Το Νηπιαγωγείο όπου το παιδί εξελίσσεται στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του

Το Νηπιαγωγείο όπου το παιδί εξελίσσεται στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του

Ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον κοντά στη φύση με σύγχρονη κτιριακή υποδομή που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μικρών παιδιών για εξερεύνηση, πειραματισμό, δημιουργικότητα, κίνηση και μάθηση

kidscopy

Sponsored Content

Είναι το πρώτο μας σχολείο, εκεί που κάνουμε τους πρώτους μας φίλους, εκεί όπου διαμορφώνεται η προσωπικότητά μας και αναπτύσσεται η κριτική μας σκέψη. Ένας χώρος ηρεμίας και χαράς, όπου αποκτούμε βασικές δεξιότητες και αυτογνωσία μέσα από μια διαδικασία χαράς και παιχνιδιού. Είναι το Προνηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο, και αποτελεί σταθμό στην μετέπειτα εξέλιξη κάθε παιδιού.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ηλικία του ανθρώπου από 0 έως 7 ετών, που συμπίπτει με τη φοίτηση ενός παιδιού στο Προνηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του. Η πρόοδος που επιτελείται στη φάση αυτή στη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για όλη την υπόλοιπη ζωή του, και η ευκαιρία που μας δίνεται να παρέμβουμε θετικά και να βοηθήσουμε το παιδί είναι ανεπανάληπτη.

Για τους λόγους αυτούς, η επιλογή ενός σχολείου για να φοιτήσει ένα παιδί στο Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο είναι μια απόφαση την οποία οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά και υπεύθυνα συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους και κριτήρια. Καλό είναι να μην αντιμετωπίζεται η προσχολική εκπαίδευση απλώς ως φύλαξη του νηπίου αλλά ως τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η πνευματική του συγκρότηση, η ακαδημαϊκή του εξέλιξη, η συναισθηματική του ισορροπία και η διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας που θα το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.

W2IP4693

Η επίσκεψή μας στο Προνηπιαγωγείο και στο Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης μας βοήθησε να αντιληφθούμε ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας αξιοποιούν τις δυνατότητες που έχουν σε αυτό το στάδιο προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυναμική κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας στο μέγιστο.


Σύγχρονες εγκαταστάσεις και Ασφάλεια
Συναντήσαμε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον κοντά στη φύση με σύγχρονη κτιριακή υποδομή που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μικρών παιδιών για εξερεύνηση, πειραματισμό, δημιουργικότητα, κίνηση και μάθηση.

Κλείσιμο
DSC_0423

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Προνηπιαγωγείου - Νηπιαγωγείου είναι:
• η ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωμένη κοινωνική ομάδα που συναντά μετά την οικογένεια
• η γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών
• η ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών
• η εισαγωγή στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική γνώση
• η ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας και η καλλιέργεια δεξιοτήτων

DSC_0195

Το Πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο έχει διαμορφωθεί με βάση δυο άξονες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους:
1. Ελληνόφωνο πρόγραμμα που στοχεύει στην άρτια μαθησιακή και συναισθηματική προετοιμασία του νηπίου για τη βαθμίδα του Δημοτικού και εξασφαλίζει μια πλήρως ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση σε αυτή, στοιχείο που οδηγεί στη σχολική επιτυχία.
2. Αγγλόφωνο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ίδιων δεξιοτήτων από παιδαγωγικής πλευράς, όπως και το Ελληνόφωνο, με τη διαφορά ότι η επικοινωνία γίνεται σε έναν άλλο κώδικα. Η εναλλαγή αυτή του γλωσσικού κώδικα γίνεται με τρόπο που εγγυάται την ισόπλευρη ανάπτυξη και στις δυο γλώσσες.

DSC_0046

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί βασίζεται στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και στόχος είναι να ανακαλυφθούν τα ενδιαφέροντα, οι δυνατότητες και οι ικανότητές του και να δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό του. Όταν υπάρχει μια τόσο στοχευμένη προσέγγιση σε αυτό το κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο αποτελεί επένδυση για το μέλλον του.

Παράλληλα στο Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης υπάρχει εξειδίκευση στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο το παιδί να λειτουργεί ως ενεργό μέλος σε μια κοινωνική ομάδα και να καλλιεργεί δεξιότητες σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις όπως τα “Soft skills”. Αυτή είναι η πλέον πρόσφορη ηλικία για να εκπαιδευτεί το παιδί στην ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τη διαμόρφωση ευελιξίας, την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και την εξωστρέφεια.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ


Στο Νηπιαγωγείο εφαρμόζεται Πρόγραμμα για την καλλιέργεια της συναισθηματικής ανεκτικότητας με εργαστήρια βασισμένα στο μοντέλο «StoryPlay®» της Joyce Mills (http:/storyplayglobal.com/), τα οποία υλοποιούνται από εκπαιδευτικό του Σχολείου που παράλληλα έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Έμπειροι νηπιαγωγοί
Οι νηπιαγωγοί της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κατέχουν Πανεπιστημιακούς και Μεταπτυχιακούς τίτλους, διαθέτουν σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία που αποτελεί πολύ σημαντικό εφόδιο για την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και συντονίζονται ως ομάδα με συσκέψεις σε εβδομαδιαία συχνότητα. Στόχος είναι να παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την κάλυψη τόσο των μαθησιακών όσο και των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση και τη δημιουργία κινήτρων για διαρκή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
W2IP4504

Το διευρυμένο πρόγραμμα
Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι δραστηριότητες δεν είναι μία επιπλέον επιλογή για τα παιδιά αλλά αναγκαίο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα, οι αθλητικές δραστηριότητες (κολύμβηση, μπαλέτο/ ποδόσφαιρο), τα παιχνίδια λόγου με ειδικό λογοθεραπευτή, το σκάκι, η μουσική και το θεατρικό παιχνίδι προσφέρουν στο παιδί όλα τα ερεθίσματα που είναι αναγκαία για τη γνωστική, ψυχοκινητική και συναισθηματική του ανάπτυξη.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών
Φυσικά δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι Νέες Τεχνολογίες σε καθημερινή βάση. Το μάθημα της Ρομποτικής με τα beebot και η χρήση του υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις. Την ίδια στιγμή, όλη αυτή η εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες σε τόσο τρυφερή ηλικία γίνεται με ασφάλεια, αφού η Εκπαιδευτική Αναγέννηση αποτελεί ένα σχολείο που του έχει απονεμηθεί η Ετικέτα για την Ψηφιακή Ασφάλεια από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο στο πλαίσιο της δράσης eSafetyLabel.

ΦΥΣΙΚΟ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές Δράσεις
Η μελέτη περιβάλλοντος και η επαφή με τη φύση είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποιούνται άμεσα μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η καλλιέργεια των δικών τους φυτών στο κήπο του Νηπιαγωγείου και η επαφή με διάφορα είδη δέντρων και τους καρπούς τους.

DSC_5305

Η συνεργασία με τους γονείς
Η μέριμνα προς τους γονείς των παιδιών είναι εβδομαδιαία και ξεκινάει πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Με το καινοτόμο πρόγραμμα «Ας παίξουμε πάλι» το Σχολείο υποστηρίζει τους γονείς στον ρόλο τους καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και ταυτόχρονα τους εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο παιχνίδι που διοργανώνεται γίνεται δια ζώσης στο Νηπιαγωγείο το μήνα Σεπτέμβρη με στόχο να βοηθήσει τη μετάβαση των καινούριων μαθητών.

Στη συνέχεια, μόλις ξεκινήσει το παιδί το σχολείο ετοιμάζει το ίδιο κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι που είναι σχετικό με τη θεματική που προσεγγίστηκε κι έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όλη την οικογένεια να διασκεδάσει το Σαββατοκύριακο ...μαθαίνοντας. Από την πλευρά του παιδιού γίνεται εμπέδωση όλων όσων διδάχθηκαν και στο γονιό «ανοίγεται» ένα παράθυρο στην καθημερινότητα του παιδιού μέσα από ένα ευχάριστο βίωμα.

Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένα τα παιχνίδια με τη συμβολή εξειδικευμένων ψυχολόγων και ειδικών της προσχολικής αγωγής προσφέρει έμμεσες κατευθύνσεις προς τους γονείς για να ενισχύσουν τον υποστηρικτικό τους ρόλο και ταυτόχρονα εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του παιδιού στην εκπαιδευτική του διαδικασία.
Τέλος, η συχνή προφορική και γραπτή επικοινωνία πλαισιώνουν την αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς.

Ιατρική φροντίδα
Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών είναι βασική προτεραιότητα για την Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται καθημερινά στο Σχολείο έμπειρη Νοσηλεύτρια η οποία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο παρακολουθεί και φροντίζει τους μικρούς μαθητές. Στους μαθητές του Προνηπιαγωγείου και του Νηπιαγωγείου πραγματοποιείται σε ετήσια βάση οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγχος.

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα
Το Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συνεργάζεται με ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και ειδικό παιδαγωγό για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πρώιμων δυσκολιών.

SCHOOL_2

Μετακίνηση με ασφάλεια
Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση διαθέτει σύγχρονα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Σε κάθε λεωφορείο υπάρχει συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Κάθε παιδί έχει τη δική του θέση στο σχολικό λεωφορείο και κάθεται ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτά.

Η μετάβαση στο Δημοτικό
Οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων συνεργάζονται εποικοδομητικά και υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια, τη σύνδεση των νηπίων και με άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης όλων των παιδιών στο Δημοτικό.

Για τους γονείς το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να βλέπουν το παιδί τους να χαμογελάει!
Στο Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συναντήσαμε παιδιά χαρούμενα που κάθε μέρα αποκτούν νέες γνώσεις, καλλιεργούν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους, διαμορφώνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και εξελίσσονται καθημερινά στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους!

Πληροφορίες-Εγγραφές:
Τηλ.: 22950 29840
info@anagennisi.edu.gr
www.anagennisi.edu.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης