Παναγιωτη-Πασχαλιδη

Παναγιώτης Πασχαλίδης

Ο Covid-19 έχει προκαλέσει μια παγκόσμια κρίση υγειονομικού χαρακτήρα καθώς και μια γεωπολιτική αντιπαράθεση διαφορετικών αφηγημάτων με πολιτικές προεκτάσεις. Τα βαλκανικά κράτη αποτελούν το πιο πρόσφατο πεδίο μάχης.

2