Η ανακοίνωση για την εξαγορά του Alpha από τη Motor Oil

alp-mot_main01

Κυπριακή θυγατρική της Motor Oil απέκτησε από τον Δημήτρη Κοντομηνά το 50% του Alpha με συνολικό τίμημα 33 εκατ. ευρώ - Τον Alpha θα διοικεί σύμβουλος που θα ορίζεται από τη θυγατρική της Motor Oil, Seilla Enterprises Ltd

Σε κυπριακή θυγατρική της Motor Oil  πέρασε το 50% του Alpha. To τίμημα, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα της Τρίτης, ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του Alpha θα ασκείται από σύμβουλο που θα ορίζεται από τη θυγατρική της Motor Oil, την Seilla Enterprises. 

 Αντίστοιχα, ανακοίνωση για τη συμφωνία εκδόθηκε και από τον Alpha,  στην οποία σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εισροή επιπλέον χρηματοδότησης προς διευθέτηση ήδη υφιστάμενων απαιτήσεών του, ο ALPHA θα ενισχυθεί με συνολικά κεφάλαια ύψους 29,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεών του στην Παλλήνη Αττικής, για την ενίσχυση των επενδύσεών του στο πρόγραμμα και κυρίως στον τομέα της μυθοπλασίας, και για τη μείωση των υποχρεώσεών του.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Motor Oil, το τίμημα για την εξαγορά του 50% του Alpha  ανέρχεται στο ποσό των 21,477  εκατ. ευρώ με παράλληλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο κανάλι κατά 11, 527 εκατ. ευρώ. Ο κ.Κοντομηνάς αναλαμβάνει την υποχρέωση αντίστοιχης συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11,477 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει να καλύψει υποχρεώσεις ύψους 6,58 εκατ. ευρώ (της Alpha Δορυφορική). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στην «τσέπη» του επιχειρηματία μπαίνουν τελικά 3,37 εκατ. ευρώ. 

To πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης  της Motor Oil έχει ως εξής: 

H ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της κυπριακή εταιρεία SEILLA ENTERPRISES LIMITED σύναψε με την κυπριακή εταιρεία ALPHA MEDIA GROUP LIMITED, την κυπριακή εταιρεία NEVINE HOLDINGS LIMITED, την κυπριακή εταιρεία SIXOMEN LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά το ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2018.

Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνείται η απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών: ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA) ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 98,9 στην Αττική ) και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 96.5 στην Θεσσαλονίκη) μέσω των κατωτέρω ενεργειών:

1. Η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα καταβάλλει στην ALPHA MEDIA GROUP LIMITED 21,477,000 ευρώ για την απόκτηση ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της NEVINE HOLDINGS LIMITED κατά ποσό 23.000.000 ευρώ, ως εξής:

η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα καταβάλλει 11.477.000 ευρώ και η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα καταβάλλει 11.523.000 ευρώ. Στην συνέχεια η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα καταβάλλει το ποσόν των 23.000.000 ευρώ προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών: ΑΛΦΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. Παράλληλα, η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα καταβάλλει 6.580.000 ευρώ για εξόφληση υφισταμένων υποχρεώσεων της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

2. Κατόπιν των ως άνω μεταβιβάσεων και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των παραπάνω εταιρειών, η μετοχική σύνθεση τους θα διαμορφωθεί ως εξής: Στην εταιρεία NEVINE HOLDINGS LIMITED: η SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα κατέχει 1.002 ονομαστικές μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου 2 εκ των ανωτέρω μετοχών θα εκχωρηθούν προσωπικά στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED θα κατέχει 998 ονομαστικές μετοχές. Η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα είναι κύριος μετοχών ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.

Εκάστη εκ των ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και SEILLA ENTERPRISES LIMITED θα έχει μετοχές ποσοστού 24,95% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.. Η NEVINE HOLDINGS LIMITED θα κατέχει το 99,95% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

3. Η διοίκηση των εταιρειών NEVINE HOLDINGS LIMITED, ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. θα ασκείται από κοινού αφενός από την SEILLA ENTERPRISES LIMITED και αφετέρου από την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά για όσο διάστημα το ποσοστό της ALPHA MEDIA GROUP LIMITED στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε υπερβαίνει το 33,4%.

Την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης θα την έχει ο διευθύνων σύμβουλος ο οποίος θα ορίζεται από την SEILLA ENTERPRISES LIMITED. Ως αποτέλεσμα των ως άνω συναλλαγών ο έλεγχος των ως άνω εταιρειών θα ασκείται από κοινού αφενός από την SEILLA ENTERPRISES LIMITED και αφετέρου από την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά.

Η ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξαρτάται από την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ανταγωνισμού.

Μαρούσι, 30 Οκτωβρίου 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η ανακοίνωση για τη συμφωνία από τον Alpha  έχει ως εξής: 


Ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA, ο πρώτος σε τηλεθέαση τηλεοπτικός σταθμός της χώρας, περνάει σε μια νέα εποχή.
Σήμερα, που οι συνεργασίες καθορίζουν τις δυναμικές του τώρα και αποτελούν πρόκριμα για το αύριο, ο ALPHA κοιτάει μπροστά θέτοντας υψηλούς στόχους για την επόμενη μέρα.

Η ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (AMG) ανακοινώνει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την SEILLA ENTERPRISES LIMITED (100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.) ούτως ώστε να συμμετέχουν απευθείας και μέσω κοινής εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε. («ALPHA») ύψους 19,9 εκατ. Ευρώ.

Μέσω της νέας μετοχικής του σύνθεσης και της στρατηγικής συμμαχίας της SEILLA ENTERPRISES LIMITED και της AMG, ο ALPHA ενισχύεται και βάζει τις βάσεις για να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αναπτυξιακό σχέδιο στην Ελληνική Τηλεόραση.

Με αυτά τα δεδομένα θα παραμείνει πρωταγωνιστής και τα επόμενα χρόνια στον τομέα της ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, προσφέροντας στον Έλληνα τηλεθεατή ποιοτικό πρόγραμμα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εισροή επιπλέον χρηματοδότησης προς διευθέτηση ήδη υφιστάμενων απαιτήσεών του, ο ALPHA θα ενισχυθεί με συνολικά κεφάλαια ύψους 29,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεών του στην Παλλήνη Αττικής, για την ενίσχυση των επενδύσεών του στο πρόγραμμα και κυρίως στον τομέα της μυθοπλασίας, και για τη μείωση των υποχρεώσεών του.
Η διοίκηση του ALPHA, θα ασκείται από κοινού από την SEILLA ENTERPRISES LIMITED και την ALPHA MEDIA GROUP LIMITED.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (31)

Mg1

Έχεις δίκιο Νίκο αγόρι μας! Οποίος δεν υποστηρίζει τις εκπληκτικές εξωγήινες εμμονικες αρλουμποθεωρίες του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και και τις εγκληματικές τύπου : τελικές λύσεις των ΝΑΖΙ , για την ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας και όχι μόνο ελληνικής οικονομίας που λέγεται μεσαία τάξη, δεν ειναι αντικειμενικός ...! Αντικειμενική ειναι μόνο η Αυγή , η ΣΥΡΙΖΟΕΡΤ , όσοι επιχειρηματιες απέκτησαν κανάλια και έχουν κάνει deals με εσάς ( θα φανούν ...) και έτσι με την ανοχή και των κοντόφθαλμων δανειστών μας που θέλουν μόνο τα λεφτά τους , αδιαφορώντας αν καταστρέφεται μια χώρα , γεννιέται το καθεστώς του Μαδουρισταν... Μέχρι και ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου σας τη λένε ! Γι αυτό αντι να γράφετε τρολιές , πληρωμένοι από την τσέπη μας, καλύτερα θα ειναι να βρείτε μια πιό τίμια δουλειά και οι ρεμπεσκέδες αφεντικά σας , απλά να ξεκουμπιστούνε και νομοτελειακά αυτό θα γίνει τελικά ελπίζουμε το συντομότερο , χωρίς βέβαια να αναπολούμε και την ασυδοσία του παρελθόντος που οδήγησε στις δικές σας γελοιότητες ! Εσείς απλά ποτέ δεν ήσασταν η λύση αλλά το χειρότερο αποτέλεσμα του προβλήματος...Αει λοιπόν!!!

Δεσποινα

Ο μόνος μάγκας στην εξεταστική ήταν ο Κασιδιάρης που τον ρώταγε και έλεγε ψέμματα. Χ.Α στις εκλογές.

Οι θεσμικοί επενδυτές

Που ήταν bullish για την Motor Oil έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό! Τι δουλειά έχει το διυλιστήριο με την τηλεόραση; Απίστευτα πράγματα! Θα νομίζουν ότι είναι φάρσα!

εθνονταβατζήδες

Ο βαρδινογιάννης στην εξεταστική είχε πει ψέμματα ότι δεν ήταν μέτοχος του μέγκα ενώ ήταν μέχρι τέλους... Όλοι μούγκα κυρίως οι συριζαίοι οι τζάμπα μάγκες.

ΕΣΡ

Το ΕΣΡ τι λέει για όλα αυτά; Έδωσαν άδειες πανελλαδικής εμβέλειας στον ΣΚΑΪ, Star, Alpha, Antenna, και Epsilon. Πώς μπορεί ο Βαρδινογιάννης να ελέγχει δύο από τα πέντε κανάλια; Τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου θα έπρεπε να έχει μειοψηφική συμμετοχή στον Alpha αλλά ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν.

Nik

Μετά την πτώχευση του Mega , θα ακολουθήσει και η πτώχευση του Alpha. Την έχει μάθει την "πετυχημένη" συνταγή ο Τζίγγερ. Κοντομηνά θα λένε και θα κλαίνε εκεί στην Κάντζα

@

Το mega δεν ήταν ακριβώς πτώχευση...μάλλον κάθαρση είναι η σωστή λέξη.Οσο για τον Κοντομηνά,με όλες του τις επιχειρήσεις κάνει το ίδιο πράγμα:Στήνει τη δουλειά,την ανεβάζει και εκεί που βρίσκεται στα φόρτε της την πουλάει.Με το ανάλογο κέρδος.Το ίδιο έκανε πέρσι και με τον Alpha Κύπρου.

Νικος

Για το ΣΚΑΙ με τα πολυ αντικειμενικά δελτία του δε λέτε τιποτα ομως , ε; Μονο τους αλλους κράζετε

@ 21:50 προς συριζοτρολλ

ΣΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΨΩΧΩΛΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΜΕΡΤΖΑΝΗ, ΜΠΑΓΚΣ ΜΛΑΝΝΥ, ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΛΑΛΑΚΗ. ΕΜΕΙΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΛΑΙΚΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ. ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ.

Kρίτων

Το φυσιολογικό είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του STAR να εξαγοράσει το κανάλι Κοντομηνά, που έλκει την καταγωγή από το πρώτο Sky του παλαιού εργολήπτου δημοσίων έργων και μετέπειτα εφοπλιστή Αριστείδη Αλαφούζου. Ο Δ.Κοντομηνάς αμέσως μετά την αποφοίτηση του από το λύκειο στα Σεπόλια μετέβη στην Βηρυττό για να σπουδάσει στο εκεί «Αμερικανικό Πανεπιστήμιο». Μετά την αποφοίτηση του οι Αμερικανοί του έδοσαν την αντιπροσωπεία της American Life. Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη εδημιουργήθη από τον υποπλοίαρχο ε.α Νικόλαο Βαρδινογιάννη με δανεικά από τους Αμερικανούς... Απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 42 ετών το 1973, ένα έτος μετά την λειτουργία της Motor Oil ως τελωνειακού διυληστηρίου.

χασοσκόπος

να προλάβουμε αύριο το πρωί να αγοράσουμε μετοχές της Μότορ Όιλ.....ο Κούλης θα πάει στις εκλογές χωρίς κανάλι με τόσο κυνήγι που ρίχνει ο Σύριζα στους διαπλεκόμενους....

Αντε καλά

ρίχνεις μια κανονάρα σε εργαζόμενους τραπεζες και δημοσιο για το Mega και μετά αγοράζεις άλλο κανάλι αφου όλα τα έχεις σε οφσορ. Παστρικές δουλειές. Και κυρίως Αγαπάς της Ελλάδα και νοιάζεσαι για αυτη...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης