Το ΣτΕ δίνει προθεσμία δύο μήνες στην κυβέρνηση για να επιστρέψει τα αναδρομικά στους ενστόλους

Το ΣτΕ δίνει προθεσμία δύο μήνες στην κυβέρνηση για να επιστρέψει τα αναδρομικά στους ενστόλους

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης - Γιατί οι σύμβουλοι Επικρατείας επιχειρηματολογούν ότι οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα δεν είναι εμπόδιο για την αποκατάσταση του μισθολογίου των ενστόλων

Το ότι θα αποτελούσε αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και της Τρόικας η αναδρομική αύξηση των αποδοχών των ενστόλων στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς,  δεν συνιστά νόμιμο εμπόδιο για την συμμόρφωση προς την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους ενστόλους, αλλά ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούσε η Κυβέρνηση να δρομολογήσει τη διαδικασία της επιστροφής των αποδοχών και την αποκατάσταση του μισθολογίου τους.

Αυτή είναι μια από τις βασικές σκέψεις των τεσσάρων πρακτικών της Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έθεσαν προθεσμία δύο μηνών στο υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθεί προς την τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τους ενστόλους όλων των Σωμάτων.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι σε περίπτωση διαμόρφωσης του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Σωμάτων δεν μπορεί να είναι κατώτερες εκείνων που είχαν διαμορφωθεί πριν την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012, με τον οποίο μειώθηκαν οι αποδοχές των ενστόλων. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο τότε ισοδυναμεί με παραβίαση του δεδικασμένου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ τον περασμένο Ιανουάριο έκρινε ομόφωνα  ότι οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων που έγιναν αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012 είναι αντισυνταγματικές και υποχρέωσε την Κυβέρνηση να καταβάλει αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους και να επαναφέρει το μισθολόγιο στο παλαιό καθεστώς.
            
Να σημειωθεί, ότι το υπουργείο Οικονομικών  έως σήμερα δεν έχει λάβει υπόψη του  την απόφαση του ΣτΕ και για το λόγο αυτό οι ένστολοι κατέθεσαν τον περασμένο μήνα αιτήσεις στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

Με τις αιτήσεις τους ζητούν να συμμορφωθεί η κυβέρνηση στην αμετάκλητη δικαστική απόφαση της Ολομέλειας  και να της επιβληθούν  κυρώσεις.

Συγκεκριμένα κατέθεσαν αιτήσεις η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Αξιωματικών Αστυνομίας.

Προηγουμένως, οι ένστολοι είχαν στείλει (19.6.2014) εξώδική δήλωση στο υπουργείο Οικονομικών για την ανδράνεια συμμόρφωσης του προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Το υπουργείο Οικονομικών διατύπωσε  στους ενστόλους την πρόθεση του να προβεί  στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ «κατόπιν, ωστόσο, συνεκτιμήσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, τις εξ αυτού απορρέουσες δεσμεύσεις και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας».

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται, επίσης, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν «εκκινήσει τη διαδικασία αποτίμησης του δημοσιονομικού κόστους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι η εν λόγω δαπάνη δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, ούτε, άλλωστε, είχε περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2015 – 2018, το οποίο εγκρίθηκε με τον προγενέστερο της δημοσιεύσεως της ακυρωτικής αποφάσεως ν. 4263/2014».

Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών «για την αποτίμηση των δημοσιονομικών συνεπειών, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσώπων στα οποία αφορά η απόφαση, πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρόνος, μόνον δε μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει «το εν λόγω ζήτημα να συμπεριληφθεί μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν σε διαβούλευση κατά τη διάρκεια των συνεχών διαπραγματεύσεων, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικας, οι οποίες θα αρχίσουν στις 2.9.2014 και, ειδικότερα, κατά το τέλος του δευτέρου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εταίρων για την κάλυψη του πιθανολογούμενου σοβαρού δημοσιονομικού κόστους που θα επέλθει».

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υπό των πρόεδρο της Σωτήρη Ρίζο, εξέδωσε  τέσσερα πρακτικά (10-13/2014) με τα οποία θέτει προθεσμία δύο μηνών στο υπουργείο για να συμμορφωθεί προ της απόφαση της Ολομέλειας.

Εκτός από τον πρόεδρο του ΣτΕ κ. Ρίζο, μέλη της Επιτροπής είναι οι σύμβουλοι Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος και Δημήτρης Αλεξανδρής.

Στα πρακτικά της Επιτροπής αναφέρεται ότι η κυβέρνηση «παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μείζονος του διμήνου από την δημοσίευση της αποφάσεως (13.6.2014), σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή της προέβη».
 
Και ναι μεν, συνεχίζει το πρακτικό, «λόγω των εγγενών δυσχερειών που συνδέονται με την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής, εχούσης σημαντικές δημοσιονομικής φύσεως συνέπειες, οι οποίες πράγματι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επισταμένης μελέτης εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν θα μπορούσε να απαιτηθεί από τη διοίκηση η άμεση λήψη όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση της αποφάσεως μέτρων εντός του, κατά τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος».

Πλην, όμως, «η διοίκηση θα έπρεπε να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία αυτή και να έχει, τουλάχιστον, καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως προς τις δημοσιονομικές συνέπειες της αποφάσεως και τον τρόπο αντιμετωπίσεώς τους, να έχει δε δρομολογήσει τη διαδικασία επιστροφής των αποδοχών που οι υπηρετούντες ένστολοι υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του νόμου 4093/2012 και εν συνεχεία την αποκατάσταση του μισθολογίου τους».
              
Και υπογραμμίζεται στα πρακτικά της Επιτροπής: «Δεν συνιστά, αντιθέτως, συμμόρφωση της διοικήσεως η αόριστη αναφορά περί αποτιμήσεως του εν γένει δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή της, ούτε, άλλωστε, η εκδήλωση της σαφούς προθέσεώς της για εφαρμογή της επίμαχης δικαστικής αποφάσεως και η αδιάστικτη αναγνώριση της αντίστοιχης υποχρεώσεώς της».
              
Εξάλλου, -συνεχίσουν τα πρακτικά- τα αναφερόμενα στις απόψεις της διοικήσεως, με τα οποία επιχειρείται σύνδεση του ζητήματος της συμμορφώσεως προς τις προβλέψεις διαφόρων νομοθετημάτων (π.χ. Ν. 4263/2014) ή τη διαπραγμάτευση του ίδιου ζητήματος με την λεγόμενη Τρόικα, δεν συνιστούν νόμιμα εμπόδια για την αιτούμενη συμμόρφωση ούτε δικαιολογούν προσωρινή αποχή από αυτήν, ως μη βασιζόμενα σε κάποια συνταγματική διάταξη ή αρχή».

Δεν παραλείπει η Επιτροπή να επισημάνει ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει την δυνατότητα να προβεί στην «κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με την  απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Πάντως, τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «στην περίπτωση,  αυτή, κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4093/2012, καθόσον μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από την ακυρωτική απόφαση και θα συνιστούσε, κατ’ επέκταση, περίπτωση μη συμμορφώσεως της διοικήσεως προς την απόφαση αυτή».

Τέλος, η Επιτροπή θα συνέλθει και πάλι στο τέλος του ερχόμενου Νοεμβρίου για να εξετάσει εάν το υπουργείο Οικονομικών έχει συμμορφωθεί ή όχι.

ΣΧΟΛΙΑ (31)

ΣΟΣ

30χρονος πυροσβεστης εχασε τη ζωη του για σωσει ηλικιωμενη απο πυρκαγια σε πολυκατοικια στον Πειραια, που ανεφλεγη σε ισογειο καταστημα υδραυλικου που ειχε τοποθετησει ασετυλινη. Αυτος ο ενστολος δεν εδικαιουτο να λαβει την επιστροφη των αναδρομικων μειωσεων των γλισχρων αποδοχων του ???

δεη

την εκλογικη τους πελατια φροντηζουν να επανελθει αμεσως ο μισθος η συνταξυ και το εφαπαξ της δεη που το πληρωνουν ΜΟΝΟ οι εργαζωμενοι με 18 τις εκατο εισφορες στα υπερ βαρεα πουθενα στον οσμο τετιες εισφορες αμεσα να δωθουν ολλα πισω μας ρουφηξατε το αιμα αλλα μονο την πελατια σας κοιτατε αλλα η δυτικη μακεδονια σας περιμενει στην γωνια θα τριβετε τα ματια σας σαμαροβενιζελε με τα ποσοστα τουτσιπρα

xxx

Στα όρια της ύβρεως και της χυδαίοτητας η επιλεκτική μεταχείριση κάποιων. Έκαναν την δημοκρατία ένα κοστούμι στα μέτρα τους.

δημοτικος υπαλληλος

επιτελους,αποκαθιστανται οι αδικιες,αυξησεις εδω και τωρα για ολοκληρο τον φτωχοποιημενο δημοσιο τομεα!!!

Κυριακος ιωαννιδης

Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τους αδυνάτους. Σου λέει αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να απεργούν από το Σύνταγμα. Το γιατί το παραβλέπει. Τόσο αισθάνεται την ευθύνη, εφόσον γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να λογοδοτήσει. Μοιράζει κατά το δοθούν τα χρήματα του κράτους και για τα συμφέροντα ορισμένων. Οι λοιποί είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού και τους εξισώνει χωρίς ποιοτική διάκριση σε μια κατώτερη βάση. Αυτό είναι το δόγμα της. Ελπίζω την άλλη φορά να χρησιμοποιήσετε σωστά την ψήφο σας.

Zartsazurtsa

@Takos----> πέσε και πάρε 50 για την ανορθογραφία και τις ασυναρτησίες που λες και αύριο το πρωί στον τάκο Εφ.Λγος (ΜΧ)

Zartsazurtsa

Εμείς οι πολιτικοί μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες πότε θα πάρουμε αναδρομικά.....;

3enyxtas

Εμεις οι μηχανικοι που δουλεουμε πια μεροκαματα στις εταιρειες, εχουμε κ τους μπατσους να μας γραφουν που παμε με το παπι στη δουλεια 350 γιατι δεν φοραγαμε κρανος. Που αν αυτος πληρωνε μια φορα 350 τον επομενο μηνα θα ετρωγε απτα σκουπιδια. Καλοι ειστε κ σεις εκει στο πρωτο θεμα το σχολιο δεν το βγαζετε μη σας προσβαλουμε την τροχαια κ σας κανει ντα. Α ρε ξυλο που θελετε ολοι κ ΧΑ

Giannis

Γιατί παραπονιέσαι; Πήρες αναδρομικές αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές από το 2011. Πως θα πίνει το φρέντο του ο δικαστικός και ο ένστολος, ενώ εσύ κλείνεις βιβλία; Όλα δικά σας τα θέλετε πια

ΣΤΑΥΡΟΣ

πόσα χρόνια θα περιμένουν ,,,,,,,,,,,,,,,, θα θα θα θα θα θα θα ,,,,,,,,,,,,, κουράγιο το 2021 είναι κοντά ,,,,,,,,,,,,,,

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ-άλτης,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

takos

δυστηχος στην Ελλαδα εκτος απο μισος της μια κοινονικης ομαδας ενατιων της αλλης εχουμε και λιγο αμαθεια. ολοι εσεις που χασατε την δουλια σας και μηνατε ανεργοι ,εχετε σκεφτει γιατι χασατε την δουλια σας ? Γιατι εσυ που δουλευες πολιτης σε καταστημα εχασες την δουλια σου ,εσυ που εισουν ελευθερος επαγγελματιας εκλησες το μαγαζι ,εσυ που δουλευες στην οικοδομη,σε εστιατοριο,σε φουρνο,σε συνεργιο αυτοκινητων κτλ,γιατι εχασες την δουλια σου ? Γιατι ο μισθοτος ,ιδιωτης η ΔΥ ειχε μειωση στον μισθο του και σταματησε να ψωνιζει να βγαινει εξω κτλ.ετσι λοιπον σταματησε να γυρναει το χρημα. τωρα λοιπον που μια κοινωνικη ομαδα θα παρει μια αυξηση κανα 50αρικο το μηνα περιπου και λογικα θα δικαιοθουν και αλλες αργοτερα παλι αντιδρατε οι ανεργοι ! ειλικρινα δεν μπορω να σας καταλαβω .αν δεν αρχηση παλι ο εργαζομενος να καταναλωνει ,να πεσει δηλ χρημα στην αγορα πως θα ανηξουν οι δουλιες που χαθηκαν ?

εσυ;

Στρατιωτικος εισαι;μαθε ορθογραφια καλυτερα κ ασε στρατιωτικους μορφωμενους να μιλησουν.γραφεις σα παιδακι .μπούφε

Dum Spiro Spero

Μάθε ,ότι δεν υπαρχουν λεφτοδενδρα , Τα λεφτα που παίρνεις είναι φόροι από την παράγωγη διαδικασία , εσείς όλοι δεν παράγεται ΤΙΠΟΤΑ. Τα λεφτα παράγονται από την εργασία τον ιδρώτα και την αγωνία του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και Κυρίως από τις εξαγωγές. Όταν αυξάνονται οι φόροι ( για να πληρωθείτε εσείς υπέρμετρα ποσά ) στραγγαλιζεται η παραγωγική διαδικασία και αυξάνεται η τιμή του παραγόμενου προϊόντος ,με αποτέλεσμα να μην ανοίγει κανείς νέα επιχείρηση . Στο τέλος της ημέρας από που θα μαζευτούν λεφτα για να πάρετε το μισθό σας , αν δεν δουλεύει καμία επιχείρηση και δεν υπαρχουν φορολογουμενοι ?

@takos

Όπως λέει και άλλος σχολιαστής, προφανώς κάποιοι δεν καταλαβαίνουν καν πως παραγεται χρήμα, δηλαδή αξία! Ο μισθός του ΔΥ είναι ο φόρος πανω στην αξία που παρήγαγε ο Ιδιωτικός Τομέας, καο τού δίνεται για να υπηρετεί το κοινωνικό συνολο. Θεωρητικά βέβαια αυτό, γιατί με τα τεκμήρια κτλ, άλλα ισχύουν. Όμως πολλοί νομίζουν πως το χρήμα βγαίνει από δένδρα, και πως για κάποιο λογο, θα πρέπει να δίνεται στους ΔΥ, και αυτοι να το δαπανούν, κινώντας δήθεν την αγορά. Δηλαδή με λιγα λόγια οι ΔΥ να είναι οι εκλεκτοί, που θα τους δίνονται πολλά χρήματα χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, και οι υπόλοιποι θα πρέπει να χαίρονται επειδή αν τους βοηθήσουν υπηρετωντας τους να περασουν αρχοντικά, θα παρουν κι αυτοί κάτι να ζήσουν. Έλεος. Με άλλα λόγια, αν μού δίνετε 20000 Ευρω τον μήνα, θα πηγαίνω ταξίδια, θα μένω σε ακριβά ξενοδοχεία, θα αγοράζω αυτοκίνητα κτλ κτλ, ΑΛΛΑ ετσι εσείς που θα δουλευετε υπάλληλοι στις σχετικές υπηρεσίες, και θα με εξυπηρετειτε για να περναω σαν πασάς, θα περνετε κι εσείς κάτι, και θα αγοράζετε κάτι. Κυρίως βέβαια, δουλεύοντας θα πληρώνετε ακόμη μεγαλύτερους φόρους, για να μπορω να ξοδεύω, να είμαι στην χλιδή, και να κυκλοφορεί έτσι το χρήμα.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης