LIVE

Κορωνοϊός

Το χρονικό των ελέγχων του «Norman Atlantic»

Το χρονικό των ελέγχων του «Norman Atlantic»

Τι είχαν δείξει οι επιθεωρήσεις - Για ποιες παρατηρήσεις είχε πάρει προθεσμία 14 ημερών να τις επιδιορθώσει - Τι αναφέρεται για τα σωστικά μέσα και για πόσους επιβάτες επαρκούσαν  - Στο πλοίο δεν δηλώθηκαν επικίνδυνα φορτία

Ενώ οι Ιταλοί κατηγορούν την ελληνική πλευρά για καθυστερήσεις και  παραλείψεις όσον αφορά στο «Norman Atlantic», το Λιμενικό Σώμα με δύο έγγραφα που δημοσιοποίησε αργά το βράδυ της Παρασκευής κατέρριψε τους ισχυρισμούς της ιταλικής πλευράς.

Παράλληλα, όμως, έγινε γνωστό πως στο πλοίο είχαν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μάλιστα, πριν να εκτελέσει δρομολόγια στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα, ενώ διενεργήθηκε επιθεώρηση από ειδικούς εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές στο λιμάνι της Πάτρας.  

Επίσης, το προαναφερόμενο πλοίο είχε επιθεωρηθεί από τις Ισπανικές Αρχές στις 15/6 στο λιμένα του Χιχόν και από τις Ιταλικές Αρχές στις 23/09/2014 και 13/11/2014 στους λιμένες της Μεσσίνα και Σαλέρνο αντίστοιχα χωρίς να καταγραφούν παρατηρήσεις. 

Ακόμη, οι ελληνικές αρχές ξεκαθαρίζουν πως στο πλοίο δεν δηλώθηκαν επικίνδυνα φορτία.

Το πλοίο 

Το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο “NORMAN ATLANTIC” IMO: 9435466 είναι Ιταλικής σημαίας και άρχισε να ναυπηγείται τη 19/12/2006 (ημερομηνία θέσης τρόπιδας) και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το έτος 2009, (με αυτό το όνομα από 2014).

Οι έλεγχοι

Πριν να εκτελέσει δρομολόγια στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και αντιστρόφως διενεργήθηκε επιθεώρηση από ειδικούς εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές στο λιμάνι της Πάτρας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις Κοινοτικής Οδηγίας 1999/35,  για τις επιθεωρήσεις κράτους λιμένα σε επιβατηγά πλοία.  

Σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο πλοίο είχε επιθεωρηθεί από τις Ισπανικές Αρχές στις 15/6 στο λιμένα του Χιχόν και από τις Ιταλικές Αρχές στις 23/09/2014 και 13/11/2014 στους λιμένες της Μεσσίνα και Σαλέρνο αντίστοιχα χωρίς να καταγραφούν παρατηρήσεις. 

Κατά την επιθεώρηση στις 19/12/2014 στο λιμένα της Πάτρας κατεγράφησαν 6 παρατηρήσεις, οι 2 από τις οποίες αποκατεστάθησαν πριν από τη λήξη της επιθεώρησης και για τις υπόλοιπες 4 εδόθη από τους επιθεωρητές με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και συμφώνως των διατάξεων της Κ.Ο. 99/35,  χρόνος ανάληψης ενεργειών προς αποκατάστασή τους. 

2. Παρατηρήσεις αποκαταστάθηκαν προ του απόπλου:

Α. Διαπιστώθηκε ότι από τις πολλές διατιθέμενες πυροστεγείς πόρτες του πλοίου, μία εξ’ αυτών ( Νο. 112) δεν έκλεινε σωστά. Κατόπιν ανάληψης σχετικών ενεργειών από τα μέλη του πληρώματος η παρατήρηση αποκαταστάθηκε έως τη λήξη της επιθεώρησης.
Β. Κατά τη διάρκεια ελέγχου υδατοστεγανότητας στους χώρους του γκαράζ του πλοίου, παρατηρήθηκε μικρή διαρροή από τη ράμπα που οδηγεί από το κύριο κατάστρωμα οχημάτων στο από κάτω κατάστρωμα. Η συγκεκριμένη παρατήρηση κατόπιν ανάληψης ενεργειών εκ μέρους του πληρώματος αποκαταστάθηκε έως τη λήξη της επιθεώρησης και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη  παρατήρηση καταχωρήθηκε από τους επιθεωρητές με σχετικό κωδικό αποκατάστασης.

3. Παρατηρήσεις για τις οποίες δόθηκε προθεσμία αποκατάστασης 14 ημερών

Α. Διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές ότι, το επί του πλοίου πλάνο έρευνας/διάσωσης (SAR PLAN) δεν είχε εγκριθεί από το ΕΚΣΕΔ του Πειραιά.  Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας για περιστατικά Έρευνας και Διάσωσης (SAR PLANS) δεν πρέπει να συγχέονται με άλλα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνου, τα οποία αφορούν στην ασφαλή διαχείριση των περιστατικών ανάγκης από τα πλοία και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, παρόλο που προσομοιάζουν σε αρκετά σημεία.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα από 15/12/2014 και 19/12/2014 μηνύματα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πλευράς εταιρείας, είχαν αναληφθεί οι σχετικές ενέργειες για έγκρισή του και ως εκ τούτου για τη συγκεκριμένη παρατήρηση σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνεται από την Κ.Ο. 99/35 και με την επαγγελματική κρίση των επιθεωρητών, δόθηκε προθεσμία αποκατάστασης 14 ημερών. Η εν λόγω έγκριση δόθηκε από το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. την 22/12/2014, ημερομηνία που δόθηκε αντίστοιχη έγκριση από το Italian Maritime Directorate Of Ancona – 7ο Maritime Rescue Sub Center. Σημειώνεται ότι τα κατατιθέμενα κάθε φορά SAR PLAN των πλοίων έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των Κέντρων Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τα Ε/Γ πλοία σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αφορούν μεταξύ άλλων σε στοιχεία πλοίων, σε φερόμενα σωστικά μέσα, σημεία επαφής (Points of Contact) μεταξύ πλοίου/εταιρείας και Κέντρων Διάσωσης που εδρεύουν στις περιοχές δραστηριοποίησης των εν λόγω πλοίων.   

Β. Διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές, παρότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια στη θάλασσα προβλέπεται  μόνο η χρήση φορητών επαναφορτιζόμενων φώτων, σε ορισμένα σημεία του μηχανοστασίου έλλειψη ορισμένων εκ του συνόλου του συμπληρωματικού εφεδρικού φωτισμού στις εξόδους διαφυγής από το μηχανοστάσιο. Ο κύριος φωτισμός και εφεδρικός φωτισμός λειτουργούσαν κανονικά. Για τη σχετική παρατήρηση σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνεται από την Κ.Ο. 99/35 και με την επαγγελματική κρίση των επιθεωρητών, δόθηκε προθεσμία αποκατάστασης 14 ημερών.

Γ. Παρατηρήθηκε από τους επιθεωρητές μόνο σε σημεία του εσωτερικού κλιμακοστασίου, καθώς υπήρχαν σε λοιπούς χώρους ενδιαίτησης, έλλειψη πλάνων σήμανσης (μιμικών πλάνων) των κύριων και δευτερευουσών διαδρομών από τους χώρους ενδιαίτησης στους χώρους συγκέντρωσης. Για τη συγκεκριμένη παρατήρηση σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνεται από την Κ.Ο. 99/35 και με την επαγγελματική κρίση των επιθεωρητών δόθηκε προθεσμία αποκατάστασης 14 ημερών.

Δ.  Διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές σε κάποιους χώρους ενδιαιτήσεων επιβατών η ανάγκη συμπλήρωσης της ήδη υπάρχουσας σήμανσης που οδηγεί στους σταθμούς συγκέντρωσης του πλοίου με τις ενδείξεις Α και Β.  Από την επιθεώρηση, όμως, προέκυπτε ότι υπήρχε η προβλεπόμενη υποχρεωτική σήμανση στη διαδρομή προς τους σταθμούς συγκέντρωσης επιβατών. 

Για τη συγκεκριμένη παρατήρηση σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνεται από την Κ.Ο. 99/35 και με την επαγγελματική κρίση των επιθεωρητών, δόθηκε προθεσμία αποκατάστασης 14 ημερών.

Σημειώνεται: 

Ότι σύμφωνα με το εκδοθέν από την Ιταλική Σημαία πιστοποιητικό καταγραφής του εξοπλισμού ασφαλείας του επιβατηγού πλοίου “NORMAN ANTLANTIC” IMO: 9435466, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς 499 επιβατών ενώ τα σωστικά μέσα του πλοίου καλύπτουν τον αριθμό των 880 επιβαινόντων. 

Από τις ΩΠ: 290305/12-14 και ΩΠ: 290245/12-14 αναφορές Κ.Λ. Πάτρας και Κ.Λ. Ηγουμενίτσας αντίστοιχα προκύπτουν τα ακόλουθα:

i) To πλοίο εκτέλεσε το πρώτο του δρομολόγιο στις 19/12/2014 αφού επιθεωρήθηκε την ίδια ημέρα, από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, στο λιμένα της Πάτρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ο. 99/35.

ii) Την 27/12/2014 και ώρα 17:45 απέπλευσε από το λιμάνι της Πάτρας με πλήρωμα 56 ατόμων και 172 επιβάτες, 30 Ι/Χ, 80 Φ/Γ, 02 Camper, 01 δίκυκλο, 01 trailer για τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Ανκόνα.

iii) Δεν δηλώθηκαν επικίνδυνα φορτία.

iv) Ελέγχθηκαν 08 οχήματα από κινητό σύστημα  X-RAY και 83 οχήματα από εταιρία security του φορέα διαχείρισης.

v) Στο λιμένα Ηγουμενίτσας επιβιβάστηκαν επιπλέον 250 επιβάτες, και φορτώθηκαν 55 Ι/Χ, 03 λεωφορεία, 48 Φ/Γ, 01 Camper, 01 trailer και 01 ασυνόδευτο Ι/Χ. Επιπρόσθετα  ελέγχθηκαν 57 οχήματα εκ των οποίων τα 31 επίσης από κινητό σύστημα Χ-RAY.

vi) Ομοίως δεν δηλώθηκαν επικίνδυνα φορτία.

vii) Από λιμένα Ηγουμενίτσας απέπλευσε την 28/12/2014 και ώρα 01:35 προς το λιμένα της Ανκόνα και κατά τον απόπλου η συνολική κίνηση του πλοίου ήταν:

422 επιβάτες, 85 Ι/Χ, 128 Φ/Γ, 03 Camper, 03 Λεωφορεία, 01 δίκυκλο, 02 trailer, 01 ασυνόδευτο Ι/Χ.  
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (13)

ντροπη στη Νεριτ

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 1Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΥς ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥς ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠ ΤΙς ΕΡΕΥΝΕς....εχει βαλει 1ο θεμα στο δελτιο τα κομματα και το τι ειπε ο τσιπρας -ΑΙΣΧΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣ.-ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ. 18 ΛΕΠΤΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΕς

ts@tsos

εχει δικιο ο φιλος παρακατω Οταν νοικιαζεις καποιο μεσο και χρησιμοποιοεις το ονομα σου, εισαι υπευθυνος για αυτο. Ομοιως τα προϊοντα "φασον". Αλλος τα κατασκευαζει, αλλα αυτος που εσει τη "σταμπα" του επανω ειναι αγορανομικα υπευθυνος για την ποιοτητα τους

Μετρώντας τις ημέρες

Επιπλέον, οι Ιταλικές εισαγγελικές αρχές φαίνεται να έχουν δίκιο για καθυστερήσεις και γι αυτό τα ΜΜΕ μας θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά στο μέλλον για το πώς χρωματίζουν την παρεχόμενη πληροφόρηση, αν θέλουν να είναι αντικειμενική. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εδώ, μόλις "αργά το βράδυ της Παρασκευής" (δηλ. αργά το βράδυ της 2ας Ιαν. 2015) οι δικές μας λιμενικές αρχές (προφανώς βασισμένες σε πληροφόρηση και επεξεργασία στοιχείων της ΑΝΕΚ, επεξεργασία η οποία ενδέχεται να καθυστέρησε λόγω χαμηλής ποιότητας διαδικασίες επιβίβασης της ΑΝΕΚ) κοινοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των επιβαινόντων. Δηλαδή, μετά την παρέλευση της 28ης, 29ης, 30ης, 31ης Δεκ. 2014 και 1ης, 2ας Ιαν. 2015 (δηλαδή, συνολικά 6 ημέρες).

Επιτέλους Εθνική Συναίνεση ...

Έχουμε τρελλαθεί τελείως! Η ενημέρωση που μας παρέχεται από όλες τις κατευθύνσεις στην Ελλάδα αφορά στο τι συνέβη σε ένα Ιταλικό πλοίο που ταξίδευε μεταξύ Ελλάδας κι Ιταλίας κι όχι σε ένα πλοίο της ελληνικής ακτοπλοϊκής εταιρείας ΑΝΕΚ που έκανε το δρομολόγιο Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα. Αν είμαι επιβάτης της ΑΝΕΚ, των Μινωϊκών, της Superfast ...., όταν μπαίνω σε ένα πλοίο βαμμένο απ' έξω με το όνομα της εταιρείας (ANEK LINES στη περίπτωση μας) όπως όλα τα άλλα πλοία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, θα πρέπει από εδώ κι εμπρός να βρίσκω τρόπο να μαθαίνω αν είναι πραγματικά ιδιοκτησία της ακτοπλοϊκής ή νοικιασμένο ή δανεισμένο ή χαρισμένο .... για να ξέρω ποιόν πληρώνω και ποιός αναλαμβάνει την ευθύνη για την μεταφορά μου? Κάποια εποχή διαβάζαμε ότι η Ολυμπιακή νοίκιαζε αεροπλάνα και πληρώματα από διάφορες απίθανες χώρες. Αν γινόταν δηλαδή ατύχημα η ευθύνη θα αναζητείτο π.χ. στο "Τρινιντάτ" κι όχι στην ΟΑ? Μας αφορούν σαν επιβάτες/πελάτες οι συμβάσεις μεταξύ εταιρειών (αγορά ή ενοικιασμός μεταφορικού μέσου) ή τελικά για ποιά εταιρεία πετάει το αεροπλάνο ή ταξιδεύει το πλοίο? Και εδώ μιλάμε για ένα πλοίο βαμμένο με την επιγραφή ANEK LINES, δεν ήταν κάλυψη μια στιγμιαίας ανάγκης με αλλαγή πλοίου! Εξακολουθούμε να βλέπουμε φωτογραφίες του πλοίου που να μην δείχνουν την επιγραφή ANEK LINES!!! Ταυτόχρονα καμιά κουβέντα δεν γίνεται έστω για διερεύνηση (με μελλοντική αξια) του τι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα το λιμενικό στην Ελλάδα για το πώς φορτώνονται και ταξιδεύουν τα πλοία. Δεν είναι τυχαία τα ατυχήματα την περίοδο εορτών κι αργιών. Είμαστε μάρτυρες μια πρωτοφανούς συνομωσίας εθνικής σιωπής όλου του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η αντιπολίτευση καταγγέλνει τα πάντα και εδώ δεν βλέπει τίποτα! Έχουμε μια εταιρεία λαϊκής βάσης των Χανίων, της κοινωνίας των Μητσοτάκηδων και του Σταθάκη, μια εταιρεία με μεγαλομέτοχο Βαρδινογιάννη, με μικρότερη σημασία τη συγγένεια με την Κεφαλογιάννη, οι λιμενικοί ψηφίζουν κι αυτοί στις εκλογές, οι ναυτικοί επίσης, ... μούγκα λοιπόν! Δεν εμφανίζονται ούτε καν δηλώσεις ναυαγών να ααναφέρονται στην ΑΝΕΚ.... εντλέως ανεξήγητο! Μέχρι κι αυτοί "βλέπουν" Ιταλούς ή λογοκρίνεται ότι βλέπουμε? Κρητικός σασμός!

παξινος

Σωστος και με το παραπανω φιλε μου .. Ερχονται ομως εκλογες και κανεις δεν θα πειραξει τους Κρητικους ουτε τους Βαρδινογιαννηδες αλλά και την SUPERFAST αλλωστε μην ξεχναμε για οσους ξερουν οτι ΑΝΕΚ και SUPERFAST κανουν μαζι το δρομολογιο της Ανκονα !!! Εγω ταξιδευω πολυ συχνα στην Ιταλια για δουλειες και ταξεδευω σχεδον παντα με τις Μινωικες αλλα και αυτα τα πλοια ανηκουν στον Grimaldi (με Ιταλικη σημαια) τα εισητηρια ομως και η ευθυνη ειναι των Μινωικων γραμμων!! αντιστοιχα και για το NORMAN ATLANTIC η ευθυνη βαραινει την ΑΝΕΚ.. αλλωστε η φορτωση του πλοιου εγινε σε Ελληνικα λιμανια ... Ενα αλλο μεγαλο θεμα ειναι γιατι η ΑΝΕΚ ΔΕΝ δρομολογει τα ΔΙΚΑ της ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ πλοια (αν δεν κανω λαθος 11 στον αριθμο ) και χρησιμοποιει νοικιασμενα RO/RO πλοια σχεδον πανομοιοτηπα και στην γραμμη της Βενετιας ...

Ελλαδιστάν

Ποτέ δεν είμασταν Ευρώπη. Απλά είχαμε ευρώ στη τσέπη και κάναμε τάχαμου τους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η Ελλάδα, σας το είπε κατάμουτρα ο ευχαριστάκιας με το Σάμινα και εσείς τον καταψηφίσατε γιατί θέλετε και άλλα Σάμινα. Σαπιοκάραβα σκυλοπνίχτες των τριων νταβατζήδων που έχουν μοιράσει το Αιγαίο μεταξύ τους μας πνίγουν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα γιατί "πνίγηκαν άλλοι"

οπα μεγαλε

Καπου τα μπερδεψες.Η αληθεια ειναι οτι τα τελευταια χρονια (οχι πανω απο 10) εχουν μπει ολοκαινουρια πλοια με ολες τις προδιαγραφες ασφαλειας για να εξυπηρετησουν τις θαλασσιες συγκοινωνιες,σε ποσοστο πανω απο 70%.Το γεγονος οτι εγινε αυτο το τραγικο συμβαν με το συγκεκριμενο πλοιο δεν σημαινει οτι ταξιδευει ο κοσμος με σαπιοκαραβα οπως λες.

Κk

Ενα άρθρο για το ναυαγιο με τις ευλογίες της ΑΝΕΚ και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας...

ΔΓΚ

οι κανόνες και η νόμοι του Ναυτικού δικαίου έχουν σαφώς τις αιτίες, αλλά και τις σκοπιμότητες που προκάλεσαν την Ναυτική τραγωδία. Η καθυστέρηση στην αποστολή SOS απο τον Ιταλό πλοίαρχο , η παλινδρόμηση του πλοίου απο τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα Ιταλικά εν μέσω πυρκαιάς, κρύβουν σκοπιμότητες και αποτελούν την ουσία της τραγωδίας,τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε...κρίμα στον κόσμο που χάθηκε...

ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ

ΤΟ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΙΧ ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ??

Λίγη πρόβλεψη δεν βλάπτε

δικό σου, καχύποπται. Πήγαινε να το παραλάβεις. Εκεί πήγε το μυαλό σου; Αθεόφοβε! Οτιδήποτε επιβιβάζεται στην ΑΝΕΚ, υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Βέβαια, υπάρχουν παραβάσεις που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αλλά 40 χρόνια απέδειξε η ΑΝΕΚ, ότι μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της θαυμάσια και με αξιοπρέπεια. Η συνεργασία με τους Γκριμάλντι ή άλλους ξένους παράγωντας επέφερε δρυμία αναστάτωση. Οι Έλληνες ταξιδιώτες αντέδρασαν σφόδρα. Δεν ανέχθηκαν ιταλική κατοχή σε πλοίο που φέρει ελληνικό όνομα. Η απόφαση της ΑΝΕΚ να συνεργαστεί με ιταλικές εταιρείες, αποδείχθεικε τόσο λανθασμένη όσο και μακάβρια. Ήταν αναμενόμενο! Σήμερα αποδεικνύεται ότι είχαν δίκηο τότε που οι Έλληνες ταξιδιώτες διαμαρτυρήθηκαν εντόνως εκφράζοντας σφόδρα την δυσφορία τους. Αισθάνθηκαν, όχι ως επιβάτες, αλλά ως εμπόρευμα. Η νταλίκα έλαβε προτεραιότητα μπροστά στον άνθρωπο. Τα μεγάλα τουριστικά Ferry απεσύρθηκαν από το δρομολόγιο Βενετία -Πάτρα. Μπήκαν ειδικά οχηματαγωγά για μεταφορά της νταλίκας. Ο άνθρωπος έπαψε να μετράει. Παρά τα σφάλματα και τις παραλλήψεις θα πρέπει να δοθεί επαρκεί βοήθεια στην ΑΝΕΚ να σταθεί μόνη της στα πόδια της. Χωρίς ξένη βοήθεια. Μα είναι αυτονόητο! Με τον πόλεμο της Γιουγκοσλαυας αποκόπηκε η Ελλάδα από την Ευρώπη. Αν συμβεί το ίδιο με την κατάργηση των δρομολογίων Βενετία- Πάτρα, τότε η απομόνωση της χώρας μας από την ΕΕ θα είναι περιπέτεια ανυπολογίστων συμφορών. Λίγη πρόβλεψη δεν βλάπτει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης