Διπλώματα οδήγησης: Πώς θα γίνεται η εξέταση και τι αλλάζει για ηλικιωμένους και 17χρονους

Σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αύριο η ψήφιση του νομοσχεδίου που «ξεμπλοκάρει» 100.000 υποψήφιους οδηγούς και χιλιάδες ηλικιωμένους που περίμεναν επανεξέταση

Τέλος στην ταλαιπωρία που έχουν υποστεί πάνω από 100.000 υποψήφιοι οδηγοί, αλλά και χιλιάδες ηλικιωμένοι οδηγοί, οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν τα διπλώματά τους, βάζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συζητείται σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και αύριο αναμένεται να ψηφιστεί.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 'Αλλες Επείγουσες Διατάξεις», επανέρχεται το παλιό καθεστώς εξέτασης και συστήνεται Επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, «προκειμένου να συνταχθεί ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο και θα περιορίσει το φαινόμενο της διαφθοράς, όπου υπάρχει. Το έργο της Επιτροπής θα είναι εξάμηνο και μπορεί να παραταθεί για 3 ακόμη μήνες, εφόσον κριθεί αναγκαίο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κρίθηκε σκόπιμο να κατατεθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις από τις δυσκολίες εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας στην έκδοση αδειών οδήγησης.


Προβλήματα του ισχύοντος νόμου, σύμφωνα με το υπουργείο

α. Δεν γίνονται εξετάσεις υποψηφίων οδηγών από τον Οκτώβριο του 2018, με συνέπεια ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών να ξεπερνά τις 100.000. Ένα μεγάλο μέρος αυτών επιθυμούν να λάβουν την άδεια οδήγησης προκειμένου να προσληφθούν για εργασία ως οδηγοί είτε για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς που απαιτούν την κατοχή άδειας οδήγησης.

β. Ο νόμος προέβλεπε τη δημιουργία ειδικών διαμορφωμένων χώρων για τις ειδικές δοκιμασίες (οπισθοπορεία και παρκάρισμα). Τέτοιοι χώροι δεν βρέθηκαν σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να μη γίνονται εξετάσεις.

Όπου βρέθηκαν χώροι, όπως στο ΚΤΕΟ Χολαργού, η αναμονή για την εξέταση ήταν μεγάλη εξαιτίας του συνωστισμού των υποψηφίων (120 - 150 κάθε μέρα) με συνέπεια η ποιότητα των εξετάσεων να είναι χαμηλή.

γ. Οι εκπαιδευτές αρνούνται να διαθέσουν τα εκπαιδευτικά τους οχήματα χωρίς τη δική τους παρουσία, καθώς στην περίπτωση ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν τους καλύπτουν, εφόσον δεν συνοδεύουν τον εκπαιδευόμενο.

δ. Η υποχρέωση ασφάλισης των υποψηφίων οδηγών ατομικά, δημιούργησε πρόβλημα καθώς, αρχικά οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν τέτοια ασφαλιστήρια. Στη συνέχεια, χορηγούσαν ατομικά ασφαλιστήρια υποψηφίων οδηγών, τα οποία κόστιζαν περίπου 120-140 ευρώ για τα επιβατικά Ι.Χ. και 150-180 ευρώ για τα βαρέα οχήματα. Η ασφάλιση αυτή κάλυπτε το χρονικό διάστημα μισής ώρας της εξέτασης, ενώ τα ποσά αυτά καλύπτουν σε αρκετές περιπτώσεις και την ετήσια ασφάλεια των Ι.Χ. αυτοκινήτων.

ε. Δεν υφίστατο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο αναγκαίος εξοπλισμός (κάμερες παρακολούθησης) προκειμένου να είναι εφαρμόσιμες οι διατάξεις.


Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Συστήνεται επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, προκειμένου να συνταχθεί ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο και θα περιορίσει το φαινόμενο της διαφθοράς, όπου υπάρχει. Το έργο της επιτροπής θα είναι εξάμηνο και μπορεί να παραταθεί για 3 ακόμη μήνες, εφόσον κριθεί αναγκαίο.


'Αδειες οδήγησης

Έως την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής καταργούνται τα άρθρα που επέφεραν τα προβλήματα και επανέρχεται το θεσμικό πλαίσιο που προϋπήρχε της ψήφισης του ισχύοντος νόμου.

Το έργο της δοκιμασίας προσόντων διενεργείται από δύο υπαλλήλους - εξεταστές. Έως και την 30η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν εξεταστή. Η συσσώρευση αιτημάτων έκδοσης νέων αδειών είναι τεράστια.


Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές

Επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, τις οποίες κατήργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση και σχεδόν όλοι οι πολίτες άνω των 80 ετών πιστοποιούνταν ικανοί ανά ειδικότητα γιατρού, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όπου περιοριζόταν ο χρόνος ισχύος των αδειών οδήγησης.

Το παράβολο που θα καταβάλλουν οι προς εξέταση οδηγοί στην ΔΙΕ είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου σήμερα σε κάθε επίσκεψη γιατρού. Σήμερα, οι ηλικιωμένοι πρέπει να επισκεφτούν 4 γιατρούς και να πληρώσουν 40 ευρώ, ενώ στην ΔΙΕ για όλους τους γιατρούς θα πληρώσουν 30 ευρώ (3Χ10).


'Ανω των 74

Καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση των κατόχων αδειών οδήγησης που επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους και έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών.

Το μέτρο αυτό αποτελεί διάκριση εις βάρος των ηλικιωμένων και έχει επιφέρει πολλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων πολιτών.

Ειδικότερα, για να αναθεωρήσουν την άδεια οδήγησης, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις, έπρεπε να επισκεφτούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον 4 φορές, προκειμένου να πάρουν τις άδειες οδήγησης. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε αναμονή και ο προηγούμενος Υπουργός έδινε συνεχώς παρατάσεις.

Η εξέταση ήταν υποτυπώδης (οδήγηση σε ένα δρόμο 500-800 μέτρων) και γι' αυτό οι απορριφθέντες ήταν πολύ λίγοι. Αμφισβητείται αν το μέτρο αυτό επιφέρει αποτελέσματα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.


Οδήγηση στα 17 έτη

Η συνοδευόμενη οδήγηση καταργείται, γιατί με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και θεωρητική και πρακτική εξέταση στην ηλικία των 17 ετών), όπως ισχύει και για την ηλικία των υποψηφίων που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη, δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή του (συνοδεία οδηγού, ειδική ασφαλιστική κάλυψη, διοικητικές κυρώσεις). Η επιτροπή που συστήνεται θα επανεξετάσει το μέτρο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της οδηγίας 2006/126 που δίνει στα κράτη - μέλη τη δυνατότητα μείωσης του κατώτατου ορίου ηλικίας στα 17 έτη για την κατηγορία Β (επιβατικά) και για οδήγηση μόνο εντός της ελληνικής Επικράτειας.


«Γουρούνες»

Καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσικλετών που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους που εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, δεδομένου ότι πρόκειται για οχήματα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και πληρώνουν ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο οικείος δήμος ή οικεία Περιφέρεια στην περιοχή αρμοδιότητάς τους έχουν τη δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων οιασδήποτε κατηγορίας σε ορισμένες περιοχές ή σε όλο το οδικό δίκτυο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δείτε βίντεο: Διπλώματα οδήγησης: Πώς θα γίνεται η εξέταση και τι αλλάζει για ηλικιωμένους και 17χρονους
video placeholder
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (22)

Πολίτης

Αυτό που παρατηρώ συνεχώς στα σχόλια σας είναι ότι ελάχιστοι γνωρίζετε πως μπορούν να γίνονται οι εξετάσεις σωστά οι περισσότεροι από σας δεν ξέρουν να οδηγούν δεν γνωρίζετε τον κώδικα παρόλα αυτά εκφέρεται όλη την άποψή σας Σεβαστή αλλά θα πρέπει να μάθετε να διαβάζετε και να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε α σχολιάζεται. Αν είχαν την βούληση από το Υπουργείο Μεταφορών θα μπορούσαν να τα σταματήσουν όλα σε ένα λεπτό. ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που επεμβαίνει και συμβαίνει ότι συμβαίνει Κο θα μπορούσαν να κάνουν ένα σώμα εξεταστών με αξιόλογους ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου σε πιθανό παράπτωμα θα απολύονται με ποινικές ευθύνες έχετε την εντύπωση ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι και αν γίνονται σωστά οι εξετάσεις? Ενημερωτικά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εξεταστές γίνονται εξετάστες με σεμινάριο Δεν σημαίνει λοιπόν ότι τα γνωρίζουν όλα Άρα μην περιμένουμε σωστές εξετάσεις.

Συριζαίος

To πρόγραμμα της ΝΔ για την οδική ασφάλεια συνοπτικά: Μιζοεξετάσεις, τιμόνι σε γεροντοχούφταλα, και γουρούνες στους δρόμους των νησιών.

κα

Για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι έπαιρναν διπλώματα δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Όλοι γνωρίζουν και ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν μπορούν να το δουν από τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία των οδικών ατυχημάτων στις χώρες της ΕΕ: εάν εξαιρέσει κανείς τις χώρες της Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων που υπολοίπονται δραματικά σε οδικές υποδομές, είμαστε από πάτος έως απόπατος. Τι έχουμε λοιπόν; Μια κυβέρνηση που πήγε να κάνει κάτι για να πατάξει την διαφθορά και δεν κατάφερε επί μήνες να προμηθευτεί κάμερες (ΣΥΡΙΖΑ) για να εφαρμόσει το νόμο που η ίδια ψήφισε(!) και την σημερινή που κυβέρνηση που εξαρχής δεν κάνει κάτι με τις κάμερες επαναφέροντας το παλαιό καθεστώς και παραπέμπει το θέμα σε ... επιτροπή!

Τζόρας

Βάλτε τους "70 και άνω" να κάνουν "πορεία". Σέβονται την προτεραιότητα; Τα φανάρια; Πως αντιδρούν όταν τους πιάσει αίφνης "πορτοκαλί"; Στα "stop" του αλλουνού, όχι απλά τα δικά τους, πως αντιδρούν; Λωρίδα λεωφορείων:Την αφήνουν άδεια; Αν ακούγεται σειρήνα ασθενοφόρου; Περιπολικού; Κάνουν στην άκρη, στέκουν ακίνητοι ή "την κάνουν σφήνα" επί τη ευκαιρία. Τέτοια και χιλιάδες "μικροτέτοια" ν' απασχολούν το Υπουργείο. Οι γέροντες να εξετάζονται κι αν είναι να κοπούν, να κοπούν... Κι εγώ πρώτος.

253...

.... ελάχιστοι ηλικιωμένοι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, κόπηκαν κατά τις εξετάσεις.... Α) δεν μας λέει πόσοι ηλικιωμένοι δώσανε εξετάσεις σε αυτό το διάστημα.... Β) θα ήθελε ο αρθρογράφος, να βρεθεί στον ίδιο δρόμο, αυτός ή το παιδί του με έναν από αυτούς τους συμπαθείς κατά τα άλλα ηλικιωμένους που τώρα με το νέο σύστημα θα ξαναπάρει το δίπλωμα του? Άντε γιατί η πολύ κατανόηση τελικά καταλήγει στην μ@κ@κία.....

μποναμας

100 000 εξετασεις χ 100 ευρω το φακελακι, 10 000 000 τζιρος που θα μοιραστει στους 200, 300 εξεταστες ......τα τυχερα του ΔΥ

George

Για κάτω των 18 θα πρέπει να επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 50-70 χλμ./ώρα με το ανάλογο δίπλωμα. Το ίδιο και για τους υπερήλικες. Δηλαδή οχήματα που θα κινούνται μόνο σε οικιστικό περιβάλλον. Για να μην πω ότι τουλάχιστον μέχρι τα 21 πρέπει να υπάρχει περιορισμός τελικής ταχύτητας. Ούτως ή άλλως ο περιοριστής ταχύτητας σε όλα τα αυτοκίνητα είναι θέμα χρόνου. Και δεν μιλάω για περιοριστή μόνο της τελικής ταχύτητας.

JOHNAKOS

εγώ λέω από δω και πέρα τους υποψηφιους οδηγούς να τους εξετάζει και τα διπλώματα να τα δίνει ο ΙΑΒΕΡΗΣ. να δούμε πόσοι θα πάρουνε.

sophia

χαχα όντως! Πολύ σωστός!

ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

Μακάρι να ήταν υπουργός μεταφορών ο Ιαβέρης, σίγουρα θα έφτιαχνε ένα σωστό πρόγραμμα εξετάσεων και θα καταργούσε την οπισθογωνία η οποία κανονικά δεν επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ.

Κυνικός

Επίσης χρειάζεται αστυνόμευση και αυστηροποίηση του κώδικα για περιπτώσεις όπως εγκατάλειψη θύματος τροχαίου, επανειλημμένη πρόκληση ατυχήματος κλπ.

Αρης

Το μόνο που ήθελε να κάνει ο Πινόκιο ήτανε να ταλαιπωρεί ηλικιωμένους επειδή δεν τον ψήφισαν τίποτα αλλο

Τρολ

Σωστός . Σίγουρα Ν.Δ στις εκλογές κύριε Άρη μου.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης