Θέρμανση: Smart Home

J_P_kitchen_new

Με δεδομένο ότι για την J&P Aerion Energy τίποτα λιγότερο από το τέλειο δεν είναι αποδεκτό στις εφαρμογές φυσικού αερίου, μια διάκριση περιωπής αντίστοιχη των αστεριών Μισελέν, αποτελεί δικαίωση και πιστοποίηση αριστείας

thermansi01

Ο χρυσός κανόνας ορίζει ότι, ενώ η αγορά του φυσικού αερίου και ο πάροχος που θα επιλέξουμε με κριτήριο την συμφερότερη τιμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, η σωστή επιλογή του εγκαταστάτη είναι εξαιρετικά σημαντική

1
qweqwe

Τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου:
Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με το πετρέλαιο και η πρόσβαση σε αυτό δίνει τη δυνατότητα να ζεστάνουμε το σπίτι μας με τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, καθώς και να έχουμε αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού όταν τη χρειαζόμαστε.