Γιώργος Μυλωνογιάννης

Γιώργος Μυλωνογιάννης

Τους τελευταίους μήνες πολλοί πολίτες λαμβάνουν επιστολές από τις φορολογικές αρχές με τις οποίες αφενός ενημερώνονται περί του επικείμενου φορολογικού τους ελέγχου και αφετέρου μαθαίνουν πως έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν εισοδήματα που είχαν αποκρύψει κατά την περίοδο 2000-2015.

7

Με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 888/2016 και 1623/2016) επί φορολογικών υποθέσεων γνωστού δικηγόρου και πολιτικού, αναπτύχθηκε μεγάλη φιλολογία γύρω από το θέμα της παραγραφής του Δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους.

4