Οργή δικαστών για τις περικοπές στις συντάξεις: Ο πρόεδρος Αρείου Πάγου παίρνει σύνταξη 1.451 ευρώ

Οργή δικαστών για τις περικοπές στις συντάξεις: Ο πρόεδρος Αρείου Πάγου παίρνει σύνταξη 1.451 ευρώ

Πανδικαστική συγκέντρωση στις 14 Οκτωβρίου για τις περικοπές στις συντάξεις - Την πανδικαστική συγκέντρωση διοργανώνουν επτά δικαστικές Ενώσεις

Πανδικαστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το μεθεπόμενο Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 στις 10 π.μ.  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών με μοναδικό θέμα «τις δραματικές περικοπές των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών»  (δικαστών, εισαγγελέων και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Την πανδικαστική συγκέντρωση διοργανώνουν επτά δικαστικές Ενώσεις  και την υπογράφουν οι κάτωθι πρόεδροι τους: Χριστόφορος Σεβαστίδης,   Ευθύμιος Αντωνόπουλος,  Αγγελική Λαϊνιώτη,  Ασημίνα Σαντοριναίου,   Δημήτριος Ασπρογέρακας,  Χρήστος Μητκίδης και   Σταμάτιος Γιακουμέλος.

Όπως είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εκφράσει την έντονη αγανάκτηση   και διαμαρτυρία τους  για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων τους και έχουν ζητήσει παράλληλα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της χώρας, καθώς επίσης και τους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. 

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες μέρες η Ένωση  Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε  ανακοίνωσή τους τόνιζε ότι η Κυβέρνηση προέβη σε «νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου».
Σύνταξη 1.451 ευρώ για δικαστές με το βαθμό του προέδρου του Αρείου Πάγου

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση  Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνει: «Από της καταβολής (28-09-2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου (δικαστική εξουσία), ισότιμος και ισόκυρος, κατά το ισχύον Σύνταγμά μας, με τον Πρωθυπουργό (εκτελεστική εξουσία) και τον Πρόεδρο της Βουλής (νομοθετική εξουσία) θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.451 ευρώ. Ανάλογες θα είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων) βαθμών».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ένωσης έχει ως εξής:
         
«Το ΔΣ της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συνήλθε εκτάκτως την 25η Σεπτεμβρίου 2017 και αποφάσισε τα εξής: 
         
Εκπροσωπώντας το σύνολο των μελών της Ένωσης εκφράζει την έντονη αγανάκτηση, αντίθεση και διαμαρτυρία για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου.
         
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι με την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, η σύνταξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των αντιστοίχων του, μειώνεται εκ νέου, κατά το καθαρό ποσό των 924 Ευρώ τον μήνα (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) και μάλιστα αναδρομικά από  1-6-2016.
         
Έτσι από της καταβολής (28-09-2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου (δικαστική εξουσία), ισότιμος και ισόκυρος, κατά το ισχύον Σύνταγμά μας, με τον Πρωθυπουργό (εκτελεστική εξουσία) και τον Πρόεδρο της Βουλής (νομοθετική εξουσία) θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.451 ευρώ. Ανάλογες θα είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων) βαθμών.
         
Η δραματική, άδικη και καταφανώς αντισυνταγματική νέα μείωση των συντάξεων, οδηγεί τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.
         
Επισημαίνει ότι, όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, σε πρόσφατη απόφασή του (αριθ. 6/2015), η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ΄ άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26, 87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας.
         
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών.
         
Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές παραβιάστηκαν κατάφωρα κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, με τη νέα μείωση (σε ποσοστό 40%, περίπου) και συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων) σε ποσοστό 74%,περίπου, των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καθιστά και δυσανάλογη τη συμμετοχή τους στα δημόσια βάρη, από την άποψη της ισοτιμίας των πολιτών.
         
Κατόπιν αυτών το ΔΣ: 
         
ΔΗΛΩΝΕΙ ότι οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του ΝΣΚ θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τα οποία θίγονται βάναυσα από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, με την άσκηση αγωγών-προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 
         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
         
Τη σύγκλιση πανδικαστικής συνέλευσης από κοινού με τις υπόλοιπες δικαστικές Ενώσεις.
         
Να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της χώρας, καθώς επίσης και τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. 
         
Την επίδοση εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης: αα) στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη ββ) στον πρόεδρο του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΝ) και γγ) στον γενικό διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την εφαρμογή των αποφάσεων των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, που έχουν κηρύξει αντισυνταγματικές τις περικοπές βάσει μνημονιακών νόμων και να σταματήσει η παρακράτηση αυτών».

ΣΧΟΛΙΑ (63)

kontras

Μια μικρή παρατήρηση. Το άρθρο λέει για ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠ. Πρακτικά την θέση την κατέχει ένας αλλά τον βαθμό άρα και τον μισθό και την σύνταξη την παίρνουν πολλοί. Κλασικός δημόσιος τομέας. Ένας ο διευθυντής αλλά τον μισθό του διευθυντή τον παίρνουν πολλοί. Μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες του δημόσιου τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα ένας είναι ο διευθυντής και αυτός μόνο παίρνει τον αντίστοιχο μισθό, οι υπόλοιποι ανάλογα με την θέση τους παίρνουν τον ανάλογο μισθό. Δεν μπορεί επειδή ένας υπάλληλος σε μια εταιρία έχει πχ 20 χρόνια στην εταιρεία να παίρνει τον ίδιο μισθό με τον διευθυντή που έχει και αυτός 20 χρόνια αλλά έχει και την θέση. Δεν γίνεται ούτε στον ιδιωτικό τομέα ούτε και στον δημόσιο τομέα να παίρνουν όλοι τα ίδια χρήματα ανεξάρτητα αν έχουν την θέση, με μόνο κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας. Αν ίσχυε στο δημόσιο ότι και στον ιδιωτικό τομέα τώρα δεν θα συζητάγαμε καν γιατί τα τελευταία 20 χρόνια πόσοι έχουν υπάρξει πρόεδροι του Αρείου Πάγου? 5, 10, 15 ? Για αυτούς δεν θα χρειαζόταν καν να τους κάνουν μείωση γιατί δεν θα εξοικονομουσε τίποτα το κράτος . Όταν όμως μιλάμε για εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες δικαστικους που έχουν βγει στην σύνταξη τα τελευταία 20 χρόνια και είχαν αυτόν τον βαθμό άρα και την σύνταξη τότε υπάρχει πρόβλημα.

Mg

Welcome to the club κ. Δικαστές ! Αργήσατε λίγο να κατανοήσετε τα δρώμενα ! Επίσης έχουν περάσει ακόμη και επί της δήθεν αντιμνημονιακής δημοκρατικής ( τρομάρα τους ) συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ( όπως λέμε Μπραντζελίνα κατιτίς) του κόσμου τα εξωφρενικά αντισυνταγματικά νομοσχέδια που πχ. υφαρπάζουν μέχρι περιουσίες(ΕΝΦΙΑ, Δασικοί χάρτες κλπ) Γιατί δεν μιλάει κανείς από το νομικό μας σώμα; Τι κάνουν οι έγκριτοι νομικοί μας!; Σε αντίθεση μία από τις πιό επιφανείς σας η κ. Θάνου συστρατεύθηκε μαζί τους!!! Έλεος !

ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

Κύριοι, Κάθε 2-3 χρόνια οι κ.κ. δικασταί έβγαζαν διαφορές οι οποίες άφηναν στους λογ/σμούς τους κάποια χιλιάρικα. Βάσει του Δ Ψηφίσματος του 1975 μοιράζονται τον ιδρώτα των εργαζομένων μεταξύ τους οι γνωστοί άγνωστοι. Ποιός τους φταίει. Μην ανησυχούν πάλι δικά τους θάναι. Με εκτίμηση Κατσανεβάτσης

ο χειροτερος εμμεσος

εχθρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ειναι οι δικαστες. Οσοι μας κουβαληθηκαν, αθιγγανοι, καθε εγκληματικο στοιχειο και καθε τρομοκρατικο αλητηριο αριστεροσκυλο απολαμβανει την προκλητικη επιεικεια των δικαστων με ποινες χαδια. Αντιθετα καθε Ελληνας νομοταγης πολιτης τιμωρειται παραδειγματικα κι αυστηρα. Στον αντισυνταγματικο νομο παρασκευοπουλου δεν αντεδρασαν καθολου. Πολυ περισσοτερη δικαιοσυνη θα ειχαμε αν δεν υπηρχαν. ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ 100%

Jiannis

Καλύτερα δέκα ένοχοι έξω παρά ένας αθώος μέσα Εξάλλου αυτά να τα γράφεις για την αστυνομία ρε φίλε ,η δικαστές (παρότι και εγώ τους κράζω πολλές φορές) δικάζουν και βγάζουν αποφάσεις βάση των αποδεικτικών στοιχείων ,αν η αστυνομία απλά συλλαμβάνει δίχως να έχει αποδείξεις στα χέρια της τι θες να κάνουν η δικαστές ????? Θα ήθελες εσύ να μπεις φυλακή μόνο και μόνο γιατί κάποια στιγμή κοντά σου έγινε μια ληστεία ????

Αριστειδης

Πουθενα στο Συνταγμα δεν γραφει οτι οι απολαβες των δικαστικων θα πρεπει να ειναι υψηλες. Γραφει οτι πρεπει να ειναι αναλογες του λειτουργηματος τους. Αν κρινουμε απο την εκτιμηση που χαιρουν σημερα στην ελληνικη κοινωνια, ουτε μισθο ανειδικευτου εργατη θαπρεπε να παιρνουν.

xx

Μια συνταξη για ολους και οποιος θελει ας βαζει σε ιδιωτικη.. αλλιως δεν υπαρχει αωτηρια

Μηχανικός

Ο γιος εν ενεργεία Προέδρου του Αρείου Πάγου, για να δικαιολογήσει αύξηση της περιουσίας του κατά μερικά εκατομμύρια ευρώ επικαλέστηκε ότι έπαιξε το χαρτζιλίκι του στο χρηματιστήριο, ως φοιτητής νομικής, από το 2001-2004, παίζοντας μετοχές ελληνικών τραπεζών, πετυχαίνοντας αποδόσεις 15.000 %. Δεν έβγαλε ανακοίνωση καμία ένωση και δεν θίχτηκε κανείς δικαστικός για την οφθαλμαπάτη αυτή. Τώρα που φαγώθηκαν όλα τα λεφτά είναι αργά για διαμαρτυρίες. Είναι φανερό ότι χρεοκοπήσαμε συλλογικά συνειδητά και συντεταγμένα όλοι μαζί (αν και αποδεδειγμένα δεν τα φάγαμε μαζί).

Κιμ Νίκος

Να παίρνουν όσα παίρνει και ένας υπάλληλος του δημοσίου με πτυχιο δλδ 680 ευρώ. Και πολλά είναι για τα φασιστόμουτρα

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

Δηλαδή των απλών πολιτών δεν είναι αντισυνταγματικές ;;; Η διαβίωση των άλλων πολιτών τι είναι ;;;;; Είναι αξιοπρεπής;;;; Αφήστε τα αυτά που ξέρετε ή όλοι ή κανένας !!!!!!

ΑΜΕΑ ...........προς δικαστες

ΜΟΝΟΝ τα δικα σας μισθα , συνταξεις και εσοδα...σας απασχολουν ? ΑΙΣΧΟΣ.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

mannn-708_0

Ο δράστης έβγαλε από το όχημά του μια κυνηγετική καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό σπέρνοντας τον πανικό στους κατοίκους της περιοχής