Με τις υπογραφές Τόσκα, Ξανθού, Κοντονή και Αποστόλου η απόφαση για την κάνναβη

cannabe_main01

Τι ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τους Όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης.

Στην ΚΥΑ ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η έγκριση για την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον συντονισμό τόσο των εγκαταστάσεων των μονάδων, όσο και των μεταφορών των τελικών προϊόντων ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΔΑ/ΑΕΑ), οι οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα οικεία Τμήματα Ασφαλείας και, όπου δεν υφίστανται τέτοια, τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.


Παράβολο 10.000 ευρώ, αντίγραφο ποινικού μητρώου και απόσταση 1000 μέτρων από σχολείο οι όροι για μονάδα κάνναβης

Στα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Παράβολο αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, κατατεθειμένο στον ΚΑΕ 3741 υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης

- Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ από τα όρια του γηπέδου της προς αδειοδότηση μονάδας.

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων

- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για τα αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων

- Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

- Τεχνική έκθεση του φορέα στην οποία τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της κάνναβης.

Εποπτεία τήρησης των όρων φύλαξης και ασφαλείας

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον συντονισμό των λοιπών συναρμοδίων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τόσο των εγκαταστάσεων των μονάδων, όσο και των μεταφορών των τελικών προϊόντων ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα οικεία Τμήματα Ασφαλείας και, όπου δεν υφίστανται τέτοια, τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα (οικείες Αστυνομικές Υπηρεσίες), ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων της παρούσας και τη σύνταξη της υπό Γ 3 του άρθρου 1 βεβαίωσης. Η οικεία Αστυνομική Υπηρεσία πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εγκεκριμένης μονάδας, σε περιπτώσεις:

α) μετά τη λήψη έγκρισης εγκατάστασης για τη βεβαίωση τήρησης των όρων ασφαλείας, για να την υποβάλλει στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, προς έκδοση έγκρισης λειτουργίας.

Β) Μετά από ένα εξάμηνο από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης.

γ) Στην περίπτωση μεταφοράς τελικού προϊόντος.

δ) Σε κάθε έκτακτη περίπτωση, η οικεία Αστυνομική Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο τήρησης των όρων ασφαλείας.

Για τη μεταφορά των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ο φορέας αιτείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έγκριση μεταφοράς, υποβάλλοντας, αμελλητί δέκα τουλάχιστον, ημέρες πριν την ημερομηνία μεταφοράς, σχετική αίτηση στην οικεία Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου παραγωγής, γνωστοποιώντας έκτος των άλλων :

α) Την ακριβή ημερομηνία και ώρα αναχώρησης

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του μεταφορέα και του παραλήπτη

γ) Την ακριβή ποσότητα και το είδος του μεταφερόμενου τελικού προϊόντος.

δ) Τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που αφορούν τον παραγωγό, μεταφορέα και παραλήπτη.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφερόμενες ποσότητες τελικού προϊόντος πρέπει να συσκευάζονται και να σφραγίζονται, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάνοιξη αυτών κατά τη μεταφορά τους.

Η περίφραξη της καλλιέργειας εξοπλίζεται με ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών, ενώ η φύλαξη εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες σε 24ωρη βάση, οι οποίοι εποπτεύουν ανελλιπώς την περίφραξη, την κενή ζώνη και τα συστήματα ασφαλείας. 

Διαβάστε αναλυτικά την ΚΥΑ που εκδόθηκε ΕΔΩ

ΣΧΟΛΙΑ (82)

γιατι δεν

βλεπω κανενα σχολιο για τη αστυνομικη συνοδεια κατα τη μεταφορα στα σημεια πωλησης?!!!!!!!!!

svpt

Λοιπόν καλά λένε ότι βγάζεις περισσότερα συμπεράσματα από τα σχόλια παρά από το κύριο άρθρο. Λοιπόν ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ!!! ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ. Το θέμα δεν είναι η φαρμακευτική κάνναβη. Οοοοχι! Αυτή είναι μόνο η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ. Το θέμα είναι η "ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ" κάνναβη. Αυτή θέλετε να νομιμοποιηθεί. Άλλοι από σάς είναι ήδη χρήστες και λάτρεις και ένθερμοι υποστηρικτές. Άλλοι πάλι είστε εντεταλμένοι με καμπάνια για δημιουργία πελατείας. Βολιδοσκόπηση του κυβερνητικού παράγοντα για να δεί τί " ψάρια " θα πιάσει άν προχωρήσει και στα περαιτέρω, σύμφωνα με τις προτάσεις κάποιων στελεχών του, που σίγουρα είναι ήδη χρήστες.Φαίνονται εξάλλου από τα μούτρα τους, από τις ενέργειές τους, απ' αυτά που λένε και που τουιτάρουν. Ας γίνει λοιπόν η χώρα ένας απέραντος ΜΠΑΦΟΣ. Αυτό θα πεί αναπτυξάρα!!! Χώρια οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει το συριζαίϊκο από τους οπαδούς της μαστούρας. Κι απ΄ότι καταλάβαμε δεν είναι και λίγοι αυτοί...

Μπράβο!!!

Τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα. Θερμοί υποστηρικτές, διαφημιστές, προπαγανδιστές, επιστημονικοί αναλυτές, χημικοί, ψυχίατροι, μεγάλη πετυχεσιά η φούντα, ρε παιδιά. Ρίξε κι άλλα τέτοια σχετικά ρε ΠΘ. Μιλάμε έχουν δίκιο τα σαίνια που σκέφτηκαν το νομοθέτημα. Αν γίνεται τέτοιος χαμός από σχόλια για ενα άρθρο σκέψου χαμός που θα γίνει από τους "επενδυτές" για καλλιέργεια. Αυτό θα πει ανάπτυξη! χαχαχαάάα

ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ

πως αν εισαι τελειωμενος, συμφωνω να κανεις χρηση για "θεραπευτικους" λογους. Δηλ. για να ξεχασεις οτι το προβλημα σου δεν λυνεται.... οτι δηλ. ΔΕΝ θεραπευεται....... Ρουφατε την τελειωμενοι, ρουφατε την κι απο τα αυτια και μην ξεχασετε να την δωσετε και στα παιδακια σας. Μονο μην οδηγειτε γιατι οδηγω κι εγω. Μακρυα απο μπροστα μου τελειωμενοι πρεζονες και στο δι@ολο να πατε, οπως και θα πατε κιολας.... ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ

@

Τότε να απαγορέψεις το αλκοόλ τελειωμένε πανύβλακα , διότι το πρόβλημα στην οδήγηση είναι 90% απο αλκοόλ, 9% από νόμιμα ψυχοφάρμακα και 1% από κάνναβη. Ούστ άσχετε

Ένας αμόρφωτος

Διαβάζω τα σχόλια των μορφωμένων και προοδευτικών και εκπλήσσομαι. Στο οικογενειακό και συγγενικό μου περιβάλλον έχω μια διαλυμένη οικογένεια και άλλον ένα στο ψυχιατρείο από χρήση. Και όχι σκληρών αλλα απλής κάνναβης. Ειλικρινά λυπάμαι για το μέλλον των παιδιών αυτού του τόπου και για το θράσος αυτων των αδιστακτων διαφθορέων της νεολαίας μας.

Στο ψυχιατρειο απο

χρηση κανναβης , δεν υπαρχει καμια περιπτωση , ειναι μπαρουφα .....απο τις μεγαλες . Μπορει το ατομο , να ετρωγε κουμπια ....( χαπακια ) και να μην το γνωριζεις .-

@

Κράτα τη λύπη σου για την πλειοψηφία των χωρών του δυτικού κόσμου που έχουν επιτρέψει την κάνναβη εδώ και πολλά χρόνια. Όσο για τα υπόλοιπα, να ξέρεις ότι η κάνναβη δεν άλλαξε το χαρακτήρα κανενός.

mk

Αν υποθεσουμε οτι λες την αλήθεια, που προσωπικά δεν το νομιζω γιατι ειμαι χρηστης 15 χρονια και ποτέ δεν χρειάστηκε να παω οχι σε ψυχίατρο αλλά ουτε καν σε ψυχολόγο, να ξερεις οτι ισως αν ειχαν προσβαση σε καθαρη κάνναβη, οπως εγω στο εξωτερικο, ελεγμένη απο το κράτος ή απο ειδικους και οχι τα Αλβανικα φυτοφάρμακα που καπνιζανε λογω της απαγορευσης για την οποία τοσο πολύ μάχεσαι, να την ειχαν γλυτώσει. Ακου και κάποιον που γνωριζει , η Αλβανικη κάνναβη που κυκλοφορει στην Ελλάδα ειναι οτι χειροτερο για τους χρήστες, οχι μονο δεν τους φτιάχνει αλλά τους χαλάει σε πολλές περιπτώσεις. Με καθαρή κάνναβη μπορεις να κάνεις τα πάντα μετά, απο το να γυμναστείς μέχρι να πας σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε ανεβαζει, δεν σε ρίχνει, ενω αντιθετα με την Αλβανικη λιώνεις στον καναπέ και δεν μπορεις να κουνηθεις! Αυτό που λένε στην πιάτσα...ντάγκλα! Εχει κανενα νοημα η απαγορευση οταν ολοι μπορουν να εχουν προσβαση οποτε θελουν και οπου θελουν? Το θεμα ειναι τι βαζει ο κοσμος στα πνευμονια του και που πανε τα λεφτά σε καθε περιπτωση... Δεν ειναι θεμα μόρφωσης, ουτε IQ, ειναι θέμα ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ! Δεν ξέρω αν το καταλαβαινεις, αλλά εσυ ο ίδιος μας λες να συνεχιστει μια κατάσταση που έχει καταστρέψει την οικογένεια σου! Αν ηταν νομιμο μπορει να μην ειχαν προσβαση καν, γιατι τοτε θα επρεπε να εχουν καποιο χαρτι απο γιατρο , ή να ειναι καποιας ηλικιας, και οχι απλά να ...πεταχθουν μεχρι τον dealer της γειτονιας! Σκέψου λιγο... , στο φιναλε τι συζηταμε εμεις, οποια χωρα το επιχειρησε, και μιλάμε για την ψυχαγωγικη κανναβη φυσικα, εκει ειναι το ζουμι, κερδισε, και η χώρα, και οι χρηστες μειώθηκαν, και η υγεια των υπολοιπων βελτιωθηκε και οι εμποροι με τα βαποράκια εξαφανιστηκαν, ήρθαν στην Ελλάδα ολοι...! Τα υπολοιπα ειναι κουβεντα να γινεται, να περνάει η ώρα μας!

Chris13

Άσχετοι σταματήστε τις μπούρδες όταν λέει μικρότερο από 0.2 THC δεν μπορείς να κάνεις κεφάλι και 1 τόνο να καπνίσεις κεφάλι δεν θα κάνεις!!!!!!!!!!!!! είναι σαν να λες κάποιον αλκοολικό και μεθυσμένο επειδή πίνει μπύρες χωρίς αλκοόλ!!!!!!! Το CBD λοιπόν κάνει για φάρμακο και δίνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν έχει σχέση με μαστουρα ρε ξεροκέφαλοι.

Χρηστης κανναβης

κανω χρηση κανναβης στο σπιτι μου .- Οποιος ενοχλεται .....χρηζει ψυχιατρικης βοηθειας .-

Ναρκέμπορας

Δηλαδή αν με πιάσουν με στατίβα 15% και τους πω ότι μου πούλησαν σπόρια που έγραφαν 0,15 %, θα έχω πρόβλημα? Εγώ και στην μια και στην άλλη "φάρμακο" καλλιεργώ. Γιατρεύει άρρωστους.

ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ

Τί είναι η 'στατίβα';

Ο ιδιος

Ειστε χασιστες και φουντικοι.

κωστας αιρετικος κυνικος 51

Εγω περιμενω να αφησουν ελευθερη και την cannabis indica οχι για να μαστουριασω αλλα για να γλυτωσουν οι νεοι απο τις ψεκασμενες αλβανικες κωλοφουντες!!!!!!!!!!!!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

molotov043

Μπλόκο στον «Ρουβίκωνα» με ειδική νομοθεσία - Επαναφορά αυστηρών μέτρων για τις επιθέσεις σε συμβολαιογράφους με αφορμή τους πλειστηριασμούς -  Αλλάζουν οι διατάξεις για τις επιθέσεις σε εφοριακούς την ώρα των ελέγχων - Πιο δύσκολη  η υπό όρους απόλυση ισοβιτών και βαρυποινιτών