Ολοκαύτωμα στα Ανώγεια: Πέρασαν 73 χρόνια από τη μέρα που οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό

Ολοκαύτωμα στα Ανώγεια: Πέρασαν 73 χρόνια από τη μέρα που οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό

Είκοσι τρεις ημέρες κάθε πρωί έμπαιναν στο χωριό του Ψηλορείτη οι Γερμανοί και κατά ομάδες λεηλατούσαν τα σπίτια και τις περιουσίες, έκλεβαν, βανδάλιζαν και με δυναμίτες ανατίναζαν ότι φιλοξενούσε και σκέπαζε τους ανθρώπους του ορεινού αυτού τόπου

Κυριακή 13 Αυγούστου 1944. Οι Ναζί περικυκλώνουν τα Ανώγεια. Ψάχνουν να βρουν αντάρτες, αντιστασιακούς. Ψάχνουν, ρωτούν τους κατοίκους, απάντηση δεν παίρνουν και η απόφαση του διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, στρατηγού Μίλλερ, ως διαταγή γίνεται άμεσα εκτελεστέα. Κάψιμο και ισοπέδωση των Ανωγείων, ένα ολοκαύτωμα που κράτησε μέχρι την 5η του Σεπτέμβρη απλά και μόνο γιατί, όπως ανέφερε η διαταγή: «Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχία φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ' αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου»…
 
Είκοσι τρείς ημέρες κάθε πρωί έμπαιναν στο χωριό του Ψηλορείτη οι Γερμανοί και κατά ομάδες λεηλατούσαν τα σπίτια και τις περιουσίες, έκλεβαν, βανδάλιζαν και με δυναμίτες ανατίναζαν ότι φιλοξενούσε και σκέπαζε τους ανθρώπους του ορεινού αυτού τόπου. Η απόλυτη ισοπέδωση, η απόλυτη καταστροφή. «Το χωριό ισοπεδωμένο. Δρόμοι δεν υπήρχαν. Δρόμοι ήταν ανοιχτοί, καινούριοι δρόμοι πάνω από τα χαλάσματα. Ξεπετιούντανε κρεατόμυγες να σε φάνε. Έβλεπες τα σκυλιά τόσανε στο πάχος, να τρώνε πτώματα. Έβλεπες κατσίκες, σκύλους και βόδια ακόμα σκοτωμένα μέσα στο χωριό. 'Αναβαν δεξά ζερβά, ρούχα, ξύλα και εγροίκας μια μπόχα, μια βρώμα κι απ' όπου κι αν είχε στραφείς έβλεπες ερείπια, χάλια. Και λέω.. 'Αραγες, αυτό το χωριό, θα ξαναγίνει χωριό ποτές; Αυτό το χωριό θα ξαναγίνει χωριό πάλι;…», ακούμε τον γέροντα να περιγράφει τις εικόνες που έζησε και δεν ξεχνά στην Κινηματογραφική Καταγραφή της σύγχρονης ιστορίας των Ανωγείων (1900-1945) «Ο ΉΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Λευτέρη Χαρωνίτη.
 
Εκτελέσεις αμάχων, βία, καταπάτηση κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ακόμη και τους άντρες που χρησιμοποιούσαν ως δούλους μεταφορείς για τα κλοπιμαία τους που μετέφεραν στο χωριό Σείσαρχα και αυτούς μετά τους εκτελούσαν. Μαρτυρίες και καταγραφές φέρνουν στην επιφάνεια ιστορίες ανθρώπων που αρνούμενοι ή ακόμη και ανήμποροι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν και θάφτηκαν στα ερείπια του μίσους και του ολοκαυτώματος.
 
Στα χέρια και τις πράξεις των Ναζί, πράξεις παγκόσμιας κατακραυγής, παραδίδονται 940 σπίτια, κόποι μιας ολόκληρης ζωής από ορεσίβιους ανθρώπους ενός σκληροτράχηλου τόπου, που σκεπάστηκε όμως από τη σκληρότητα των κατακτητών καταγράφοντας στην ιστορία το 3ο ολοκαύτωμα των Ανωγείων 120 χρόνια μετά τα ολοκαυτώματα από πλευράς των Τούρκων. «Την ιστορία του χωριού θα πω με λίγα λόγια, πως τρεις φορές το κάψανε μα πάλι είναι Ανώγεια» λέει στη Μαντινάδα του ο Αριστείδης Χαιρέτης.
 
Όμως… Το χρέος των παππούδων, το γονιών προς τα παιδιά τους, όλων των Ανωγειανών προς τις επόμενες γενιές, δίνει τη δύναμη και πάλι τα Ανώγεια να ξαναχτιστούν… «Εδώ η πέτρα σου μιλεί και ο Βοριάς σου γνέφει, εκείνος που τα αφρουκαστεί, ελπίδες μόνο θρέφει», αναφέρει ο Μαντιναδολόγος Λευτέρης Μπέκρης που όπως είπε και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «κανείς σε τούτο τον τόπο δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα κλείσει τα μάτια του χωρίς να έχει κάμει το χρέος του». Και το χρέος δεν είναι άλλο πέρα από το χρέος που έχουν οι Κρητικοί στην Ράτσα όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, ο οποίος ήταν μέλος από συστάσεως στις 17 Ιουνίου του 1945 της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεως Ωμοτήτων Κρήτης (Κ.Ε.Δ.Ω.Κ.) και μαζί με τους, καθηγητή Ιωάννη Καλιτσουνάκη, καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, και τον Φωτογράφο Κωνσταντίνο Κουτουλάκη από άκρη σε άκρη της Κρήτης κατέγραψαν με κόπους και θυσίες κάθε ωμότητα τόσο από τους Ιταλούς όσο και από τους Γερμανούς κατακτητές.
 
Στην έκθεσή του ο Νίκος Καζαντζάκης, μεταξύ άλλων γράφει για τα Ανώγεια: «Την 13ην οι Γερμανοί συμπληρώσαντες την κύκλωσιν, εισήλθον εις τα Ανώγεια και διέταξαν τους υπολειφθέντας κατοίκους (θα ήσαν περί τα 1.500 γυναικόπαιδα) να αναχωρήσουν εντός ημισείας ώρας προς την κατεύθυνσιν του Γενή-Καβέ, οπόθεν να διασκορπισθούν εις τα διάφορα χωρία της Ρεθύμνης. Μετά ταύτα, προέβησαν εις Ολοκαύτωμα, γενικήν λεηλασίαν του χωρίου, πλουσιωτάτου εις κτηνοτροφικά και εριουργικά προϊόντα. Μετά την δήλωσιν εκάστη οικία εκαίετο πρώτον και έπειτα ανετινάσσετο δια δυναμίτιδος. Κάθε νύκτα οι Γερμανοί απεσύροντο εις τα Σείσαρχα και την πρωϊαν επανήρχοντο. To μέγεθος της λεηλασίας θα κατανόηση κανείς, όταν λάβη υπ' όψιν ότι αυτή διήρκεσεν από της 13 Αυγούστου μέχρι της 5 Σεπτεμβρίου. Κατά την διάρκειαν της διαρπαγής οι Γερμανοί εφόνευσαν εντός του χωρίου τον Γ. Σπιθούρην, μη δυνηθέντα ν' αποχωρήση μετά των άλλων κατοίκων, επίσης τους παραλύτους εξαδέλφους Κωνστ. και I. Ξυλούρην (ή Κίτρη), και τον υπέργηρον Νικ. Αεράκην, εις τας αγκάλας του οποίου έθεσαν, μετά την εκτέλεσιν, δεξιά και αριστερά τα πτώματα δύο χοίρων προς χλευασμόν. Δύο αδελφαί, η χήρα Εμμ. Καλλέργη και η χήρα Εμμ. Καβλέντη, η χωλή Ειρήνη Καραϊσκου και η Ευαγγ. Ιω. Πασπαράκη, αρνηθείσαι ν' αποχωρήσουν και προτιμήσασαι τον θάνατον απέθανον καείσαι και καταχωθείσαι έπειτα υπό τα ερείπια των ανατιναχθεισών οικιών των. Επίσης οι Γερμανοί εφόνευσαν τον εκ τραύματος της κεφαλής παράφρονα Εμμ. I. Σαλούστρον. Πολλοί άλλοι εφονεύθησαν εις τα πέριξ… Η επίσημος κατάστασις της Νομαρχίας Ρεθύμνης αναφέρει 117 Ανωγειανούς εκτελεσθέντας κατά την περίοδον της κατοχής…»
 
Οι Ανωγειανοί, πήραν την απόφαση πέρα από το θρήνο και τις μαύρες μέρες και έχτισαν την 'Ανω Γη του Ψηλορείτη, από την αρχή. Συνέχισαν έως και σήμερα να μάχονται, τις βροχές, το χιόνι, τους αέρηδες, να συμφιλιώνονται με τη φύση και να ατενίζουν τον καυτό ήλιο και τη λάμψη του, χωρίς να μισοσφραγίζουν τα μάτια τους. Με αυτά τα μάτια της περηφάνιας βλέπουν στον ορίζοντα τον κόσμο που πάντα ονειρεύονται και φαντάζονται. Τον κόσμο που αναφέρουν στα τραγούδια τους, στις μαντινάδες τους, στα κείμενα τους, στα βιβλία και τα παραμύθια τους προς τα παιδιά. Τον κόσμο του έρωτα, της αγάπης, του πολέμου για λευτεριά, ενός κόσμου ντυμένου με το πέπλο της δημοκρατίας, φιλόξενου και αλληλέγγυου, του κόσμου που περήφανα μπορεί από τις στάχτες του πάντα να ξαναγεννιέται. Γι' αυτό οι Ανωγειανοί μπορούν και μόνοι τους και με άλλους ανθρώπους… Μπορούν να αντέχουν, να γιατρεύονται και να παίρνουν από το χέρι τα μικρά κοπέλια και τις κοπελιές για να τους διδάξουν, να μη σκύβουν το κεφάλι. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι νέοι των Ανωγείων δεν εγκαταλείπουν το χωριό και παραμένουν στις δυσκολίες για επιβίωση πρωταγωνιστές.
 
Μιλούν με μαντινάδες και λένε: «T' Ανώγεια είναι ο κορμός τα φύλλα ειν' οι άλλοι, κι όποιος τσι ρίζες του ξεχνά είναι ντροπή μεγάλη». «Του τόπου η παράδοση πρέπει να συνεχίσει, Ανωγειανός γεννήθηκες, το χνάρι σου μη σβήσει». «Φύγετε σύννεφα ‘πο μπρος, ο ήλιος να προβάλλει, για δε μπορώ να τη θωρρώ ..τη καταχνιά σας πάλι».

ΣΧΟΛΙΑ (20)

Ολα τα γουρούνια Ναζιστικα-Αριστερα

Την ίδια μούρη εχουν. Η οικογένεια μου ειχε 5 θύματα απο τους Ναζί στην κατοχή(1942-44, 3 σε μαχες και 2 σε αντίποινα) και 7 απο τα φασιστομουτρα με αρχηγό τον αρχιδολοφόνο με το γαρύφαλο, οι γυναικες(3) ομαδικά βιασμένες πριν τις σφάξουν οι κατσαπλιαδες του φασιστικού ΕΑΜ. Το λαθος τους οτι δεν πηραν το μέρος κανενός αλλα κοίταζαν την δουλειά τους και τις οικογένειες τους. Μαύρος και κόκκινος φασισμός ειναι ίδιοι, οπως και οι δολοφόνοι τους. Απορώ μονο με τους κόκκινους φασιστες που μετα την καταρευση των φασιστικών καθεστώτων του κομμουνισμού και εκατομυρια αθώα θύματα ακομα δεν αισχύνονται να περιφέρουν την φασιστική τους ιδεολογία και να την υποστηρίζουν.

Helvetia patria

73 χρόνια μετά οι ναζί ακόμα εδω. Μιλάνε ελληνικά πλέον και φοράνε μαύρες μπλούζες. Με "αρχαία ελληνικά σύμβολα"....

Μιχαλης Θεοτοκης

Οι νεοναζι νομιζουν οτι εχουν και επιχειρηματα. Η σβαστικα; Αρχαιοελληνικο συμβολο. Οι λαμπαδηφοριες; Αρχαιοελληνικες κι αυτες. Ο ναζιστικος χαιρετισμος; Αρχαιοελληνικος χαιρετισμος. Ο ναζισμος; Αρχαιοελληνικη φιλοσοφια. Τα εγκληματα του Χιτλερ; Μα και ο Σταλιν εκανε εγκληματα (λες και αυτο ηταν το ερωτημα, φυσικα ο Σταλιν εκανε εγκληματα και δεν τον καταδικασε κανεις γιατι ηταν νικητης αλλα εμεις μιλαμε για τον Χιτλερ, οχι τον Σταλιν, εδω). Οι εβραιοι; Αφου το λεει κι ο Πλευρης ειναι υπανθρωποι. Να καψουμε τους πολιτικους μας αντιπαλους; Φυσικα, Αρχαιοελληνικο κι αυτο. Δεν ειναι ταχα ναζιστικη η Χ.Α. Φωτομονταζ ειναι οι φωτογραφιες του Παππα και Μιχαλολιακου με τις σβαστικες και τα λοιπα καραγκιοζιλικια. Μονο ατομα 15-20 μπορουν να πιστεψουν τετοια παιδαριωδη πραγματα. Διοτι κι εγω μπορω να λεω τα εξης. Ο Σταλιν; Ενας συγχρονος Λεωνιδας και τα γλουλαγκ σαν τον Καιαδα. Ο κομμουνισμος; Μια Αρχαιοελληνικη ουτοπια! Το σφυροδρεπανο; Μια Αρχαιοελληνικη παραλλαγη του μαιανδρου. Ο Κιμ; Η πλατωνικη πολιτεια! Λοιπον, αφηστε τα αυτα και να βρειτε καλυτερες δικαιολογιες. Δεν περνανε αυτα το 2017.

Καλα ρε Μιχαλη

Δηλ. καθε συμβολο που αρπαξαν για δικους τους ευνοητους λογους οι θερμοκεφαλοι θα το διαγραφουμε απο την ιστορια μας; τι ειν αυτα παλι; Σιγα σιγα θα μιλαμε τουρκικα αν μαθευτει οτι ο Χίτλερ μαθενε ελληνικα.

Γνωση και αγνοια

Διαβαζω κατι σχολια απο 'μαραμενες υπαρξεις' που μας διαφωτιζουν οτι οι σημερινοι Γερμανοι ειναι οι γονοι των ναζι φονιαδων του Γ Ραιχ. Αν υπηρχε ιχνος ενδιαφεροντος για το τι εγινε και γιατι, θα εκαναν μια ερευνα. Δεν υπαρχει αμφιβολια οτι αυτα τα εγκληματα πολεμου που διεπραξαν οι ναζι ηταν ο,τι πιο ειδεχθες γνωρισε η χωρα μας και οχι μονο η δικη μας. Βεβαια υπαρχουν και σημεια που εντεχνα τα κρυβουν ολοι οσων η ιστορικη γνωση εχει διαστασεις γραμματοσημου: α) συμφωνα με εγγραφο του γερμανικου υπουργειου Αμυνας, στην Ελλαδα σκοτωθηκαν απο ανταρτες κατα την διαρκεια της κατοχης συνολικα 376 Γερμανοι στρατιωτες. Και σε περιπτωση αμφισβητησης απο καποιους, ας τους κανουμε το χατηρι και ας πουμε οτι ηταν δυο φορες περισσοτεροι. β) Το ισχυον και καταπτυστο "Δικαιο του Πολεμου" που ισχυε τοτε, (Η Συνθηκη της Χαγης του 1907, ο Κανονισμος Δικαιου Χερσαιου Πολεμου και η Συμβαση της Γενευης του 1929) επετρεπε (ακουσον, ακουσον!) τα αντιποινα εις βαρος του γενικου πληθυσμου δηλ. των πολιτων, σε "λογικες διαστασεις". Οι ανταρτες, οπως ενας σχολιαστης παρατηρησε, "την κοπανισαν" και αφησαν τους ναζι-φονιαδες να σφαζουν και να πυρπολουν μερες ολοκληρες. Ζητω συγνωμην αλλα θα το πω: να χεσω τετοιου ειδους αντισταση. Το ηξεραν πολυ καλα οτι αν στησουν ενεδρες και σκοτωσουν στρατιωτες των ναζι, θα ειχε σαν αποτελεσμα αυτα που εγιναν. Ηδη πριν καν αρχισει ενοπλη αντισταση μετα την εισβολη των ορδων και σε μια κρυφη συγκεντρωση Στρατηγων του Ελληνικου Στρατου στην Αθηνα, δηλωσαν οτι δεν ειναι υπερ αντιστασιακων πραξεων στις αστικες περιοχες η κοντα σε χωρια γιατι θα τις ακολουθουσαν αντιποινα (Ιστορια της συγχρονης Ελλαδας, Σ.Γρηγοριαδης). γ) κατα την διαρκεια της κατοχης σκοτωθηκαν η/και εκτελεστηκαν πανω απο 50.000 Ελληνες απο τους ναζι δολοφονους. Τελειωνοντας θελω να πω στον αγαπητο συνσχολιαστη που λεει κατι "για τα λεφτα και τα μπανια": Τα παιδια δεν ευθυνονται για τις πραξεις των γονιων τους και αν δεν θελουμε τα λεφτα των Γερμανων, κανεις δεν μας υποχρεωνει να τα παρουμε. Η καταντια μας δεν οφειλεται στου απογονους των ναζι αλλα στην δικη μας ροπη στην διαφθορα, αμαθεια και δικαιολογια: ο,τι γινεται φταινε οι αλλοι.

α

Αυτα ελεγαν οι δοσιλογοι επι Κατοχης, τα ιδια λενε και σημερα τα ανηψια τους.

Ρε ανιστορητοι ξερολες

18.02 και 18.12, εκτος απο να βριζετε, σας εμαθαν αυτοι που σας αναθρεψαν τιποτ 'αλλο; Ο ανθρωπος, καταδικαζει τα εγκληματα και φερνει επιχειρηματα με παραπομπες και σεις αυτα που σας μαθανε, δηλ. βλακειες και βρισιες. Γιαυτο η Ελλαδα γινεται χαβουζα. Γιατι αντί να διαβασετε, να θελετε να μαθετε και να ξεστραβωθητε, παπαγαλιζετε τα λογια των ανιστορητων που σας μεγαλωσαν. Αλλα ποτε δεν ειν αργα. Προσπαθηστε να διαβαστε και να μαθετε κ αφηστε τις προσφιλεις σας οικογενιακες στερεοτυπες χαζομαρες.

@Γνωση και αγνοια

Δεν ξέρω πόσους έχασες στον πόλεμο... Αν δεν έχασες κανένα, λογικό να το παίζεις ψύχραιμος. Αν έχασες και δικαιολογείς τους φονιάδες είσαι για λύπηση. Έχω γνωρίσει αρκετούς "large" τύπους σαν εσένα, που φυσικά δεν είχαν απώλειες και το παίζουν υπεράνω, και μόλις χάσουν 50 ΕΥΡΩ είναι σε έξαλλη κατάσταση. Ανθρωπάκια δυνατά στα λόγια, κατά τα άλλα κοκοκο... Ραγιάδες σκέτοι... Κρίμα γι' αυτούς που έπεσαν για τύπους σαν εσένα...

gt

Tη θεωρεία αυτή περι 'προκλητικών επιθέσεων ώστε να ακολουθήσουν αντίποινα την έχω ακούσει και πιστεύω ότι εχει δόση αλήθειας. Ήταν ό πιο αποδοτικός τρόπος για να ενισχυθούν οι αντιστασιακές ομάδες. Μπορούμε να συζητάμε μέρες εάν είναι ηθικό ή ανήθικο . Είναι όμως βέβαιο ότι τα εγκλήματα στους αμάχους τα οποία διαφέρουν από των όρο 'παράπλευρες απώλειες' γιατί γίνονται με εγκληματική πρόθεση και όχι τυχαία προκαλούν στον πληθυσμό φόβο και μίσος. Τα δύο συστατικά του καλού μαχητή.

Τώρα πιά οι Γερμανοί είναι..."φίλοι"μας!!

Mόνο που οι Γερμανοί μπορεί να μην υποδούλωσαν τους Κρητικούς κατά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο...τους "υποδούλωσαν" όμως αρκετά χρόνια μετά, με τον....ΤΟΥΡΙΣΜΟ!!!!!

Ειναι

Ειναι μακρυς ο δρομος ακομα για τους γερμανους προς τον αποβαρβαρισμο και τον εξανθρωπισμο

ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ

ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΧΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ? ΤΟ ΝΑ ΕΝΕΔΡΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ Η ΜΙΑ ΦΡΟΥΡΑ Η ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΕΣΤΩ ΕΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΞ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΑ ΣΥΝΕΝΟΧΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΑΧΟΥΣ .ΣΤΑ ΖΩΝΙΑΝΑ ΟΙ ΝΑΡΚΕΜΠΟΡΟΙ ΕΣΤΗΣΑΝ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΕΝΕΔΡΑ ΣΤΑ ΕΚΑΜ .ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ?

Έγραψες

Τυπικός "Έλληνας". Υποκλίνομαι στο μεγαλείο της "διανοίας" σου.

Totenkopf

Αν σχολιάζεις εμένα δεν είναι θεμα διάνοιας αλλά γεγονότων.Οσο για το αν ειμαι Έλληνας,ειμαι και παραπάνω από όσο νομίζεις.Καλά θα κάνεις να διαβάσεις την ιστορία και τα γεγονοτα και απο τις δυο πλευρές και να μην τρώς αμάσητο το σανό που σου δίνουν τόσα χρόνια.

τς, τς, τς

μήν λές τέτοια, δεν κάνει, θα σε πουν φασίστα.

νηρέας

Να τα λέμε όλα 1) H Γερμανοί που επιτέθηκαν τότε, ήταν η ( αφρόκρεμα) των επίλεκτων . Για πρώτη και τελευταία φορά έγινε επιχείριση αλεξιπτωτιστών με σύγχρονο οπλισμό . 2) Εγινε ξαφνικά (Δεν είχαν τότε ΤV) .3) Τότε οι κρητικοί σκότωναν τους Γερμανούς να πάρουν οπλισμό , τίποτα άλλο .4) Ηταν εύκολο να κατεβούν αντάρτες ??

Totenkopf

Δηλαδή ρε μεγάλε εσύ εποκροτείς τη σφαγή των γερμανών αλεξιπτωτιστών που τους θέριζαν από κάτω και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν;

Μμ

Έκτοτε, όλη η κρήτη πυ δεν ξεχνά και τιμά την μνήμη κλπ, υποδέχεται κάθε καλοκαίρι τους απογόνους των κατακτητών που έρχονται με τα ωραία τους λεφτά για τα μπάνια τους.

@έκτοτε η Κρήτη τους καλοϋποδέχεται....

Πήδους κάνουν για...πάρτη τους!!!!

Κυρίτση

Ποια μπάνια; Εγώ μόνο τη Νυρεμβέργη θυμάμαι. ΜΕΤΑ, όχι ΠΡΙΝ, "go back, κυρία Μέρκελ".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

drap3

Εικόνες από το κρησφύγετο του 24χρονου Αλβανού κακοποιού στο Κορωπί, που πιάστηκε στα δίχτυα της αστυνομίας το πρωί του Σαββάτου, κατάφερε να εξασφαλίσει η κάμερα του protothema.gr. - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους δύο δραπέτες του ΑΤ Αργυρούπολης

8

Με τη φαντασμαγορική μουσική εκδήλωση «The Peacemakers” (Οι ειρηνοποιοί), μήνυμα ειρήνης και παγκόσμιας συμφιλίωσης, άνοιξε τον κύκλο των εργασιών του το διεθνές συνέδριο «Δραματικές αλλαγές στον πλανήτη και οι Ελληνικές Ρίζες της Οικολογικής Ηθικής»