Πρωτοφανές: Ο Ράμα αρπάζει τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία

Με απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Αλβανού πρωθυπουργού, η παράκτια ζώνη της Χειμάρρας περνάει παρανόμως στην ιδιοκτησία του υπουργείου Τουρισμού - Αθήνα: Αυθαίρετη παραχώρηση ιδιωτικών περιουσιών Ελλήνων ομογενών

Μία πρωτοφανή απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, φέρνει στο φως το himara.gr, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση της γείτονος απεργάζεται εκ νέου σχέδιο υφαρπαγής των περιουσιών στη Χειμάρρα. 

Η απόφαση κάνει λόγο για την καταγραφή και το πέρασμα ακινήτων περιουσιών του «Δημοσίου» στην αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού της Αλβανίας. Το πρόβλημα της μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας στην περιοχή της Χειμάρρας δίνει τη δυνατότητα στον Αλβανό πρωθυπουργό να χαρακτηρίσει όλες τις περιουσίες «δημόσιες».

Μάλιστα, σε συνέχεια της νομοθεσίας για την δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων σε «στρατηγικούς επενδυτές», ο πρωθυπουργός της Αλβανίας υπέγραψε την από 21/11 απόφαση αρ. 708 του υπουργικού συμβουλίου, η οποία ορίζει ότι 46 τεμάχια στα νότια παράλια της χώρας περνάνε στην ιδιοκτησία του υπουργείου Τουρισμού, με σκοπό την τουριστική τους αξιοποίηση.

Και μολονότι ο νόμος αναφέρεται σε κρατικές ιδιοκτησίες, το himara.gr, επικαλούμενο τους σχετικούς χάρτες, που συνοδεύουν την απόφαση, υπογραμμίζει ότι, στην πραγματικότητα, υπάρχει καταπάτηση ιδιωτικών περιουσιών. Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο 46 τεμαχίων συνολικής έκτασης 1.614 εκταρίων, τα 41 τεμάχια έκτασης 1.377 εκταρίων βρίσκονται στον Δήμο Χειμάρρας και μόνο πέντε τεμάχια, έκτασης 237 εκταρίων, βρίσκονται στην Αυλώνα και τα Εξαμήλια (σ.σ. σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Παλάσα μέχρι τους Αγίους Σαράντα).

Οι εκτάσεις που οικειοποιείται το υπουργείο Τουρισμού της Αλβανίας, με σκοπό την παραχώρησή τους έναντι ενός ευρώ, ανήκουν σε Έλληνες, χριστιανούς ορθόδοξους του Δήμου Χειμάρρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο, στην ιδιοκτησία του υπουργείου Τουρισμού περνούν:

- 92,46 εκτάρια στους Δρυμάδες (και Γκιλεκάτες)
- 78,87 εκτάρια στο Βούνο
- 62,77 εκτάρια στην Χειμάρρα (μεταξύ άλλων 34,66 στο Λειβάδι, 4,97 στο Ποτάμι, 2,76 στο Φιλικούρι)
- 60,1 εκτάρια στο Παλέρμο
- 4,48 εκτάρια στο Πικέρνι
- 24,48 εκτάρια στο Λούκοβο
- 46,46 εκτάρια στον Άγιο Βασίλη
- 993 εκτάρια στην Νίβιτσα

Διαβάστε μεταφρασμένη την απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2018:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΥΛΩΝΑ – ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

Κατ’εφαρμογή του άρθρου 100 του Συντάγματος, των άρθρων 13 και 15 του Ν. 8743 της 22.2.2001 «περί ακινήτων περιουσιών του Κράτους», όπως έχει τροποποιηθεί και των άρθρων 34 αι 41 του Ν.93/2015 «Για τον τουρισμό», τροποποιηθέντα, με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού και Περιβάλλοντος, το Υπουργικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Την καταχώρηση και πέρασμα στις αρμοδιότητες του αρμόδιου για τον τουρισμό υπουργείου των κρατικών περιουσιών, στις κτηματογραφικές ζώνες που ανήκουν στην παραλιακή γραμμή Αυλώνα - Αγ. Σαράντα, σύμφωνα με το παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί συστατικό μέρος αυτής, με σκοπό την χρήση τους για βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό.

Απαγορεύεται στο αρμόδιο για τον τουρισμό υπουργείο να αλλάξει τον προορισμό χρήσης των ακινήτων περιουσιών, σύμφωνα με το σημείο 1της παρούσας απόφασης, να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς ή να παραχωρήσει την χρήση τους σε τρίτους, εκτός των επενδυτικών σχεδίων στις ζώνες με προτεραιότητα την τουριστική ανάπτυξη.

Η καταγραφή των ακινήτων περιουσιών, σύμφωνα με το σημείο 1 της παρούσας απόφασης, γίνεται στο όνομα της Δημοκρατίας της Αλβανίας με διοικητική φροντίδα του αρμόδιου για τον τουρισμό Υπουργείου.

Η Ανώτατη Αρχή Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας να προβεί στην καταγραφή και τις απαραίτητες διορθώσεις στην ξεχωριστή περιγραφή στους πίνακες ακινήτων περιουσιών.

Επιφορτίζεται το αρμόδιο για τον τουρισμό Υπουργείο και η Ανώτατη Αρχή Καταγραφής Ακινήτου Περιουσίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ μετά την δημοσίευση της στο Φύλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
21.11.2018

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Έντονη ανησυχία, αυθαίρετη παραχώρηση ιδιωτικών περιουσιών Ελλήνων ομογενών

Ανακοίνωση για την σκανδαλώδη απόφαση Ράμα εξέδωσε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Σε αυτήν αναφέρει: «Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Αλβανίας να παραχωρήσει αυθαιρέτως στο υπουργείο τουρισμού, προς τουριστική αξιοποίηση, τεμάχια γης που συμπεριλαμβάνουν ιδιωτικές περιουσίες Ελλήνων ομογενών. Η απόφαση αυτή είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρωπίνων, αλλά και σε αλβανικές δικαστικές αποφάσεις».

Και προσθέτει το ΥΠΕΞ: «Τόσο αυτή όσο και το δρομολογούμενο προς ψήφιση συναφές νομοσχέδιο, οδηγούν σε κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της ελληνικής γηγενούς μειονότητας στην Αλβανία. Παρόμοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις διακηρυγμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας και είναι αντίθετες στις σχετικές υποχρεώσεις της».

«Καλούμε την αλβανική κυβέρνηση να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση και να επανεξετάσει το νόμο, μεριμνώντας ώστε να αποδοθούν άμεσα τίτλοι ιδιοκτησίας σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τη γείτονα Αλβανία» καταλήγει η Αθήνα.


Δείτε βίντεο: Πρωτοφανές: Ο Ράμα αρπάζει τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία
Πρωτοφανές: Ο Ράμα αρπάζει τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (135)

@@ΑΠΟΡΙΑ

Φίλε, έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Ε, ναι,αν η περιουσία σου έχει αποκτηθεί παράνομα να σου την πάρουν σε μια νύχτα. Αυτό θα δείξει ότι το κράτος λειτουργεί.

αλβανέ

Γιατί νtρέπεσαι να πείς οτι είσαι αλβάνι;

Dimitri

Η Ελλάδα δεν έχει σύνορα και έχει πτωχεύσει. Χρωστάτε σε οποίον έχει τσέπη. Δε υπάρχει λόγος να υπάρχετε στο χάρτη, θα σας μοιράσουν τη χώρα και θα κάνετε ότι δε βλέπετε, γιατί δε μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο.

123...Go

Αλμπανά που τρώνε κ πίνουν στην Ελλάδα και βγάζουν γλώσσα, τι πρέπει να τους κάνουμε τη γλώσσα? Ο νοών νοείτω.

@Απορια.

Αυτό που μερικοί σαν κι εσένα θυμάστε τη νομιμότητα αλά καρτ με ξεπερνάει.... Όπως και το ότι εδω μέσα το παίζετε αριστεροί και δημοκράτες αλλά παράλληλα στηρίζετε τον εθνικισμό των γειτόνων. Λοιπόν άκου ...όταν η περιουσία σου γίνεται εν μια νυκτί παράνομη με απόφαση ενός φασίστα, τι νομιμότητα μπορείς να βρεις σε αυτό? Οι τουριστικες μονάδες που θα χτιστούν εκεί (με τουρκικά κεφάλαια) θα ειναι νόμιμες δηλαδή? Μάθε να σκέφτεσαι πριν πετάξεις τις εξυπνάδες σου...

ΑΠΟΡΙΑ

Ετσι, για να καταλαβουμε και μεις οι φουκαραδες οι "ανθελληνες".Συμφωνα με καποιους "πατριωταραδες" που σχολιαζουν σε αυτο το σαιτ, το ελληνικο κρατος πρεπει να εχει την απαιτηση, ΞΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ (δηλ. να ειναι καποιος κυριος δασικης εκτασης στην οποια να μπορει να χτισει χωρις αδεια και χωρις να εχει το νομιμο δικαιωμα η καποιος να κατεχει αιγιαλους και παραλια, παλι χωρις αυτο να επιτρεπεται απο το νομο) ΕΠΕΙΔΗ ΛΕΝΕ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΥΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.Ρε συνελληνες (ωπα, συγνωμη, λαθος, σιγουρα οι "πατριωτες" θα μου αρνηθουν την ιδιοτητα του "ελληνα"), ρε συμπολιτες, καποιοι απο μας επικοινωνουν με το μυαλο τους, ψυχιατρικη αγωγη χρειαζονται, στα αρμοδια ευαγη ιδρυματα πρεπει να τους κλεισουν η τι αλλο? Και μη χειροτερα πλεον!Καλυτερα να ζητησουμε να προστεθει αρθρο στο αλβανικο συνταγμα που να λεει "Οι ελληνικης καταγωγης αλβανοι , οπως και οι ελληνες πολιτες εξ Ελλαδος δεν εχουν υποχρεωση να συμμορφωνονται με τους αλβανικους νομους".

σσ

Προφανώς και στην Αλβανία δεν υπάρχει κτηματολόγιο ή αντίστοιχο. Ισχύει το κουμουνιστικότερο μοντέλο με μεγάλο εθνικισμό που ενισχύθηκε από τις νίκες σε κόσοβο σκόπια κ.λπ. Δηλαδή αποφασίζουμε και διατάζουμε. Στη συγκεκριμμένη περίπτωση ο νόμος φωτογραφίζει περιουσίες ομογενών, οπότε αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα με τις περιουσίες αλβανών θα ήταν ρατσιστικός/ με στυλ εκδίωξης/εθνοκάθαρσης. Τον ρατσισμό αυτό εσύ γιατί δεν μπορείς να τον δεις; Και γιατί κάποιοι δεν μπορούν δουν οτι αυτό είναι σημαντικότερο από το όνομα των σκοπίων;;;

Αυθαίρετα και ανομία

Άσχετα με το αν είναι ελληνικής ή αλβανικής καταγωγής αυτοί με τα αυθαίρετα, οι αθεόφοβοι όπως φαίνεται στους χάρτες έκτισαν πάνω στη θάλασσα ή στο βουνό (δάσος) καταπατώντας ακτή και δάσος! Και μάλιστα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας! Τα εκτρώματα που έγιναν στο Μάτι είναι Λίμνη των Κύκνων μπροστά σε αυτές τις δορυφορικές φωτογραφίες ή τέλος πάντων παρόμοια! Γκρέμισμα και αξιοποίηση χρειάζονται με προσεκτικό σχεδιασμό! Δεν είναι δουλειά της χώρας Β να ανακατεύεται στο να προασπίζει την ανομία, το μπάχαλο και τα αυθαίρετα της χώρας Α. Ανεξάρτητα της καταγωγής των ιδιοκτητών! Η νομιμότητα είναι για όλους.

Α χα

Και τι κάνει το ελληνικό κράτος για τους Έλληνες της Β. Ηπείρου που υποτίθεται είναι επίσημη μειονότητα και προστατεύονται από συνθήκες κλπ κλπ; Τίποτα! Γιατί εμείς δεν είμαστε εθνικιστές να υπερασπιζόμαστε Έλληνες!

Τα παμε..

απο τς αλβανοι να φυλαγομαστε περισσοετρο απο οτι απο τσι σκοπιανοι..αλλα με τσιρκο κυβερναται μια χωρα;

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ Ο ΤΣΙΠΡΟΚΑΜΜΕΝΟΝ..........

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΠΙΡ ΠΑΡΑ....ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΟΚΑΜΜΕΝΟΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΤΙΔΗΠΩΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ-ΣΥΡΙΖΑ...ΑΝΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Αγαπητοί μου συμπατριώτες.

Μην περιμένετε από καμία ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι. Τη λύση θα τη δώσετε εσείς σταματοντας από αύριο κιόλας να δίνετε δουλειές και μεροκάματα σε Αλβανούς.

Αγαπητέ μου συμπατριώτη

Πράγματι την λύση θα την δώσουν οι απαίδευτοι και ασπούδαστοι Έλληνες, που θα καταδεχθούν να κοπιάσουν όπως οι Αλβανοί σε δουλειές που δεν καταδέχονται μέχρι τώρα, αλλά πίνουν τον φρέντο τους περιμένοντας από τον μπαμπά και την μαμά να τους βρουν δουλειά σε κανα γραφείο.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης