«Θρίλερ» με τον Ελληνικό Νηογνώμονα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

«Θρίλερ» με τον Ελληνικό Νηογνώμονα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σε πολιτικό  θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Ελληνικού Νηογνώμονα (Ε.Ν.), που αποκάλυψε το protothema.gr χθες, όσο αφορά την αναγνώρισή του από την Ε.Ε. και τη στάση που πήρε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που είναι πλέον...

Σε πολιτικό  θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Ελληνικού Νηογνώμονα (Ε.Ν.), που αποκάλυψε το protothema.gr τη Δευτέρα, όσο αφορά την αναγνώρισή του από την Ε.Ε. και τη στάση που πήρε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που είναι πλέον αρμόδιο για θέματα Ποντοπόρου Ναυτιλίας.

Ο Ε.Ν.  με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «την 30η Αυγούστου έληξε η Περιορισμένη αναγνώρισή του από την Ε.Ε. Παρόλο ότι η εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού αφορά τα πλοία διεθνών πλόων που εμπίπτουν στην SOLAS MARPOL και Load Line, το υπουργείο αποφάσισε να αναστείλει την διμερή συμφωνία και να διευρύνει την άρση της εξουσιοδότησης και αναγνώρισης του Ε.Ν. να εκδίδει Κυβερνητικά Πιστοποιητικά από της 30ης Αυγούστου του 2010» και προσθέτει:

«1. Ο Οργανισμός μας ελέγχθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτης ΓΓ Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοίας που εξετέλεσε τακτικό έλεγχο τον Ιούνιο του 2010 για τη διατήρηση/ανανέωση αναγνώρισης του Ε.Ν. και κοινοποίησε στις 5/8/2010 στον Ε.Ν. και ΕΕ (4124.1/21/2010) και αναφέρει τα αποτελέσματα που είναι θετικά και καταγράφουν σημαντική βελτίωση σχετικά με τον προηγούμενο έλεγχο. Επίσης σημαντική βελτίωση έδειξαν και τα αποτελέσματα των 170 ελέγχων επί των πλοίων που ο  Ε.Ν. είχε εκδώσει  τα Κυβερνητικά πιστοποιητικά.

2. Ο Ε.Ν. εκπλήρωσε όλους τους όρους βελτίωσης που είχαν τεθεί με την Κοινοτική Απόφαση 2009/354/EC που η ΕΕ του είχε θέσει για την Περιορισμένη αναγνώρισή του για 17 μήνες που έληξε στις 30/08/2010.  Η αναγνώριση αυτή αφορούσε την Εξουσιοδότηση του Νηογνώμονα να εκδίδει Κοινοτικά Κυβερνητικά Πιστοποιητικά σε πλοία ου κάνουν διεθνείς πλόες και εμπίπτουν στις διατάξεις της SOLAS, MARPOL και Load Line.

3. Παράλληλα  ο ΕΝ βρίσκεται στην ολοκλήρωση διαδικασίας ελέγχου για αναγνώριση από την ΕΕ βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ε.Κ. που και πάλι αφορά πλοία που εμπίπτουν στις διεθνείς συμβάσεις SOLAS, MARPOL και Load Line.Θα ενημερωθείτε για την επίσημη απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011.»

Η θέση της Κυβέρνησης

 «Μετά τις 30/8/2010 ο Οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα πιστοποιητικά πλοίων, σύμφωνα με την εθνική, διεθνή και κοινοτική νομοθεσία.
Τα εν λόγω μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης από την Ε. Επιτροπή επί του αιτήματος χορήγησης αναγνώρισης στον Οργανισμό».
Την επισήμανση αυτή κάνει το Λιμενικό Σώμα  σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αρχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε με απόφασή της, κατ’ αρχήν στις 22.04.1998, περιορισμένη αναγνώριση στον Ε.Ν. για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών των πλοίων διάρκειας τριών (3) ετών, τα αποτελέσματα της οποίας περιορίζονταν στην Ελλάδα.
Μετά την λήξη της ανωτέρω αναγνώρισης και νέας αίτησης της Ελληνικής Αρχής χορηγήθηκε νέα περιορισμένη αναγνώριση για δεύτερη περίοδο τριών (03) ετών από την 13.12.2001.

Η αναγνώριση του Οργανισμού παρατάθηκε εκ νέου με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 03.08.2005 για τρίτη περίοδο, τριών (3) ετών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω Απόφασης περιορίζονταν στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ κατόπιν αίτησης της Μάλτας η αναγνώριση επεκτάθηκε και στην Μάλτα το 2006.

Η εν λόγω περιορισμένη αναγνώριση του Ελληνικού Νηογνώμονα έληξε την 03/08/2008. Κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής COSS (23/02/2009), εγκρίθηκε η αριθμ.: Ε(2009) 2130/30.03.2009 Απόφαση της Ε. Επιτροπής για την παράταση της αναγνώρισης του Ε.Ν. επί 17μηνο, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, η οποία έληξε την 30.08.2010.

Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και της κοινοτικής αναγνώρισης συνάφθηκε η από 15.03.2004 διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αρχής και του ΕΝ για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπό Ελληνική σημαία πλοίων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ελέγχων του Ελληνικού Νηογνώμονα (Ε.Ν.) από την αρμόδια Κοινοτική Υπηρεσία (EMSA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 10.08.2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 391/2009/ΕΚ δεν δύναται να προβεί σε παράταση αναγνώρισης του Ε.Ν.

Κατόπιν αυτών, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου με γνώμονα την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας των υπό Ελληνική σημαία πλοίων και την χορήγηση δυνατότητας μεταβατικής περιόδου στις ναυτιλιακές εταιρείες, εξέδωσαν σχετική εγκύκλιο (Α.Π.4124.1/22/2010/27-08-2010), σύμφωνα με την οποία:
• Πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης που εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι την 30.08.2010 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτών ή την ημερομηνία θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28.02.2011.
• Σε περιπτώσεις βλάβης/ ζημιάς πλοίου ο ΕΝ δύναται να διενεργεί τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και να εκδίδει τα προβλεπόμενα βεβαιωτικά μόνο υπό την επίβλεψη της Ελληνικής Αρχής.
• Μετά τις 30/8/2010 ο Οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα πιστοποιητικά πλοίων, σύμφωνα με την εθνική, διεθνή και κοινοτική νομοθεσία.

Τα εν λόγω μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης από την Ε. Επιτροπή επί του αιτήματος χορήγησης αναγνώρισης στον Οργανισμό".

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας

Στο μεταξύ, ο  Τομεάρχης Εμπορικής Ναυτιλίας και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με το ενδεχόμενο παύσης της λειτουργίας του Ελληνικού Νηογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
«Για μια ακόμη φορά η ναυτιλία μας δέχτηκε ένα καίριο πλήγμα από την, ηθελημένη ή αθέλητη, αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με τη λειτουργία του Ελληνικού Νηογνώμονα (Ε.Ν). 


Συγκεκριμένα έληξε χθες η Περιορισμένη Αναγνώριση του Ελληνικού Νηογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο όχι μόνο αποφάσισε να αναστείλει τη διμερή συμφωνία του, αλλά διεύρυνε την άρση της εξουσιοδότησης και αναγνώρισης του ΕΝ να εκδίδει Κυβερνητικά Πιστοποιητικά.
Το παράλογο έγκειται στο ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας ελέγχθηκε πρόσφατα τόσο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, η οποία μάλιστα κοινοποίησε (στις 5/8/2010) στον Ε.Ν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θετικό της πόρισμα για συνέχιση της περιορισμένης αναγνώρισης, κάτι ωστόσο το οποίο δεν έγινε.


Εύλογα, λοιπόν, ερωτήματα δημιουργεί η στάση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εφόσον ο Ελληνικός Νηογνώμονας εκπλήρωσε όλους τους όρους βελτίωσης που είχαν τεθεί από την Κοινοτική Απόφαση (2009/3540/EC) για την Περιορισμένη Αναγνώρισή του.

Οφείλει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την αδικαιολόγη-τη στάση της, η οποία όχι μόνο απαξιώνει το μοναδικό σχετικό εθνικό φορέα, το Ελληνικό Νηογνώμονα, αλλά παράλληλα «αφήνει στον αέρα» τις οικογένειες των 130 εργαζομένων. 

Ακόμη στο αέρα μένουν τα πεντέμισι χιλιάδες (5.500) σκάφη αναψυχής, όλα τα αλιευτικά και τα μικρά ακτοπλοϊκά σκάφη με ό,τι επιπτώσεις συνεπάγεται αυτό..».

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

o-proedros-tis-komision-zan-klont-giounker

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξή του στην «Bild» είπε ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος για το συγκεκριμένο γεγονός - Ξεκαθάρισε όμως ότι η ελληνική βοήθεια δεν έχει κοστίσει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ