Αγγελική Καρδαρά

Αγγελική Καρδαρά


Η υπόθεση της δασκάλας που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ΜΜΕ με την αμφίεσή της στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δίνει το έναυσμα να προβληματιστούμε σχετικά με ένα σοβαρό, κατά την άποψή μου, ζήτημα που αφορά τα όρια στο δημόσιο λόγο και τη δημόσια συμπεριφορά που υιοθετείται από εκπαιδευτικούς σε εκδηλώσεις και εκφάνσεις της ζωής και δράσης τους που, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, σχετίζονται με τον μαθητικό πληθυσμό.  

4

Μελετώντας διαχρονικά το φαινόμενο της γυναικείας εγκληματικότητας παρατηρούμε ότι στοχεύει κατά κύριο λόγο σε μέλη της οικογένειας της ίδιας της δράστιδος. 

4