Προϋπολογισμός: «Ψαλίδι» στις δημόσιες επενδύσεις για να βγει το πλεόνασμα

ypoik

«Κάθισε» στα 635 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα τον Ιούνιο, παρά τις μεγάλες περικοπές στο κράτος - Κόβουν 679 εκατ. ευρώ από τις κρατικές επενδύσεις και 165 εκατ. ευρώ από τα νοσοκομεία για τη «συνταγή» του υπερπλεονάσματος

Στο μεγάλο μαχαίρι -679 εκατ. ευρώ ως τον Ιούνιο- που μπαίνει και φέτος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στηρίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 635 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, που ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης η κυβέρνηση.

Κάπως έτσι, το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται λίγο πάνω από το στόχο των 465 εκατ. ευρώ, αλλά και κάτω από τον περυσινό, που, την ίδια περίοδο, έφτανε το 1,94 δισ. ευρώ, καθώς τα έσοδα υπερβαίνουν ελάχιστα το στόχο (0,7%).

«Μαχαίρι» στο κράτος για το υπερπλεόνασμα

Όπως δέιχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα των 635 εκατ. ευρώ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι υπο-εκτελείται το ΠΔΕ.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 679 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στην υπηρεσία της επίτευξης υπερπλεονάσματος, μειωμένες κατά 165 εκατ. ευρώ εμφανίζονται το ίδιο διάστημα και οι δαπάνες για τις επιχορηγήσεις νοσοκομείων (ΥΠΕ-ΠΕΔΥ).

Δεν «υπόσχονται» πολλά τα έσοδα

Στο σκέλος των εσόδων, οι θετικές εκπλήξεις που αναμένει και φέτος η κυβέρνηση για να μοιράσει μέρισμα δεν έχουν κάνει ακόμη την εμφάνισή τους, εν αναμονή των δόσεων του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Ως το τέλος Ιουνίου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,98 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 150 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.

Μειωμένα κατά 164 εκατ. ευρώ ήταν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω του γεγονότος ότι o ΕΦΚΑ απέδωσε οφειλόμενο ποσό από παρακρατούμενο φόρο μισθών και συντάξεων αρχές Ιουλίου, αντί για τον Ιούνιο που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Μειωμένα κατά 128 εκατ. ευρώ ήταν και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων «λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων», όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.299 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.249 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.596 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 635 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 465 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.936 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.978 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 150 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.731 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 106 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 43 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,3%,
γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 27 εκατ. ευρώ ή 2,3%,
δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 64 εκατ. ευρώ ή 1,0 %,
στ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 6,6%,
ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,1%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 89 εκατ. ευρώ ή 12,8%,
θ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 19 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
ι) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 67 εκατ. ευρώ ή 33,2%,
ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 5,0%,
ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 18 εκατ. ή 12,1%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 211 εκατ. ή 6,1%, λόγω του γεγονότος ότι o Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απέδωσε οφειλόμενο ποσό από παρακρατούμενο φόρο μισθών και συντάξεων αρχές Ιουλίου, αντί για τον Ιούνιο που είχε αρχικώς προβλεφθεί.
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 138 εκατ. ή 60,2%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.229 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.152 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.248 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.556 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 320 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.431 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 278 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούνιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 34 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 75 εκατ. ευρώ,
δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 25 εκατ. ευρώ,
στ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 42 εκατ. ευρώ,
ζ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 69 εκατ. ευρώ,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 111 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούνιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 164 εκατ. ευρώ, λόγω του γεγονότος ότι o Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απέδωσε οφειλόμενο ποσό από παρακρατούμενο φόρο μισθών και συντάξεων αρχές Ιουλίου, αντί για τον Ιούνιο που είχε αρχικώς προβλεφθεί.
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 128 εκατ. ευρώ, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,
δ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 22 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 320 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (481 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 ανήλθαν στα 24.278 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25.078 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23.321 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 122 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 165 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 507 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 203 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 245 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 679 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.042 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 138 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.880 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 163 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 162 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (1)

ΑΑ

Είναι συνταγή ύφεσης και καταστροφής το πλεόνασμα. ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ δε βγήκε καμια οικονομία απο ύφεση με πλεονάσματα. Μόνο με ελλείματα. ΚΑΜΙΑ οικονομική θεωρία δεν το υποστηρίζει δεν το συνιστά, ΠΟΤΕ δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα. Ρουφάνε τις τελευταίες σταγόνες αίμα απο την οικονομία για να κάνουν τα παιχνίδια τους. Χώρα-ζόμπι.

Τσίπρας = Μαδούρο

Η συνταγή της ύφεσης, στην ανυπαρξία ιδιωτικών επενδύσεων προσθέτουμε και την μείωση των ισχνών δημοσίων επενδύσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Μαδούρο της Ευρώπης, προσπαθεί να μοιράσει σε πολιτικούς φίλους αλλά έτσι σπρώχνει την οικονομία συνεχώς προς την ύφεση και το αδιέξοδο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

9da92fb427b8576437b40a5621d1fa5f_XL

Πολλοί επενδυτές αρχίζουν να εκτιμούν ότι ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν θα είναι τόσο επιθετικός 

17441669_303

Στο έγγραφο επισημαίνεται ρητά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς «ειδικής παρακολούθησης» για την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων έως ότου αποσβεστεί «τουλάχιστον» το 75% των ευρωπαϊκών δανείων

lagarde-rice_main03

Η περικοπή των συντάξεων είναι ένα μέτρο που ψηφίστηκε το 2017 και δεν αποτελεί κάτι νέο, είπε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις - Η εφαρμογή του βελτιώνει την μακροοικονομική εικόνα και στέλνει μήνυμα στις αγορές, πρόσθεσε

118
4498863

Ο υπουργός Οικονομικών έθεσε το ζήτημα στους Πιέρ Μοσκοβισί και Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο - Διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι δεν θα υπάρξουν «εκπλήξεις» με την Ελλάδα  - Χαρακτήρισε μείζον το ζήτημα το «κόκκινων δανείων»