LIVE

Κορωνοϊός

Ασφαλιστικό: Έρχεται ο e-ΕΦΚΑ- Προ των πυλών η ψηφιακή σύνταξη

efka-logo

Ένταξη στον e-ΕΦΚΑ των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

Ένα νέο, ψηφιακό ασφαλιστικό σύστημα, επιδιώκεται να δημιουργηθεί με τις διατάξεις που προωθούνται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)». Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, επιχειρείται, επίσης, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ενώ ολοκληρώνεται οριστικά η μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση, καθώς ενοποιούνται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η ψηφιακή σύνταξη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει σε νέα εποχή, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένας εθνικός φορέας ασφάλισης, ο e-Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στον οποίο εντάσσεται και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται οργανωτική και διοικητική ενοποίηση, διατηρώντας τη λογιστική αυτοτέλεια των επιμέρους κλάδων (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής).

Ταυτόχρονα, προωθείται η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων και επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. H ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων επιτρέπει την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης και, συνεπακόλουθα, την εύκολη διαχείρισή της».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «αντιμετωπίζεται το ισχυρό έλλειμμα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων που διέπονται από διαρκή ανησυχία για τη διαδικασία απονομής της σύνταξης, ενώ, παράλληλα, εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται και βελτιώνεται η διαδικασία από το στάδιο της αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης.

Επίσης, επιτυγχάνεται η άμεση και η ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ) και θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας η ψηφιακή σύνταξη, που αποσκοπεί να αποτελέσει εμβληματική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση αφενός μεν της αναβάθμισης της λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ αφετέρου δε της ελαχιστοποίησης του απαραίτητου χρόνου για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή της σύνταξης».Οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του ασφαλιστικού συστήματοςΣτο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ο νέος Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μετασχηματίζεται συγχρόνως σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος θα υλοποιήσει τη μέγιστη θεσμική τομή της απονομής ψηφιακής σύνταξης.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, «η προστιθέμενη αξία της μεταρρύθμισης είναι τεράστια, διότι, με τη θέσπιση των διατάξεων του νέου e-φορέα, επιτυγχάνεται σταδιακά η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, η ταχύτερη διευθέτηση σημαντικού αριθμού εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η ενοποιημένη αίτηση συνταξιοδότησης για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, το κοινό ειδοποιητήριο εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους με ταυτότητα πληρωμής κ.ά. Παράλληλα, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας, ενώ αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται διατάξεις εξαιρετικά κρίσιμες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος, με τις οποίες το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει στην ψηφιακή εποχή και αναμορφώνεται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και φιλικό προς τον ασφαλισμένο και τον πολίτη σύστημα.

Τα βασικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος είναι η δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης του πολίτη σε ψηφιακές υπηρεσίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύνταξης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, με σεβασμό στη διασφάλιση της ανωνυμίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το ψηφιακό σύστημα ασφαλιστικής ιστορίας "ΑΤΛΑΣ", που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τη μετάβαση στην ψηφιακή σύνταξη».

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, «η μετεξέλιξη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε έναν σύγχρονο Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης "e- ΕΦΚΑ" εμφορείται αφενός μεν από την ανάγκη αποτελεσματικής προώθησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων αφετέρου δε από την αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Προς το σκοπό της αναδιάρθρωσης του φορέα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής της σύνταξης».Από την 1η Μαρτίου, η μετονομασία του ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑΟ «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) μετονομάζεται, από την 1η Μαρτίου 2020, σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «e-ΕΦΚΑ». Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, από την 1η Μαρτίου 2020, εντάσσονται στον e-ΕΦΚΑ ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίοι λειτουργούν µε οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο. Μεταξύ των σκοπών του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται πλέον και η καταβολή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με την ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ, επιτυγχάνεται η οργανωτική και μεσοπρόθεσμα η διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος των ασφαλισμένων. Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και σαφής μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων από τις κοινές διοικητικές υπηρεσίες του ενοποιημένου φορέα, ενώ απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενσωματωθεί στις κοινές υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων και εφάπαξ του ενοποιημένου φορέα. Τέλος, επιτυγχάνεται κεντρικός κοινός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών του ενοποιημένου φορέα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (16)

George

Εθνική σύνταξη λέει ο άλλος. Χαχαχα. Το πίστεψες? Το άλλο με τον Τοτό είναι πιο πιστευτό. Από πότε ρε παλικάρι δίνει το κράτος σύνταξη με λεφτά των φορολογουμένων? Εγώ ξέρω ότι τα λεφτά των ασφαλισμένων αρμέγει επί δεκαετίες για δήθεν εθνικές συντάξεις όπως και για διάφορες άλλες παροχές σε μη δικαιούχους των ταμείων.

ΕΦΚΑ για πάρτη μας

Όλο σχέδια κι αυτός ο Διοικητής όπως και οι προηγούμενοι....όλα αυτά είναι δρομολογημενα εδώ και καιρό αλλά χωρίς αποτέλεσμα...μόνο οι μισθοί τους να βρίσκονται στα ύψη και η προώθηση των παρατρεχάμενων να δουλεύει τέλεια...

AΠΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ..

...Γιατί αραγε σε ολα τά ασφαλιστικά ετσι καί σέ αυτό δέν υπάρχει καμμία πρόβλεψη γιά κάποιουs πολλούs πού εχουν λιγότερα από 4500 ενσημα(3000 η 3500),κυρίωs γυναίκεs,στό μέτρο τηs αναλογικότηταs.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ .Κάποιοs μέ 4500 ενσημα λαμβάνει εθνική σύν ανταποδοτική ενώ κάποιοs μέ3000ενσημα τίποτα.ΥΠ ΟΨΙΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΠΛΕΟΝ.

ΣΤ

Κάνεις λάθος. Όποιος έχει 4500 ένσημα παίρνει μόνο την εθνική σύνταξη. Όποιος έχει 20 χρόνια παίρνει 380 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη. Τα 4500 είναι 15 έτη οπότε παίρνει κάτι λιγότερο από 380 ευρώ . Ανταποδοτική δίνεται μετά τα 20 έτη.

Αλέξανδρος

Όλα προσαρμόζονται στα μέτρα των συνταξιούχων. Δεν λέω έχουν δίκιο αλλά ας κοιτάξουν και τους νέους, να μηδενιστεί η ανεργία, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ας "ταΐσουν" πλέον οι νέοι τους παππούδες.

κοινος νους

πληρωσε πρωτα 12.100 βαρεα ενσημα με 35 χρονια σκληρης δουλειας και μετα θα δουμε τι αποψη θα εχεις...

Λεο

Το κέρατο τους το τράγιο !!!εγω ξέρω ότι πληρώνω 428 κάθε μήνα έχω ΟΑΕΕ δε χρωστάω ούτε 1 ευρώ εκανα διπλο μπάι πας πριν ένα μήνα και το ταμείο δε με αποζημιώνει πουθενά ... αν είχα δημόσιο η κάποιο άλλο ταμείο θα είχα 6 μηνη βοήθεια

κοινος νους

εγω πληρωνα +1500 το μηνα πριν μια εικοσαετια διχως ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΣ και μου εκοψαν πανω απο το 45% της συνταξης....ΑΚΟΜΗ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ?????

Ο ίδιος...

Βλ@κας μπήκε να κάνει 3 διαφορετικά σχόλια... οπισθοδρομικοί και τεχνοφοβικοί αριστεροί της πλάκας !

πριν

τρεξετε οτιδηποτε επρεπε να τρεξετε τις σε εκκρεμοτητα συνταξεις. χρονια περιμενει ο κοσμος και καποιοι χωρις ουτε καν την προσωρινη

Χαμος

Παγίδα η ενοποίηση και ψηφιοποίηση θα σε δένουν χειροπόδαρα σα τα capital controls ο Μητσοτάκης έταξε στους ξένους ηλεκ ταυτότητες και ηλεκτρ.κρατος επικίνδυνος.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΩΣ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε-ΕΦΚΑ. ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΘΑΝΕΙ ΩΣ ΤΟΤΕ.

ΑΝΑΜΕΝΩΝ

Τώρα κατάλαβα για ποιο λόγο η αίτησή μου για απονομή σύνταξης που υπέβαλα προ 2ετίας δεν χρεώθηκε ακόμη σε εισηγητή. Περιμένατε την 1η-3-2020. Σαν δεν ντρέπεστε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης