Ελεγκτικό Συνέδριο: Πρωταθλητής δημιουργίας χρεών η Περιφέρεια Αττικής

dourou_arthroo1

Συνολικά τα χρέη της Περιφέρειας  από 4.759 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2016 ανέβηκαν σε 6.026 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2017  - 431 απευθείας αναθέσεις από το ΥΠΕΘΑ το 2016-2017 - Ουδεμία αύξηση χρεών, απαντά η Περιφέρεια

Σταθερά ανοδική είναι η τάση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Συνολικά τα χρέη από 4.759 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2016 ανέβηκαν σε 6.026 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2017 δημιουργώντας όπως επισημαίνει η έκθεση «αρνητικές επιδράσεις στην εγχώρια οικονομία και αποτελεί μείζον πρόβλημα του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας».

«Πρωταθλητής στην αύξηση χρεών προς τρίτους εμφανίζεται η Περιφέρεια Αττικής ενώ οι ελεγκτές καταγράφουν μια σειρά από προβληματισμούς για το σύνολο σχεδόν των φορέων που ελέγχθηκαν.

Ειδικότερα, σε πίνακα με την πορεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει αύξηση των χρεών της κατά 113,11% την στιγμή μάλιστα που τα ευρήματα για τους άλλους Δήμους που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν μείωση ληξιπρόθεσμων. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής τα χρέη εκτινάχθηκαν σε 7.444.177,39 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2017 από 3.493.049,06 που ήταν τον Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές: «Η σημαντική αύξηση που παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής οφειλόταν στα προβλήματα οργάνωσης εσωτερικών διαδικασιών, εκπαίδευσης του προσωπικού και στελέχωσης της ΓΔΟΥ ως απόρροια της κατάργησης των ΥΔΕ».

Είναι ενδεικτικό ότι στην παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνεται ότι την διετία 2016 – 2017 έγιναν συνολικά 431 απευθείας αναθέσεις περίπου 5,4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το 2016 έγιναν 226 απευθείας αναθέσεις αξίας 3.377.405,81 ευρώ και 172 συμβάσεις συνοπτικών διαγωνισμών, αξίας 2.048.780,61 ευρώ και το 2017 έγιναν 205 απευθείας αναθέσεις αξίας 2.072.837,47 ευρώ και 104 συμβάσεις συνοπτικών διαγωνισμών αξίας 1.213.076,56 ευρώ

Αναφορικά με την αύξηση των ληξιπρόθεσμων των νοσοκομείων οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι οφείλεται στις «νόμιμες διαδικασίες αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών».

Ειδικότερα για τα νοσοκομεία αναφέρεται ότι για το έτος 2017 συνήφθησαν:

• 12 συμβάσεις μετά από διενέργεια πρόχειρων/συνοπτικών διαγωνισμών,

• 7 συμβάσεις με παράταση προηγούμενης σύμβασης

• 2.999 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση.

Τα ποσά των απευθείας αναθέσεων ανέρχονται σε

Ø 30.524.676,03 ευρώ για το 2016 και 27.363.640,53 ευρώ για το 2017.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε ελέγχους και στην ΣΤΑΣΥ για την οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει: «

• Μείωση εσόδων ως αποτέλεσμα της εισιτήριο-διαφυγής και της λαθρεπιβίβασης.

Η εταιρεία έχει απωλέσει 10 εκατ. ακυρώσεις σε ένα χρόνο ήτοι περίπου 800 χιλ. εισιτήρια το μήνα

Επίσης, από τους ελέγχους στα ασφαλιστικά ταμεία διαπιστώθηκε: «

• Δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται σημαντικός περιορισμός του πλήθους των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης στο τ. ΙΚΑ και στον τ. ΟΑΕΕ κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (Ιαν-Σεπτ 2017), καθώς εγγενείς λόγοι οδηγούν στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων. Το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης γι’ αυτές τις αιτήσεις έχει μειωθεί λόγω βελτιώσεων που έχουν γίνει στον τρόπο υπολογισμού της δαπάνης αυτής.

• Η διαδικασία δημιουργίας αναφορών (reports) για την παρακολούθηση της πορείας των εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης παρουσιάζει προβλήματα, αφενός γιατί τα στοιχεία συλλέγονται από κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα και πηγές, αφετέρου τα καταχωρισμένα στοιχεία δεν είναι ακριβή»

Τέλος, το απόσπασμα της έκθεσης για την ΑΑΔΕ αναφέρει μεταξύ άλλων: «

Φορολογικός Έλεγχος

Ø Για 16.875 περαιωμένες υποθέσεις ελέγχου επιστροφών φόρων ο μέσος όρος (Μ.Ο.) του χρόνου που μεσολαβεί (διαφοράς) μεταξύ της ημερομηνίας ανάθεσης της υπόθεσης και της ημερομηνίας περαίωσης του ελέγχου είναι 242,1 ημέρες.

Ø Για 3.756 υποθέσεις ελέγχου επιστροφών φόρων (1.668 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος και 2.088 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής Φ.Π.Α.), οι οποίες δεν είχαν περαιωθεί μέχρι και τις 31.12.2017, ο συνολικός Μ.Ο. του χρόνου που παρήλθε, από την ημερομηνία ανάθεσης της υπόθεσης μέχρι και τις 31.12.2017, είναι 657 ημέρες.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έλεγχος Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΨΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Απάντηση της Περιφέρειας


Ουδεμία αύξηση χρεών της Περιφέρειας Αττικής - Σχετικά με δημοσιεύματα για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Περιφέρειας

Καλή είναι η δημιουργία εντυπώσεων, υπάρχει όμως και η πραγματικότητα.
Σύμφωνα με αυτή δεν υπάρχει καμία αύξηση χρεών της Περιφέρειας Αττικής.
Δεν υπάρχουν χρέη.
Συγκεκριμένα πληροφορούμε τους πολίτες που διαβάζουν ότι δήθεν η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει αύξηση χρεών:
Πρώτον, ότι η Περιφέρεια Αττικής όχι μόνο δεν έχει χρέη αλλά, αντιθέτως, έχει Ταμειακά Διαθέσιμα ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ.
Δεύτερον, ότι αυτό που αναφέρει η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά σε μια παροδική αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, λόγω, όπως αναφέρει η ίδια Έκθεση (καρτέλα 57), της αναδιοργάνωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ζήτημα στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση, αφορούσε τον Σεπτέμβριο του 2017 και έχει αντιμετωπισθεί και επιλυθεί ήδη εντός του 2017. Συγκεκριμένα, στο τέλος της χρονιάς αυτής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν ήδη μειωθεί στο μισό, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σήμερα κινούνται κάτω από το 1% του συνόλου των πληρωμών της Περιφέρειας Αττικής (δηλαδή είναι μόλις 1.7 εκ. ευρώ).
Τρίτον, ότι η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, ήταν εκείνη που σχεδίασε, ωρίμασε και υλοποιεί ένα τεράστιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Για του λόγου το αληθές, μπορεί ο καθένας να ανατρέξει στις δημοσιευμένες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ή στα 414 έργα συνολικού συμβατικού κόστους ύψους 383 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιεί σήμερα η Περιφέρεια Αττικής σε όλους τους Δήμους της Αττικής και αφορούν έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, αστικών αναπλάσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, οδικής ασφάλειας, κ.ά.

ΣΧΟΛΙΑ (62)

Πόπη

Δεξιοί, μην προτρέχετε. Ανοίξτε τα μάτια σας και διαβάστε τους ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. π.χ. οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τον Ευαγγελισμό ήταν 260 εκατομ. από τα οποία τα 254 εκτομ. ήταν η προίκα που μας άφησαν οι Σαμαροβενιζέλοι. Η περιφέρεια που είναι η Δούρου δεν χρηματοδοτήθηκε σε αντίθεση με τους Δήμους Αθηναίων, Αχαρνών, Πεντέλης. Θα δείτε πολλά. Ληξιπρόθεσμες τέως ΙΚΑ από 580 εκατομ. το Δεκέμβρη του 217 έγιναν 130 εκατ. Οι ληξιπρόθεσμες του ΕΟΠΠΥ από 1 δις 251 εκατ. μειώθηκαν στα 524 εκατ. Άμα θέλετε να δείτε την αλήθεια θα διαπιστώσετε ότι η διαχείριση έχει βελτιωθεί σε υπέρτατο βαθμό σε σχέση με τους απατεώνες των περασμένων ετών. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για να μη το βάλουν ξανά οι γραβατωμένοι απατεώνες.

Πολάκης

Πόπη, θέλω να τα λες αντί για μένα. Εύγε.

.

Τα λαμόγια τους συριζαίους τους έφταιγε το Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων και το έκλεισαν

Κερδάμε σύντροφοι!

«Αλλιώς μαζεύει τα κλοπιμαία ένας μνημονιακός και αλλιώς ένας Συριζαίος»

OΡΓΗ

ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΑ ! ΘΕΛΑΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΗΦΗΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ . ΛΟΥΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ''ΒΟΥΛΑ'' ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ !

Cris

Τι δεν καταλαβαίνουμε; Είναι ΣΥΡΙΖΑ και λειτουργεί όπως το κόμμα της. Χρωστάει 3 δις σε ιδιώτες, δεν πληρώνει συντάξεις και βγάζει περίσσευμα, για να το μοιράσει και να πάρει ψήφους. Το ίδιο κάνει και η Κυρία. Προσέξατε τι λέει; Έχουμε ταμειακά διαθέσιμα 347 εκ, αλλά δεν λέει πόσα χρωστάει.

2

Μαδούρου τι συκοφαντίες είναι αυτές;

Σταύρος

Χάιντε Νούλα μου και συ στο δρόμο του Γιάννου

Μ.ΠΑΣΟΚ

ΤΩΡΑ ΛΕΕΙ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΟΠΟΥ ΟΧΙ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ.ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 98 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 1 ΚΑΙ ΔΙΣ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΤΗΝ ΑΦΗΣΕ Ο ΣΓΟΥΡΟΣ 350 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ.ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΣΩΝΑΝ.

ΠΑΝΟΣ

ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κα ΔΟΥΡΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΜΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

μπραβο ρενα!!!!

ολο επιτυχιες εισαι! παντου πρωτη η περιφερεια αττικης!!!!!! συνεχισε ετσι, παλι πρωτη θα βγεις. τα ζωα που σε ψηφιζουν ακομη δεν παιρνουν χαμπαρι... ουτε αν πεσει φωτια να τους καψει (ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ)

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης