Χάος με την υποβολή «πόθεν έσχες» μετά την απόφαση του ΣτΕ

Χάος με την υποβολή «πόθεν έσχες» μετά την απόφαση του ΣτΕ

Αντισυνταγματική και παράνομη κρίθηκε η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα οι υπόχρεοι να μην ξέρουν τι να κάνουν - Η κυβέρνηση γνώριζε το περιεχόμενο της απόφασης από το καλοκαίρι, παρ'ότι ο Νίκος Βούτσης δήλωσε «έκπληκτος»

Χάος, αγωνία, αμφιβολία και άγχος επικρατεί από χθες στους εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, κρατικούς λειτουργούς, νομάρχες, δημάρχους, δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους, κ.λπ., μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική και παράνομη την υπουργική απόφαση που καθόριζε το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Λίγα 24ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) που είναι το ερχόμενο Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, η κυβέρνηση αντί να ενσκήψει πάνω στα νέα δεδομένα που επιτάσσει η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και να δώσει άμεση λύση (π.χ. προσωρινή  παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων), βασικά στελέχη της αρκέστηκαν σε δηλώσεις εκπλήξεων, αλλά  και αρνητικών δηλώσεων κατά της Δικαιοσύνης, αφού  η απόφαση δεν είναι αρεστή.  

Ενδεικτικά, ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης εξέφρασε την αρνητική του έκπληξη  για την απόφαση του ΣτΕ και δήλωσε ότι αναμένει την κοινοποίησή της για να την μελετήσει.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και συνυπογράφων μαζί με τον υπουργό Οικονομικών την απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ενημερωθεί επίσημα,  ωστόσο προσέθεσε: «Φοβάμαι όμως ότι η Δικαιοσύνη θα εκτεθεί».

Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι η κυβέρνηση, δια μέσου του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ενημερωθεί για το «δια ταύτα» της εν λόγω απόφασης από τον περασμένο Ιούνιο.

Μάλιστα για το λόγο αυτό έχουν «παγώσει» (τουλάχιστον προσωρινά) οι σχέσεις της κυβέρνησης και του προέδρου του ΣτΕ Νικολάου Σακελλαρίου. Για τον ίδιο λόγο η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο, πικαρισμένη από το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που της είχε άτυπα γνωστοποιηθεί, δεν έδωσε  νέα παράταση υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του 2015, παρά το γεγονός ότι ίσχυαν οι ίδιοι λόγοι των προηγούμενων παρατάσεων που είχαν δοθεί, δηλαδή, την εκκρεμοδικία  του όλου θέματος στο ΣτΕ. Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά το τέλος των διασκέψεων  επί της εν λόγω απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2016 λήγει το ερχόμενο Σάββατο, 21 Οκτωβρίου.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε χθες ότι  η σχετική υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές. Κατά συνέπεια πρέπει να εκδοθεί νέα προσαρμοσμένη στο περιεχόμενο της απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αργά θες  το μεσημέρι, δημοσίευσε την υπ' αριθμ. 2649/2017 απόφαση των 70 σελίδων, με την οποία έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η από 13.10.2016 υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή τους.

Πέρα από αυτό όμως η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε ένα ακόμη βήμα και σμπαράλιασε όλο το περιεχόμενο της επίμαχης υπουργικής απόφασης κρίνοντας πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια ανυπόστατες.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης όλων των δικαστικών Ενώσεων.

Η μη νομιμότητα της επίμαχης απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846οικ./13.10.2016) ανάγεται στο γεγονός δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή δεν απέκτησαν νόμιμη υπόσταση) οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τέθηκαν, δεν αρκέστηκαν σε αυτό και  προχώρησαν στην εξέταση των λόγων ακυρώσεως που προέβαλαν οι δικαστικές ενώσεις, επί της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Έτσι, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη εκείνη της υπουργικής απόφασης που υποχρεώνει να δηλώνονται τα χρηματικά ποσά που είναι κάτω από το μαξιλάρι και τα περιουσιακά στοιχεία, που η αξία τους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της επίμαχης υπουργικής απόφασης (αντίθετη στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας,  άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος), η διάταξη εκείνη που προβλέπει για όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες  υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων (Τραπεζών) ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Επίσης, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η παράλειψη της υπουργικής απόφασης να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό (που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία) για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας.

Δηλαδή, με άλλα λόγια είναι πενταετής η παραγραφή ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες.  

Εξάλλου, υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση ότι ναι μεν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής  κατάστασης, αλλά το όργανο ελέγχου οφείλει (σύμφωνα και με την συνταγματική αρχή της προηγούμενης ακρόασης), να καλεί προηγουμένως τον ελεγχόμενο προς παροχή διευκρινίσεων.

Παράλληλα, ενόψει της σοβαρότητας των απειλουμένων κυρώσεων, οι δημόσιες υπηρεσίες  οφείλουν να διαμορφώσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη. Δηλαδή να απλοποιηθεί ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Αναφορικά με τις δηλώσεις των δικαστικών και  εισαγγελικών λειτουργών, το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικώς επιβαλλόμενη ανεξαρτησία αυτών έναντι των οργάνων των δύο άλλων λειτουργιών, κατέληξε, στο ότι το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο πρέπει να συγκροτείται, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

Κρίθηκε επίσης ότι η καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των δηλώσεων των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε Ανώτατο Δικαστήριο, και όχι δειγματοληπτικού όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς, αποτελεί μέτρο απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με το νόμο σκοπού.

Κλείνοντας την δικαστική απόφαση οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των δικαστικών Ενώσεων για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες»,    σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι υπουργοί  και διοικητικοί παράγοντες έχουν λάβει ικανά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες.

ΣΧΟΛΙΑ (10)

Thanasis

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες είναι ένας ακόμη φερετζές ενός απόλυτα διεφθαρμένου μηχανισμού, με τον οποίο προσπαθεί να πείσει τους ελάχιστους που ακόμα πείθονται ότι προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά, απλά βάζοντας μας να δηλώσουμε άλλη μία φορά όσα ακριβώς δηλώνουμε στη φορολογική δήλωση και το Ε9. Ας βγει κάποιος να μας πει, πόσο τελικά βοήθησε στην καταπολέμηση της διαφθοράς όλα αυτά τα χρόνια. Πόσοι τιμωρήθηκαν για διαφθορά και μαύρο χρήμα με βάση το πόθεν έσχες. Όπως πάντα, κοροϊδευόμαστε!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ

φίλε, και πόσοι επέστρεψαν τα κλεμμένα και το μαύρο χρήμα, ΟΥΔΕΙΣ. Καλοφάγωτα.

Μάκης

Δεν καταλαβαίνω, ποιο είναι το χάος και γιατί η αρνητική έκπληξη του ΠτΒ; Οι δικαστές καθάρισαν πάλι και ουσιαστικά λένε σε δημάρχους, νομάρχες, δικαστές και δημοσιογράφους "Κλέψτε όσο θέλετε και λογαριασμό μη δίνετε. Εμείς είμαστε εδώ. Θέλετε διαφάνεια και ισονομία; No passaran. Ακούς εκεί να θέλουν να τους πούμε και από που αποκτήσαμε την περιουσία μας"

dim

Θα το γενίκευα ως χάος γενικότερα ... με παράπλευρες απώλειες στον οικονομικό αυτό πόλεμο μερικοί χιλιάδες άτυχοι

Φευγάτος

Κυβέρνηση αυτόματου πιλότου.

πππ

εγώ πάλι θέλω πίσω τα τριάντα ευρώ που πλήρωσα στον λογιστή.κια τριάντα πέρυσι. τα θέλω ΤΩΡΑ.αι.... να ξεκουμπιστέιτε να ησυχάσουμε ,σιχάματα της "πολιτικής''

Περι δικαιοσύνης

Ογδόντα χρόνια τώρα η Δικαιοσύνη απαλλάσσει συνεχώς τον... εαυτό της! Από το 1929, που ιδρύθηκε και συγκροτήθηκε το Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται οι αγωγές κακοδικίας κατά όλων των δικαστών (τακτικής Δικαιοσύνης, διοικητικής, Ελεγκτικού Συνεδρίου) και εισαγγελέων, έχουν καταδικαστεί στη χώρα μας για κακοδικία μόνο δύο δικαστές! Σε 350 αγωγές όλοι οι δικαστικοί βγήκαν λάδι, πλην δύο εξαιρέσεων Σε 350 αγωγές όλοι οι δικαστικοί βγήκαν λάδι, πλην δύο εξαιρέσεωνΚαι οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις, σε σύνολο περίπου 350 αγωγών, εκδόθηκαν πριν από δεκαετίες (1964 και 1966)! Σχετικά πρόσφατα (το 2008) σημειώθηκε μόνο μια ενδιαφέρουσα μειοψηφία -σε απορριπτική βεβαίως απόφαση- από το μέλος του Δικαστηρίου ******, ο οποίος είχε ζητήσει την καταδίκη μιας ειρηνοδίκη για βαριά αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων της! Και τα ερωτήματα, τα οποία εύλογα μπορεί να θέσει ο απλός πολίτης που ενδεχομένως και να αμφισβητεί ότι έχουμε τους καλύτερους δικαστές παγκόσμια, οι οποίοι ποτέ δεν λανθάνουν -όπως θέλει ο σχεδόν μηδενικός αριθμός των καταδικαστικών σε βάρος τους αποφάσεων-, είναι: *Ανταποκρίνεται ο θεσμός του Ειδικού Δικαστηρίου Κακοδικίας στο σκοπό του; *Ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών που εγείρουν αγωγή κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών; *Μήπως τελικά το Δικαστήριο προστατεύει πιο πολύ τους δικαστές παρά για τους ενάγοντες πολίτες; Πριν από 44 χρόνια Η δεύτερη και τελευταία καταδίκη δικαστή σημειώθηκε πριν από... 44 χρόνια και του επιβλήθηκε να καταβάλει για ζημιά σε κάθε ενάγοντα το ποσόν των 3.000 δραχμών. Η απόφαση αφορούσε το λειβάδιον Αμυγδαλιά, ήτοι 340 στρέμματα γης, τη νομή των οποίων είχαν στερηθεί οι εναγόμενοι κάτοικοι **** που αντιδικούσαν με τους κατοίκους ****. Ο καταδικασθείς δικαστής κρίθηκε ότι είχε ζημιώσει τους ενάγοντες όταν λανθασμένα -εξ ασυγγνώστου αμελείας- απέρριψε σχετική αίτησή τους, με την αιτιολογία ότι κύριοι της γης ήταν οι κάτοικοι ****αποκτήσαντες ταύτην διά χρησικτησίας και ότι οι κάτοικοι***ς ήταν απλοί κύριοι του δικαιώματος... χειμερινής χορτονομής. Η πρόσφατη μειοψηφία Τα έτη παρήλθαν με συνεχείς απορρίψεις αγωγών και το 2008 συναντάμε (όπως δημοσιεύτηκε στο Νομικό Τύπο) τη μειοψηφία του μέλους, δικηγόρου *****, που εισφέρει ένα εμπεριστατωμένο νομικά σκεπτικό. Ας γίνει μία αρχή απο την βουλή με αλλαγή του συντάγματος και την ίδρυση ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. Κατι το οποίο ειναι καθολική αποδοχή των Ελληνων νομίζω.

Τα δικαστηρια κακοδικιας τα γνωρίζετε

Εγω ένα δεν μπορώ να καταλάβω, τα δικαστήρια κακοδικίας γιατι δεν έχουν καταδικάσει ποτέ εδω και έναν αιώνα ένα δικαστή? Γνωρίζει απο το 1929 κάποιος ότι υπαρχει δικαστήριο αγωγών κακοδικίας καν? Εκει προσφευγει ο πολίτης οταν υπαρχει μια "κακή αποδεδειγμένα απόφαση". Βεβαια αν λαβουμε υποψιν τις διατροφές που επιδικάζουν τα ΜΟΝ ΠΡΩΤ στην Ελλάδα θα επρεπε να είχαμε χιλιάδες των χιλιάδων προσφυγές στα δικαστηρια κακοδικιας αν λειτουργούσαν σωστά, αν λειτουργούσαν μαλλον. Οχι βέβαια δεν λειτουργούν, άναρχη, αναξελεγκτη δικαιοσύνη, κάνει ότι θέλει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν παρα μόνο στον εαυτό της. Γιατι δεν εκλεγονται απο τον λαό οι δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων όπως και οι εισαγγελείς. Τουλάχιστον η κάθε κυβέρνηση λογοδοτεί κάθε τέσσερα χρόνια. Τους πετάνε και τους φυλακίζουν αμα υποπεσουν σε βαριά παράβαση καθήκοντος. Με την δικαστική εξουσία έχει συμβεί αυτό? Ολοι οι δικαστές ειναι άγγελοι? Δυστηχώς στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα θεσμών . Θελουμε εκ βάθρων ανατροπές. Πίστευώ εν μέσω κρίσης οι πολιτικές δυνάμεις να κατανοήσουν την άμεση αναγκή αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας!!! Δεν ψηφίζουμε "δημοκρατικά" για να μας εξουσιάζουν απολυταρχικές δυναμεις, χωρίς να αφήνω κανένα υποννούμενο για την δικαιοσύνη. Απλά ολοι πρεπει να ελεγχόμαστε και να εκλεγομαστε απο τον λαό μιάς και δικάζουμε εις το Ονομα του. Και τώρα οι Ελληνες δικαστες ελεγχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους.

ΕΊΣΑΙ ΑΝΗΜΕΡΩΤΟΣ

δημιουργείς εσφαλμένες εντυπώσεις στον κόσμο, για να σου λύσω την απορία, μπες στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και ψάξε για απολύσεις δικαστών, θα πάθεις σοκ, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες γίνεται η δουλειά ... τους πετάνε έξω πριν πεις "κίμινο" ...

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

Δηλαδή αυτοί που αναφέρονται είναι αυτοί που τα παίρνουν και συμπεριλαμβάνονται και οι δικαστές για αυτό βγήκε παράνομη και καταχρηστική Εμάς να μας ξεσκίζουν όμως

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kkkk_mak1

Ο... λαλίστατος, κατά τα άλλα, Νίκος Κοτζιάς προτίμησε να επιτεθεί στο «Πρώτο ΘΕΜΑ» για την αποκάλυψη ότι το ΥΠΕΞ έμεινε μία εβδομάδα χωρίς e-mail, αν και η σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνει πλήρως το σχετικό ρεπορτάζ  - Παυλόπουλος: «Αδιανόητα, απαράδεκτα και λυπηρά» όσα είπε ο Ερντογάν - ΝΔ: Η Τουρκία να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης - Καμμένος: Δυστυχώς επιβεβαιώνομαι για την ομηρία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών - Γεννηματά: Ανίερες συναλλαγές δεν χωρούν - Θεοδωράκης: «Όχι» στα ανατολίτικα παζάρια

22042018tsigara

Οι αστυνομικοί, έπειτα από έρευνα συνέλαβαν τον 62χρονο πατέρα, την 63χρονη μητέρα, την 37χρονη κόρη και τον 47χρονο σύζυγό της - Στο σπίτι του πατέρα βρέθηκαν 1.172 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρα και 59 συσκευασίες καπνού

cyprus_0002

Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, πριν ληφθεί κατάθεση από τον 15χρονο, θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί όλο το υλικό της υπόθεσης ώστε να υποβληθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις

2
sakoula-vrefos_main01

Σύμφωνα με τις τελευταιές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες το νεογνό βρέθηκε νεκρό μέσα σε μία σακούλα από ένοικο της πολυκατοικίας η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω σε ένα προστατευτικό δίχτυ που είχαν τοποθετήσει οι ιδιοκτήτες