Μαρία Σαράντη

Μαρία Σαράντη

Η τέχνη, εν τη γενέσει της, χαρίζει στον δημιουργό της, την αίσθηση της δημιουργίας, της προσφοράς καθώς και της ανακάλυψης σε ένα πλαίσιο ίασης και αυτογνωσίας.  Μέσω της δημιουργίας ο άνθρωπος αυτοεκλπηρώνεται, εκφράζεται, επικοινωνεί.