογονοι των προγονων τους, απο την Αρχαιοτητα εως σημερα με ελαχιστοτατες προσμειξεις, αλλα και ολοι οι περι το Αιγαιο, την Α.Μεσογειο και τη Μεσογειο γενικοτερα Λαοι, ειναι κατα συντριπτικη πλειοψηφια Ελληνες και ο πολιτισμος τους Ελληνικος.Αυτο λεει και η Λογικη την οποια κ α ι αυτη τη συστηματοποιησε ο Αριστοτελης σε Επιστημη.Μονο οι περιοχες που κ α τ ο ι κ ο υ σ α ν κ α ι κ ρ α τ ο υ σ α ν οι Ελληνες ηταν η Οικουμενη,το Κρατος με Πολεις και ο Π ο λ ι τ ι σ μ ο και με πυκνο πληθυσμο,Οι παραεξω απο τον Ελληνισμο περιοχες, ηταν αφιλοξενες λογω κλιμαατολογικων συνθηκων,ακαλλιεργητες, τις οποιες διετρεχαν νομαδες βοσκοι, που δεν μπορουσαν να πολλαπλασιαστουν σε εκατομμυρια, χωρις τη μονιμη εγκατασταση και την καλλιεργεια της γης,δεν μπορουσαν να επιβιωσουν σε μεγαλες κρισιμες λαικες μαζες, ωστε να αλλοιωσουν τις πυκνοκατοικημενες και πολιτισμενες ελληνικες περιοχες, οπως διατεινονται οι εχθροι του Ελληνισμου σημερα,και οι πλαστογραφοι της Ιστοριας!Δεν αφομοιωσαν οι βαρβαροι τους Ελληνες αλλα οι Ελληνες αφομοιωσαν και εκπολιτισαν τους συγκριτικα λιγοτερους βαρβαρους! Δεν κινδυνευουν πχ σημερα να αφομοιωσουν οι Εσκιμωοι τους Βορειους Λαους της Ευρωπης, αλλα το αντιθετο να αφομοιωθουν οι Εσκιμωοι απο τους προοδευμενους Βορειοευρωπαιους!Ο Ελληνισμος εξακτινωνετο με τις αποικιες ανενοχλητα, οπου μπορουσαν να ζησουν και να αναπτυχθουν πολιτισμενοι ανθρωποι.Με περιπλανωμενους ελαχιστους βοσκους και τροφοσυλλεκτες δεν αναπτυσσονται πληθυσμοι, μονιμες κατοικιες,πολεις και πολιτισμος.Που ειναι τα απομειναρια του πολιτισμου τους στι Χωρες απο οπου υποτιθεται εξορμησαν οι σημερινοι μας κατηγοροι;Αυτοι τους οποιους αφησαν στις Χωρες εξορμησης τους γιατι δε δημιουργησαν κανενα πολιτισμο Μονο αυτοι οι Λαοι που γονιμοποιηθηκαν κυριολεκτικα και μεταφορικα απο τους Ελληνες παρηγαγαν πολιτισμο και κατεκτησαν τον πλανητη !

Ο επιστημων

Οπως ειναι λογικο ολοι οι Βαλκανιοι εχουν κοινο DNA. Αρα με τους Αλβανους εχουμε το ιδιο DNA. Ειδικα στη Δυτικη Ελλαδα (π.χ. Ιονιο, Ηπειρος, Δυτικη Στερεα κλπ). Οπως και με τους Τουρκους. Αλλα ειδικα με τους Αλβανους εχουμε πολυ ομοιο DNA οπως και με τους Σλαβους, με τους Ρωσους αλλα ακομη και με καποιους απο τη νοτια Ιταλια και συγκεκριμενα τη Σικελια. Δε θα ξεχασω μια φορα πηγα Αλβανια και οι Αλβανοι μας ειδαν και ενω μιλουσαμε κανενα μισαωρο και βαλε μετα μαθανε οτι ειμαστε ελληνες κι αυτο επειδη τους το ειπαμε εμεις. Στη φατσα μοιαζουμε παρα πολυ ελληνες και αλβανοι. Λογικο αν κανεις σκεφτει οτι τοσα χρονια μας ενωνουν παρα πολλα. Η Θρησκεια, η διαλεκτος, η περιοχη, το αιμα αλλα και πολλα αλλα. Σε λιγες μερες θα εορτασουμε Χριστουγεννα και θα δειτε ποσα πολλα κοινα εχουμε σα λαοι σε εθιμα, παραδοσεις κλπ.

ΑΠΟΡΙΑ

Έχω μια απορία;Για τι πράγμα ακριβώς γίνεται λόγος;Ότι το DNA όλων των ελλαδιτων είναι αρχαιοελληνικο η ότι το DNA όλων των ελλαδιτων είναι απλά κοινό και διαφέρει από αυτό των γειτόνων; (αναδελφο έθνος ).;Επίσης, ποιανων ακριβώς αρχαίων είμαστε απόγονοι;Του Περικλή πάντως όχι, αφού το 1800 ελληνόφωνος στην Αττική δεν υπήρχε ούτε για δείγμα. Όλοι ήταν αρβανίτες. Των θηβαιων μήπως;Από τι θυμάμαι, τους είχε σφάξει όλους ο Φίλιππος. Όμως η πιο πλακατζιδικη είναι η θεωρία για τους κουτσοβλαχους. Ότι έμαθαν λατινικά για να το παίξουν έμποροι.Γιατί; Μόνο αυτοί ήταν τόσο μάγκες;Οι υπόλοιποι αρχαιοελληνες γιατί δεν έμαθαν λατινικά ; Καθυστερημενοι ήταν;Α και το άλλο το ωραίο. Ότι οι δικοί μας οι κουτσοβλαχοι, οι ελλαδιτες δηλαδή, διαφέρουν από τους άλλους της υπόλοιπης Βαλκανικής. Μα υπάρχει βλάχικη γλώσσα ελλαδικου μόνο χώρου;Η βλάχικη δεν είναι ρουμανική διάλεκτος; Εν πασει περιπτώσει, η μεγαλύτερη μου απορία είναι γιατί ασχολουμεθα με όλες αυτές τις ανοησίες;

Θάνος

Η γλώσσα δεν είναι εργαλείο ιστορικής έρευνας. Για παράδειγμα, αν αφήσουμε τη σημερινή γενιά να συνεχίσει με τα greeklish, σε 3-4 γενιές θα μιλάνε μια μικτή γλώσσα ή ίσως και καθόλου ελληνικά. Τι θα λέμε τότε; Η γλώσσα είναι ένδειξη πολιτισμικής ένδειας ή υπεροχής. Όταν ένας λαός ξεπέφτει, υποδουλώνεται, ασχολείται με ποταπά ή μικρά πράγματα, το γλωσσικό του επίπεδο πέφτει και επικρατούν χαμηλοτάτου επιπέδου γλώσσες. Οι σλάβοι επί παραδείγματι που ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στο σύνολό τους, στην περιοχή της βαλτικής, επέβαλαν τη γλώσσα τους σε δεκάδες εκατομμύρια, από τη βαλτική ως τα βαλκάνια. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι "σλαβικοί" λαοί είναι απόγονοι μερικών εκατοντάδων χιλιάδων πρωτοσλάβων; Αστείες απόψεις. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν σφαγιάστηκαν ολοσχερώς για να μιλάμε για διαφορετικό λαό. Το DNA αποδεικνύει τα πάντα, αν αυτό δεν είναι αρεστό τι να γίνει; Ας συνεχίσετε να διακινείται αντιεπιστημονικές απόψεις αν γουστάρετε...

Θάνος

Σύγχρονη..."λογική". Οι Έλληνες του σήμερα είναι μπασταρδεμένοι και δεν έχουν καμιά σχέση με τους αρχαίους. Απόδειξη; Οι μπούρδες που έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει και αποτελούν "βιβλιογραφία". Ποια είναι η πραγματικότητα; Αυτή που μας δίνει η Βιολογία. Αποτέλεσμα; Τρικυμία εν κρανίω στους σχολιαστές. Να ευχηθώ για το 2018 λιγότερο ανθελληνισμό και αν κάποιοι δεν μπορούν, τότε απλά περαστικά σας!

Μα τι λες;

Ποιοι ανθελληνες τα λένε όλα αυτά;Ας μελετήσουν λίγο ιστορία και θα καταλάβουν. Για παράδειγμα οι αρχαίοι αθηναίοι και θηβαιοι. Πιεσμένοι από τους ρωμαίους μάζεψαν τα μπογαλάκια τους και αναχώρησαν για την περιοχή Αρβανο.Εκεί έμαθαν άπταιστα αλβανικα όπως αρμόζει σε μορφωμένους και ξυπνιους ανθρώπους. Μετά από κάποιους αιώνες αποφάσισαν να επιστρέψουν στη γη των προγόνων τους και νατοι στην Αττική και στη Βοιωτία. Εν τω μεταξύ είχαν ξεχάσει τα ελληνικά από το πολύ μιλα -μιλα στα αλβανικα, όμως no problem. To DNA τους μας έδειξε ποιοι είναι.

Θεριστής

Με 69 δολάρια κάνεις πιστοποιημένο γεννετικό τεστ που σου βγάζει με ακριβή ποσοστά από που βαστάει η σκούφια σου. Οποιος αισθάνεται "πολύ έλληνας" δεν έχει παρά να τα κάνει.

Γιάννης

Οποίος ενδιαφέρεται, είναι στο [...]

Μπα

Μην το κάνετε καλύτερα γιατί θα απογοητευτείτε, με τον αχταρμά που έχει γίνει εδώ 600 χρόνια.

Νηρέας

Η γενετική είναι ένας κλάδος επιστήμης και καλά κάνει .Τώρα αν μερικοί το παρατραβανε Και αποκαλούν τουρκόσποροι δεν έχουμε Σχέση με την καταγωγή μάς .Δεν βλέπουν πέρα από την μύτη τους πχ Ή μαρτυρική ΚΎΠΡΟΣ είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια ελληνική πέρασαν Φράγκοι ,Άγγλοι ,Τούρκοι .Μπορεί κάποιοι να βλέπουν διαφορετικά Εγώ ξέρω ότι είναι Έλληνες είναι ελληνική Η μικρή μας αδελφή ......Και έχω δίκιο.

Red pill

Η επιστήμη φωτίζει την (πολύπλοκη) πραγματικότητα, οι πολιτικές ιδεολογίες συσκοτίζουν παρά τις όποιες υποτιθέμενες καλές προθέσεις τους.

Γεωπολίτης

1. Μέγιστο εμπόδιο επιμίξεων ήταν η θρησκεία. Παρατηρείστε παντού όπου συνυπάρχουν άτομα διαφορετικών θρησκειών, πόσες επιγαμίες υπάρχουν (όρα την Τουρκία, ή την πΓΔΜ τώρα). 2. Κατά την Οθωμανική περίοδο αν Μουσουλμάνος έπαιρνε Χριστιανή, τα παιδία ήταν δια νόμου μουσουλμάνοι. 3. Χριστιανός να πάρει μουσουλμάνα δεν νοείτο. 4. Αν Χριστιανή έπεφτε θύμα βιασμού από μουσουλμάνο, συνήθως εκτελείτο από τους συγχωριανούς της. => Ελάχιστοι νεοέλληνες έχουν Τουρκικό ή Αλβανικό αίμα. Αντιθέτως υπαρκτές είναι οι περιπτώσεις επιμίξεων με τους ομόδοξους Αρβανίτες ή Σλάβους. ΑΝΤΙΘΕΤΑ. Οι Τούρκοι ερχόμενοι στον Μεσογειακό χώρο ήταν ελάχιστοι και βρήκαν τεράστιους πληθυσμούς στις πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ευρώπης. Επιβλήθηκαν πληθυσμιακά με αλλαξοπιστήσεις και πολυγαμία. Και τα δύο αυτά αποτελούσαν μονόδρομο: προϊόν τους ήταν Τούρκοι και σε καμμία περίπτωση δεν ήταν δεκτό να αλλαξοπιστίσει Μουσουλμάνος. => Λογικό συμπέρασμα είναι το Τουρκομογγολικό αίμα στην σημερινή Τουρκία να αποτελεί απειροελάχιστο δείγμα με γενετικούς όρους. Πρακτικά παρατηρούμε ότι μόνο στους πληθυσμούς της άπο Ανατολίας (και σε έποικους που έφεραν από εκεί προς τα μεσογειακά παράλια) είναι υπαρκτά τα ασιατικά χαρακτηριστικά. Οι υπόλοιποι είναι απλά...Έλληνες. Αντί, λοιπόν, αγαπητοί Τούρκοι που επί πληρωμή και σε εντεταλμένη υπηρεσία να φλομώνετε το διαδίκτυο με γελοίες θεωρίες περί Τουρκόσπορων Ελλήνων, κοιταχτείτε καλά στον καθρέπτη και αναλογιστείτε με υπερηφάνια ότι είστε απλά... Ελληνόσποροι!

Θεσπρωτος

Και μετα ...... ξυπνησες .....400 χρονια .σκλαβος ησουνα ...., ο τουρκος ειχε το οπλο στο χερι , και τοτε δεν υπηρχε υδρευση .... και οι πηγες ηταν μακρυα ...σε εστελνε στη πηγη , για να του φερεις κρυο νερο ... μεχρι να γυρισεις , καταλαβαινεις τι γινονταν ...μεσα στο σπιτι σου ηταν ...Στην κυπρο το 74 ποσες γυναικες φερνανε στην Αθηνα , για εκτρωση ...ξερεις ???? ( σε τοσο λιγο διαστημα ....φαντασου 400 χρονια ) κατακτητης ηταν και ΒΑΡΒΑΡΟΣ ....τι προσπαθεις να δικαιολογησεις ?????? που απευθυνεσαι ????? σε ΜΑΟ - ΜΑΟ ???? ΚΑΘΑΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ...ΜΕ DNA .... δεν θα μαθουμε ποτε να λεμε τα πραγματα με το ονομα τους ???? Θα σου πω μονο ....ενα χωριο , το χωριο της Βανας Μπαρμπα ...., ( που λεει παραμυθι ... πως ειναι απο τα γιαννενα ) Ποποβο ( σημερινο , Αγια Κυριακη Θεσπρωτιας ) Εμειναν οι τουρκοι μεσα στα σπιτια τους , απο τον ιανουαριο μεχρι τον μαιο και γεννηθηκαν 80 παιδακια ....αντε βγαλε ακρη με το DNA εσυ , περηφανε Ελληνα ....

Γεωπολίτης

"Θεσπρωτέ" από τα βάθη τις Ανατολίας, το τι κάνατε οι Τούρκοι στο χωριό το... Πόποβο (σλαβικό όνομα, by the way) το ξέρει ενδεχόμενα η γιαγιά σου (αν και όλο το επεισόδιο μάλλον είναι βγαλμένο από τα "υγρά όνειρα" του Σουλτάνου σου). Ο Παππούς μου πάντως, τον Τουρκαλά που πήγε να του φάει το ΆΛΟΓΟ (όχι τη γυναίκα) του την έριξε στο δόξα πατρί. Μετά πήρε το όνομα του Τούρκου λάφυρο και ανέβηκε στο βουνο. Πάγαινε και βαυκαλίσου λοιπόν ότι έχεις Τουρκικό άιμα (και σου θυμίζω ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι περισσότερο Ελληνικό αίμα έχουν, παρά μογγολικό) και να εισπάξεις το μισθουλάκο σου από τουν Σουλτάνο Ερντογκάν τον Βλακοπρεπή.

θεσπρωτος

Γεωπολιτη.........400 χρονια ηταν αυτα , ενα κεμπαπ ....., θα εχει φαει και η γιαγια σου , δεν μπορει . ( ρατσιστη ....)

θεσπρωτος

Για το ΑΛΟΓΟ του εριξε , οχι για την γυναικα .

Αεροπολιτης

Κε Στούκα απλά συνεχίστε....Στα μέρη μας Τούρκος(ζωντανός δεν πάτησε,μέχρι και πρόσφατα βρίσκανε κόκκαλα Αιγυπτίων πεσόντων,οι μόνοι που πάτησαν,έστω και για μια μέρα την Μάνη)...))και στις γύρω περιοχές αν Τούρκοι βιάζαν κοπέλα το παιδί το ρίχνανε με μαντζούνια,ακόμα και σκοτώναν την κοπέλα σε ελάχιστες περιπτώσεις.Τέτοια ατίμωση ήταν...Αν κάποια παντρυόταν Τούρκο(πολύ σπάνιο)Τούρκευε και θεωρούταν πλέον Τουρκάλα και τα παιδιά της το ίδιο.Οι μόνες περιοχές που αναμίχθηκαν εκτεταμένα με τους Τούρκους ειναι η Βοσνία και η Βόρεια(κυρίως) Αλβανία!!Το αρθρο αποστομώνει με τον καλύτερο τρόπ όλους τους περίεργους τύπους που παρουσιάζονται κατα καιρούς στο ΠΘ!!

Τ.Σ

Όταν κερδίζουμε κάποιο Ολυμπιακό μετάλλιο συνήθως εμείς οι Ελληνάρες λέμε με περισσή περηφάνια .... Ρε έχουμε και γαμώ το DNA μας σαν φυλή και οφείλονται στους αρχαίους προγόνους μας! Σήμερα δυστυχώς βάση πλυθυσμού είμαστε η μοναδική χώρα ραγδαίας καθημερινής εγληματικότητας που Ελληνικές οικογένεις αφανίζονται μεταξύ τους : Ρωτώ έτσι απλά ρε γαμώτο! Μήπως το έχει το DNA μας και διεκδηκούμε το χρυσό μετάλλιο και σε αυτό το ατυχές ..άθλημα;

Αυτοι που κανουν τετοια ....

εγκληματα , ληστειες κτλ... δεν ειναι ΜΕΣΑ ... απο την Ελλαδα , ειναι ΕΞΩ ..., απο χωρια .... ( καλη χρονια )

Νηρέας

Οι Ετρουσκοι Της κάτω Ιταλίας είχαν τα ίδια ταφικά έθιμα με τους Έλληνες.Όπως και οι Θράκες Όταν αναφέρει με καταγωγή Μ Ασία δλδ έλληνες Ίωνες κλπ τότε δεν υπήρχαν Μογγολοι

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ec_art

Πάμπλο Εσκομπάρ και Βιρχίνια Βαγέχο ενέπνευσαν για το  βιβλίο «Loving Pablo, Ηating Escobar» - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες που περιλαμβάνει, έγιναν ταινία, με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ να υποδύονται τους «καταραμένους» εραστές

karagouna7

Ιστορικές αναφορές για τους Καραγκούνηδες – Ετυμολογική προσέγγιση της λέξης "Καραγκούνης" - Οι συνθήκες της ζωής των Καραγκούνηδων του Θεσσαλικού κάμπου – Η γενετική "αποκαλύπτει" την καταγωγή των Καραγκούνηδων.

5