Κορωνοϊός

Super League 1: Την Δευτέρα στον αθλητικό δικαστή η υπόθεση ΠΑΟΚ - Ξάνθης

eea_paok_xanthi

Τα δεδομένα της υπόθεσης «πολυϊδιοκτησίας» και οι πιθανές εξελίξεις

Στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League οδηγείται τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, η πολύκροτη και πολυκύμαντη υπόθεση «πολυϊδιοκτησίας» μεταξύ ΠΑΟΚ και Ξάνθης και όλοι αναρωτιούνται ποια μπορεί πλέον να είναι η συνέχεια σε αυτή την ιστορία.

Την περασμένη Δευτέρα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έβαλε τέλος στην αναμονή και έδωσε στη δημοσιότητα το σκεπτικό της απόφασής της, που εκτείνεται σε ογδόντα τέσσερις (84) σελίδες. Όσοι παρακολουθούν τα θέματα της ΕΕΑ, λένε ότι είναι η μεγαλύτερη σε έκταση απόφαση στα περίπου 20 χρόνια της λειτουργίας της, αλλά και μια απόφαση ανάλογη της σοβαρότητας του θέματος που κλήθηκε να κρίνει.

Το πόρισμά της είναι αναλυτικότατο και εμπεριστατωμένο, χωρίς να καταλείπει περιθώρια αμφιβολιών. Σύμφωνα με την ΕΕΑ, ο Π.Α.Ο.Κ., δηλαδή η οικογένεια Σαββίδη, μέσω της RFA και του κ. Καλπαζίδη, που λειτουργούν ως παρένθετα πρόσωπα, έχει δικαιώματα διοικησης και έτσι ασκεί έλεγχο και κυριαρχική επιρροή στην Ξάνθη -κατι που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο και η παράβασή του επισύρει τις ανάλογες ποινές.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 2725/ 1999 -ακόμα και μετά την πρόσφατη «τροπολογία Γεραπετρίτη»- η υπόθεση διαβιβάζεται πλέον απευθείας στην αθλητική Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Ποια είναι όμως αυτά τα περαιτέρω; Αυτή είναι η απορία και η συζήτηση όλων.

Τα δεδομένα αυτής της ιστορίας είναι τα εξής:

- Πρώτον, από την απόφαση-έκθεση της ΕΕΑ προκύπτει για την Ξάνθη αποδεδειγμένη παράβαση των παραγράφων 3 (που αφορά στο μετοχολόγιο της ΠΑΕ), 9 (που αφορά στην Πολυϊδιοκτησία) και 12 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, ενώ για τον Π.Α.Ο.Κ. μόνο του άρθρου 69 παρ.9 (Πολυϊδιοκτησία) και 12. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η παράβαση χαρακτηρίζεται, από την ίδια την Ε.Ε.Α., ως «βαρεία» και ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός σημαίνει πως η παράβαση ανήκει στο ανώτατο επίπεδο (οι άλλες διαβαθμίσεις είναι η «σοβαρή» και η «απλή» παράβαση) και συνεπώς οδηγεί στην επιβολή της βαρύτερης των ποινών.

- Δεύτερον, ότι με βάση τις ίδιες τις διατάξεις του νόμου, που στην ουσία καλούνται να εφαρμόσουν οι τακτικοί δικαστές που στελεχώνουν τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, η Ε.Ε.Α. είναι το κυριαρχικά αρμόδιο όργανο να κρίνει την οποιαδήποτε υπόθεση «Πολυϊδιοκτησίας» και μάλιστα κατά τρόπο απολύτως δεσμευτικό για τα όργανα που θα κληθούν να επιβάλουν τις κυρώσεις στις οποίες η ΕΕΑ κατέληξε και οι οποίες περιγράφονται στο νόμο.

Ακόμα και μετά την τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή πριν από μερικές ημέρες, η κυριαρχική αρμοδιότητα της ΕΕΑ δεν μεταβλήθηκε, ενώ η αποκλειστική εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου επί των θεμάτων αυτών, ενισχύθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην απόφαση της ΕΕΑ , η οποία έχει «εκδοθεί» προ της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, ακόμα αν το σκεπτικό της δόθηκε στην δημοσιότητα μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας, επαναλαμβάνει τέσσερις φορές τη διατύπωση «διαβιβάζει την απόφαση στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 12 του ν. 2725/1999».

Κανένα άλλο «δικαιοδοτικό» ή «πειθαρχικό» ή «δικαστικό» ή όπως αλλιώς ονομάζεται όργανο, είτε της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είτε της Super League, δεν μπορεί, αλλά ούτε και εκ του νόμου δικαιούται να εκδικάσει εκ νέου την υπόθεση επί της ουσίας και να δεχθεί ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την απόφαση της Ε.Ε.Α. Η μοναδική αρμοδιότητα αυτών των οργάνων, όπως πηγάζει από το Νόμο, είναι η απλή επιβολή, δηλαδή η απαγγελία των προβλεπόμενων ποινών.

Αυτό είναι αποτέλεσμα και της αυξημένης ισχύος που ο ίδιος ο Νόμος επιφυλάσσει στην ΕΕΑ, η οποία, πέρα από την πολυπρόσωπη στελέχωσή της από δικαστικούς, νομικούς, οικονομολόγους και καθηγητές πανεπιστημίου, εν αντιθέσει με τα ποδοσφαιρικά όργανα, έχει επαυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες και εξουσίες τόσο έναντι των δημοσίων υπηρεσιών (διωκτικές αρχές, φορολογικές αρχές, ΑΔΑΕ, ΣΔΟΕ ή οποιαδήποτε άλλη) όσο και έναντι των ιδιωτικών φορέων στους οποίους απευθύνεται (πχ τραπεζικά ιδρύματα). Εξουσίες που τα ποδοσφαιρικά δικαιοδοτικά όργανα δεν διαθέτουν, αλλά και να ήθελαν να τις ασκήσουν, δεν νομιμοποιούνται, καθώς δεν έχουν μεγαλύτερη εξουσία από τα πειθαρχικά όργανα ενός οποιουδήποτε σωματείου ή συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Πειθαρχικό Όργανο της Super League απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, ζητώντας το φάκελο της Ξάνθης για την υπόθεση που επέφερε την ανάκληση της άδειάς της και το πρόστιμο των 150.000 ευρώ και εισέπραξε την άρνηση της υπηρεσίας λόγω της δέσμευσής της από την σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας του Κανονισμού Αδειοδότησης. Η ίδια Διεύθυνση Αδειοδότησης είχε προμηθεύσει την ΕΕΑ με οποιοδήποτε στοιχείο είχε ζητηθεί εν όψει της εξέτασης της υπόθεσης της Πολυϊδιοκτησίας, ακριβώς διότι η σχετική ρήτρα κάμπτεται έναντι των ανεξάρτητων αρχών της ελληνικής πολιτείας, αλλά όχι και έναντι οποιουδήποτε άλλου. Όπως ακριβώς είναι η ΕΕΑ που αρνήθηκε να χορηγήσει τα απόρρητα στοιχεία στην κυρία Τσαγκία και τον κ. Μάρκου.

Η ίδια η ΕΠΟ στις 31.7.2019, όταν διέγραφε την διάταξη της πολυϊδιοκτησίας από τους κανονισμους της, αποφάσιζε στην Εκτελεστική της Επιτροπή (το ανώτερο όργανο της ΕΠΟ που κάνει αυθεντική ερμηνεία των κανονισμών) ότι «απαλείφεται εν συνόλω από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου το άρθρο 30 που αφορά σε ζητήματα πολυιδιοκτησίας Π.Α.Ε., δεδομένου ότι το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ υπάρχει σχετική ρητή διάταξη και στο Ν.2725/99.»

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι, ακόμα και αν το Πειθαρχικό όργανο της Super League 1 ήθελε να επανεξετάσει την ουσία της υπόθεσης, θα είχε πρόβλημα να εισέλθει σε αυτήν, δεδομένου ότι το κανονιστικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως διάταξη που να ρυθμίζει θέματα Πολυϊδιοκτησίας. Η μόνη επιλογή που θα είχε σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν να εφαρμόσει το Νόμο, που ωστόσο για τις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ε.Α.!

Ένα σημείο ενδιαφέροντος είναι και εάν δικαστές της Ελληνικής Πολιτείας που έχουν ορκιστεί στην τήρηση των νόμων θα κάμψουν την εφαρμογή τους, προσφεύγοντας στους κανονισμούς ενός σωματείου (όπως είναι η ΕΠΟ), που επιπλέον δεν τους χορηγούν τα εργαλεία για να κρίνουν.

Το βέβαιο είναι ότι γύρω από την υπόθεση αυτή έχει στηθεί ένας ατελείωτος επικοινωνιακός θόρυβος, με αυξομειούμενη ένταση αναλόγως της χρονικής στιγμής και των εκάστοτε επιδιώξεων. Μέσα σε όλον αυτό το θόρυβο διεξάγεται ένα πρωτάθλημα, το οποίο με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και με βάση τηn απόφαση της ΕΕΑ είναι ήδη νοθευμένο ως προς την αξιοπιστία του και επίκειται η κρισιμότερη φάση του, που είναι η διεξαγωγή των play off και των play out.

Τη Δευτέρα ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, στη διαδικασία επιβολής της προβλεπόμενης ποινής σε Π.Α.Ο.Κ. και Ξάνθη, θα κριθεί η σαφής, δεδομένη και μη αμφισβητούμενη υπεροχή της διάταξης του νόμου, όπως αυτή μεταφράζεται στην απόφαση μιας ανεξάρτητης αρχής (Ε.Ε.Α.), έναντι των εσωτερικών κανονιστικών ρυθμίσεων ενός σωματείου (Ε.Π.Ο.), οι οποίες δεν υπάρχουν καν.

Θα κριθεί εάν ένας τακτικός δικαστής της Ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως είναι η κυρία Μ. Τσαγκιά ή ο αναπληρωτής αυτής κ. Χ. Μάρκου, που στελεχώνουν το πειθαρχικό όργανο της Super League, εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης