Πώς θα λειτουργεί το τέμενος στον Βοτανικό

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
temenoss_arhroo1

Οι ημέρες λειτουργίας, οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί που θα διέπουν τον χώρο λατρείας των μουσουλμάνων  - Στις συνεδριάσεις της διοικούσας επιτροπής θα συμμετέχουν συμβουλευτικά και ιμάμηδες

Στην τελική φάση μπήκε η δημιουργία του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών στον Βοτανικό, καθώς ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε απόφαση για τη σύσταση διοικούσας επιτροπής του τεμένους και τους κανόνες λειτουργίας του. Για τον λόγο αυτό ξεκινούν συνεδριάσεις στο υπουργείο Παιδείας της νεοσύστατης Δ.Ε. για τη δημιουργία του τεμένους στην Αθήνα, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από το τέλος του 2019.

Στην απόφαση που υπογράφει ο κ. Γαβρόγλου, κάθε Παρασκευή το τέμενος δεν θα παραχωρείται σε κανέναν, καθώς αυτή η μέρα θεωρείται ιερή για τους μουσουλμάνους. Τη Δευτέρα και την Τετάρτη μπορεί να παραχωρείται σε οποιονδήποτε και αυτοί μπορούν να φέρουν δικό τους ιμάμη. Ο ιμάμης του τεμένους μπορεί να κάνει κήρυγμα μόνο στα ελληνικά, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο που θέλει τους μουσουλμάνους να ακούν το κήρυγμα στην επίσημη γλώσσα κάθε χώρας, ενώ η προσευχή θα γίνεται πάντα στα αραβικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Παιδείας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», στην οποία θα μετέχουν συμβουλευτικά και ιμάμηδες.

Οπως τονίζεται, «ο πρόεδρος, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ζητήσει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. την παρουσία του θρησκευτικού λειτουργού (ιμάμη) του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, καθώς και τρίτων προσώπων ή δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων για την παροχή (προφορικώς ή γραπτώς) διευκρινίσεων, επιστημονικών ή θεολογικών συμβουλών, την υποστήριξη αιτημάτων ή την παρακολούθηση των εργασιών του επί συγκεκριμένου θέματος, μέχρι την εξασφάλιση ικανού και κατάλληλου για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χώρου σε ακίνητο, και σε κάθε περίπτωση για λόγους διευκόλυνσης του έργου του, το Δ.Σ. συνεδριάζει σε χώρο που παραχωρείται από το υπουργείο Παιδείας».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο διορίζεται, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν: α) ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, β) ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον δήμαρχο Αθηναίων, δ) ένας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που νόμιμα διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον υπουργό Παιδείας, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των μουσουλμανικών κοινοτήτων, της νομικής οργάνωσής τους, των αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της εν γένει απήχησής τους μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων.

temenos-3


Ομάδες εθελοντών

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί ομάδες εθελοντών με τη συμμετοχή μουσουλμάνων νομίμως διαβιούντων στην Αττική καθώς και προερχομένων από τις μουσουλμανικές κοινότητές της, που επιθυμούν να προσφέρουν προσωρινά και άνευ ανταλλάγματος τις υπηρεσίες τους και να συνδράμουν στην ομαλή λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, ιδίως κατά τις περιόδους μεγάλων θρησκευτικών εορτών και για τις αυξημένες ανάγκες των προσερχόμενων πιστών.

Οι εθελοντές θα υπάγονται στις οδηγίες και υποδείξεις του διοικητικού συμβουλίου και του ιμάμη και θα απομακρύνονται από τον χώρο αν διαπιστωθεί ότι καταχρώνται της θέσης τους για εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου σκοπού πέραν της εύρυθμης και ειρηνικής λειτουργίας του τεμένους και της ασφαλούς και απρόσκοπτης συμμετοχής των πιστών στις θρησκευτικές τελετές.

Ωράριο λειτουργίας του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

1. Το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
2. Ωρες λειτουργίας του καθορίζονται οι παρακάτω: α) μισή ώρα πριν από την ώρα τέλεσης από τον ιμάμη της πρώτης προσευχής, β) μισή ώρα μετά την ώρα τέλεσης από τον ιμάμη της τελευταίας προσευχής.

3. Κατά τη διάρκεια του ιερού μουσουλμανικού μήνα (Ραμαζάνι) και της εορτής της Θυσίας του Αβραάμ, το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών λειτουργεί επί εικοσιτετράωρου βάσεως.

4. Ολοι οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, κατά τις ώρες λειτουργίας του και το πρόγραμμα των προσευχών του έτους, προκειμένου να ασκήσουν τα λατρευτικά καθήκοντά τους. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να σέβονται τους θρησκευτικούς λειτουργούς και τους άλλους πιστούς, ανεξαρτήτως κλάδου του Ισλάμ, ιδίως δε αν την ημέρα εκείνη το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών έχει παραχωρηθεί σε κατ’ ιδίαν χρήση συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας που διαβιοί στην Αττική.

Επιπλέον, οι οργανωμένες θρησκευτικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική οφείλουν να απέχουν από οργανωμένες προσευχές τους τις ημέρες που το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών έχει παραχωρηθεί σε συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα που διαβιοί στην Αττική, εκτός κι αν η τελευταία τους έχει προσκαλέσει.

Διατήρηση θρησκευτικής ειρήνης

Σε περίπτωση ανάρμοστων συμπεριφορών ή εγκληματικών πράξεων, προσβολής των θρησκευτικών δικαιωμάτων και ιδίως της πίστης του άλλου, υποκίνησης θρησκευτικών παθών και γενικά διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης, πέραν των όποιων τυχόν ποινικών ευθυνών των υπαιτίων, κατά τις γενικές ή ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 198 επ. Π.Κ., το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τον προσωρινό ή και διαρκή αποκλεισμό της πρόσβασης των υπευθύνων στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και στον περιβάλλοντα χώρο, ιδίως εάν οι προσβολές αυτές έγιναν οργανωμένα και ομαδικά, υποκινούμενες από εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές, δογματικές, προσωπικές ή άλλες διαφορές.

ΣΧΟΛΙΑ (104)

Πρooδευτικός αvτιρατσιστήs του τόξoυ φιλελές

Σύσσωμο το δημοκρατικό τόξο να φτιάξει 2-3 τεμένη και 7-8 τζαμιά για να προσεύχονται οι πρόσφυγες!

Εδώ που φτάσαμε

χίλιες φορές ένα ελεγχόμενο τέμενος παρά τα παράνομα στα υπόγεια που ένας Θέος ξέρει τι κηρύττουν.

Έχετε δει;

Πως είναι ένα ηφαίστειο; Που η λάβα του βγαίνει από μέσα του; Και καταστρέφει πρώτα το βουνό το οποίο ήταν βαθιά μέσα του; Φαντάσου τι έχει να γίνει ένα πρωινό που θα ξυπνήσεις και θα πας το παιδί σου σχολείο γλυκέ μου φασίστα/αριστερέ/ δεξιέ κλπ

Πολύ χόλιγουντ βλέπεις, να το κόψεις, σου φέρνει εφιάλτες...

προς το παρόν πιό πολύ φοβάμαι τα παιδιά χρυσαυγίτων στο σχολείο του γιού μου και τους γονείς τους...

Πρώnv τoξότns vυv X.A.

'Αιvτε που διαμαρτύρεστε... θα το συvnθίσετε κι αυτό στην Eλλάδα του συvταγματικoύ τόξoυ... Mόvο να μnv ξεxάσoυν οι Aλεξoκούλnδες να τους φτιάξoυν μερικά τεμέvn ακόμα να πρoσεύxovται περισσότερoι!

?

από το κακό στο χειρότερο.

Αντισυριζαία

Το μόνο που μας σώζει είναι να σφαχτούν μεταξύ τους οι τριτοκοσμικοί σουνιτο-σιΐτες

διψάς για αίμα ανθρώπων αμόρφωτη, έτσι ;

....

καμενο!

μονο ετσι πρεπει να λειτουργησει!

Τσίπρα δωστά όλα

Μπορεί να γίνει Χρηστιανικος Ορθόδοξος ναός στο Ντουμπάι όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα;;; Απαντηση: όχι ποτέ! Μην πω κάτι για τον Τσίπρα μου!

Αυτοδύναμη ΑΡΙΣΤΕΡΑ ως τείχος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του λαού γιά να μην έρθουν οι Φασίστες!

Επειδή έχει μείνει ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ο κάθε ΦΑΣΙΣΤΑΣ και δέχεται τους Εθνικούς Μύθους που του σέρβιρε στο Δημοτικό Σχολείο γιά ...ευνόητους λόγους ΥΠΟΤΑΓΗΣ του, το ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ κατεστημένο της Ελλάδας (Μεγαλο-Δεσποτάδες σε αγαστή συνεργασία με την ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ, με τους ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ διοριζόμενους σε Υψηλές θέσεις στο Δημόσιο "παυλο-μελάδες" από την ΔΕΞΙΑ, πρώην ΚΑΡΑΒΑΝΑΔΕΣ και όλο το χριστιανο-φασιστολόι τους), είμαστε άραγε εμείς "ανθέλληνες" επειδή ΘΕΛΟΥΜΕ την ΑΛΗΘΕΙΑ; __________________ΟΧΙ κύριοι!_____________"Εθνικόν είναι ότι είναι ΑΛΗΘΕΣ" είπε ο Σολωμός!______________Και το κουλουκάνικο ψευτο-πατριωτικό ΣΑΣ δεν είναι ΑΛΗΘΕΣ, αλλά βολεύει πολιτικά την ΔΕΞΙΑ και την ΦΑΣΙΣΤΟ-Δεξιά!..______________Και φυσικά ΔΕΝ το δεχόμαστε!_________Και φυσικά ΘΑ Τ΄ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ!____________Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει!..________________Τέρμα ο ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ, η καμαρίλα της ΔΕΞΙΑΣ και ο Μεσαίωνας, λέμε!

itio

.....οσο και να χτυπιεσαι......

Κατα τά άλλα

Το μικροαστικό σου επίπεδο επιδρά σφαιρικά στο πλαφόν της ανορθόδοξης κατάστασης πούχει τις ρίζες της βασικά στη σεξουαλική ανικανότητα της καταναλωτικής κοινωνίας.

@

Ναι μωρέ, επιτέλους να φύγει ο σκοταδισμός της δεξιάς και να ανατείλει επιτέλους η αναγέννηση του ισλαμισμού - της θρησκείας της ειρήνης και της αγάπης με τους φιλικούς λιθοβολισμούς, τους εξευγενισμένους αποκεφαλισμούς, της ανεκτικής στην διαφορετικότητα σαρίας, της μοντέρνας παιδοφιλίας, των κουλτουριάρικων διώξεων κατά των άπιστων κτλ. Με αυτόν τον Συριζα είμαστε 500 χρόνια μπροστά.

0,60

0,60 ρε τρολακι!Αμάν ρε παιδί μου...copy paste σε κάθε άρθρο.Δεν νυσταξες ακόμη!Μια χαρά δουλειά σε βρήκανε τα αναρχοαπλυτα πάλι.Τυχερε....Άντε να σε προτείνουνε και καμία δουλίτσα σε Σαουδικη Αραβια μεριά!Θα περασεις μια χαρά με τα συντροφια σου...θα σου τον κανουνε νααααααα και είμαι σίγουρος θα σ αρέσει πολύ!!!!

αι στα κομμάτια!!!!

Κοίτα ρε φίλε, που ήμουν ήρεμη Παρασκευιάτικα...και ήρθε αυτός και με έκανε τρελή.... Είμαστε στα καλά μας;;;;

Totenkopf

Μάλλον πρέπει να είσαι ευνουχισμένος μεγάλε,δεν έχεις "καρύδια"αντρικά.Πρέπει να είσαι κάτι το ουδέτερο

Δημητράκης

Αρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες ή αλλοιώς χέσε ψηλά και αγνάντευε η παραλλοιώς (θολο)κουλτούρα να φύγουμε...Διαλιέχτεεεεε...

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΟΙ 300 ΠΟΛΊΤΙΚΟΙ

ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

naxos

Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται τόσο παλαιά πολιτισμική δραστηριότητα στο Κεντρικό Αιγαίο, κατά τη Μέση Πλειστόκαινο περίοδο - Νέα δεδομένα δείχνουν πως το Αιγαίο ήταν προσβάσιμο στους αρχαϊκούς και πιο σύγχρονους ανθρώπους δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι θεωρείτο προηγουμένως

6