Προσωπικά δεδομένα

Όλα τα άρθρα του tag Προσωπικά δεδομένα

Συμβόλαιο υγείας: Οι δικές μας παραλείψεις που οδηγούν σε ακύρωσή του
ygeiamou.gr

Μπορεί να οφείλεται σε παραδρομή, ζάλη από το πλήθος ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει είτε σκοπιμότητα για την εξασφάλιση χαμηλότερων ασφαλίστρων. Η δήλωση ωστόσο ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων από τον ασφαλισμένο, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις

Κομισιόν: Νέοι κανόνες για την αυστηρότερη επιβολή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις
Τεχνολογια

Ο νέος κανονισμός θα θεσπίσει συγκεκριμένους διαδικαστικούς κανόνες για τις αρχές όταν αυτές εφαρμόζουν τον ΓΚΠΔ σε υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη