LIVE

Κορωνοϊός

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές και παράνομες οι δηλώσεις «πόθεν έσχες»

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές και παράνομες οι δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Ανεξάρτητα εάν η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 21 Οκτωβρίου, η σχετική υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές - Βούτσης: Έκπληξη η απόφαση - Παπαγγελόπουλος: Η Δικαιοσύνη θα εκτεθεί

Στον αέρα «τινάζεται» η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων πόθεν έσχες για όλους τους υπόχρεους προς υποβολή, μετά τη σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
         
Ανεξάρτητα εάν η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες λήγει το ερχόμενο Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, η σχετική υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη και πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές, όποτε πρέπει να εκδοθεί νέα, προσαρμοσμένη στην απόφαση του ΣτΕ.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή  της, και, τέσσερις μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες για το 2016, δημοσίευσε την υπ' αριθμ. 2649/2017 απόφαση των 70 σελίδων, με την οποία έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η από13.10.2016 υπουργική απόφαση, που καθορίζει  τον «τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των δηλώσεων αυτών».
         
Πέρα από αυτό, όμως, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε ένα ακόμη βήμα και «σμπαράλιασε» όλο το περιεχόμενο της επίμαχης υπουργικής απόφασης, κρίνοντας πολλές διατάξεις της αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια ανυπόστατες.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης όλων των δικαστικών Ενώσεων.

Η μη νομιμότητα της επίμαχης απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846οικ./13.10.2016) ανάγεται στο γεγονός ότι δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή δεν απέκτησαν νόμιμη υπόσταση) οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της.
         
Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τέθηκαν   , προχώρησαν στην εξέταση των λόγων ακυρώσεως που προέβαλαν οι δικαστικές Ενώσεις, επί της επίμαχης υπουργικής απόφασης.
         
Έτσι, κρίθηκε αντισυνταγματική (αντίθετη στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας, άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος), η διάταξη εκείνη που προβλέπει για όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, την υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων (Τραπεζών) ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η παράλειψη της υπουργικής απόφασης να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό (που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία) για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας.

Με άλλα λόγια, είναι πενταετής η παραγραφή ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες.  

Ναι μεν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, εν όψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής  κατάστασης, αλλά το όργανο ελέγχου οφείλει (σύμφωνα και με την συνταγματική αρχή της προηγούμενης ακρόασης), να καλεί προηγουμένως τον ελεγχόμενο προς παροχή διευκρινίσεων.

Παράλληλα, εν όψει της σοβαρότητας των απειλουμένων κυρώσεων, οι δημόσιες υπηρεσίες  οφείλουν να διαμορφώσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η υποβολή δήλωσης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος από τον μέσο χρήστη. Δηλαδή, να απλοποιηθεί ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Ως προς τις δηλώσεις των δικαστικών και  εισαγγελικών λειτουργών, το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικώς επιβαλλόμενη ανεξαρτησία αυτών έναντι των οργάνων των δύο άλλων λειτουργιών, κατέληξε στο ότι το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο πρέπει να συγκροτείται, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.
         
Κρίθηκε εξάλλου ότι η καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των δηλώσεων των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε Ανώτατο Δικαστήριο, και όχι δειγματοληπτικού όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς, αποτελεί μέτρο απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με το νόμο σκοπού.

Τέλος, αναφορικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες», το ΣτΕ  απέρριψε σχετικό λόγο ακυρώσεως, με το σκεπτικό ότι η διοίκηση έχει λάβει ικανά μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επέμβασης τρίτων σε αυτό και διαρροής των δεδομένων. 

Βούτσης: Αρνητική έκπληξη προκαλούν οι αποφάσεις του ΣτΕ για το «πόθεν έσχες»

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, εξέφρασε την αρνητική του έκπληξη - αναμένοντας και την επίσημη απόφαση προς μελέτη -για τις πληροφορίες που μεταφέρουν ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ- μετά από προσφυγή των δικαστικών ενώσεων - αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση για τις δηλώσεις "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ".

Ταυτόχρονα με τις επισημάνσεις του προέδρου της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ, είπε: «Αναμένω να ενημερωθώ επίσημα, φοβάμαι όμως ότι η δικαιοσύνη θα εκτεθεί».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (35)

μα καλά εσείς όλοι οι αλληλοβριζόμενοι

δε σταματάτε λίγο για να σκεφτείτε πως το σύστημα βρίσκει τρόπους να εξαιρέσει κατηγορίες της ελίτ; Δεν φταίει πως δεν ξέρουν να γράψουν νόμο, δε θέλουν να γράψουν νόμο. Από όσο φαίνεται ο στόχος επιτεύχθηκε και για φέτος. Του χρόνου βλέπουμε πάλι... Συγγνώμη για την ενόχληση. Συνεχίστε να αλληλοσφάζεστε τώρα.

ΚΝ

Το αυτονόητο έκαναν οι Δικαστές σε αυτά τα θέματα. Αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ούτε ένα νόμο δεν μπορούν γράψουν στοιχειωδως. Επίσης, ότι κουταμαρα ή ανέφικτο υπάρχει φαντασιωνονται να το εφαρμόζουν. Τίποτα φυσιολογικό δεν κάνουν. ΥΓ από τότε που ανέβηκαν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πάντως η βουλή ξέχασε να δημοσιεύσει τα πόθεν έσχες των βουλευτών!!!! Αυτό τα λέει όλα...

..

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΡΕ ΦΙΛΕ ΤΙ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΣΕΝΑΝΕ ΤΙ ΕΧΩ ΣΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΥ ??

Φωνη εφοραεισπρκτορα...

Για να πλερωσεις φόρο. Φόρος κατοχής λέγετε. Έχοντες και κατέχοντες. Ανάλογος του ΕΝΦΙΑ. Η γκαρσονιέρα πληρώνει φόρο. Τα 20.000 να μην πληρώσουν??

ΦΟΝΙ "ΤΟ ΚΟΠΙ ΤΟ ΠΙΤΑ".

Γραψι αντρέσα ερτι κερασι σαμπουκα.

Ella

Τρομερή διοικητική δικαιοσύνη, στα χρονια της κρίσης αποτελεί πραγματικό καταφύγιο κατα των αυθαιρεσιών της εκτελεστικής εξουσίας που θέλει να καταργήςει την συνταγματική επιταγή περί αναλογικής συμμετοχής στα βάρη και σε κρεσέντο λαϊκισμού να δάκτυλοδείξει αυτούς που παράγουν νόμιμο πλούτο. Το να θέλω να φυλάω στο στρώμα τα δαχτυλιδια μου ειναι δικαίωμα μου, υποχρέωση του κράτους ειναι να βρει αν τα αγόρασα σύμφωνα με το δηλωθέν εισόδημα μου. Στο τέλος, θα μπαίνουν στα σπιτια οι ΣΔΟΕ να ψάχνουν για τα ασημικά της γιαγιάς!

13

Χρονια λογιστικο γραφειο αισθανομαι ασχημα να ρωταω πελατες ποσα χρηματα εχουν στην τραπεζα και ποσα στο σπιτι... Και ολα αυτα γιατι πχ καποιοι απο αυτους οριστικαν αναπλρηρωματικα μελη σχολικης επιτροπης!!!!Επιπλεον η εφαρμογη στην οποια καταχωρουνται στοιχεια τα οποια το 95%εχουν ηδη δηλωθει σε δηλωσεις φορου εισοδηματος και ε9 εχει μεγαλες ασαφειες και το λαθος ειναι αναποφεκτο.

kaon

Ειμαι υποχρεος δηλωσης ποθεν εσχες.Το τι τραβηξα εξ αιτιας της αοριστιας της ηλεκτρονικης φορμας δεν περιγραφεται. Ιουλιο μηνα -λειπω σε διακοπες μακρια απο το αρχειο μου -ξαφνικα με ενημερωνουν με e-mail αοριστα οτι η εμπροθεσμα υποβληθεισα δηλωση μου το Μαρτιο εχει προβλημα, ΜΕ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ και με παραπεμπουν σε ενα απιθανο helpdesk -του taxisnet!!!! οπου περιμενεις με τις ωρες να βγαλεις γραμμη και οταν βγαλεις δηλωνουν αδυναμια να δωσουν οποιαδηποτε εξηγηση! ΛΟΓΙΚΟ. Στελνω E-MAILS στο pothen.gr , ζητω εξηγησεις , απαντουν τηλεφωνικα! για να μην εχει ο πολιτης αποδειξεις για την ξεφτιλα τους ... γενικα και αοριστα!ΚΟΛΟΜΒΙΑ!Τον Σεπτεμβριο πληροφορουμαι ηλεκτρονικα οτι πρεπει να ξαναυποβαλω δηλωση για το 2016 και το 2017 μεχρι 21 .10. Υποβαλλω ξανα οτι ζητουν οι γατες Αγκυρας και χωρις να εχει γινει καμια απολυτως μεταβολη περιουσιακων η μισθολογικων στοιχειων γραφω ουσιαστικα επι 6 ωρες τα ιδια στοιχεια σε 2 δηλωσεις!Ολα τα σtοιχεια που ζητουνται στο ποθεν εσχες ειναι καταγραμμενα στην διαθεση τους! εδω και 20 χρονια .Τοκοι , καταθεσεις , ακινητα , αυτοκινητα κτλ κτλ.Οι οδηγιες για την συνταξη της δηλωσης τραγικες. Αυτο που θελω να μαθω ειναι ποιοι ειναι οι δραστες της παραπανω τραγωδιας-συμβουλοι; καρανικες ; βλακες κολλητοι τοι συστημματος ; γιατι εκτος των αλλων η διαφθορα και η διαπλοκη χορευουν..... και η διαφθορα στο δημοσιο δεν εντοπιζεται με το ηλιθιο ποθεν εσχες που εστησαν.Τα σεβη μου στο ΣτΕ!!!!!!!!

talaiporia

Τα ίδια τραβώ και γω.. Απαράδεκτο, ατελείωτες ώρες και χωρίς ουσία..

Γιάννης

Δικαστές είστε απαράδεκτοι ! Αποφασίσατε,χωρίς να ρωτήσετε τους Βούτση,Πολάκη ,Κοντονή,Καρανίκα και λοιπούς ειδικούς;Σκεφθήκατε τί κάνατε;Θα σας κατακεραυνώσουν!

Ενημέρωση

Τι εννοεί ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος «Αναμένω να ενημερωθώ επίσημα»; Από ποιον; Τι είδους ενημέρωση εννοεί; Μήπως εννοεί από καμία ανάρτηση του Πολάκη; Ας περιμένουμε...

takis

Τι περιμένατε, σε μια χώρα με αυτή τη Δικαιοσύνη? που ταράζεται μόνο όταν γινονται περικοπές στους μισθούς τους και τα συναφή? Αντισυνταγματικό λέει να δηλώσεις χρήματα εκτός τράπεζας, στο στρώμα κτλ. Μην διαρεύσει και μπει κάνας κλέφτης στο γιατάκι μας κε δικαστά.. ε αμ πως

kitkat

Είστε άσχετοι! Είμαι υπόχρεος υποβολής πόθεν έσχες για 420 ευρώ που πήρα για αξιολογήσεις σε δημόσιο φορέα. Αν ήξερα πόση φασαρία και γραφειοκρατία έχει αυτή η δήλωση, δεν θα αξιολογούσα. Ο χρόνος που σπατάλησα και η αμοιβή του λογιστή δεν αξίζουν τον κόπο. Επιπλέον όλες οι λεπτομέρειες που ζητούν, υπάρχουν πλέον on line και στο Ε9. Ας βάλουν τον κ@λ@ τους να ψάξουν! Όχι να τρέχουν οι πολίτες να μαζεύουν συμβόλαια, συμβάσεις δανείων, βεβαιώσεις από τράπεζες για υπόλοιπα λογ/σμων κλπ κλπ. Πολύ καλά τους έκανε το ΣτΕ. Ξερω ΔΥ λαμόγιο με 7 εκ. καταθέσεις και κανεις δεν τον πιάνει.....

Αλεκος

Ελληνική δικαιοσύνη... χαχαχα χαχαχα χαχαχαχα, κλαίω!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης