Ιδιωτική πρωτοβουλία για την επίλυση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης

Ιδιωτική πρωτοβουλία για την επίλυση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης

Συγκροτήθηκε η «Κίνηση Επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης» για την επίσπευση απονομής της Δικαιοσύνης και την αποτροπή οίκοθεν αναβολών

δικαστηρια
Για πρώτη φορά η ιδιωτική πρωτοβουλία δραστηριοποιείται στο χώρο της Δικαιοσύνης  προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων της που «καρκινοβατούν» έντονα τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, ξεκίνησε μια προσπάθεια προς επίλυση της κατάστασης που έχει εδραιωθεί στο χώρο της Δικαιοσύνης και συγκροτήθηκε η «Κίνηση Επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης (Κ.Ε.Δ.)». Για την ακρίβεια ιδρύεται αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Η προσπάθεια ξεκίνησε από πέντε ανθρώπους προκειμένου να μπορέσει η Δικαιοσύνη να βγει από την στενωπό στην οποία έχει περιέλθει, που δεν είναι άλλη από την τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κ.λπ. και στην ασύδοτη χορήγηση οίκοθεν αναβολών, σε σημείο που να γίνεται λόγος για αρνησιδικία.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ., τα τελευταία χρόνια από τους εκάστοτε υπουργούς Δικαιοσύνης έγιναν, μέσω μιας σειράς νομοθετημάτων, ανεπιτυχείς προσπάθειες για επίσπευση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Όμως, συνεχίζει η ανακοίνωση, «την ίδια στιγμή καθημερινά συσφίγγουν οι σχέσεις των πολιτικών εξουσιών με αυτές των δικαστικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός να μην λαμβάνεται από τις ηγεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης καμία ουσιαστική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση επίλυσης του χρόνιου προβλήματος και από την άλλη οι επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων και των Τμημάτων τους -στο πλαίσιο της συναδελφικότητας- να μη λαμβάνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο προς επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος».

Το διακύβευμα όλων αυτών είναι να έχει περιέλθει σε ανεξέλεγκτη κατάσταση το φαινόμενο της καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης και της χορήγησης των οίκοθεν αναβολών, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και του αριθμού των 48 αναβολών, επί μιας υποθέσεως, μέσα σε βάθος χρόνου των 12 ετών από τον ίδιο δικαστή.

Κλείσιμο
Το φαινόμενο στην τεράστια απονομή της Δικαιοσύνης, δεν συναντάται μόνο τον ελλαδικό χώρο, αλλά έχει επεκταθεί και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει αμέτρητες καταδίκες για καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. «Το φαινόμενο της αρνησιδικείας μοιάζει να λαμβάνει πλέον έκταση πανδημίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.

Η Κ.Ε.Δ., όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «θα συνδράμει, σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό, όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με κάθε νόμιμο τρόπο, στο επίπονο έργο της δικηγορικής κοινότητας που αγωνίζεται στην κυριολεξία για να πάρει στα χέρια της μια δικαστική απόφαση μετά από ατέρμονους μήνες ή χρόνια, αλλά και σε κάθε απλό πολίτη, ο οποίος αγωνία για το πότε θα βρει -σε άγνωστο βάθος χρόνου- το δίκιο του, καταβάλλοντας πέραν των δικηγορικών αμοιβών και μεγάλα έξοδα όπως έχουν πλέον θεσμοθετηθεί υπέρ του Δημοσίου» και προσθέτει ότι «δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες οι οποίοι έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη δεν ζουν για να διαβάσουν την δικαστική απόφαση που τους αφορά και πληροφορούνται το αποτέλεσμα οι κληρονόμοι τους, ενώ έχουν σπαταλήσει χρήματα και χρόνο».

Ακόμη, αναφέρει η Κ.Ε.Δ., ««καρπός» των μεγάλων καθυστερήσεων στην Δικαιοσύνη, είναι οι τεράστιες επιπτώσεις που επέρχονται εκ του λόγου αυτού στην εθνική -όπως και την ιδιωτική- οικονομία, αλλά και στις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ειδικά μετά από μια μακροχρόνια πορεία μνημονίων και lockdown λόγω της πανδημίας (COVID-19)».

Η Κ.Ε.Δ., απαρτίζεται από:

-Παναγιώτη Περάκη, Δικηγόρο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (C.C.B.E.)

ΠΕΡΑΚΗΣ__ΠΑΝ__-_CCBE


-Ελένη Τροβά, Δικηγόρο, Διδάκτορα Νομικής

ΤΡΟΒΑ_ΕΛΕΝΗ


-Παναγιώτη (Τάκη) Τσιμπούκη, Δημοσιογράφο

ΤΑΚΗΣ_ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ


-Γεώργιο Χατζηϊωσήφ, Οικονομολόγο, ανώτατο στέλεχος του τουρισμού

ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ_ΓΙΩΡΓΟΣ_20_1021


-Βασίλη Χειρδάρη, Δικηγόρο

ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ__ΒΑΣΙΛΗΣ


Σκοπός και στόχοι του Κ.Ε.Δ.

Σκοπός της Κ.Ε.Δ., όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, είναι επιστημονικός, ερευνητικός, επιμορφωτικός, ενημερωτικός και πάνω από όλα, μη κερδοσκοπικός.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των σκοπών της Κ.Ε.Δ. είναι η έρευνα και μελέτη του φαινομένου της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης από όλα τα εθνικά δικαστήρια, από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα (ΕΔΔΑ, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κ.λπ.), από τους διαμεσολαβητές, αλλά και από κάθε είδους φορέα επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη θεωρητική και πρακτική έρευνα και τη συστηματική καταγραφή του, με στόχο ιδίως:

-τη μελέτη, την επιστημονική έρευνα, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο των διαδικασιών επιτάχυνσης στην απονομή δικαιοσύνης και δίκαιης δίκης για την προάσπιση του κράτους δικαίου σύμφωνα με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τη Χάρτα δικαιωμάτων της Ε.Ε.,

-τη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση, με ή χωρίς τη χρήση στατιστικής μεθόδου, επιστημονικών δεδομένων σχετικών με την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων από τα δικαστήρια πάσης φύσεως και την οίκοθεν χορήγηση αναβολών στην εκδίκαση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων,

-τη συμβολή στην προαγωγή και την προάσπιση, με κάθε μέσο, της ταχείας απονομής δικαιοσύνης συμπεριλαμβανόμενης και της τήρησης ανωνυμοποιημένων αρχείων με έγκριση κάθε αρμόδιας αρχής, αλλά και της εφαρμογής των ηλεκτρονικών μέσων προς επίτευξη του σκοπού της ταχείας επίλυσης διαφορών, ή την προαγωγή άλλων εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών,

-την παρέμβαση, με δημόσιες ανακοινώσεις και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ακόμη και με την άσκηση αγωγών, προσφυγών, ενδίκων μέσων ή παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων, σε υποθέσεις ευρύτερου ή ειδικού ενδιαφέροντος που εμπίπτει ή σχετίζεται με τους ανωτέρω σκοπούς.

Υλοποίηση των σκοπών της Κ.Ε.Δ.

Η πραγματοποίηση των σκοπών, πάντα κατά την ανακοίνωση, θα επιδιωχθεί, μεταξύ των άλλων, με:
-την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και το σχολιασμό των μέτρων που έχουν ληφθεί,

-την σύνταξη κώδικα δεοντολογίας των λειτουργών και συλλειτουργών της δικαιοσύνης για την επίτευξη του εύλογου χρόνου διάρκειας της επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο της δίκαιης δίκης,

-την παρουσίαση στην επιστημονική κοινότητα, την πολιτική ηγεσία και το κοινό του ερευνητικού έργου, που παράγει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και στατιστικών πορισμάτων, των ερευνητικών της έργων, προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων ή προτάσεων θέσπισης πάσης φύσεων διατάξεων,

-την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων, που θα συμβάλλουν στη διάδοση, εφαρμογή, επιστημονική ανάπτυξη και εξέλιξη της δίκαιης δίκης και του κράτους δικαίου με στόχο την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς,

-την οργάνωση συνεντεύξεων, την έκδοση Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων κάθε μορφής,

-τη δημιουργία ιστοσελίδας και ειδικού διαδικτυακού κόμβου, προσβάσιμου σε κάθε ενδιαφερόμενο, με ή χωρίς συνδρομή,

-τη συγκέντρωση εντύπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού και με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, αρχείου και βάσης δεδομένων σχετικών με το σκοπό της, τα οποία θα διατίθενται δωρεάν προς χρήση προς όλους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Ο Μπάιντεν δεν είναι αρνητικός στην πώληση F-16 στην Τουρκία

Κίνημα Αλλαγής: Συμφωνία για εκτόνωση της κρίσης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Ο Θεοδωρικάκος «ξηλώνει» την ηγεσία της Άμεσης Δράσης - Οι πέντε αλλαγές στην Αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης