Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διακήρυξη 3ης Δεκέμβρη 2017

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διακήρυξη 3ης Δεκέμβρη 2017

Πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία. 

Αποστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. 

Ως η πλέον αντιπροσωπευτική αναπηρική οργάνωση, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιδιώκει να συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία. Καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει τις προτάσεις της στην ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η κοινωνία της  πληροφορίας, η προσβασιμότητα.Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής της. Η αναπηρία δεν είναι ατομικό αλλά κοινωνικό και συλλογικό ζήτημα. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), το οποίο αποτελεί την αντιπροσωπευτική οργάνωση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, εκπροσωπώντας πάνω από 80 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Φόρουμ με τη σειρά του συμμετέχει ενεργά στη Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία (International Disability Alliance - IDA), μέσω της οποίας εκπροσωπούνται ένα δισεκατομμύριο πολίτες με αναπηρία από ολόκληρο τον κόσμο. Η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωσή των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οριστεί ως φορέας παροχής «Διά Βίου Μάθησης». Επιπρόσθετα, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο δευτεροβάθμιων φορών - μελών με πάνω από 500 πρωτοβάθμιους φορείς - μέλη σ’ ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυο αυτό, της δίνει τη δυνατότητα αφενός να γνωρίζει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, αφετέρου να παρεμβαίνει άμεσα όταν απαιτείται. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει επίσης στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας) και στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι Αξίες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

- Αυτενέργεια - Αυτό-οργάνωση - Αυτοεκπροσώπηση
- Συμμετοχή 
- Αλληλεγγύη
Η Ε.Σ.Α.μεΑ.:


ασκεί συστηματικό έλεγχο της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και την προώθηση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
υποβάλλει προτάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, 
προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της σε Επιτροπές Υπουργείων, δημόσιων φορέων, κ.ά., 
διαβουλεύεται με τους φορείς-μέλη της, συντονίζει τη δράση τους και τους ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
συμπαρίσταται στις οργανώσεις - μέλη της, στους φορείς - μέλη αυτών και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
συνηγορεί για επιμέρους αιτήματα φορέων - μελών της καθώς και για ατομικά αιτήματα,
οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για θέματα αναπηρίας, ιδίως δε την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», που αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειας ενός ολόκληρου έτους για τη διασφάλιση της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία και της προστασίας από κάθε μορφής διάκριση και αποκλεισμού σε βάρος τους,
διοργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, προωθώντας τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος,
παρέχει πληροφόρηση για ζητήματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί».
προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο, όπως έγινε φέτος με την ψήφιση του νόμου 4488/2017. 


ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

acs_main01

Στηρίζοντας τις μεγάλες συναντήσεις της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ACS θα δώσει το παρόν ως Main Sponsor στην τριήμερη έκθεση eShops Expo, που θα λάβει χώρο στο Μετρό Συντάγματος (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων) στις 26-28 Απριλίου 2018, και στην οποία η εταιρεία θα συμμετέχει με εκθεσιακό περίπτερο για την ενημέρωση των επισκεπτών.

iek_alfa

Μια μείζονος σημασίας Εσπερίδα Ναυτιλιακών με θέμα «Ο ρόλος του λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες» και ελεύθερη είσοδο, διοργανώνει το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά, την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 17.30, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Λουδοβίκου 1).

ellinika-petrelaia_main01

Για δέκατη συνεχή χρονιά ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απέδειξε εμπράκτως και εφέτος τη στήριξή του στους νέους,επιβραβεύοντας με επαίνους που συνοδεύονταν από χρηματικά έπαθλα περισσότερους από 240 Αριστούχους φοιτητές για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την Ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018.