Ιστορίες της παλιάς Αθήνας: Η «WallStreet» της Παλιάς Αθήνας

xthmatistirion

Έχει και η Αθήνα την wallstreet της, την Σοφοκλέους. Θέλετε να μάθετε τι γινόταν εκεί τα παλιά χρόνια;

«Εντυπώσεις πολλάς και ποικίλας ημπορεί τις να αλιεύση από τον δρόμον του Χρηματιστηρίου, των Τραπεζών, των τραπεζιτικών γραφείων, του δρόμου των συμβολαιογραφείων, των γραφείων των ατμοπλοϊκών εταιριών, των ασφαλειών και των δικαστικών κλητήρων.

Από πρωί-πρωί αρχίζουν κινούμενοι νυσταλέοι ακόμη οι πολυειδείς και πολυμήχανοι κερδοσκόποι. Από τον τραπεζίτην, ο οποίος σοβαρός και πάντοτε κατηφής, ως πάντοτε να χάνη, μέχρι του πονηρού λοταρτζή με τα παχιά καπόνια, της στρογγυλαίς μπεκάτσες ή την φρέσκια συναγρίδα κινείται ένας άλλος κόσμος πολυσχιδής και πολυμήχανος.

Το ρεκόρ εις την αεικινησίαν έχουν οι μεσίται του Χρηματιστηρίου, οι ευφυέστεροι των ανθρώπων. Τους βλέπετε επί ποδός καθ’ όλην την ημέρανιδρωστάζοντας και όταν ακόμη πίπτει χιόνι. Είνε οι αφανείς μεγάλοι εργάται της αυξήσεως των κεφαλαίων των άλλων. Πολλάκις πολλοί τούτων κατορθούσι τι άξιον λόγου δι’ εαυτούς,αλλ’ οι πλείστοι εργάζονται πάντοτε δια το μέλλον. Σπάνια τα παραδείγματα μεσιτών αναδειχθέντων εν Αθήναις. Πολλοί αποδίδουσι την αιτίανταύτην εις την αρχήν την οποίαν έχουν οι μεγάλοι τραπεζίται να κάμουν οι ίδιοι τας ιδίας και τας ξένας μεγάλας μεσιτείας.


money1


Έπειτα έρχονται οι μικροτραπεζίται, οι αργυραμοιβοί και οι παίκται του πικιέτου του καφενείου του Χρηματιστηρίου. Όλοι αυτοί είνε και οι παίζοντες εις τας αξίας. Περίεργοι φυσιογνωμίαι. Η επιθυμία του κέρδους έχει ζωγραφηθή με την αγωνιώδη προσδοκίαν της εις τας μορφάς των. Αδύνατον τα πρόσωπά των να μη έχουν αναδιπλώσεις όχι ρυτίδας. Εκάστη πτυχή φαίνεται να εσχηματίσθη και από μίαν αποτυχίαν ή απώλειαν. Είνε οι φοβερώτεροικαφεπόται και καπνισταί.

Πίνουν δέκα-δώδεκα καφέδες την ημέραν και καπνίζουν 50-60 σιγαρέττα. Επί των παρειών των η φυσική χροιά έχει απέλθει προ πολλού. Ο σίδηρος μόνον ραβδώσεις ανοικτοσήμουςχρωνύει και ταύτας ασθενείς, φυγαδευομένας ευθύς με την εγγίζουσαν στιγμήν της τύχης της νηθομένης κλωστής των Μοιρών.

Είνε οι πλέον γενναιόδωροι άνδρες όταν κερδίζουν και οι πλέον φιλάργυροι όταν χάνουν. Μέσον όρον δεν έχουν ούτε εγνώρισαν, ούτε εις τας έξεις του βίου, ούτε εις τας συναλλαγάς των. Άνδρες, οι πλείστοι των άκρων πολλάκις πλουτούσινευχερέστερον των φαρμακοποιών με τας ειδικάς σκευασίας κατά της τριχορροίας και του πονόδοντου, και των ειδικών δερρματολόγων με τα θερμότερα ευχαριστήρια των θεραπευομένων, αλλά πολλάκις καταστρέφονται ευχερέστερον του «αριθμού 13».

Ευτυχέστεροι όλων είνε οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι. Ούτοι διελθόντες δι’ όλων των σταδίων, και πεπειραμένοι όλων των μεθόδων, αι οποίαι φέρουν ευθύ προς τους σάκκους των χρυσών ονείρων, ουδ έποτε χάνουν αφού πάντοτε κερδίζουν.

Και περί αυτούς, ως περί βωμόν, κυκλίζειόλος ο άλλος αξιοσημείωτος κόσμος της οδού Σοφοκλέους, οι ανήσυχοι έμποροι μη δεν εξαργυρωθή η συναλλαγματική των, οι μικροπραπεζίται μη ελαττωθή η πίστις των, οι μεσίται μη δεν αγοράσουν από αυτούς συνάλλαγμα, οι λοταρτζήδες μη εκακοκοιμήθηκαν την νύκτα και δεν επιμένουν να κερδίσουν τον λαχνόν του νωπού κυνηγίου»

(Από την εφημερίδα «Οι Καιροί», 1901, υπογράφει «Ο Φιλελεύθερος»)

Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)
Διαβάστε κι άλλες ιστορίες για την Παλιά Αθήνα στην ιστοσελίδα www.paliaathina.com

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

lallas_art

Οι σπουδές του Δ. Λάλ(λ)α και η γνωριμία του με τον Ρ. Βάγκνερ- Ο έρωτάς του για την σύζυγο του Βάγκνερ Cosima- Η επιστροφή του στη Μακεδονία- Η άγνωστη επικοινωνία του με τον Ίωνα Δραγούμη- Ο ‘’Μακεδονικός Παιάν’’- Ο θάνατός του και η τραγική κατάληξη των έργων του.

4
sitaras01

Συνεχίζοντας τις αναρτήσεις στη νέα στήλη «Καλό Βόλι», που θα σας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές, θα μιλήσουμε σήμερα για την αναγκαιότητα που ανάγκαζε τους προγόνους μας να συνοδεύουν τις όποιες τους δοσοληψίες με το Δημόσιο με «γρηγορόσημα» σε είδος ή σε χρήμα.

ekloges_ar


Συνεχίζοντας τις αναρτήσεις στη νέα στήλη «Καλό Βόλι», που θα σας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές, θα μιλήσουμε σήμερα για τα πολύ παλιά ευκλεή χρόνια που ψήφιζαν με σφαιρίδια, μικρά σαν σκάγια –εξ ου και η μεταφορική χρήση της λέξης «βόλι»...

german-invasion-greece-1941-790x400

Οι πολεμικές προετοιμασίες στην Ελλάδα- Η γερμανική εισβολή στη Γιουγκοσλαβία- Οι Γερμανοί επιτίθενται στη χώρα μας (Απρίλιος 1941)- Η γενναία ελληνική αντίσταση- Ενέργειες απαράμιλλου ηρωισμού που άφησαν άναυδους τους Γερμανούς- Η προέλαση των Γερμανών ως την ανακατάληψη της Αθήνας.

25
feraios_rigas_art

Άγνωστα στοιχεία από τη ζωή του Ρήγα – Η δράση και το όραμά του – Ο Θούριος και η Χάρτα – Η προδοσία του Οικονόμου – Το τραγικό τέλος του Ρήγα και των συντρόφων του – Έγγραφα από τα αρχεία της Αυστρίας και της Ρουμανίας

4
kalo_voli_art

Μια από τις βασικές αρετές του πολιτικού ανδρός είναι βέβαια να πείθει με τη ρητορική του δεξιοτεχνία. Στη σημερινή μας στήλη «Καλό Βόλι» θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα αυτό...