Ολοκληρώστε τις μεταρρυθμίσεις, λέει η Τρόικα - Ούτε κουβέντα για τις συντάξεις

troika_rythmiseis_arthro

Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ESM μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των κλιμακίων στην Αθήνα - Ζητούν από την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις βασικές μνημονιακές μεταρρυθμίσεις - Δεν αναφέρεται πουθενά ότι η κυβέρνηση έθεσε ή συζήτησε θέμα μη περικοπής των συντάξεων

Προσχέδιο προϋπολογισμού, που να περιλαμβάνει τα μέτρα για τα οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση, ζητάνε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί (ΕΕ, ΕΚΤ, ESM) με ανακοίνωσή τους αμέσως μετά το τέλος της αποστολής των κλιμακίων στην Αθήνα.

Δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Ζαν-Kλοντ Γιούνκερ (και μόλις λίγες ώρες από την επανάληψη της στην Επιτροπή) πως «όλα τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν», οι θεσμοί προχώρησαν στην πρώτη τους κοινή ανακοίνωση, τονίζοντας πως έγινε συζήτηση πάνω στις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα, στο πλαίσιο της δημιουργίας του προσχεδίου του προϋπολογισμού.  

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται πουθενά ότι η κυβέρνηση έθεσε ή συζήτησε θέμα μη περικοπής των συντάξεων.

Όπως αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν τους:

«Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επισκέφθηκαν την Αθήνα από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για την πρώτη μεταπρογραμματική αποστολή στην Ελλάδα. Στελέχη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας συμμετείχαν στις συναντήσεις στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM, η Ελλάδα επανεντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Η Επιτροπή ενεργοποίησε επίσης το καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης βάσει του κανονισμού 472/2013 για την Ελλάδα, που θα ισχύει με το τέλος του προγράμματος.

Η αποστολή διεξήγαγε συζητήσεις για την κατάσταση και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κατά την μεταπρογραμματική περίοδο, καθώς και για την κατάσταση και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση της δέσμευσης της Ελλάδας να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Αυτό περιελάμβανε συζητήσεις σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση και τις προοπτικές, οι οποίες θα συμβάλουν στην προετοιμασία του σχεδίου Προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2019, που θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου, καθώς και στην εφαρμογή της στρατηγικής επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η αποστολή ήταν επίσης μια ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών εταίρων και τραπεζών, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τους τρόπους συμμετοχής στην μεταπρογραμματική περίοδο και την ανταλλαγή απόψεων για βασικά θέματα πολιτικής.

Ο στενός διάλογος για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής θα συνεχιστεί. Η πρώτη τριμηνιαία ενισχυμένη έκθεση εποπτείας θα εκδοθεί τον Νοέμβριο, μαζί με το φθινοπωρινό Πακέτο μέτρων της Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου».

Ακολουθεί η ανακοίνωση των ελεγκτών στα ελληνικά και τα αγγλικά

Δήλωση κλιμακίων μετά την πρώτη μετα-προγραμματική αποστολή στην Ελλάδα

Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επισκέφθηκαν την Αθήνα από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για την πρώτη αποστολή στην Ελλάδα μετά το πρόγραμμα. Στις συσκέψεις συμμετείχαν στελέχη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του ΕΜΣ, η Ελλάδα επανεντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Η Επιτροπή έχει επίσης ενεργοποιήσει το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 για την Ελλάδα, που τέθηκε σε ισχύ με τη λήξη του προγράμματος.

Η αποστολή διεξήγαγε συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση και τις κυριότερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κατά την μετά το πρόγραμμα περίοδο, καθώς και σχετικά με την πορεία των εργασιών και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της δέσμευσης της Ελλάδας να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Μεταξύ αυτών, υπήρξαν συζητήσεις όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία του σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος της Ελλάδας για το 2019, που θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η αποστολή ήταν επίσης μια ευκαιρία συναντήσεων με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών εταίρων και τραπεζών, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους στην μετά το πρόγραμμα περίοδο και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε βασικά ζητήματα πολιτικής.

Ο εκ του σύνεγγυς διάλογος για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα εκδοθεί τον Νοέμβριο, μαζί με τη φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της Επιτροπής.

Staff statement following the first post-programme mission to Greece

Staff from the European Commission, in liaison with staff from the European Central Bank and the International Monetary Fund, visited Athens from 10 to 14 September for the first post-programme mission to Greece. Staff from the European Stability Mechanism participated in the meetings in the context of its Early Warning System.

Following the completion of the ESM programme, Greece is reintegrated into the European Semester of economic policy coordination. The Commission has also activated the enhanced surveillance instrument under Regulation 472/2013 for Greece, effective with the end of the programme.

The mission held discussions on the situation and key challenges facing the Greek economy in the post-programme period, as well as the state of play and next steps in the implementation of Greece’s commitment to continue and complete the key reforms launched under the programme. This included discussions on the fiscal situation and outlook, which will feed into the preparation of Greece’s Draft Budgetary Plan for 2019, to be submitted to the Commission by 15 October, as well as on the implementation of the Non-Performing Loans resolution strategy.

The mission was also an occasion to meet with representatives of political parties, social partners and banks with a view to updating them on the modalities of engagement in the post-programme period and exchanging views on key policy issues.

Close dialogue on economic policy challenges and priorities will continue going forward. The first quarterly enhanced surveillance report will be issued in November, together with the Commission’s Autumn Package under the European Semester.

ΣΧΟΛΙΑ (17)

Τελειώνουν τους πρόθυμους

Η τρόικα ή οι θεσμοί χρησιμοποίησαν τους πρόθυμους Συριζα-Ανελ για να περάσουν μια σειρά από μέτρα εναντίον όλων των τάξεων. Σήμερα τους έδωσαν τη χαριστική βολή. Δεν επιτρέπουν την ακύρωση ή την αναβολή του μέτρου για τις περικοπές στις συντάξεις. Από εδώ και πέρα, χρειάζονται άλλους πρόθυμους για να τρέξουν τις λεγόμενες επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις χωρίς πολλούς ελέγχους και ερωτήσεις. Οι Αριστεροί ρωτάνε πολλά και κάνουν λίγα. Ήδη έχουν έτοιμο τον επόμενο πρόθυμο για αυτό. Με όνομα από τα παλιά...

Ξύπνα!

Ο Μητσοτάκης μιλάει για επενδυτικό σόκ...μερικές δεκάδες δις το χρόνο...ως που να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και δεδομένου οτι τα κομμούνια λεηλατούν το μαξιλάρι και φορτώνουν την οικονομία με άχρηστους συγγενείς και γκόμενες, πρέπει να πουληθούν ασημικά στα γρήγορα ... Ευτυχώς υπάρχει και ο Άδωνις που έχει υποσχεθεί ότι οι προδότες θα δικασθούν και έτσι δεν θα αρχίσουμε εμφύλιο. Έχει καλύτερες ιδέες να σε κάνουμε ΠΘ (πρωθυπουργό ή Πρώτο Θέμα);

ςς

οι σαλεμενοι συριζαιοι με το κολπο οτι δεν θα εφαρμοστει το ψαλιδι στις συνταξεις δοκιμαζουν τους ευρωπαιους, βλεπουν οτι οι ευρωπαιοι τους κραζουν θα το παλαιψουν δηθεν μεχρι και το νοεμβρη ,ξερουν οτι δεν θα γινει τιποτα θα τσακωθουν αγρια με τους ευρωπαιους και απανω στον καυγα θα τα βροντηξουν θα μας πανε σε εκλογες,το επιχειρημα των κουνημενων συριζαιων εμεις συγκρουστηκαμε με τους βρωμοευρωπαιους θελουμε την ψηφο σας ελληναρες να τους τσακισουμε,οι διεστραμενοι συριζαιοι θα χασουν πανηγυρικα ,αλλα τις βλαλειες τους θα τις χρεωθει η νδ,ο στοχος τους θα εχει ηδη επιτευχθει,οι συριζαιοι στην αντιπολιτευση και θα μας πουλανε μυαλο και νταηλικι,και ο σαχλαμαρας λαος θα τους ακουει,.

Θεριστής

Οι συντάξεις θα πέσουν γιατί χρεωκοπήσαμε. Απλά έγινε αργά που σημαίνει ότι θα κρατήσουν οι επιπτώσεις περισσότερο. Η νέα γενιά να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος.

Τροικαν

Ούτε κουβέντα συνταξιούχοι δημοσίου και ΔΕΚΟ τραπεζών και λοιπών ευγενών ταμείων.Μόνο το επικουρικό τους είναι όσο και ο μισθός μου. Υπερτριπλάσια χρήματα από τους εργαζόμενους παίρνουν...ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΛΟΙΠΟΝ....

ΤΟΝ ΔΕΚΑΜΒΡΙΟ ΕΚΛΟΓΕΣ !

Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Α !

Το "ΓΚΡΟΒΕΡ"

Έχετε συνηθίσει σε αυτή τη στάση Αλ6..θα σας περάσει και ο λαός σε λίγο καιρό ένα χέρι αλλά όχι ευρωπαϊκό αλλά ελληνικό..οι άθλιοι της σφαλιαρας... ΚΟΝΤΟΖΥΓΩΝΕΙ Η ΩΡΑ..ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΓΧΩΝΕΣΤΕ ΜΟΝΟ.ΥΠΟΜΟΝΗ...

Άνεργος

Δίκιο έχουν οι άνθρωποι γιατί χρόνια περιμένουμε την εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων που νομοθετήθηκαν από ροζ-πράσινες-γαλάζιες κυβερνήσεις, όπως η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων, ταξιτζήδων, φορτηγατζήδων, λαϊκών αγορών κλπ, η απαγόρευση εργασίας των συνταξιούχων, η μη απασχόληση διπλοθεσιτών, η υποχρεωτική συνταξιοδότηση σε ηλικία 67 ετών επιχειρηματιών, επαγγελματιών, ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, καταστηματαρχών κλπ, η κατάργηση της μαύρης ανασφάλιστης δουλειάς, η είσπραξη από το κράτος των οφειλών για εισφορές, δάνεια, ΦΠΑ, φόρους, τέλη, πρόστιμα, λογαριασμούς, μισθούς από ρευστοποίηση της περιουσίας των υπόχρεων της πραγματικής οικονομίας, η αντιμετώπιση των αδήλωτων εισπράξεων, των αντικανονικών καταθέσεων, του παράνομου πλουτισμού, των άκοπων αποδείξεων της αγοράς.

ΚΩΣΤΑΣ-ΔΡΑΜΑ

ΑΝ ΚΡΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ''ΑΝΕΡΓΟΣ'' ΞΕΧΑΣΕΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ''..ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ''...

ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ

ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Η ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΑΝ ;;;; ΠΟΙΟΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;; ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΕΧΕΙ ΧΑΜΕΝΑ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ !

theo

ΤΙΚ..ΤΑΚ...ΤΙΚ...ΤΑΚ...ΤΙΚ....ΤΑΚ.......

Spy

Σάς παρακαλώ πολύ.. Ανεξάρτητα από τό αποτέλεσμα. Είναι σοβαρό? Είναι απαραίτητο? Γιατί αυτή ή κοροϊδία? Γιατί αυτές οι.. μαζώξεις τόσων ειδικών επιτροπών, γιά ένα ήδη προαποφασισμένο και κατατιθεμενο πρόγραμμα? Δέν είναι έξοδα αυτά? Δέν θέλουν όλοι τους έναν βουρδουλα καί έξω απ' τον ναό τής.. μάσας? Ενα χέρι ξύλο καλύτερα?

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

retos_mk

«Ο ελληνικός τουρισμός έχει μπεί σε μία φάση ωριμότητας, δεν αντιμετωπίζουμε την αγωνία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο ένας παραπάνω τουρίστας έκανε τη διαφορά. Το μεγάλο ζητούμενο αυτή την στιγμή δεν είναι αν θα έρθουν πάνω από 30 εκατ. τουρίστες, αλλά πώς θα διαχειριστούμε αυτόν τον κόσμο».

novartis01

Η Δικαιοσύνη όλο και πάει χρονικά πίσω το θέμα της Novartis σε μια προσπάθεια να μπορέσει να «δέσει» προσωρινά κάποια στοιχεία, πλημελημματικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα ένα αυτά καταπέσουν στην συνέχεια

24
tsakalotos_ar

Είτε το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί θα προσαρμοστεί στη συνέχεια στις υποδείξεις των ευρωπαϊκών θεσμών και θα επιτευχθεί συμφωνία, είτε η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει μονομερώς, θυσιάζοντας τα κέρδη των ομολόγων και στέλνοντας αρνητικό σήμα στις αγορές

7
oures_ar

Μεγάλοι χαμένοι της τριετίας ΣΥΡΙΖΑ οι συνταξιούχοι που έχασαν 1,5 επιπλέον σύνταξη - 4 στους 10 εμφανίζουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ το χρόνο - Τι έχασαν μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

29