Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για το σύμφωνο συμβίωσης: Η ομοφυλοφιλία προκαλεί καρκινογενέσεις

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για το σύμφωνο συμβίωσης: Η ομοφυλοφιλία προκαλεί καρκινογενέσεις

O μητροπολίτης Σεραφείμ υποστηρίζει ότι απενοχοποιούνται οι πρακτικές της ομοφυλοφιλίας που αναπόδραστα οδηγούν σε άπειρες λοιμώξεις του οργανισμού και καρκινογενέσεις

Την αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνουν το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια εκφράζει ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. 

Σε ανακοίνωσή του ο μητροπολίτης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με το νομοσχέδιο «ο ιερός θεσμός του γάμου αντιμετωπίζεται θεσμικά και πάλι σαν δικαιοπρακτική ενέργεια και αποϊεροποιείται πλήρως» και προσθέτει ότι όλο αυτό είναι μέρος σχεδίου το οποίο απενοχοποιεί τις πρακτικές «τής ὁμοφυλοφιλίας πού ἀναπόδραστα ὁδηγοῦν σέ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καί καρκινογενέσεις, οἱ ὁποῖες μέ τήν σειρά τους θά αὐξήσουν τόν τζίρο τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τοῦ φαρμάκου».  

Παράλληλα, υποστηρίζει πως με το υπό διαβούλευση νομοθέτημα «ολοκληρώνεται η θεσμοθέτηση από την ελληνική έννομη τάξη της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και απενοχοποιείται η παράχρηση των σωματικών οργάνων του ανθρώπινου είδους με φαιδρότατο στρουθοκαμηλισμό γιατί φυσικά η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος ευχώς δεν εξαρτάται από τις ιδεοληψίες των συντακτών του νομοσχεδίου, αλλά από τη νομοτέλεια του Δημιουργού Θεού».

Ακολουθεί η ανακοίνωση όπως δημοσιεύτηκε: 

 Ἡ δημοσιοποίηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Νομοσχεδίου γιά τό Σύμφωνο Συμβίωσης πού ἐπεκτείνει τήν ἰσχύουσα ρύθμιση καί στά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀναφέρουμε:   

1. Ὅτι ὁ ἱερός θεσμός τοῦ Γάμου πού κατά τόν ἐκπληκτικό ὁρισμό τοῦ Ρωμαίου νομομαθοῦς Μοδεστίνου εἶναι «ἀνδρός καί γυναικός συνάφεια καί συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία», ἀντιμετωπίζεται θεσμικά καί πάλι σάν δικαιοπρακτική ἐνέργεια καί ἀποϊεροποιεῖται πλήρως. 

2. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθεια τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου νά ὑποκαταστήσει τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου μέ νομικές προβλέψεις πού ἀντιμετωπίζουν τήν κακοδαιμονία τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου γιά τό σύμφωνο συμβίωσης ἑτεροφύλων πού ἔχει μεταβάλει τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο σέ χρηστικό ἀντικείμενο πού μετά τή χρήση μπορεῖς εὔκολα νά πετάξεις στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

3. Δυστυχῶς γιά τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό καί Καθηγητή τῆς Νομικῆς καί τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου τήν πρωτοτυπία τοῦ προτεινομένου Νομοσχεδίου τήν εἶχε ἐμπνευστεῖ ὅσον ἀφορᾶ τά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» ὁ φρενοβλαβής αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης Νέρων, αὐτός πού ἔκαψε τή Ρώμη γιά νά ἐμπνευσθεῖ τίς ἄριές του πού ὅπως καταγράφει ὁ ἐξαίρετος ἱστορικός Κάσσιος Δίων στήν Ρωμαϊκή του Ἱστορία συνῆψε ἐπίσημη ὁμοφυλοφιλική σχέση μέ δύο Ἕλληνες ἀπελεύθερους τόν «ἀνδρώδη» Πυθαγόρα καί τόν «γυνακώδη» Σπόρο, τόν ὁποῖο κατέστησε ἐκτομία καί τόν ὀνόμασε Σαββίνα!!!

4. Μέ τό ὑπό διαβούλευση νομοθέτημα πού ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου τῆς συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-Πασόκ μέ τόν ὁποῖο θεσμοθετήθηκε καί «ἕτερος» γενετήσιος προσανατολισμός στήν ἀνθρώπινη φύση, ὁλοκληρώνεται ἡ θεσμοθέτηση ἀπό τήν Ἑλληνική ἔννομη τάξη τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί ἀπενοχοποιεῖται ἡ παράχρηση τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους μέ φαιδρότατο στρουθοκαμηλισμό γιατί φυσικά ἡ φυσιολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος εὐτυχῶς δέν ἔξαρτᾶται ἀπό τίς ἰδεοληψίες τῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου, ἀλλά ἀπό τήν νομοτέλεια τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ γι' αὐτό καί οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν παράχρηση εἶναι ἄμεσες καί τραγικές κατά τό Εὐαγγελικό λόγιο «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς». (Α΄Κορ. Γ16-17).

5. Ταπεινῶς θά συνεβούλευα τόν κ. Ὑπουργό καί τόν κ. Γεν. Γραμματέα ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς τραγικῆς οἰκονομίας τῆς χώρας μας νά συμβληθῆ τό Ὑπουργεῖο τους μέ τίς μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες γιατί μέ τό ὑπό διαβούλευση νομοσχέδιο ἀπενοχοποιοῦνται οἱ πρακτικές τῆς ὁμοφυλοφιλίας πού ἀναπόδραστα ὁδηγοῦν σέ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καί καρκινογενέσεις, οἱ ὁποῖες μέ τήν σειρά τους θά αὐξήσουν τόν τζίρο τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τοῦ φαρμάκου. Καί μή χειρότερα!!!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΣΧΟΛΙΑ (43)

Νικολέτα

Ο πατέρας Σεραφείμ όντας σεβάσμιος και πατέρας όλων των ορθοδόξων και μη, σεβεται την διαφορετικότητα αλλά αντιδρά στην θεσμοθέτηση της διαστροφής και των παθών. Ολοι οι άνθρωποι ειμαστε ελευθεροι να πράττουμε κατά το δοκούν. Δεν ενέχει ούτε μίισος ούτε κακία ο λόγος του. Η επιχειρηματολογία του τεκμηριωνεται και επαληθεύεται. Μακάρι να ήταν όλοι οι Μητροπολίτες τόσο μάχημοι για την διατήρηση του Ιερού Πηδαλίου της Εκκλησίας.

Βασιλικη

Έτσι σωστά τα λεει ο Σεβασμιώτατος. Η αλήθεια πάντα καίει γιατι έχουμε μάθει να αγαπούμε τα παθοι και όχι να τα καταπολεμούμε.

δαφνιος

λυπαμαι πραγματικα για αυτους τους ποιμενες,διαχωριζουν τους ανθρωπους και βλαπτουν σοβαρα την εικονα της σημερινης εκκλησιας.ο ανθρωπος ειναι ενας,οπως και ο θεος.Κριμα..γιατι τα δυο τριτα των ιερεων ειναι τραγικες φιγουρες ομοφυλλοφιλων ,γνωστο σε ολους μας πια και εξακολουθουν να κριτικαρουν και να κατηγορουν ανθρωπους για την αυτονοητη εκφραση της υπαρξης τους,ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΑΑΑ.........

nikos

έγινε και επιστήμονας γιατρός ο τράγο-παππάς. η φάτσα του είναι όλο μισος και κακια, μου θυμίζει τον Ρασπούτιν

Πέτρος Σαπ.

Και το Φέρμπι προκαλεί δαιμονισμό. Αυτά είναι γνωστά στην επιστήμη, από την παλαιολιθική εποχή. <br>

Ορθόδοξος Χριστιανός

Πολύ σωστά τα λέει ο Σεβασμιώτατος. Τις ασθένειες τις στέλνει ο Πανάγαθος επειδή θέλει να δοκιμάσει την πίστη μας σε Αυτόν. Όλες τις ασθένειες ακόμα και τις κομάρες!

τρας

Σε δέκα χρόνια που θα πεθάνουν οι γριές και θα τελειώσει η κοροιδία με τα θυμιατήρια όλοι αυτοί θα είναι παρελθόν, δεν ασχολείται ήδη κανείς.

ανγετς

Ασφαλώς, θα έχεις πολύ καιρό να πας στην εκκλησία, γι' αυτό και δεν ξέρεις ότι δεν πηγαίνουν μόνο γριές. Πηγαίνουν και νέοι και νέες και παιδιά και θα εξακολουθούν να πηγαίνουν. Πηγαίνουν επιστήμονες και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων. Αν δεν το ξέρεις, ρώτα και θα μάθεις

NIKI

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΡΙΕΣ ΣΕ ΤΑΙΖΟΥΝΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΣΟΥ!

Δημήτρης

Ο πατέρας μου πέθανε από καρκίνο και δεν ήταν ομοφυλόφιλος. Θείοι μου και θείες μου πέθαναν από καρκίνο αλλά δεν ήταν ομοφυλόφιλοι. Δεν είμαστε τόσο χαζοί.

O μόνος Παπάς που αξίζει...

....είναι ο Πάτερ Αντώνιος της Κιβωτού. Έχει κάνει πράξη το μήνυμα του Χριστιανισμού και δεν έχει κολώσει να τα βάλει με το εκτός τόπου και χρόνου παπαδαριό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ !

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης