Το φορολογικό νομοσχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο με μειώσεις αντί αυξήσεις φόρων μετά από 10 χρόνια

Το φορολογικό νομοσχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο με μειώσεις αντί αυξήσεις φόρων μετά από 10 χρόνια

Στις συνεδρίαση στις 11 το πρωί θα πέσουν και οι τίτλοι τέλους για τον νόμο Κατρούγκαλου με την συζήτηση του πλαισίου αρχών για το νέο ασφαλιστικό

ypoyrgiko-n1
Μια μεγάλη αλλαγή σηματοδοτεί το φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο: Έπειτα από μια περίοδο 10 ετών είναι η πρώτη φορά που αντί για αυξήσεις προβλέπονται μικρές, έστω, μειώσεις φόρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση: Βασικός πυλώνας των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια επιβαρύνθηκαν σημαντικά. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι της κατηγορίας εισοδήματος από 12 έως 18 χιλιάδες ευρώ, θα έχουν μείωση φόρου από 80 έως 200 ευρώ, ενώ ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει μείωση φόρου έως 1.300 ευρώ.

Συγκεκριμένα για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπονται:
-Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα.
-Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των συντελεστών για τα υψηλότερα εισοδήματα.
-Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους με 5 παιδιά και άνω δεν ισχύει η μείωση κατά 20 ευρώ της έκπτωσης φόρου για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 12.000 ευρώ.
-Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.
-Μείωση του Φ.Π.Α. για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον χαμηλό συντελεστή 13%.
-Μείωση του Φ.Π.Α. για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα:
-Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, γεγονός που ενισχύει εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
-Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%.
-Καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
Κλείσιμο
-Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα.
-Δίνονται στις επιχειρήσεις φορολογικά κίνητρα για τη διανομή μετοχών στους εργαζόμενους, καθώς και για παροχές σε είδος.
-Θεσπίζονται κίνητρα για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα με θετικό οικονομικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους, γίνονται δύο βασικές παρεμβάσεις:
Η μία αφορά στα stock options. Θεσπίζονται, δηλαδή, φορολογικά κίνητρα προκειμένου να δίνονται από τις επιχειρήσεις μετοχές στους εργαζόμενους, ώστε να γίνονται συμμέτοχοι στην επιχειρηματική επιτυχία.
Η δεύτερη αφορά φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για παροχές σε είδος στους εργαζόμενους, όπως η χορήγηση καρτών μεταφοράς για τις αστικές μετακινήσεις. Χορηγείται, συγκεκριμένα στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, δαπάνης για κάρτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προσαυξημένης κατά 30%.

Με το φορολογικό νομοσχέδιο θεσπίζονται, επίσης, κίνητρα για τη στήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη.
-Εισάγεται δέσμη μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
-Δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.
-Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνης για εγκατάσταση σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων και μάλιστα, προσαυξημένης κατά 30%.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας:

Μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά κατά 22%, που ήδη εφαρμόστηκε από την τρέχουσα χρονιά, αναπτύσσονται ακόμη τρία μέτρα:
-Αναστέλλεται ο Φ.Π.Α. στις οικοδομές για 3 χρόνια.
-Αναστέλλεται, επίσης για μια τριετία, ο φόρος υπεραξίας στην αγοραπωλησία ακινήτων.
-Προβλέπεται μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 40% για τις δαπάνες εργασιών – όχι για τα υλικά – που πραγματοποιούνται για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων:

Θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός φορολογούμενος θα κάνει εντός τριετίας επένδυση άνω των 500.000 ευρώ.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο ενσωματώνονται και περισσότερες από 10 αλλαγές που επήλθαν έπειτα από τη μακρά δημόσια διαβούλευση και αφορούν:
-Την διαγραφή οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι του ποσού των 10 ευρώ, ανά οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου.
-Τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος από την παραχώρηση οχήματος προς εργαζόμενο, εταίρο, μέτοχο ή συγγενικά τους πρόσωπα.
-Την εξαίρεση από το πραγματικό εισόδημα, βάσει του οποίου υπολογίζεται το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών με ηλεκτρονικές συναλλαγές και του ποσού της διατροφής που δίδεται στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων.
-Την πρόβλεψη ότι εκπίπτουν ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α…
-Την εισαγωγή τροποποιήσεων στις διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, από τόκους εταιρικών ομολογιών και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.
-Τη διευκρίνιση ότι ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής 10% για αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνει και τις αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.
-Τη δυνατότητα των μικρών οινοπαραγωγών να ζητήσουν την επιστροφή ή διαγραφή, κατά περίπτωση, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί για μη διατεθείσες ποσότητες.

Νέο ασφαλιστικό

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 11 το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να πέσουν και οι τίτλοι τέλους για τον νόμο Κατρούγκαλου με την συζήτηση του πλαισίου αρχών για το νέο ασφαλιστικό.

Η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση της σύνδεσης των εισφορών με το δηλωμένο εισόδημα και προχωρά στην εγκαθίδρυση του λεγόμενου 3ου πυλώνα, όπου οι ασφαλισμένοι στο τέλος του εργασιακού τους βίου θα εισπράττουν ως σύνταξη από τα ποσά που έχουν καταβάλλει ως εισφορές.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι που δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα λάβουν πίσω τα χρήματα που τους επιδίκασε το δικαστήριο αφού στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία για πιθανό δημοσιονομικό κόστος που να εκτροχιάζει τον προγραμματισμό.

Προμήθειες υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Στην ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου είναι επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις προμήθειες.

Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται επίσης να εγκρίνουν τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2020, ενώ θα συζητήσουν και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επίσης θα προχωρήσουν σε προεπιλογή των δικαστικών λειτουργών για τις θέσεις των αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αντιπροεδρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης